ריתוך ה מגמות

Transcription

ריתוך ה מגמות
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הכלכלה‬
‫אגף בכיר להכשרה ופיתוח כח אדם‬
‫קובץ הנחיות ונהלים האגף‬
‫פרק‪:‬‬
‫פרק משנה‪:‬‬
‫‪ – 03‬תחום פדגוגיה‬
‫‪ – 03‬בחינות‬
‫נוהל מספר‪:‬‬
‫תאריך עדכון אחרון‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫עמוד מספר‬
‫‪03-03-67‬‬
‫מתוך‬
‫‪9.2015‬‬
‫עמודים‬
‫‪21‬‬
‫הנחיות לבחינות מעשיות לנוער ומבוגרים ענף מתכת‪-‬מכונות‬
‫מגמות הריתוך‬
‫‪ .1‬מבוא‬
‫ריתוך היא פעולה פיזיקאלית של חיבור מתכות על ידי יצירת קשרים בין‪-‬אטומים באמצעות חימום מקומי‬
‫או כללי‪ ,‬שינוי צורה פלסטית‪ ,‬או שתי הפעולות כאחת‪ .‬צורות הריתוך הנפוצות הן‪ :‬ריתוך בזרם חשמלי גבוה‬
‫המועבר בין קתודה ואנודה‪ ,‬ריתוך בגז‪ ,‬ריתוך בהתנגדות חשמלית‪ ,‬בלייזר‪ ,‬על ידי חימום בתנור לטמפרטורה‬
‫של שינוי מצב הצבירה‪ ,‬כוח‪ ,‬משיכה וחיכוך‪ ,‬או אפשרויות אחרות‪ .‬הלחמה גם היא שיטה לחיבור חלקי‬
‫מתכת‪ ,‬אך העיקרון בהלחמה הוא התכת חומר נוסף המצמיד את המתכות זו לזו‪ .‬תהליך הריתוך הינו אחת‬
‫השיטות הנפוצות והשימושיות ביותר כיום לחיבור והרכבה של חלקי מתכות והפיכתם למקשה אחת‪ .‬ריתוך‬
‫משמש בצורה נרחבת ביצור ובתיקון מוצרים ממתכות וכאשר נסתכל סביבנו נוכל לראות שכמעט כל דבר‬
‫הבנוי ממתכת מרותך בצורה כזו או אחרת‪ .‬השימוש בריתוך הולך ומתרחב הודות ליעילות השיטה ולמספר‬
‫השיטות השונות המאפשרות מגוון יישומים רחב‪.‬‬
‫פלסטיקה ידועה בגמישותה בהשוואה לברזל‪ ,‬פלדה ומתכות אחרות‪ .‬ריתוך פלסטיק הוא תהליך של‬
‫התלכדות שתי חתיכות של חומר באמצעות חימום וגיבוש‪.‬‬
‫עם גילויי מאגרי גז טבעי בים‪ ,‬ההולכה מהים הינה באמצעות צינורות פלדה עד תחנות החלוקה‪ .‬מתחנות‬
‫החלוקה הצנרת המעבירה את הגז היא צנרת פלסטיק‪.‬‬
‫‪ .2‬המטרה‬
‫מטרת הנוהל לכוון ליצירת אחידות בבחינות המעשיות במגמות הריתוך בהתאם לתוכנית הלימודים‬
‫ובהתייחס למגוון הרחב של מגמות הלימוד‪.‬‬
‫הנוהל מכיל הנחיות ליחידת הבחינות האזורית‪ ,‬למוסד הלימודים‪ ,‬למורים ולחברה נותנת השירותים‪.‬‬
‫הנחיות אלה נותנים מענה להיערכות הבחינות המעשיות‪ ,‬תוך מתן דגש באופן מיוחד לתנאי סף הבטיחות‪,‬‬
‫אמצעי זהירות והגנה בעת העבודה בסדנה בה מתקיימת הבחינה וטוהר הבחינה‪.‬‬
‫הקפדה על ביצוע מפורט ונכון של הנוהל‪ ,‬ימנעו תקלות העלולות לסכן את הנבחן וסביבתו‪ .‬כמו‪-‬כן‪ ,‬ינחו את‬
‫המורה ואת מוסד הלימודים בביצוע ויישום המטלות השונות באופן שיבטיח הכנה נכונה הן מבחינה‬
‫מקצועית והן מבחינה ארגונית‪.‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫פרק משנה‪:‬‬
‫שם הנוהל‪:‬‬
‫תחום פדגוגיה‬
‫בחינות‬
‫הנחיות לבחינה מעשית במגמות הריתוך‬
‫נוהל מספר‪:‬‬
‫תאריך עדכון אחרון‪:‬‬
‫עמוד מספר‬
‫‪2‬‬
‫‪ - 03-03-67‬חלק ב'‬
‫‪9.2015‬‬
‫עמודים‬
‫‪21‬‬
‫מתוך‬
‫נוהל זה מתייחס למקצוע הריתוך (המקצועות הצבועים בירוק)‪.‬‬
‫פריסת מגמות בענפי המתכת–מכונות‪ ,‬האופטיקה ומערכות אנרגיה ומים‬
‫פרק‪:‬‬
‫פרק משנה‪:‬‬
‫שם הנוהל‪:‬‬
‫תחום פדגוגיה‬
‫בחינות‬
‫הנחיות לבחינה מעשית במגמות הריתוך‬
‫נוהל מספר‪:‬‬
‫תאריך עדכון אחרון‪:‬‬
‫עמוד מספר‬
‫‪3‬‬
‫‪ - 03-03-67‬חלק ב'‬
‫‪9.2015‬‬
‫עמודים‬
‫‪21‬‬
‫מתוך‬
‫‪ .3‬הגדרות‬
‫‪ .1.3‬המשרד – משרד הכלכלה‪.‬‬
‫‪ .1.3‬האגף ‪ -‬אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרד‪.‬‬
‫‪ .1.1‬תחום הבחינות ‪ -‬יחידה המופקדת מטעם האגף להכשרה ולפיתוח כח אדם על תכנון‪ ,‬עריכה ביצוע והערכת‬
‫הבחינות וכן חישוב זכאות לתעודות‪ .‬תחום הבחינות מורכב מיחידת מטה וארבע יחידות אזוריות‪ :‬תל‪-‬‬
‫אביב והמרכז‪ ,‬חיפה והצפון‪ ,‬ירושלים‪ ,‬באר‪-‬שבע והדרום‪.‬‬
‫‪ .1.3‬מנהל תחום הבחינות – בעל תפקיד העומד בראשה של יחידת הבחינות ברמת מטה ואשר אחראי‬
‫מקצועית על תכנון‪ ,‬תפעול ופיקוח של כל מערך הבחינות ברמה הארצית‪.‬‬
‫‪ .1.3‬מרכזת הבחינות האזורית ‪ -‬בעלת תפקיד העומדת בראשה של יחידת הבחינות האזורית‪.‬‬
‫‪ .1.3‬בחינות – מכלול כלי הערכה שנועדו לבדוק את יכולתו‪ ,‬רמת ידיעותיו ומיומנותו המקצועית של תלמיד‬
‫המסיים את לימודיו (או של נבחן אקסטרני) במסגרת לימודי מקצוע או קורס הכשרה‪.‬‬
‫‪ .1.3‬טוהר הבחינות – כל כללי ההתנהגות הנוגעים לביצוע הבחינות העיוניות או המעשיות על‪-‬ידי הנבחן‬
‫באופן אישי וללא שום סיוע של נבחן אחר‪ ,‬מורה‪ ,‬מדריך‪ ,‬מנהל או כל אדם אחר‪ ,‬אמצעי עזר‪ ,‬מכשיר וכדו'‬
‫וכן כל גורם ואמצעי שעלול להפר את כללי ההגינות והיושר‪ ,‬לרבות כללי ההתנהגות וההנחיות כפי‬
‫שמופיעים בנוהל זה‪.‬‬
‫‪ .1.3‬מוסד הלימודים – מרכז‪/‬מכללה‪/‬מכון‪/‬מוסד לימודים‪/‬מתקן‪/‬אתר‪ ,‬אשר בידו הכרה בתוקף של האגף‬
‫להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה לצורך קיום פעילות בפיקוח של האגף להכשרה מקצועית‪.‬‬
‫‪ .1.3‬מנהל מוסד הלימודים – אדם העומד בראש של מוסד ההכשרה או החתום על כתב התחייבות של הכרה‬
‫בבית ספר עסקי‪.‬‬
‫‪ .1.33‬הנבחן ‪ -‬תלמיד במוסד הלימודים‪ ,‬או נבחן חיצוני (אקסטרני)‪ ,‬הנבחן באחד מאתרי הבחינות של יחידת‬
‫הבחינות‪.‬‬
‫‪ .1.33‬המגמה – מקצוע‪/‬קורס הנלמד במסגרת מוסד הלימודים‪.‬‬
‫‪ .1.33‬מרכז המגמה ‪ -‬אחראי על תכנון‪ ,‬תפעול‪ ,‬קדום מגמת הלימוד‪ ,‬שותף לגיבוש מדיניות בית הספר וליישומה‪.‬‬
‫התחומים שבאחריותו‪ :‬תוכניות לימודים‪,‬נבחנים‪ ,‬סביבה לימודית‪ ,‬בחינות וקשרי חוץ‪.‬‬
‫‪ .1.31‬המפקח המקצועי‪/‬הפדגוגי ‪ -‬המפקח הינו מומחה בתחום המקצועי טכנולוגי ומתפקידיו‪ ,‬פיקוח שוטף‬
‫הכולל ביקורים בכיתות הלימוד ובסדנאות בזמן השיעורים‪ ,‬הנחיות לשיפורים‪ ,‬בדיקת ביצוע תוכניות‬
‫הלימוד‪ ,‬עמידה בסטנדרטים נדרשים‪ ,‬מתן אישורי פיקוח לקיום בחינות גמר על‪-‬פי עמידה בתוכניות‬
‫לימודים והישגי הנבחנים והמלצות למתן ציוני מגן‪.‬‬
‫‪ .1.33‬הבחינה – בחינת הסמכה לריתוך על פי התקן כשהנבחן נדרש לבצע הליך ריתוך בהתאם להסמכה אותה‬
‫הוא מבקש לקבל ו‪/‬או בהתאם למגמת הלימוד בקורס‪ .‬הבחינה מועברת למעבדה מוסמכת לבדיקה‬
‫שמנפיקה הסמכות בהתאם לתוצאות‪.‬‬
‫‪ .1.33‬נאמן ריתוך – מי שהוסמך על ידי מכון התקנים לשמש כמשגיח שהבחינה המעשית נעשית על פי התקן‬
‫ובכפוף להוראות בחינת ההסמכה בריתוך‪.‬‬
‫‪ .1.33‬אתר הבחינה ‪ -‬כל מקום שנקבע על ידי האגף לקיום בחינה כגון‪ :‬מרכזי הכשרה מקצועית ממשלתיים‪,‬‬
‫מוסדות הכשרה ומכללות המבצעים קורסים במימון ו‪/‬או בפיקוח המשרד וכל מתקן יעודי אחר המשמש‬
‫לקיום בחינות עיוניות או מעשיות‪.‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫פרק משנה‪:‬‬
‫שם הנוהל‪:‬‬
‫תחום פדגוגיה‬
‫בחינות‬
‫הנחיות לבחינה מעשית במגמות הריתוך‬
‫נוהל מספר‪:‬‬
‫תאריך עדכון אחרון‪:‬‬
‫עמוד מספר‬
‫‪4‬‬
‫‪ - 03-03-67‬חלק ב'‬
‫‪9.2015‬‬
‫עמודים‬
‫‪21‬‬
‫מתוך‬
‫הערה‪ :‬תלמיד‪/‬נבחן שנכשל בסיום הקורס בבחינת הסמכה לריתוך ולאחר סיום הקורס ביצע הסמכה‬
‫התואמת את המגמה בכל מקום שהוא‪ ,‬יוכל להציג את ההסמכה לקבלת תעודת גמר‪.‬‬
‫‪ .1.33‬רשימת הלומדים בפעולה ‪ -‬רשימה ממוחשבת המופקת על ידי מי שהוסמך מטעמו של הממונה המחוזי‬
‫ובה מופיעים שמותיהם של נבחני הקורסים העומדים בדרישות הקבלה לקורס ועתידים להיבחן‪.‬‬
‫‪ .1.33‬החברה הנותנת שירותי ארגון ותפעול בחינות עיוניות‪/‬מעשיות ‪ -‬חברה אשר זכתה בהליך מכרזי חיצוני‬
‫לספק שירותי ארגון ותפעול בחינות עיוניות‪/‬מעשיות למחלקת הבחינות‪.‬‬
‫‪ .1.33‬הטפסים למילוי (נספחים) – דוחות אותם ממלאים מוסד הלימודים והבוחן לפני הבחינה‪ ,‬בעת הבחינה‬
‫ולאחריה‪.‬‬
‫‪ .4‬הנחיות מנהליות ‪ -‬לקיום הבחינה המעשית‬
‫‪ .3.3‬באחריות הנהלת מוסד הלימודים לוודא כי כל הנבחנים הלומדים בקורס עומדים בדרישות הכניסה‬
‫לקורס הרשומים באישור ההפעלה ובתוכנית הלימודים‪ ,‬וכן הנבחנים נמצאים ברשימת הלומדים‬
‫בפעולה‪ .‬נבחן אשר אינו עומד בדרישות הכניסה ואינו רשום ברשימת הלומדים לא יכלל ברשימת‬
‫המועמדים לבחינה‪.‬‬
‫‪ .3.3‬באחריות מוסד הלימודים להכין מבעוד מועד סט "מספרי הטבעה" (‪ )3-3‬ממתכת שניתן להטביעם בחום‬
‫על כל אחת מפיסות הבדיקה‪ .‬כל תלמיד יקבל מספר ביחס לשמו ומספרו כפי שמופיע בטבלת "רישום‬
‫פרטי הנבחנים ופרטי הבחינה לפי תקן ישראלי חלק ‪( "3‬נספח ג')‪.‬‬
‫‪ .3.1‬באחריות מוסד הלימודים להעביר למפקח המקצועי את "אישור פיקוח לקיום בחינה" (כולל הגוף שאמור‬
‫להסמיך את הפיסות שיוצרו על ידי התלמיד) מלא בכל הנתונים הדרושים על מנת שיאשר את קיום‬
‫הבחינה‪ ,‬וכן את טופס "רישום פרטי הנבחנים ופרטי הבחינה לפי תקן ישראלי חלק ‪ "3‬לאישורו‪ .‬אישור‬
‫הפיקוח החתום על ידי המפקח המקצועי יועבר באמצעות מוסד הלימודים ליחידת הבחינות האזורית לכל‬
‫המאוחר עד חודש לפני הבקשה לבחינה מעשית‪ .‬את טופס אישור הפיקוח לבחינה יש להוריד מאתר‬
‫המשרד (פיקוח מקצועי‪-‬פדגוגי) שכתובתו‪http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/4AF012E4-291A-425D-A41B- :‬‬
‫‪/5CF954C60B56/0‬טופסאישורבחינהאינטרנט‪pdf.‬‬
‫‪ .3.3‬באחריות מוסד הלימו דים להעביר גם את אגרות הבחינה ששולמו ליחידת הבחינות האזורית יחד עם‬
‫הטפסים המבוקשים לקורסי מבוגרים בלבד (רצוי לבדוק את סכום האגרה לפני תשלום)‪.‬‬
‫‪ .3.3‬באחריות מוסד הלימודים להעביר ליחידת הבחינות האזורית כחודש לפני מועד הבחינה המבוקש‬
‫(בקורסים קצרים יש להגיש מיד עם תחילת הקורס) טופס "הזמנת בחינה" (נספח א') בו מצוינים תאריכי‬
‫הבחינות המבוקשים בצרוף רשימת לומדים בפעולה‪ ,‬אותה ניתן לקבל מיחידת הבחינות האזורית‪.‬‬
‫‪ .3.3‬אם ישנן בחינות בהן יש לחלק את הכיתה לשניים מפאת מחסור ברתכות‪ ,‬מוסד הלימודים יציין זאת‬
‫בטופס הזמנת בחינה‪ ,‬ורק לאחר אישור הפיקוח המקצועי תתאפשר חלוקת הבחינה ליומיים‪.‬‬
‫‪ .3.3‬פיסות שיוצרו אמורות להיבדק על ידי גוף מסמיך‪ .‬מוסד הלימודים יהיה אחראי להנחות את התלמידים‬
‫לשלם את שובר התשלום לחשבון הבנק של הגוף המסמיך‪ ,‬לפני שליחתם לבדיקה‪.‬‬
‫‪ .3.3‬אם מוסד הלימודים מבקש לבחון על ידי גוף מסמיך שאינו "מכון התקנים"‪ ,‬יש לבקש אישור מראש‬
‫ובכתב מהפיקוח המקצועי‪ .‬הפיקוח המקצועי יציין על "אישור הפיקוח לבחינה" כי אין צורך לשלוח בוחן‬
‫לבחינה המעשית (תוצאות הבחינה של הגוף המסמיך יועברו על פי הנוהל במקובל ליחידת הבחינות) לשם‬
‫בדיקת זכאות לקבלת תעודה‪.‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫פרק משנה‪:‬‬
‫שם הנוהל‪:‬‬
‫תחום פדגוגיה‬
‫בחינות‬
‫הנחיות לבחינה מעשית במגמות הריתוך‬
‫נוהל מספר‪:‬‬
‫תאריך עדכון אחרון‪:‬‬
‫עמוד מספר‬
‫‪5‬‬
‫‪ - 03-03-67‬חלק ב'‬
‫‪9.2015‬‬
‫עמודים‬
‫‪21‬‬
‫מתוך‬
‫‪ .3.3‬עם קבלת ההזמנה לבחינה‪ ,‬יחידת הבחינות האזורית תפנה לחברה הנותנת שירותי בחינות מעשיות‬
‫למחלקת הבחינות על מנת לתאם את מועדי הבחינות וקביעת בוחנים‪ .‬באחריות החברה לשלוח בוחן‬
‫שמאושר על ידי הגוף המסמיך שהינו "נאמן ריתוך"‪ ,‬אם הבוחן אינו נאמן ריתוך‪ ,‬לא תתקיים בחינה‪.‬‬
‫‪ .3.33‬באחריות מחלקת הבחינות האזורית ליידע את מוסד הלימודים על מועד הבחינה המבוקש רק לאחר‬
‫קבלת מועד בחינה סופי מהחברה נותנת השירותים‪.‬‬
‫‪ .3.33‬רשימת "לומדים בפעולה" שהועברה למחלקת הבחינות בעת הזמנת הבחינה תיחשב לרשימה סופית ‪ -‬לא‬
‫יוכנסו ברשימה זו שינויים עד יום הבחינה וביום הבחינה עצמו ‪ ,‬אם מוסד הלימודים ירצה להוסיף נבחן‬
‫יש לידע ולתאם עם יחידת הבחינות האזורית‪.‬‬
‫‪ .3.33‬בחינה מעשית תתקיים בסדנה מעשית העומדת בקריטריונים שנקבעו על‪-‬ידי הפיקוח המקצועי‪ .‬הסדנה‬
‫תידרש לעמוד בתנאים של סדר ובטיחות‪ ,‬ציוד תקין‪ ,‬וחומרים מספיקים דיו לביצוע הבחינה‪.‬‬
‫‪ .3.31‬מוסד הלימודים ביום הבחינה יוודא את הפרטים שרשומים בטופס "רישום פרטי הנבחנים ופרטי הבחינה‬
‫לפי תקן ישראלי חלק ‪( "3‬נספח ג') ‪ -‬יש לדאוג שפרטי הרישום תואמים את הבחינה שמבצע כל נבחן ביחס‬
‫לקורס אותו למד ועם כל הפרטים בהתאם לדרישות התקן ואישור המפקח המקצועי ובאישורו‪.‬‬
‫‪ .3.33‬בבוקר הבחינה ולפניה יש לוודא עם הבוחן את פרטי הנבחנים ביחס לבחינה אותה אמור לבצע הנבחן‬
‫ומרוכז בטופס "רישום פרטי הנבחנים ופרטי הבחינה לפי תקן ישראלי חלק ‪( "3‬נספח ג')‪.‬‬
‫‪ .3.33‬שליחת (החלק המרותך) לגוף המסמיך תעשה באחריות מנהל מוסד הלימודים מיד לאחר הבחינה‬
‫המעשית באריזה סגורה וכל פיסות הבדיקה בתוכה‪ .‬לא יתבצע שינוי לאחר הבחינה בחלק המרותך‬
‫הנשלח לבדיקה‪ .‬החלקים המרותכים ישלחו בצרוף טופס "רישום פרטי הנבחנים ופרטי הבחינה לפי תקן‬
‫ישראלי חלק ‪ "3‬החתום על ידי הבוחן המעשי‪ ,‬צילום תעודה מזהה ועדכנית ושובר תשלום לגוף המסמיך‬
‫של כל נבחן‪.‬‬
‫‪ .3.33‬משך הבחינה המעשית בכל המגמות לא יעלה על ‪ 3‬שעות ביום בחינה אחד‪.‬‬
‫‪ .5‬היערכות לבחינה המעשית‬
‫‪ .3.3‬אם הציוד לבחינה המעשית לא תקין ומונע קיום בחינה‪ ,‬יש להודיע מבעוד מועד ליחידת הבחינות‬
‫האזורית ולתאם מועד חדש בתאום עם היחידה‪.‬‬
‫‪ .3.3‬אם בקבוצת הנבחנים יהיו תלמידים אשר אמורים להיבחן בתהליכים שונים (פלטות‪ ,‬צנרת‪ ,‬אלקטרודה‬
‫מצופה‪ ,‬מיג‪ ,‬טיג‪ ,‬אלקטרודות שונות וכו') המורה‪/‬מרכז הקורס יכין מבעוד מועד את הטופס לבחינה עם‬
‫מספר נבחן‪ ,‬מספר תעודת זהות וסוג הבחינה של הנבחן על מנת למנוע אי סדרים בזמן הבדיקה של הגוף‬
‫המסמיך‪ .‬את הטופס כאמור יש לאשרו על ידי המפקח המקצועי לפני הבחינה‪.‬‬
‫‪ .3.1‬לפני תחילת הבחינה מוסד הלימודים‪ ,‬יזהה את הנבחנים על גבי טופס "זיהוי נבחנים" (נספח ב')‪.‬‬
‫‪ .3.3‬ביום הבחינה חובה על הנבחנים להופיע בבגדי ובנעלי עבודה‪ .‬באחריות המוסד לספק לנבחנים ציוד מגן‬
‫אישי כמקובל על מנת למנוע תאונות בטיחותיות‪ .‬הביגוד יתאים להגנה מפני חום (כוויות)‪ ,‬ניצוצות‪,‬‬
‫חלקים חדים‪ ,‬קרינת ה‪ UV -‬וקרינה אינפרא אדומה‪ .‬ההגנה תהא בלבוש בגדים ארוכים מתאימים וכפפות‬
‫ריתוך‪.‬‬
‫‪ .3.3‬חובה על כל נבחן להגיע לאתר הבחינה עם תעודה מזהה רשמית הנושאת תמונה עדכנית‪.‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫פרק משנה‪:‬‬
‫שם הנוהל‪:‬‬
‫תחום פדגוגיה‬
‫בחינות‬
‫הנחיות לבחינה מעשית במגמות הריתוך‬
‫נוהל מספר‪:‬‬
‫תאריך עדכון אחרון‪:‬‬
‫עמוד מספר‬
‫‪6‬‬
‫‪ - 03-03-67‬חלק ב'‬
‫‪9.2015‬‬
‫עמודים‬
‫‪21‬‬
‫מתוך‬
‫‪ .3.3‬המורה המופקד על לימוד י החלק המעשי בקורס‪ ,‬ידאג להכנת הסדנה ותקינות הרתכות בה תתבצע‬
‫הבחינה המעשית‪ ,‬ויכין מבעוד מועד את כמות וסוגי הרתכות בהתאם לנבחנים‪ ,‬חומרי הגלם‪ ,‬כלים‪ ,‬ציוד‬
‫נלווה וטופס רישום (נספח ג') לקיום הבחינה‪.‬‬
‫‪ .3.3‬נבחן אשר יגיע באיחור של יותר משלושים דקות‪ ,‬לא יורשה להיבחן‪.‬‬
‫‪ .3.3‬מרכז המגמה‪/‬מורה הקורס‪ ,‬לא יורשו לדבר עם הנבחנים במהלך הבחינה‪ ,‬אולם חייב להיות בסדנא‬
‫המעשית למקרה שהבוחן יבקש אותו למלא את הדרוש לקיום הבחינה ויוודא שהוראות הבטיחות‬
‫מתקיימות בעת הבחינה‪.‬‬
‫‪ .6‬הנחיות בעת הבחינה‬
‫‪ .3.3‬הבוחן בבחינה המעשית כמשגיח בכל מהלך הבחינה וחייב להיות "נאמן ריתוך" שהוסמך על ידי גוף‬
‫מסמיך‪ ,‬וזאת בהתאם לדרישת התקן‪.‬‬
‫‪ .3.3‬הבוחן יאסוף את כל הנבחנים‪ ,‬ידריך ויסביר לנבחנים את אופן הבחינה והנחיות הבטיחות כפי שמפורט‬
‫בהנחיות אלה‪ ,‬וכן יתן הסבר מפורט על כל כללי הבחינה – מה מותר ומה אסור‪.‬‬
‫‪ .3.1‬בוחן אשר ימצא כי לא מתקיימי ם בסדנה הקריטריונים הנדרשים של הפיקוח המקצועי‪/‬דרישות התקן‬
‫לפני קיום בחינה‪ ,‬יודיע זאת מיד לחברה נותנת השירותים‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬הבוחן לא יעזוב את אתר הבחינה‬
‫עד שהחברה נותנת השירותים תנחה אותו כיצד עליו לנהוג בנדון‪.‬‬
‫‪ .3.3‬הבוחן יוודא שמכשירי הטלפון הניידים של כל התלמידים ושלו כבויים בעת הבחינה‪.‬‬
‫‪ .3.3‬יש להטביע על החלק המיועד לבחינת הריתוך את מספר הבוחן ("נאמן הריתוך") ואת מספר הנבחן‬
‫בהתאמה לטבלה‪ .‬מוסד הלימודים ידאג ביום הבחינה להעביר לבוחן את המספרים להטבעה‪.‬‬
‫‪ .3.3‬הבוחן בבחינה יבחן לפי סדר המטלות כפי שהתקן מבקש‪.‬‬
‫‪ .3.3‬אם הנבחן לא ביצע את הבחינה על‪-‬פי התהליך הנדרש על פי התקן (תהליך הריתוך‪ ,‬עובי פיסת הבדיקה‪,‬‬
‫קוטר הצינור‪ ,‬תנוחת הריתוך וכדומה)‪ ,‬או לא פעל על פי כל כללי הבטיחות בבחינה‪ ,‬רשאי הבוחן להפסיק‬
‫את הבחינה ולמלא משוב לנבחן‪/‬בחינה כנדרש (נספח ה')‪.‬‬
‫‪ .3.3‬נאמן הריתוך יבחן את התלמידים בהתאמה לטבלת "בחינות מעשיות" שבהמשך בבחינה המסומנת עם‬
‫"*" – בחינה משלימה (נספח ד')‪ .‬הבחינה תהיה באלקטרודה מצופה‪ ,‬מיג או טיג וזאת בהמשך לבחינה‬
‫המעשית‪ .‬הבוחן ימלא על גבי טופס בחינה משלימה (נספח ד') אם הנבחן עבר‪/‬נכשל ויעביר לחברה נותנת‬
‫השירותים‪ ,‬וזו מצידה תעביר ליחידת הבחינות האזורית לשם קביעת ציון ותיעוד‪ .‬להדגיש זו בחינה נוספת‬
‫על בחינת ההסמכה שאינה קשורה לגוף המסמיך‪.‬‬
‫‪ .3.3‬הבוחן יעבור בין הנבחנים ויתרשם מאופן עבודתם‪ ,‬ללא הסברים מקצועיים למעט הערות בטיחותיות‪.‬‬
‫‪ .3.33‬טופסי המשוב המלאים יועברו באמצעות החברה נותנת שירותים ליחידת הבחינות‪ ,‬וזו תקליד ציונים רק‬
‫לאחר קבלת התשובות מהגוף המסמיך שיועבר ממוסד הלימודים‪.‬‬
‫‪ .3.33‬בכל מקרה של התנהגות חריגה‪ ,‬התנהלות לא ראויה בבחינה‪ ,‬כשלון של נבחן יש לתעד על גבי טופסי‬
‫המשוב המצורפים (נספח ה')‪.‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫פרק משנה‪:‬‬
‫שם הנוהל‪:‬‬
‫תחום פדגוגיה‬
‫בחינות‬
‫הנחיות לבחינה מעשית במגמות הריתוך‬
‫נוהל מספר‪:‬‬
‫תאריך עדכון אחרון‪:‬‬
‫עמוד מספר‬
‫‪7‬‬
‫‪ - 03-03-67‬חלק ב'‬
‫‪9.2015‬‬
‫עמודים‬
‫‪21‬‬
‫מתוך‬
‫‪ .7‬הנחיות בסיום הבחינה‬
‫‪ .3.3‬בסוף יום הבחינה נאמן הריתוך ישאיר עותק במוסד הלימודים מרשימת הנבחנים שניתנה מהחברה‪ ,‬ובה‬
‫יציין מי מהנבחנים נכח בבחינה המעשית‪ .‬עותק זה יכיל את רשימת הנבחנים שנכחו בבחינה‪.‬‬
‫‪ .3.3‬אין להשאיר טפסים במוסד הלימודים‪ ,‬למעט עותק מטופס "רישום פרטי הנבחנים ופרטי הבחינה לפי‬
‫תקן ישראלי חלק ‪ "3‬שישלח עם הדגמים לגוף המסמיך ועותק מרשימת לומדים בפעולה שנכחו‪/‬נעדרו‬
‫מהבחינה‪.‬‬
‫‪ .3.1‬את כל הטפסים המלאים והמקוריים‪ ,‬הבוחן ישלח בדואר במעטפה מבויילת לחברה נותנת השירותים‬
‫לאחר שווידא שהחברה קיבלה את הטפסים בפקס‪.‬‬
‫‪ .3.3‬החברה נותנת השירותים תעביר את כל הטפסים שמולאו בבחינה ליחידת הבחינות האזורית‪.‬‬
‫‪ .3.3‬תפקידו של נאמן הריתוך הוא להשגיח בביצוע תהליך הבחינה על פי התקן וההנחיות של המשרד (טוהר‬
‫הבחינות‪ ,‬הקפדה על כללי בטיחות‪ ,‬נוהל הסמכה לריתוך)‪ ,‬ומתפקידו להטביע במספרים את "פיסות‬
‫הבדיקה" על פי מספרו האישי וכן מספר התלמיד ביחס לטבלה (נספח ג')‪ .‬בסוף הבחינה מוסד הלימודים‬
‫אחראי לשלוח את הפיסות למעבדה לקבלת תוצאות הבדיקה‪.‬‬
‫‪ .3.3‬בתום תהליך זה (קבלת תוצאות בדיקות המעבדה)‪ ,‬יחידת הבחינות האזורית תעביר פרוטוקול ציונים‬
‫(עבר‪/‬נכשל) למוסד הלימודים‪.‬‬
‫‪ .3.3‬אין אפשרות לערער על בחינה מעשית‪.‬‬
‫‪ .8‬תחולת נוהל‬
‫נוהל זה חל על כל הגורמים הפועלים במסגרת קורסים המצוינים בטבלת רשימת הקורסים (עמוד ‪ )3‬ויופץ לכל‬
‫הנוגעים בדבר‪ .‬ביצוע הבחינות המעשיות יתקיימו על פי ההנחיות כפי שכתוב במסך זה‪.‬‬
‫קורסים – שיפתחו החל מתאריך ‪3.33.3333‬‬
‫תחולת נוהל‪:‬‬
‫נוער – החל משנת לימודים תשע"ו‬
‫תחום פדגוגיה‬
‫בחינות‬
‫הנחיות לבחינה מעשית במגמות הריתוך‬
‫פרק‪:‬‬
‫פרק משנה‪:‬‬
‫שם הנוהל‪:‬‬
‫נוהל מספר‪:‬‬
‫תאריך עדכון אחרון‪:‬‬
‫עמוד מספר‬
‫‪8‬‬
‫‪ - 03-03-67‬חלק ב'‬
‫‪9.2015‬‬
‫עמודים‬
‫‪21‬‬
‫מתוך‬
‫הנחיות מקצועיות ‪ -‬רקע‬
‫פעולת הריתוך מחברת בין חלקים כמו‪ :‬צינורות מתכת ופלסטיק‪ ,‬מתקנים‪ ,‬מבנים‪ ,‬מכונות וכדו'‪ .‬החיבור הוא קבוע‬
‫ואינו ניתן להפרדה‪ .‬הטכניקות השונות של לחץ וחום בריתוך גורמים לחיבור מקומי (בעזרת חומר מילוי או בלעדיו)‬
‫על ידי התכה או גידול מחדש דרך משטח הביניים‪ .‬קיימות שתי שיטות מרכזיות לריתוך‪ :‬ריתוכי התכה וריתוכים‬
‫במצב מוצק ללא התכה‪.‬‬
‫ריתוך בתקן הבינלאומי והישראלי‬
‫תהליכי ריתוך מוגדרים בתקן הבין‪-‬לאומי משנת ‪ ,ISO–857 ,3333‬ומפרט מספר תהליכי ריתוך לפי סמלים‬
‫מפורטים‪ .‬חלק זה של התקן חל על תהליכי הריתוך הבאים‪:‬‬
‫‪- 333‬‬
‫‪ - ASMW‬ריתוך בקשת חשמלית עם אלקטרודה מצופה‪.‬‬
‫‪- 333‬‬
‫‪ - FCAW‬ריתוך בקשת עם תייל לבוב בתכשיר ריתוך‪ ,‬ללא גז מגן‪.‬‬
‫‪SAW - 333‬‬
‫‪ -‬ריתוך בקשת חסויה עם תייל‪.‬‬
‫‪ - GMAW - 313‬ריתוך בקשת מתכת מוגנת בגז אינרטי (ריתוך ‪.)MIG‬‬
‫‪GMAW - 313‬‬
‫‪ -‬ריתוך בקשת מתכת מוגנת בגז פעיל ( ‪.)MAG‬‬
‫‪FCAW - 313‬‬
‫‪ -‬ריתוך בקשת מתכת עם תייל לבוב בתכשיר ריתוך‪ ,‬מוגנת בגז פעיל‪.‬‬
‫‪- FCAW - 313‬‬
‫ריתוך בקשת מתכת עם תייל לבוב בתכשיר ריתוך‪ ,‬מוגנת בגז אינרטי‪.‬‬
‫‪ - GTAW - 333‬ריתוך בקשת טונגסטן מוגנת בגז אינרטי‪( ,‬ריתוך ‪.(TIG‬‬
‫‪PAW - 33‬‬
‫‪-‬‬
‫ריתוך בקשת פלזמה‪.‬‬
‫‪OAW - 133‬‬
‫‪-‬‬
‫ריתוך להבה חמצן אציטלן‪.‬‬
‫התקן הישראלי עוסק במבחני ההסמכה לרתכים ומחולק למספר סדרות‪:‬‬
‫מבחני הסמכה לרתכים‪ :‬ריתוך התכה ‪ -‬פלדות‪.‬‬
‫ת"י ‪ 333‬חלק ‪- 3‬‬
‫מבחני הסמכה לרתכים‪ :‬ריתוך התכה ‪ -‬אלומיניום וסגסוגות אלומיניום‪.‬‬
‫ת"י ‪ 333‬חלק ‪- 3‬‬
‫ת"י ‪ 333 -‬חלק ‪ -)3( 1‬מבחני הסמכה לרתכים‪ :‬ריתוך התכה ‪ -‬נחושת וסגסוגותיה‪.‬‬
‫ת"י ‪ - 333‬חלק ‪ - )3( 3‬מבחני הסמכה לרתכים‪ :‬ריתוך התכה ‪ -‬ניקל וסגסגותיו‪.‬‬
‫מבחני הסמכה לרתכים ‪ :‬ריתוך התכה – טיטניום‪,‬מגנזיום וסגסוגותיהם‪.‬‬
‫ת"י ‪ 333‬חלק ‪-)3( 3‬‬
‫בדיקת מיומנות הרתך תלויה בשיטות הריתוך בהם ניתן לשמור על כללים אחידים ותנאי בדיקה אחידים ושימוש‬
‫בפיסות בדיקה תקניות‪.‬‬
‫בעת מילוי תעודת הבדיקה אין משתמשים במילים שלמות‪ ,‬ומשתמשים בקיצורים ובסמלים‪ ,‬לדוגמא‪ :‬פיסת בדיקה‬
‫‪ BW‬ריתוך השקה‪ ,‬חומרים מתכלים – בציפוי תאית (צלולוזי) הסימון הוא האות ‪ ,C‬שונות – ‪ MB‬ריתוך עם חומר‬
‫תמך‪.‬‬
‫תהליכי הריתוך מוגדרים בתקן הבין‪-‬לאומי ומיוצגים בסמלים ומספרים‪ ,‬לדוגמא‪ ASMW - 333 :‬ריתוך בקשת עם‬
‫אלקטרודה מצופה‪ ,‬בקבוצת מתכות‪ ,‬קבוצה ‪ .W 33‬לדוגמא‪ :‬פלדה לא מסוגסגת (פחמן–מנגן) דלות פחמן או פלדות‬
‫עם סגסוג נמוך‪.‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫פרק משנה‪:‬‬
‫שם הנוהל‪:‬‬
‫תחום פדגוגיה‬
‫בחינות‬
‫הנחיות לבחינה מעשית במגמות הריתוך‬
‫נוהל מספר‪:‬‬
‫תאריך עדכון אחרון‪:‬‬
‫עמוד מספר‬
‫‪9‬‬
‫‪ - 03-03-67‬חלק ב'‬
‫‪9.2015‬‬
‫עמודים‬
‫‪21‬‬
‫מתוך‬
‫ריתוך פלסטיק וכן פלטות מפלדה פחמנית באמצעות רתכות חשמליות ובאלקטרודה מצופה במצבי ריתוך שונים‬
‫כמו‪ :‬אופקי‪ ,‬אנכי‪ ,‬מעל הראש‪ ,‬השקה‪ ,‬מילאת‪ ,‬עם ובלי פזה‪.‬‬
‫הריתוך על פי התקן הוא כללי ולמעשה כל המצבים וכל העוביים של החומר הנבדק חל על פלדות רגילות‪ ,‬פלדות‬
‫מסג‪ ,‬ושאר המתכות כגון‪ :‬אלומיניום נירוסטה טיטניום‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫ריתוך פלטות פלדה דלת פחמן התקן מבדיל בין ריתוך עם מדר לריתוך בלי מדר כאשר הריתוך הוא ללא מדר הרשום‬
‫בתעודת ההסמכה יסומן עם האות ‪.F‬‬
‫ריתוך צינור או פלטות עם מדר יסומן באות ‪ .G‬למשל חיבור צינור עם מדר ובמידות התקניות וריתוך הצינור עם‬
‫סיבובו בזמן הריתוך מזכה את הנבחן בתעודה עם הסמכה ‪ G1‬הנותנת גם הסמכה לריתוך פלטות במצב השקה עם‬
‫מדר‪ ,‬והסמכה לריתוך פלטות ללא מדר ‪.F1‬‬
‫ריתוך פלסטיק (פוליאתילן) מיועד לצנרת גז או מים באמצעות שתי שיטות ריתוך – ריתוך אלקטרופיוז'ן (‪ )EF‬וריתוך‬
‫פנים (‪.)BW‬‬
‫רשימת הקורסים הנבחנים בבחינה מעשית מסלול הכשרה יום ‪ ,01‬מסלול קורסים עסקיים ‪27‬‬
‫‪-‬‬
‫ריתוך מבנים אלקטרודה מצופה‪ ,‬סמל מגמה‪ 2104 :‬בהיקף של ‪ 226‬ש'‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫ריתוך מבנים ‪( CO²‬מיג)‪ ,‬סמל מגמה‪ 2105 :‬בהיקף של ‪ 226‬ש'‬
‫‪-‬‬
‫ריתוך פלטות מבנים אלקטרודה מצופה ‪ ( CO² +‬מיג )‪ ,‬סמל מגמה‪ 2106 :‬בהיקף של ‪ 338‬ש'‬
‫‪-‬‬
‫ריתוך מבנים וצנרת ומיכלי לחץ‪ ,‬סמל מגמה‪ 2107 :‬בהיקף של ‪ 606‬ש'‬
‫‪-‬‬
‫ריתוך צנרת (אלקטרודה) ומיכלי לחץ‪ ,‬סמל מגמה‪ .2108 :‬בהיקף של ‪ 300‬ש'‬
‫‪-‬‬
‫ריתוך טיג נירוסטה ‪ +‬פלדה‪ ,‬סמל מגמה‪ 2109 :‬בהיקף של ‪ 205‬ש'‬
‫‪-‬‬
‫ריתוך טיג אלומיניום‪ ,‬סמל מגמה‪ 2141 :‬בהיקף של ‪ 205‬ש'‬
‫‪-‬‬
‫ריתוך טיג פלדה ‪ +‬נירוסטה ‪ +‬אלומיניום‪ ,‬סמל מגמה‪ 2142 :‬בהיקף ‪ 333‬ש'‬
‫‪-‬‬
‫הכנה למבחני הסמכה בריתוך‪ ,‬סמל מגמה‪ 2143 :‬בהיקף של ‪ 40‬ש'‬
‫‪-‬‬
‫ריתוך פלסטיק‪ ,‬סמל מגמה‪ 2209 :‬בהיקף ‪ 40‬ש'‬
‫‪-‬‬
‫מסגרות מבנים שלב א'‪+‬ריתוך‪ ,‬סמל מגמה‪ 2169 :‬בהיקף של ‪ 750‬ש' כולל הסמכה‪.‬‬
‫בחינות מעשיות‬
‫שם הקורס‬
‫‪G1‬‬
‫‪G2‬‬
‫אופציה לתלמידים חלשים‬
‫באישור הפיקוח‬
‫או נבחנים בקורסי המסגרות‬
‫ריתוך מבנים אלקטרודה מצופה ‪2104‬‬
‫ריתוך מבנים ‪ ( CO2‬מיג ) ‪2105‬‬
‫ריתוך פלטות מבנים אלקטרודה מצופה ‪+‬‬
‫‪( CO2‬מיג) ‪2106‬‬
‫ריתוך מבנים וצנרת ומיכלי לחץ ‪2107‬‬
‫ריתוך צנרת ( אלקטרודה ) ומיכלי לחץ ‪2108‬‬
‫ריתוך טיג נירוסטה ‪ +‬פלדה ‪2109‬‬
‫ריתוך טיג אלומיניום ‪2141‬‬
‫ריתוך טיג פלדה ‪ +‬נירוסטה‪ +‬אלומיניום‬
‫‪2142‬‬
‫מסגרות מבנים שלב א'‪+‬ריתוך ‪2169‬‬
‫הכנה למבחני הסמכה בריתוך ‪2143‬‬
‫מצב הריתוך‬
‫‪G3‬‬
‫‪G4‬‬
‫החומר המרותך‬
‫‪G6‬‬
‫‪G5‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫אלומיניום‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫פלדה‬
‫נירוסטה‬
‫מכונת הריתוך‬
‫אלקטרודה‬
‫מיג‬
‫טיג‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪*X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪*X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪*X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪*X‬‬
‫‪*X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫בהתאם לנוהל זה בכל האפשרויות לפי נתוני הנבחן‪.‬‬
‫*"בחינה משלימה" מיועדת לבחון את רמת התלמידים בריתוך עליו אין הם ניגשים למבחן הסמכה‪ .‬הבחינה תהא‬
‫בהמשך לבחינה מעשית (נספח ד')‪ ,‬הבוחן חייב לבחון את כל התלמידים בריתוך השקה – אלקטרודה ‪ /‬מיג ‪ /‬טיג‬
‫בסיום הבחינה יעביר לחברה את הטופס כדי שזאת תעביר ליחידת הבחינות‪.‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫פרק משנה‪:‬‬
‫שם הנוהל‪:‬‬
‫תחום פדגוגיה‬
‫בחינות‬
‫הנחיות לבחינה מעשית במגמות הריתוך‬
‫נוהל מספר‪:‬‬
‫תאריך עדכון אחרון‪:‬‬
‫עמוד מספר‬
‫‪10‬‬
‫‪ - 03-03-67‬חלק ב'‬
‫‪9.2015‬‬
‫עמודים‬
‫‪21‬‬
‫מתוך‬
‫הנחיות לביצוע בחינות מעשיות בריתוך להסמכות‬
‫כל תלמיד במגמות הריתוך‪ ,‬עם סיום לימודיו‪ ,‬יעבור בחינה מעשית שמקנה את הזכות לקבלת הסמכה‬
‫התואמת את סוג הריתוך שהוכשר אליו‪ ,‬הבחינה תהיה על ידי נאמן ריתוך של הגוף המסמיך (כדוגמת מכון‬
‫התקנים)‪.‬‬
‫הצלחה בבחינת הסמכה של הגוף המסמיך ובבחינה העיונית של משרד הכלכלה מקנים לתלמיד תעודת גמר‬
‫מטעמו‪ ,‬וזאת בהתאמה לקורס הנלמד‪ .‬הצלחה בבחינות מקנה הסמכה לריתוך הכוללת את תחום ההסמכה‬
‫של הנבחן (סוג חומר‪ ,‬עובי חומר‪ ,‬עם חומר מוסף או בלעדיו עם גיבוי גז וכו')‪.‬‬
‫תלמיד אשר נכשל בבחינה המעשית (הסמכה) והצליח במבחן העיוני‪ ,‬יוכל בשלב מאוחר יותר להבחן עצמאית‬
‫לבחינת ההסמכה באמצעות יחידת הבחינות האזורית ו‪/‬או באמצעות כל גורם מוסמך אחר‪ .‬אם עבר בהצלחה‬
‫את הבחינה‪ ,‬עליו להציג בפני יחידת הבחינות האזורית את התעודה מהגוף המסמיך ברמה המתאימה‪ ,‬ויהיה‬
‫זכאי לקבל את תעודת הגמר של משרד הכלכלה בהתאמה‪.‬‬
‫תלמידים אשר למדו בקורס ריתוך צנרת מבנים ומיכל לחץ‪ ,‬הדרישה לבחינה מעשית היא ריתוך צינור סקדיול‬
‫‪ 33‬קוטר "‪ 3‬במצב ‪ G3‬או ‪ G3‬אם המורה ימצא לנכון שתלמיד אחד או יותר אינו מסוגל לעמוד בבחינה זו‪,‬‬
‫מוסד הלימודים יגיש בקשה לפיקוח על מנת לאפשר לתלמיד בחינה ברמה נמוכה יותר‪ .‬רק לאחר קבלת אישור‬
‫בכתב ובחתימת הפיקוח המקצועי ניתן יהיה לבקש לבחון את התלמיד ברמה המבוקשת‪.‬‬
‫תקן ישראלי לריתוך ‪ 333‬שנלקח מהתקן האירופאי ‪( .EN -333‬כיום התקן שונה לתקן ‪ )EN3333‬אמור לבחון‬
‫את כל סוגי המתכות בהתאם לדרישות המזמין‪ ,‬מצבי הריתוך זהים בכל המתכות‪:‬‬
‫‪ .3‬ריתוך פלטות מסומנות באות ‪ F‬כאשר ריתוכים אלה הם ללא מדר (פאזה)‪.‬‬
‫‪ .3‬ריתוך פלטות עם מדר מסומן באות ‪( G‬לדוגמא‪ ,‬מבחן ‪ G1‬פלטות מסמיך גם ‪ F1‬פלטות)‪.‬‬
‫‪ .1‬ריתוך צינור עם מדר מסומן גם באות ‪ ( G‬לדוגמא‪ ,‬מבחן צינור ‪ G1‬מסמיך פלטות ‪ G1‬ופלטות ‪.)F1‬‬
‫רתכת אלקטרודה‬
‫רתכת ‪MIG‬‬
‫רתכת ‪TIG‬‬
‫בבחינה מעשית במגמת מסגרות מבנים שנבחנים גם להסמכה בריתוך‪ ,‬הבוחן יהיה בוחן במסגרות עם הסמכה‬
‫של "נאמן ריתוך"‪.‬‬
‫בבחינה בריתוך פלסטיק הנבחנים ידרשו לבצע שני סוגי ריתוכים להסמכה – חיבור אחד "אלקטרו פיוז'ן"‬
‫וריתוך שני "פנים ‪ ."BW‬שאר הבחינה תיערך על פי תקן מקובל בריתוך צינורות פוליאיתילן‪.‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫פרק משנה‪:‬‬
‫שם הנוהל‪:‬‬
‫תחום פדגוגיה‬
‫בחינות‬
‫הנחיות לבחינה מעשית במגמות הריתוך‬
‫נוהל מספר‪:‬‬
‫תאריך עדכון אחרון‪:‬‬
‫עמוד מספר‬
‫‪11‬‬
‫‪ - 03-03-67‬חלק ב'‬
‫‪9.2015‬‬
‫עמודים‬
‫‪21‬‬
‫מתוך‬
‫‪ .1‬הנחיות הגוף המסמיך ‪ -‬לדוגמא מת"י (מכון התקנים הישראלי)‬
‫‪" .3.3‬נאמן ריתוך" הוא הבוחן המעשי שחייב להיות בעל הסמכה של גוף מסמיך‪.‬‬
‫‪ .3.3‬נאמן הריתוך יזהה טרם ביצוע הבחינה‪ ,‬את הנבחנים באמצעות תעודה מזהה בעלת תמונה עדכנית‪.‬‬
‫‪.3.1‬‬
‫נאמן הריתוך יוודא רישום מסודר ומלא של פרטי הנבחנים ב"טופס רישום פרטי הנבחנים ופרטי הבחינה‬
‫ע"פ ת"י ‪ 333‬חלק ‪ ,"3‬לפני תחילת הבחינה (נספח ג')‪.‬‬
‫‪ .3.3‬נאמן הריתוך יבדוק את החלק המרותך טרם ביצוע הבחינה‪ ,‬לוודא התאמתן לדרישות התקן (סוג פלדה‪,‬‬
‫מידות‪ ,‬פאזות‪ ,‬פס תמך וכו')‪.‬‬
‫‪ .3.3‬בבחינה יוטבעו על החלק המרותך‪ ,‬מספר הנבחן ביחס לטבלה (נספח ג') ומספרו של הבוחן‪ ,‬מספר הנבחן‬
‫ינתן לבוחן ביום הבחינה על ידי מוסד הלימודים‪.‬‬
‫‪ .3.3‬נאמן הריתוך יהיה נוכח בכל מהלך בחינת הריתוך‪ ,‬יפקח וישגיח שהבחינה תתקיים בהתאם לדרישות‬
‫הגוף המסמיך‪ ,‬נאמן הריתוך יסמן את הצינור או פלטות הריתוך עם מספר נבחן על פי הטבלה שניתנה‬
‫לבוחן ממוסד הלימודים‪ .‬הבחינה באמצעות מוסד הלימודים תשלח לבדיקה לגוף המסמיך‪ ,‬גם אם‬
‫מבחינה ויזואלית נאמן הריתוך (הבוחן) מבחין שהנבחן לא יעבור את בחינת ההסמכה‪.‬‬
‫‪ .3.3‬נאמן הריתוך ישמור על קשר עין מתמיד עם הנבחנים בבחינה למניעת אי סדרים בזיהוי ולשמירה על‬
‫הבטיחות בבחינה‪.‬‬
‫‪ .3.3‬נאמן הריתוך יוודא רישום מסודר ומלא של פרטי תהליך הריתוך בטבלת "טופס רישום פרטי הנבחנים‬
‫ופרטי הבחינה ע"פ ת"י ‪ 333‬חלק ‪( "3‬נספח ג')‪ .‬הנאמן (בוחן) יחתום את שמו המלא‪ ,‬חתימתו האישית‬
‫וימלא את שאר הפרטים המזהים כמפורט בטופס‪.‬‬
‫‪ .3.3‬בתום הבחינה ינחה נאמן ריתוך את הנהלת מוסד הלימודים בדבר העברתן המסודרת של פיסות‬
‫הבדיקה‪ ,‬בהיותן שלמות וללא עיבוד או חיתוך כלשהם ובצירוף הטופס רישום פרטי הנבחנים ופרטי‬
‫הבחינה ע"פ ת"י ‪ 333‬חלק ‪ ,3‬אל הגוף המסמיך (לדוגמא מת"י ‪ -‬ענף מכלי לחץ חוזק חומרים‬
‫ומערכות מכאניות)‪ ,‬או גורם מסמיך אחר שבאישור הפיקוח המקצועי‪.‬‬
‫‪ .3.33‬המשך ביצוע הבדיקות הינו באחריות הגוף המסמיך‪.‬‬
‫‪ .3.33‬בבדיקת ההסמכה של הגוף המסמיך הציון הוא עבר‪/‬נכשל‪ .‬הנבחן שעבר את בדיקת ההסמכה יקבל‬
‫תעודת הסמכה שיועבר אליו באמצעות מוסד הלימודים‪ .‬צילום של תעודת ההסמכה תועבר על ידי מוסד‬
‫הלימודים ליחידת הבחינות האזורית לשם הוצאת תעודת גמר‪.‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫פרק משנה‪:‬‬
‫שם הנוהל‪:‬‬
‫תחום פדגוגיה‬
‫בחינות‬
‫הנחיות לבחינה מעשית במגמות הריתוך‬
‫דוגמאות לבחינה מעשית‬
‫נוהל מספר‪:‬‬
‫תאריך עדכון אחרון‪:‬‬
‫עמוד מספר‬
‫‪12‬‬
‫‪ - 03-03-67‬חלק ב'‬
‫‪9.2015‬‬
‫עמודים‬
‫‪21‬‬
‫מתוך‬
‫פרק‪:‬‬
‫פרק משנה‪:‬‬
‫שם הנוהל‪:‬‬
‫תחום פדגוגיה‬
‫בחינות‬
‫הנחיות לבחינה מעשית במגמות הריתוך‬
‫נוהל מספר‪:‬‬
‫תאריך עדכון אחרון‪:‬‬
‫עמוד מספר‬
‫‪13‬‬
‫‪ - 03-03-67‬חלק ב'‬
‫‪9.2015‬‬
‫עמודים‬
‫‪21‬‬
‫מתוך‬
‫תחום בחינות‬
‫נספח א'‪ :‬הזמנה לבחינה‬
‫תאריך הזמנה__________‬
‫אל‪ :‬יחידת הבחינות באזור ______________‬
‫הזמנת בחינות מבוגרים ‪ /‬נוער‬
‫בחינה עיונית ‪ /‬מעשית ‪ /‬פרויקט גמר (סמן בעיגול) שם המגמה‬
‫(סמן בעיגול)‬
‫___________________________(שם מדוייק של הבחינה)‬
‫סוג __ חלק _____ סמל המגמה‪ _________ :‬שם מזמין הבחינות מטעם מוסד הלימודים‪_________________ :‬‬
‫חובה למלא את כל פרטי הטופס כנדרש‪.‬‬
‫תאריך מבוקש לבחינה‪:‬‬
‫מספר פעולה‪:‬‬
‫לשעה‪:‬‬
‫שם מוסד הלימודים‪:‬‬
‫מס' נבחנים‪:‬‬
‫כתובת‪:‬‬
‫מספר כיתות‪:‬‬
‫כתובת דוא"ל של מוסד הלימודים‪:‬‬
‫שם המורה‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫שם מרכז מגמה‪:‬‬
‫מס' נבחנים בשפה אחרת‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫נוער‬
‫עסקי‬
‫מתוקצב‬
‫(סמן בעיגול)‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫הזמנת בחינות זו תוגש ליחידת הבחינות חודש לפני מועד הבחינה המבוקש‪ ,‬למעט קורסים קצרים יחסית‪ ,‬בצירוף‬
‫אגרות בחינה ורשימת לומדים בפעולה מאושרת (במקצועות בהם נדרשים מסמכים נוספים יש לצרפם להזמנה זו)‪.‬‬
‫אי עמידה בתנאים אלה תגרום לעיכוב בהזמנת הבחינה‪.‬‬
‫תאריך הבחינה ל"וועדת הגנה על פרויקטי הגמר" של כל התלמידים יקבע רק לאחר שהתקבלו כל מחברות הפרויקט‬
‫כפי שנדרש בצירוף הזמנה זו ביחידת הבחינות האזורית‪.‬‬
‫מנהל מוסד הלימודים מצהיר באמצעות הזמנה זו‪ ,‬כי כל התלמידים הרשומים ברשימת הלומדים עומדים בתנאי‬
‫הקבלה למגמה בה הם רשומים (מבחינת נוכחות‪ ,‬השכלה ו‪/‬או ותק) וידוע לו כי באפשרות יחידת הבחינות לערוך‬
‫ביקורות בעניין‪.‬‬
‫הזמנה זו אינה מהווה אישור לקיום בחינה עד לקבלת אישור פיקוח לקיום בחינה והודעה מיחידת הבחינות האזורית‪.‬‬
‫מנהל מוסד הלימודים מחויב לפעול על פי הנהלים הרלוונטיים המופיעים באתר יחידת הבחינות ולהביא את תוכנם‬
‫לידיעת התלמידים‪ .‬את הנהלים ניתן למצוא בכתובת‪:‬‬
‫‪http://www.economy.gov.il/Employment/ManpowerTraining/Procedures/Pages/AdultsExamsProcedures.aspx‬‬
‫‪ .6‬העתק מהזמנה זו יש להשאיר במוסד הלימודים‪.‬‬
‫חתימת מנהל מוסד הלימודים‪:‬‬
‫שם מנהל מוסד הלימודים‪:‬‬
‫מרכזת יחידת הבחינות – לפני העברת הטופס‪ ,‬וודאי שרשימת "לומדים בפעולה" הרלוונטית למקצוע מועברת‬
‫לחברה באופן ברור‪ ,‬קריא וללא מחיקות‪.‬‬
‫תאריך‬
‫הבחינה‬
‫המאושרת‬
‫שעת‬
‫תחילת‬
‫הבחינה‬
‫אתר‬
‫הבחינה‬
‫שמות הבוחנים‬
‫שם‬
‫המשבץ‪/‬ת‬
‫*הערות‬
‫*מרכזת יחידת הבחינות האזורית תציין‪ ,‬אם יש‪ ,‬בעמודת ה"הערות" את פרטי הנבחנים החוזרים‪/‬המשלימים בתיאום עם מוסד הלימודים‪.‬‬
‫תחום בחינות‬
‫נספח ב'‪ :‬טופס זיהוי נבחנים ודוח שימוש באמצעים אסורים‬
‫הצהרה על זיהוי נבחנים (קורסים בלבד)‬
‫אזור‪ ____________ :‬מקצוע הבחינה‪ _____________________ :‬מספר פעולה‪_________________ :‬‬
‫כיתת המבחן‪/‬סדנא וכתובתו‪_________________________________________________________ :‬‬
‫תאריך הבחינה‪ _______ :‬שעת בחינה‪ ___ :‬שם רכז‪/‬ת ‪ /‬מפקח‪/‬ת השגחה‪ /‬הבוחן‪/‬ת המעשי‪___________ :‬‬
‫הריני להצהיר כי כל הנבחנים בכיתת המבחן‪/‬סדנת הבחינה זוהו בוודאות על‪-‬ידי כלומדים בפעולה בה הם נבחנים‪.‬‬
‫ידוע לי כי המשרד רשאי לנקוט בכל הפעולות הנדרשות נגדי ונגד מוסד הלימודים אם הצהרה זו תתגלה כלא נכונה‪ ,‬וזאת‬
‫בהתאם ל"נוהל טוהר הבחינות"‪.‬‬
‫שם פרטי ושם משפחה_________________________‬
‫תפקיד_________________‬
‫חתימה________________________‬
‫תחום בחינות‬
‫דוח על שימוש באמצעים אסורים ‪ /‬התנהגות לא נאותה בבחינה‬
‫אזור‪_________ :‬‬
‫שם הנבחן‬
‫שם פרטי‬
‫בחינה‬
‫עיונית‪/‬מעשית‬
‫מספר תעודת זהות‬
‫שם משפחה‬
‫סוג‬
‫מקצוע הבחינה‬
‫חלק‬
‫תאריך‬
‫הבחינה‬
‫שם אתר הבחינה‪/‬מוסד הלימודים וכתובת‬
‫פרטי המקרה‬
‫השעה המדויקת‪______________ :‬‬
‫חומר העזר שנמצא (נא לצרף את חומר העזר האסור לשימוש בבחינה)‬
‫______________________________________________________________________________‬
‫ההבהרות שניתנו לנבחן (אזהרות‪ ,‬הסברים‪ ,‬תשובות להערות נבחן וכו')‬
‫______________________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫תגובת הנבחן‪:‬‬
‫______________________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________‬
‫חומר העזר האסור לשימוש הנמצא במחברתו של הנבחן‪ ,‬בידו‪ ,‬בתא שולחנו‪ ,‬בתיקו הסגור או בתיקו פתוח‪ ,‬בכיסו‬
‫וכדו'‪:‬‬
‫______________________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________‬
‫דיווח על התנהגות לא נאותה‪:‬‬
‫תאריך‬
‫שעת רישום הדוח‬
‫שם המשגיח‪/‬בוחן‬
‫חתימה‬
‫תחום בחינות‬
‫נספח ג'‬
‫טופס רישום פרטי הנבחנים ופרטי הבחינה לפי ת"י ‪ 127‬חלק ‪1‬‬
‫דף מס' ___ מתוך ____ דפים‬
‫מס'‬
‫הנבחן‬
‫שם הנבחן‬
‫מס' ת"ז‬
‫תהליך‬
‫הריתוך‬
‫סוג‬
‫לוח‪/‬‬
‫צינור המחבר‬
‫חריץ‪/‬‬
‫תמך‬
‫מתכת‬
‫היסוד‬
‫מתכת המילוי‬
‫(סוג‬
‫אלקטרודה)‬
‫תכשיר‬
‫הריתוך‬
‫עובי פיסת‬
‫הבדיקה‬
‫(מ"מ)‬
‫קוטר‬
‫חיצוני של‬
‫הצינור‬
‫(מ"מ)‬
‫אתר הבחינה‪__________________ :‬מחוז_____________ פעולה מס'‪__________________ :‬תאריך הבחינה‪___________:‬‬
‫שם הנאמן‪ _____________________ :‬מס' הנאמן‪ ______ :‬טלפון הנאמן‪ _____________________ :‬חתימת הנאמן‪_________________ :‬‬
‫תנוחת‬
‫הריתוך‬
‫תחום בחינות‬
‫דוגמא למילוי‪ :‬טופס רישום פרטי הנבחנים ופרטי הבחינה לפי ת"י ‪ 127‬חלק ‪1‬‬
‫דף מס' __‪ _1‬מתוך _‪ _3‬דפים‬
‫מס'‬
‫הנבחן‬
‫שם הנבחן‬
‫מס' ת"ז‬
‫תהליך‬
‫הריתוך‬
‫‪3‬‬
‫פלוני‬
‫‪3333331‬‬
‫‪333‬‬
‫אלמוני‬
‫לוח‪/‬‬
‫צינור‬
‫סוג‬
‫המחבר‬
‫‪,BW T/P‬‬
‫‪ss‬‬
‫חריץ‪/‬‬
‫תמך‬
‫מתכת‬
‫היסוד‬
‫מתכת המילוי‬
‫(סוג‬
‫אלקטרודה)‬
‫‪nb‬‬
‫‪W01‬‬
‫‪/3333‬‬
‫‪3331/3333‬‬
‫תכשיר‬
‫הריתוך‬
‫‪---‬‬
‫עובי‬
‫פיסת‬
‫הבדיקה‬
‫(מ"מ)‬
‫קוטר‬
‫חיצוני של‬
‫הצינור‬
‫(מ"מ)‬
‫תנוחת‬
‫הריתוך‬
‫‪3‬‬
‫‪333‬‬
‫‪Iso:PF/‬‬
‫‪AWS:G5‬‬
‫תחום בחינות‬
‫נספח ד'‪ :‬בחינה "משלימה" למיג" (מגמות‪)2169 ,2107 ,2106 ,2104 :‬‬
‫אישור בחינה מעשית בריתוך מיג ‪ /‬טיג ‪ /‬אלקטרודה (לא להסמכה)‬
‫אתר הבחינה‪________________________ :‬אזור‪ _____________ :‬פעולה מס'‪_____________ :‬‬
‫תאריך הבחינה‪________:‬‬
‫מס'‬
‫הנבחן‬
‫שם הנבחן‬
‫מס' ת"ז‬
‫עבר‪/‬נכשל‬
‫שם הבוחן‪ ____________________ :‬תאריך מילוי הטופס‪ ___________ :‬חתימת הבוחן‪_________ :‬‬
‫תחום בחינות‬
‫נספח ה'‪ :‬טופסי משוב לבחינה ולנבחן‬
‫טופס משוב לנבחן‬
‫לאחר שמולא הטופס יש לשלוח אל החברה נותנת השירותים עם כל הטפסים האחרים וזו מצידה תדאג להעביר ליחידת‬
‫הבחינות‪.‬‬
‫תאריך הבחינה‪______________:‬‬
‫שם מוסד הלימודים‪ __________________________________________:‬אזור‪___________:‬‬
‫שם המנהל‪ _______________________:‬כתובת המוסד‪__________________________________:‬‬
‫ענף‪ _________:‬מגמה‪ ______________________________:‬סמל המגמה‪_______:‬‬
‫מספר פעולה‪ _______:‬מקצוע הבחינה‪ ___________________________:‬שם המורה‪_____________:‬‬
‫שם הנבחן‪ _______________________________ :‬ת‪.‬ז‪_________________ :‬‬
‫‪ .3‬על הבוחן לציין את הערותיו‪/‬ה אם יש כאלה לגבי כל חלק מהתהליך‪ .‬אם הנבחן נכשל על הבוחן לספק‬
‫הסברים מפורטים לגבי כל התהליך שביצע הנבחן ולמלא בסעיף ‪ 3‬בהמשך‪.‬‬
‫הערות על המטלות (לציין את שם המטלה) ומהלך הבחינה‪.‬‬
‫‪ .3‬במקרה של הפסקת הבחינה יש למלא גם סעיף זה המתבסס על הפרוט שבסעיף ‪ .3‬התלמיד השתתף‬
‫בבחינה והחלטתי להפסיק את בחינתו מהסיבות להלן‪:‬‬
‫הסיבה‬
‫‪ .3‬התלמיד לא שמר על תהליך הבחינה‬
‫‪ .3‬התלמיד ביצע עבירה בטיחותית חמורה‬
‫סמן ‪X‬‬
‫הערות‬
‫שם הבוחן ‪ __________________________:‬חתימה‪ ______________ :‬תאריך‪________:‬‬
‫תחום בחינות‬
‫דוח משוב על בחינה מעשית לענף מתכת ‪ -‬ריתוך‬
‫נוער‪:‬‬
‫מבוגרים‪:‬‬
‫עסקי‪:‬‬
‫תאריך הבחינה‪_______________:‬‬
‫שם המוסד‪ ______________________________ :‬אזור‪_____________ :‬‬
‫שם המנהל‪____________________ :‬כתובת המוסד‪ _______________________:‬ענף‪___________:‬‬
‫כיתה‪/‬מגמה‪ __________________________:‬סמל מגמה‪___________ :‬מספר פעולה‪__________:‬‬
‫מקצוע הבחינה‪ __________________________:‬שם המורה‪_________________________:‬‬
‫הערכת הבחינה‬
‫נושא‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫נושא‬
‫ארגון הסדנה סדר וניקיון‬
‫התנהגות הנבחנים‬
‫במהלך הבחינה‬
‫המכונות‪/‬רתכות‪:‬‬
‫רמת הנבחנים ‪ -‬כללי‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫כמות ותקינות‬
‫בטיחות בסדנה‬
‫כמות הציוד‪:‬‬
‫כלים ואביזרים לבחינה‬
‫טיפול של הנהלת‬
‫המוסד במהלך הבחינה‬
‫חומרי גלם‪:‬‬
‫הכנה לבחינה‬
‫נוכחות נבחנים‬
‫רשומים‬
‫לבחינה‬
‫הגיעו‬
‫סמן ‪ X‬במשבצת המתאימה לפי המקרא‪:‬‬
‫נעדרו‬
‫תוצאות הבחינה‬
‫סיימו‬
‫את‬
‫בחינה‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ‬
‫עברו‬
‫נכשלו‬
‫מקרא‪ .1 :‬לקוי ‪ .2‬חלקי ‪ .3‬טוב ‪ .4‬טוב מאוד‬
‫(ציין סיבה בהערות)‬
‫הערות ונושאים לטיפול‪:‬‬
‫_____________________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________________‬
‫___________________________________________________________________________‬
‫____ ___________________________________________________________________________‬
‫___________________________________________________________________________‬
‫שם הבוחן‪ ___________________:‬חתימה‪ ___________ :‬תאריך מילוי הטופס‪________:‬‬