Fördelning Strategin Global Tillväxt

Comments

Transcription

Fördelning Strategin Global Tillväxt
Aktiva Fonder Global Tillväxt
Fonden Aktiva Fonder Global Tillväxt (LUX) finns valbar i Avanza, Nordnet,
Handelsbanken, Länsförsäkringar och Pensionsmyndigheten. För de plattformar där
fonden inte finns valbar ger vi förslag på fondportföljer som följer strategin Global Tillväxt
enligt nedan.
Fördelning Strategin Global Tillväxt
Rekommenderad fördelning för fondportföljer i andra handelsplattformar
Innehav i
Aktiva Fonder
Global Tillväxt
40%
Aktier Globala
10%
Aktier Kina
8%
Säkring mot
nedgång banker
5%
Säkring mot
ökad oro
Nordnet
Hos Nordnet finns Aktiva Fonder Global Tillväxt (lux) valbar.
Avanza
Hos Avanza finns Aktiva Fonder Global Tillväxt (lux) valbar.
Handelsbanken
Länsförsäkringar
SEB
Skandia
Swedbank
Nordea
Folksam
Carnegie
Pensionsmyndigheten
37%
Obligationer
Globala
Hos Handelsbanken finns Aktiva Fonder Global Tillväxt (lux) valbar.
Hos Länsförsäkringar finns Aktiva Fonder Global Tillväxt (lux) valbar.
SEB Världen
SEB Asien ex
Japan
SEB
Obligationsfond
SEB
Obligationsfond
SEB
Obligationsfond
Skandia Världen
JP Morgan China
Skandia
realräntefond
Skandia
realräntefond
Skandia
realräntefond
Swedb/Robur
Globalfond
Nordea Stratega
100
Swed/Rob
Swedb/Robur
Swedb/Robur
Swedb/Robur
Kinafond absolutavkastning absolutavkastning absolutavkastning
plus
plus
plus
Nordea Kinafond
Nordea
Obligationsfond
Nordea
Obligationsfond
Nordea
Obligationsfond
Folksams Globala JF China A (dist) - Swedbank Robur Swedbank Robur Swedbank Robur
Aktiefond
USD absolutavkastning absolutavkastning absolutavkastning
plus
plus
plus
Carnegie
Utlandsfond
Kina fond finns
( med köpavgift )
Saknas
Saknas
Saknas
Hos Pensionsmyndigheten finns Aktiva Fonder Global Tillväxt (lux) valbar (23 70 08).
Aktiva Fonder Global Stabil
Fonden Aktiva Fonder Global Stabil (LUX) finns valbar i Avanza, Nordnet, Handelsbanken,
Länsförsäkringar och Pensionsmyndigheten. På plattformar där fonden inte finns valbar
ger vi förslag på fondportföljer som följer strategin Global Stabil enligt nedan.
Fördelning strategin Global Stabil
Rekommenderad fördelning för fondportföljer i andra handelsplattformar
30%
Aktier Globala
Nordnet
Hos Nordnet finns Aktiva Fonder Global Stabil (lux) valbar.
Avanza
Hos Avanza finns Aktiva Fonder Global Stabil (lux) valbar.
Handelsbanken
Länsförsäkringar
SEB
70%
Obligat. Global
Hos Handelsbanken finns Aktiva Fonder Global Stabil (lux) valbar.
Hos Länsförsäkringar finns Aktiva Fonder Global Stabil (lux) valbar.
SEB Världen
SEB
Obligationsfond
Skandia Världen
Skandia
realräntefond
Swedb/Robur
Globalfond
Robur räntefond
europa
Nordea Stratega
100
Nordea
Obligationsfond
Folksam
Folksams Globala
Aktiefond
Swedbank Robur
Euro Räntefond
Carnegie
Carnegie
Utlandsfond
Saknas
Skandia
Swedbank
Nordea
Pensionsmyndigheten
Hos Pensionsmyndigheten finns Aktiva Fonder Global Stabil (lux) valbar (27 28 31)
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Allt finansiellt sparande
innehåller risker vilket innebär att ditt sparade kapital både kan öka och minska i värde.
Aktiva Fonder erbjuder inte individuell investeringsrådgivning. Inget i Aktiva Fonders texter
ska uppfattas som råd eller erbjudande om att placera i någon av Aktiva Fonders fonder
eller andra finansiella instrument. Inte heller ska det uppfattas som råd om att sälja något.
Aktiva Fonder tillhandahåller inte personlig rådgivning eller personliga rekommendationer.
Vill du ha rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar rekommenderas att du tar
kontakt med en certifierad rådgivare
Marknadsbrev nr. 6 2012-04-03