שירותי בריאות כללית - בי"ח בלינסון

Transcription

שירותי בריאות כללית - בי"ח בלינסון
‫קוד צבעים למבחנות‬
‫צבע‬
‫הפקק‬
‫מק"ט‬
‫‪Greiner‬‬
‫מק"ט‬
‫כללית‬
‫גודל נפח תכולה‬
‫‪456004‬‬
‫‪5 ml 13X100 1-12102154-9‬‬
‫‪Gel‬‬
‫‪456006‬‬
‫‪5 ml 13X100 1-12102155-7‬‬
‫‪Gel‬‬
‫‪456089‬‬
‫‪5 ml 13x100 1-12102159-0‬‬
‫‪Plain‬‬
‫‪454334‬‬
‫‪13x75 1-12102156-5‬‬
‫‪3 ml‬‬
‫‪S.Citrate‬‬
‫‪454217‬‬
‫‪13x75 1-12102153-0‬‬
‫‪3 ml‬‬
‫‪EDTA‬‬
‫‪455036‬‬
‫‪9 ml 16x100 1-12102126-3‬‬
‫‪EDTA‬‬
‫סוגי בדיקות‬
‫בדיקות ביוכימיות שגרתיות‬
‫בדיקות אנדוקרינולוגיות‪,‬סרולוגיות‪ ,‬אימונולוגיות ואחרות‬
‫‪Soluble Transferin Receptor(STFR),C3,C4,Erythropoietin,Ferritin,Haptoglobin, HIT, ß2-microglobulin‬‬
‫בדיקות פרמקולוגיות ]פרט ל‪[Cyclosporin, FK (Tacrolimus), Sirolimu :‬‬
‫‪Coombs, Cold Agglutinin‬‬
‫בדיקות קרישה‪ ,PT,PTT:‬פקטורי קרישה וכל הבדיקות לקרישיות יתר )פרט למוטציות ול‪(HIT-‬‬
‫בדיקות המטולוגיות‪ :‬ספירת דם‪ ,‬נוזלי גוף להמטולוגיה )פרט לנוזל חוט השידרה(‪ ,‬בדיקות לאפיון תאים )‪(FACS‬‬
‫בדיקות קרישה‪(Factor V Leiden, MTHFR, F-II Polymorphism) :‬‬
‫בדיקות ביוכימיות‪HbA1C,Ammonia, Homocystein:‬‬
‫בדיקות אנדוקרינולוגיות‪PTH ,ACTH:‬‬
‫בדיקות פרמקולוגיות‪Cyclosporin, FK (Tacrolimus), Sirolimus :‬‬
‫‪S.Citrate 2.9 ml 9x120 1-12101676-6 729070‬‬
‫בדיקות שרותי דם ואפרזיס‪ ,‬בדיקות ביולוגיה מולקולרית בהמטולוגיה‬
‫‪) ESR‬שקיעת דם(‬
‫למלא את המבחנה עד לסימון )קריטי בבדיקות לקרישה ולספירה(‬
‫לכל מידע נוסף נא לבדוק באינטראנט בפורטל רופאים‪ /‬אחיות )מדריך שירותי מעבדה‪-‬ספר בדיקות(‬