ELAQBY 100 V

Transcription

ELAQBY 100 V
Telesignalkablar
ELAQBY 100 V
Användning
Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning inom- och utomhus, på bärlina, samt i mark om kabeln skyddas mot mekanisk åverkan. Lämplig för signalöverföring i data- och telesignalanläggningar. Som matarledning i brandlarmsanläggningar används röd kabel. För ren inomhus användning
finns även ELAQBY-S (2-10 par).
Standard
SS 424 16 51
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)
Konstruktion
Ledare:
Isolering:
Partmärkning:
Gemensamt partskydd:
Skärm:
Mantel:
Märkexempel:
Brandspridningsklass
F2 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.
Godkännande
C
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
Miljödeklaration
ELAQBY
Solid och glödgad koppar
PE
Färger
Plastband
Biledare och aluminiumband med vidhäftande mantel
Halogenfri polymer, vit eller röd
ELAQBY 20x2x0,6 MM DRAKA "Datum", metermärkt
Elektriska data vid +20 ºC
Resistans per ledare (max)
Isolationsresistans (min)
Kapacitans vid 1 kHz
Kapacitansobalans
Induktans mellan närliggande parter vid 1 kHz
Dämpning vid 1 kHz
Karakteristisk impedans vid 1 kHz
Ledarantal
x dimension
mm
5x2x0,6
10x2x0,6
10x2x0,6
20x2x0,6
20x2x0,6
30x2x0,6
Mantelfärg
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Ytterdiam.
(approx.)
mm
8,3
10,7
10,7
14,3
14,3
16,4
66,6 Ω/km
5000 MΩkm
55 nF/km
100 pF/500 m
620 μH/km
1,2 dB/km
600 Ω
Vikt
(approx.)
kg/100 m
7,5
13,7
13,7
23,4
23,4
31,7
Stand.längd
m
500
500
1000
500
1000
500
Leveransform
K06
K06
K07
K07
K09
K07
E-nr
4800505
4801325
4801326
4801335
4801336
4801345
Draka Kabel Sverige AB. Vi reserverar oss för förändringar till följd av den löpande produktutvecklingen och/eller eventuella normförändringar.
ELAQBY 100 V Forts
Ledarantal
Mantelx dimension
färg
mm
50x2x0,6
Vit
100x2x0,6
Vit
5x2x0,6
Röd
5x2x0,6
Röd
10x2x0,6
Röd
10x2x0,6
Röd
20x2x0,6
Röd
Nominella värden om inget annat anges.
Ytterdiam.
(approx.)
mm
19,4
26,2
8,3
8,3
10,7
10,7
14,3
Vikt
(approx.)
kg/100 m
48,4
86,5
7,5
7,5
13,7
13,7
23,4
Stand.längd
m
500
500
500
1000
500
1000
500
Leveransform
K09
K11
K06
K06
K06
K09
K07
E-nr
4801355
4801365
4800605
4800606
4801425
4801426
4801435
Draka Kabel Sverige AB, Vallgatan 5, SE-571 88 Nässjö, Sverige
Draka Kabel Sverige AB. Vi reserverar oss för förändringar till följd av den löpande produktutvecklingen och/eller eventuella normförändringar.