4.00 - בינה קוד

Transcription

4.00 - בינה קוד
‫קוד בינה ‪ -‬מהדורה ‪4.00‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫ביצוע תשלומים‬
‫על מנת להדפיס שיקים נדרש בסרגל הכלים לבחור‪:‬‬
‫פקודות יומן < ביצוע תשלומים< הדפסת שיקים‬
‫בנק‬
‫לחיצה על כפתור מיניסופט לחיפוש כרטיס הבנק ‪.‬‬
‫לכבוד‬
‫לחיצה על כפתור מיניסופט לחיפוש כרטיס הספק‪.‬‬
‫שם‬
‫שם הספק‪.‬‬
‫ת‪.‬ערך‬
‫תאריך רישום השיק‪.‬‬
‫שיק מס'‬
‫מס' השיק הבא להדפסה לבנק הנוכחי‪ – .‬ניתן לשנות את מס' השיק לפי הצורך‪.‬‬
‫ת‪.‬שיק‬
‫תאריך פרעון השיק‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות ‪ -‬מיניסופט הנדסת תוכנה בע"מ ‪073-2636000‬‬
‫קוד בינה ‪ -‬מהדורה ‪4.00‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫הדפסת שיק ‪ ......‬המשך‬
‫ע"י לחיצה בכפתור מיניסופט בשורה הראשונה של הפרטים‪ ,‬ניתן לאתר ולגייל את חשבונית הספק מול‬
‫התשלום‪ .‬סכום השיק יופיע אוטומטי בשדה סכום בש"ח ‪.‬‬
‫במידה ומוגדר לספק באינדקס החשבונות תאריך אשראי‪ ,‬תאריך השיק יופיע אוטומטי בחישוב תאריך‬
‫לפי תאריך החשבונית האחרונה בגיול‪) .‬ניתן לשנות את תאריך השיק לאחר ביצוע הפעולה ע"י שינוי‬
‫התאריך בתאריך השיק(‪.‬‬
‫במידה ויש קיזוז‪ ,‬יש להקליד את הסכום שבתחילה מופיע מינוס )‪. (-‬‬
‫סיכומים‬
‫תשלומים‬
‫סה"כ התשלום ללא קיזוז מס במקור ‪ ,‬קיזוזים יזומים‪.‬‬
‫קיזוזים‬
‫סה"כ הקיזוזים )סכומים במינוס( ‪.‬‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ תשלומים בהפחתת הקיזוזים‪.‬‬
‫‪ %‬נ‪.‬ב‬
‫אחוז ניכוי במקור הנרשם בכרטיס הספק לפי תאריך האישור המוגדר בכרטיס‪.‬‬
‫במידה ואין אישור ניכוי במקור בתוקף נקבל הודעה‬
‫ואחוז הניכוי שירשם יהיה‬
‫לפי האחוז שנרשם בכרטיס החשבון במידה ואין אישור‪.‬‬
‫במידה ויש פטור מניכוי במקור מלא ובתוקף נקבל הודעה‬
‫ואחוז הניכוי שירשם יהיה )‪. (0‬‬
‫כל הזכויות שמורות ‪ -‬מיניסופט הנדסת תוכנה בע"מ ‪073-2636000‬‬
‫קוד בינה ‪ -‬מהדורה ‪4.00‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫הדפסת שיק ‪ ......‬המשך‬
‫‪ %‬מע"מ‬
‫הקלדה של אחוז מע"מ עבור מע"מ תשומות של ספק‪.‬‬
‫שדה אחוז המע"מ הינו לשימוש עבור עמותות בלבד‬
‫לתשלום‬
‫תשלום נטו לספק‪.‬‬
‫על מנת לתת ביטוי לסוג הניכוי בטופס ‪ 865‬יש לבחור את סוג התשלום לספק‪.‬‬
‫כפתור‬
‫הגדרות שיקים‬
‫כפתור‬
‫רשימת שיקים‬
‫כפתור‬
‫חלוקה לתשלומים‬
‫כפתור‬
‫עדכון ללא הדפסה‬
‫כפתור‬
‫הדפסת שיק‬
‫כפתור‬
‫יציאה‬
‫כל הזכויות שמורות ‪ -‬מיניסופט הנדסת תוכנה בע"מ ‪073-2636000‬‬
‫קוד בינה ‪ -‬מהדורה ‪4.00‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫הדפסת שיק ‪ ......‬המשך‬
‫הגדרות שיקים‬
‫על מנת להגדיר את פורמט השיק והמדפסת להדפסה יש ללחוץ על כפתור‬
‫הגדרות שיקים‪.‬‬
‫רשימת בנקים‬
‫רשימת כרטיסי החשבון באינדקס החשבונות המוגדרים חשבון בנק ‪ -‬התאמה ‪.‬‬
‫נתוני הדפסה‬
‫הגדרות נתוני פורמט הדפסה‪.‬‬
‫מדפסת פעילה מדפסת להדפסת שיקים‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות ‪ -‬מיניסופט הנדסת תוכנה בע"מ ‪073-2636000‬‬
‫קוד בינה ‪ -‬מהדורה ‪4.00‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫הדפסת שיק ‪ ......‬המשך‬
‫ביטול שיק‬
‫על מנת לבטל שיק יש ללחוץ על כפתור‬
‫לאחר סימון של השיק לביטול‪ ,‬יש ללחוץ על כפתור‬
‫רשימת שיקים ולבחור מתוך רשימת השיקים את השיק לביטול‪.‬‬
‫מחיקת שיק‪.‬‬
‫כפתור‬
‫ביצוע התאמות בנק לאמצעי תשלום‬
‫כפתור‬
‫תיקון פרטי שיק‪.‬‬
‫כפתור‬
‫הדפסת תזרים מזומנים‪.‬‬
‫כפתור‬
‫הדפסת רשימת שיקים‪.‬‬
‫כפתור‬
‫הדפסת התאמת בנק‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות ‪ -‬מיניסופט הנדסת תוכנה בע"מ ‪073-2636000‬‬