מחירון-לול פיטום

Transcription

מחירון-לול פיטום
‫>‪<id>@</id><sub>*** Ambar Price List to date 01/09/2012 ***</sub‬‬
‫מחירון‪-‬לול פיטום‬
‫בתוקף מתאריך ‪ 1‬בספטמבר ‪2012‬‬
‫תערובות רגילות‬
‫תערובת‬
‫תאור התערובת‬
‫ייעוד‬
‫צורה פיזית‬
‫גיל‬
‫גרם‬
‫לעוף‬
‫מחיר‬
‫ש"ח‪/‬טון‬
‫‪32100‬‬
‫פטם ראשונה‬
‫פרי סטרטר‬
‫פירורים‬
‫‪ 10-1‬ימים‬
‫‪270‬‬
‫‪2,673‬‬
‫‪34210‬‬
‫פטם רגילה שניה‬
‫סטרטר‬
‫פירורים‬
‫‪ 18-11‬ימים‬
‫‪625‬‬
‫‪2,445‬‬
‫‪34310‬‬
‫פטם רגילה שלישית‬
‫פיטום‬
‫פירורים‬
‫‪ 28-19‬ימים‬
‫‪1340‬‬
‫‪2,378‬‬
‫‪14310‬‬
‫פטם רגילה שלישית‬
‫פיטום‬
‫כופתיות ‪ 4‬מ"מ‬
‫‪ 28-19‬ימים‬
‫‪1340‬‬
‫‪2,370‬‬
‫‪14460‬‬
‫פטם רגילה רביעית‬
‫פיטום גמר‬
‫כופתיות ‪ 4‬מ"מ‬
‫‪ + 29‬ימים‬
‫‪2,341‬‬
‫‪14410‬‬
‫פטם רגילה רביעית ללא קוקסידיוסטט‬
‫פיטום גמר‬
‫כופתיות ‪ 4‬מ"מ‬
‫‪ + 29‬ימים‬
‫‪2,316‬‬
‫תערובות רגילות ללא קוקסידיוסטט‬
‫תערובת‬
‫תאור התערובת‬
‫ייעוד‬
‫צורה פיזית‬
‫גיל‬
‫גרם‬
‫לעוף‬
‫מחיר‬
‫ש"ח‪/‬טון‬
‫‪32130‬‬
‫פטם עתירה ראשונה ללא‬
‫קוקסידיוסטט‬
‫פרי סטרטר‬
‫פירורים‬
‫‪ 10-1‬ימים‬
‫‪270‬‬
‫‪2,650‬‬
‫‪34240‬‬
‫פטם רגילה שניה ללא קוקסידיוסטט‬
‫סטרטר‬
‫פירורים‬
‫‪ 18-11‬ימים‬
‫‪625‬‬
‫‪2,424‬‬
‫‪14340‬‬
‫פטם רגילה שלישית ללא‬
‫קוקסידיוסטט‬
‫פיטום‬
‫כופתיות ‪ 4‬מ"מ‬
‫‪ 28-19‬ימים‬
‫‪1340‬‬
‫‪2,350‬‬
‫תערובות עתירות‬
‫תערובת‬
‫תאור התערובת‬
‫ייעוד‬
‫צורה פיזית‬
‫גיל‬
‫גרם‬
‫לעוף‬
‫מחיר‬
‫ש"ח‪/‬טון‬
‫‪32100‬‬
‫פטם ראשונה‬
‫פרי סטרטר‬
‫פירורים‬
‫‪ 10-1‬ימים‬
‫‪270‬‬
‫‪2,673‬‬
‫‪32200‬‬
‫פטם עתירה שנייה‬
‫סטרטר‬
‫פירורים‬
‫‪18-11‬ימים‬
‫‪600‬‬
‫‪2,526‬‬
‫‪32300‬‬
‫פטם עתירה שלישית‬
‫פיטום‬
‫פירורים‬
‫‪ 28-19‬ימים‬
‫‪1300‬‬
‫‪2,488‬‬
‫‪12300‬‬
‫פטם עתירה שלישית‬
‫פיטום‬
‫כופתיות ‪ 4‬מ"מ‬
‫‪ 28-19‬ימים‬
‫‪1300‬‬
‫‪2,480‬‬
‫‪12450‬‬
‫פטם עתירה רביעית‬
‫פיטום גמר‬
‫כופתיות ‪ 4‬מ"מ‬
‫‪ + 29‬ימים‬
‫‪2,428‬‬
‫‪12400‬‬
‫פטם עתירה רביעית ללא‬
‫קוקסידיוסטט‬
‫פיטום גמר‬
‫כופתיות ‪ 4‬מ"מ‬
‫‪ + 29‬ימים‬
‫‪2,410‬‬
‫תערובות עתירות ללא קוקסידיוסטט‬
‫תערובת‬
‫תאור התערובת‬
‫ייעוד‬
‫צורה פיזית‬
‫גיל‬
‫גרם‬
‫לעוף‬
‫מחיר‬
‫ש"ח‪/‬טון‬
‫‪32130‬‬
‫פטם עתירה ראשונה ללא‬
‫קוקסידיוסטט‬
‫פרי סטרטר‬
‫פירורים‬
‫‪ 10-1‬ימים‬
‫‪270‬‬
‫‪2,650‬‬
‫‪32230‬‬
‫פטם עתירה שניה ללא קוקסידיוסטט‬
‫סטרטר‬
‫פירורים‬
‫‪ 18-11‬ימים‬
‫‪600‬‬
‫‪2,504‬‬
‫‪32330‬‬
‫פטם עתירה שלישית ללא‬
‫קוקסידיוסטט‬
‫פיטום‬
‫פירורים‬
‫‪ 28-19‬ימים‬
‫‪1300‬‬
‫‪2,470‬‬
‫‪12330‬‬
‫פטם עתירה שלישית ללא‬
‫קוקסידיוסטט‬
‫פיטום‬
‫כופתיות ‪ 4‬מ"מ‬
‫‪ 28-19‬ימים‬
‫‪1300‬‬
‫‪2,462‬‬
‫תערובות סופר עתירות‬
‫מחירון‪-‬לול פיטום‬
‫בתוקף מתאריך ‪ 1‬בספטמבר ‪2012‬‬
‫תערובות סופר עתירות‬
‫תערובת‬
‫תאור התערובת‬
‫ייעוד‬
‫צורה פיזית‬
‫גיל‬
‫גרם‬
‫לעוף‬
‫מחיר‬
‫ש"ח‪/‬טון‬
‫‪32100‬‬
‫פטם ראשונה‬
‫פרי סטרטר‬
‫פירורים‬
‫‪ 10-1‬ימים‬
‫‪270‬‬
‫‪2,673‬‬
‫‪32220‬‬
‫פטם סופר עתירה שניה‬
‫סטרטר‬
‫פירורים‬
‫‪ 18-11‬ימים‬
‫‪590‬‬
‫‪2,678‬‬
‫‪32320‬‬
‫פטם סופר עתירה שלישית‬
‫פיטום‬
‫פירורים‬
‫‪ 28-19‬ימים‬
‫‪1260‬‬
‫‪2,620‬‬
‫‪12320‬‬
‫פטם סופר עתירה שלישית‬
‫פיטום‬
‫כופתיות ‪ 4‬מ"מ‬
‫‪ 28-19‬ימים‬
‫‪1260‬‬
‫‪2,612‬‬
‫‪12450‬‬
‫פטם עתירה רביעית‬
‫פיטום גמר‬
‫כופתיות ‪ 4‬מ"מ‬
‫‪ + 29‬ימים‬
‫‪2,428‬‬
‫‪12400‬‬
‫פטם עתירה רביעית ללא‬
‫קוקסידיוסטט‬
‫פיטום גמר‬
‫כופתיות ‪ 4‬מ"מ‬
‫‪ + 29‬ימים‬
‫‪2,410‬‬
‫תוספות‬
‫תערובת‬
‫תאור התערובת‬
‫‪60084‬‬
‫גרעיני חיטה (מעל תערובת)‬
‫ייעוד‬
‫צורה פיזית‬
‫מחיר‬
‫ש"ח‪/‬טון‬
‫גיל‬
‫גרעין שלם‬
‫‪1‬‬
‫שתי התערובות הראשונות ניתן להזמין בפרור קטן‬
‫‪2‬‬
‫תערובות פרי סטרטר וסטרטר מכילות את הקוקסידיוסטט סייגרו (‪ 5‬ח"מ ח"פ)‬
‫‪3‬‬
‫תערובות פיטום ופיטום גמר מכילות את הקוקסידיוסטט אבטק (מ ‪ 5‬לספטמבר)(‪ 100‬ח"מ ח"פ)‬
‫‪4‬‬
‫הזמנה של תערובת המכילה תרופה (כולל קוקסידיוסטט אחר) חייבת אישור רפואי‬
‫‪5‬‬
‫מינימום הזמנה לתערובת רפואית ‪ 3 -‬טון‬
‫‪6‬‬
‫המעבר מתערובת שנייה לשלישית צריך להיות חד ורק לאחר סיום התערובת השנייה‬
‫‪7‬‬
‫מומלץ להאביס תערובת שלישית בצורת פירורים בפעם ראשונה שתערובת זו מוגשת‪,‬‬
‫‪1,446‬‬
‫ואח"כ לעבור לכופתיות‬
‫‪8‬‬
‫הוספת גרעיני חיטה שלמים(‪ )0084‬מדללת את תכולות התערובות והתוספות‬
‫‪9‬‬
‫החלפת תערובות מכופתתות לפרורים מייקרת את התערובת ב ‪ 8‬ש"ח‬
‫‪10‬‬
‫חובה ‪ 5‬ימי המתנה ללא קוקסידיוסטט לפני השיווק‬
‫המחירים בשער המכון בתפזורת ואינם כוללים מע"מ‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‬
‫מחלקת התזונה‬

Similar documents