מכון מעבדה מס` מעבדה המטריקס למיקרוביולוגיה מילודע אמינולאב בקטוכם לב

Comments

Transcription

מכון מעבדה מס` מעבדה המטריקס למיקרוביולוגיה מילודע אמינולאב בקטוכם לב
‫מס‪.‬‬
‫הפרמטר הנבדק‬
‫‪3‬‬
‫סלמונלה‬
‫‪2‬‬
‫סלמונלה‬
‫‪3‬‬
‫סלמונלה‬
‫‪5‬‬
‫א‪ .‬קולי‬
‫‪53‬‬
‫סלמונלה‬
‫‪51‬‬
‫א‪ .‬קולי‬
‫‪53‬‬
‫ליסטריה‬
‫‪54‬‬
‫סלמונלה‬
‫המטריקס‬
‫הנבדק‬
‫עורות‬
‫פטם ‪+‬‬
‫הודו‬
‫בשר‬
‫גולמי‬
‫פטם‬
‫והודו‬
‫בשר‬
‫מעובד‬
‫פטם‬
‫והודו‬
‫בשר‬
‫מעובד‬
‫פטם‬
‫והודו‬
‫בשר‬
‫גולמי‬
‫פטם‬
‫והודו‬
‫בשר‬
‫גולמי‬
‫פטם‬
‫והודו‬
‫מוצרי‬
‫עוף ‪RTE‬‬
‫מוצרי‬
‫עוף ‪RTE‬‬
‫שיטת הבדיקה‬
‫מס'‬
‫בדיקות‬
‫נדרש‬
‫מעבדה‬
‫לבריאות העוף‬
‫מעבדה‬
‫לבריאות‬
‫העטין‬
‫בקטוכם‬
‫אמינולאב‬
‫מילודע‬
‫מכון‬
‫למיקרוביולוגיה‬
‫של מזון‬
‫‪ISO 6579‬‬
‫‪3513‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪ISO 6579‬‬
‫‪0333‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪ISO 6579‬‬
‫‪133‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪ISO 16649‬‬
‫‪133‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪ISO 6579‬‬
‫‪133‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪ISO 16649‬‬
‫‪433‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪ISO 11290‬‬
‫‪53333‬‬
‫‪X‬‬
‫‪ISO 6579‬‬
‫‪53333‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫המטריקס‬
‫הנבדק‬
‫מס‪.‬‬
‫הפרמטר הנבדק‬
‫‪13‬‬
‫ליסטריה‬
‫‪10‬‬
‫סלמונלה‬
‫‪15‬‬
‫ליסטריה‬
‫מוצרי‬
‫חלב‬
‫‪35‬‬
‫שמרים ועובשים‬
‫מרקים‬
‫‪31‬‬
‫ספירה כללית‬
‫בשר בקר‬
‫קפוא‬
‫‪33‬‬
‫קוליפורם‬
‫בשר בקר‬
‫קפוא‬
‫‪30‬‬
‫א‪ .‬קולי‬
‫‪31‬‬
‫סלמונלה‬
‫‪32‬‬
‫סלמונלה‬
‫מספוא‬
‫‪33‬‬
‫קוליפורם‬
‫מספוא‬
‫מוצרי‬
‫עוף ‪RTE‬‬
‫מוצרי‬
‫עוף ‪RTE‬‬
‫שיטת הבדיקה‬
‫מס'‬
‫בדיקות‬
‫נדרש‬
‫‪ELFA VIDAS‬‬
‫‪5333‬‬
‫‪X‬‬
‫‪ELFA VIDAS‬‬
‫‪5333‬‬
‫‪X‬‬
‫‪ISO 11290‬‬
‫‪5233‬‬
‫‪IS 885 PART‬‬
‫‪8‬‬
‫מעבדה‬
‫לבריאות העוף‬
‫מעבדה‬
‫לבריאות‬
‫העטין‬
‫בקטוכם‬
‫אמינולאב‬
‫מילודע‬
‫מכון‬
‫למיקרוביולוגיה‬
‫של מזון‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪123‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫בדיקות יבוא‬
‫‪IS 885 PART‬‬
‫‪5133‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪5133‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪ISO 16649‬‬
‫‪5133‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪ISO 6579‬‬
‫‪5133‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪ISO 6579‬‬
‫‪133‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪3‬‬
‫‪IS 885 PART‬‬
‫‪4‬‬
‫בשר בקר‬
‫קפוא‬
‫בשר בקר‬
‫קפוא‬
‫‪IS 885 PART‬‬
‫‪4‬‬
‫‪133‬‬
‫‪X‬‬
‫‪34‬‬
‫סטריליות‬
‫שמורים‬
‫אין תקן‬
‫‪533‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ph‬‬
‫שמורים‬
‫אין תקן‬
‫‪533‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫תאריך עדכון ‪.11.610.60 :‬‬