הצעה לביטוח דירה ולתכולה (בתוקף מ- 27/07/2015)

Comments

Transcription

הצעה לביטוח דירה ולתכולה (בתוקף מ- 27/07/2015)
‫האם דרושה הרחבת כיסוי לגן ולצומח?‬
‫האם דרושה הרחבת כיסוי לנזקי התבקעות צנרת של מערכות בריכת שחיה?‬
‫‪ .5‬פרק א' ‪ -‬ביטוח הדירה‬
‫‪ .6‬פרק ב' ‪ -‬תכולה‬
‫(‪" 4224 )7/2015‬אפי פרינט בע"מ" ‪ 03-5604070‬ן מהדורה יולי ‪2015‬‬
‫‪ .7‬הרחבות לפרק ב' ‪ -‬תכולה‬
‫שבר תאונתי לזכוכית‪ ,‬מראות‪ ,‬אסלות‪ ,‬כיורים וכו'‬
‫אופניים מחוץ לדירה המבוטחת מעל ‪ 1,200‬ש"ח‬
‫כן‬
‫כן‪ ,‬בסכום‪_____________ :‬‬
‫הרחבה לדירה שאינה תפוסה מעל ‪ 60‬יום‬
‫הרחבה לפעילות עסקית בדירה‬
‫לתקופה‪:‬‬
‫פרטים‪:‬‬
‫________________________‬
‫___________________________________‬
‫‪ .8‬ביטוח כל הסיכונים לתכשיטים ודברי ערך (כפוף להערכה מצורפת בלבד)‬
‫‪ .9‬פרק ה' ‪ -‬תכולת כספת בבנק‬
‫מרכז קשרי לקוחות ‪www.hcsra.co.il *3453‬‬
‫הכשרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪2‬‬
‫‪ .10‬פרק ו' ‪ -‬נזקי טרור‬
‫‪ .11‬פרק ז' ‪ -‬חיות מחמד‬
‫‪ .12‬פרק ח' ‪ -‬ביטוח אחריות כלפי צד שלישי‬
‫הרחבות לפרק זה‪:‬‬
‫כן‬
‫לא‬
‫חבות עקב שימוש בבריכת שחיה‬
‫חבות בזמן ביצוע עבודות של בעלי מקצוע בדירה לתקופה מעל ‪ 15‬יום עד ____________ ימים‬
‫לא‬
‫כן‬
‫‪ .13‬פרק ט' ‪ -‬חבות מעבידים לעובדי משק הבית‬
‫‪ .14‬פרק י' ‪ -‬כלי יריה‬
‫‪ .15‬פרק י"א ‪ -‬ביטוח תאונות אישיות למשפחה‬
‫‪ .16‬שירותי אחזקה ותיקון למכשירים ביתיים‬
‫‪.17‬‬
‫ספק שירות‬
‫הרחבת ביטוח סיכוני מים עקב התבקעות צנרת של בריכת שחיה‬
‫‪.18‬‬
‫‪.19‬‬
‫‪.20‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.22‬‬
‫(‪" 4224 )6/2015‬אפי פרינט בע"מ" ‪03-5604070‬‬
‫‪.23‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪2‬‬
‫כן‬