מעבר להירושימה: שובו של המודחק - הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ

Transcription

מעבר להירושימה: שובו של המודחק - הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ
ヒロシマを越えて: 抑圧されたものの回帰
‫ שבדיה‬,‫ גוטנבורג‬,‫ | באדיבות קרן האסלבלד‬108x74 ,‫ תצלום צבע‬,‫ יאזּו איקוקו | מעיל של תלמידה‬:‫ | תורמת‬2007 ,13 .‫ הירושימה מס‬,‫אישיאוצ'י מייאקו‬
Ishiuchi Miyako, ひろしま / hiroshima #13, 2007 | Donor: Yazu Ikuko | Female student’s jacket, C-type print, 108x74 | Courtesy Hasselblad Foundation, Gothenburg, Sweden
日本の現代写真とビデオ・アートにおける戦時の記憶
‫אוניברסיטת תל־אביב‬
‫הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ‬
‫הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר‬
‫יד מישל קיקואין‬
Tel Aviv University
The Yolanda and David Katz Faculty of the Arts
The Genia Schreiber University Art Gallery
Michel Kikoïne Foundation
‫מתכבדים להזמינך לפתיחת התערוכה‬
Cordially invites you to the opening of the exhibition
:‫מעבר להירושימה‬
‫שובו של המודחק‬
BEYOND HIROSHIMA:
‫ ותיעוד‬,‫ פרפורמטיביות‬,‫זיכרון המלחמה‬
‫בצילום ווידאו ארט יפאני עכשווי‬
THE RETURN OF THE REPRESSED
Wartime Memory, Performativity and the Documentary
in Contemporary Japanese Photography and Video Art
‫אישיאוצ'י מייאקו‬
‫בובו דה לה מדליין‬
‫האמאיה הירושי‬
‫יאמאשירו צ'יקאקו‬
‫מורימורה יאסומאסה‬
‫מוראקאמי טאקאשי‬
‫סאאקי הירואה‬
‫סוזוקי נוריאו‬
‫צוקאדה מאמורו‬
‫קואיזומי מאירו‬
‫שיטאמיצ'י מוטויוקי‬
‫שימאדה יושיקו‬
Bubu de la Madeleine
‫אוצרת | דר' אילת זהר‬
Curator | Dr. Ayelet Zohar
,‫ ה' באייר תשע"ה‬,‫ יום שישי‬:‫פתיחה‬
‫ בבוקר‬11:00 ‫ בשעה‬2015 ‫ באפריל‬24
:‫דברי פתיחה‬
‫ דקאן הפקולטה לאמנויות‬,‫פרופ' צביקה סרפר‬
‫ מנהל הגלריה וראש החוג‬,‫פרופ' אסף פינקוס‬
‫לתולדות האמנות‬
‫ אוצרת הגלריה‬,‫גב' אירית טל‬
‫ אוצרת התערוכה‬,‫דר' אילת זהר‬
‫ באפריל‬17‫חלל התערוכה יהיה פתוח לביקורים החל מה־‬
Hamaya Hiroshi
Ishiuchi Miyako
Koizumi Meiro
Morimura Yasumasa
Murakami Takashi
Saeki Hiroe
Shimada Yoshiko
Shitamichi Motoyuki
Suzuki Norio
Tsukada Mamoru
Yamashiro Chikako
Opening: Friday, 24 April 2015
at 11:00 am
Opening addresses:
Prof. Zvika Serper, Dean of the Faculty of the Arts
Prof. Assaf Pinkus, Director of the Gallery and Chair
of the Art History Department
Ms. Irit Tal, Gallery Curator
Dr. Ayelet Zohar, Exhibition Curator
Exhibition will be open for viewing starting 17 April
‫באדיבות‬
:‫הגלריה פתוחה לקהל בימים‬
14:00–10:00 '‫; ו‬19:00–11:00 '‫ה‬-'‫א‬
[email protected] / 972-3-6408860 .‫טל‬
‫כניסה דרך כיכר אנטין‬
‫ביום הפתיחה מהווה הזמנה זו אישור כניסה לרכב‬
)1062775 :‫) (מספר קוד‬8( ‫דרך שער בוכנר‬
The gallery is open to the public:
Sun-Thursday, 11 a.m. – 7:00 p.m.; Fri, 10 a.m. – 2 p.m.
Tel. 972-3-6408860 / [email protected]
Entrance to the Gallery through Entin Square
On the opening day this invitation allows vehicle entry
through Dan Bochner Gate (8) / (code number: 1062775)