"מ וט בע -פתו: התשלום לידי 15.8 .2013 " מ

Transcription

"מ וט בע -פתו: התשלום לידי 15.8 .2013 " מ
000 05
PathoVet Ltd
Tel/fax 08 935 4193
‫פתו וט בע"מ‬
Diagnostic Veterinary Pathology Service
Cellular
054 7 999516
‫נייד‬
08 935 4193 ‫פקס‬/‫טל‬
‫וט בע"מ‬-‫ פתו‬:‫ התשלום לידי‬15.8.2013 - ‫מחירון כולל מע"מ‬
‫פאנלי‬
Profiles
‫מחיר‬
200
240
320
‫תאור בדיקה‬
‫כולל ספירה מבדלת ובדיקת משטח דם‬
Full Smear Evaluation
Blood count, differential, platelet count and estimate
‫ בדיקת משטח דם וספירת רטיקולוציטים‬,‫כולל ספירה מבדלת‬
Full Smear Evaluation
Blood count, differential, platelet count and estimate, and reticulocyte count
E. Canis ‫ בדיקת משטח דם וסרולוגיה ל‬,‫כולל ספירה מבדלת‬
Full Smear Evaluation
Blood count, differential, platelet count and estimate and serology for E. canis
‫קוד בדיקה‬
‫ משטח‬+ CBC :‫ספירת דם כללית‬
(1 K/EDTA)
001
‫ רטיקולוציטים‬+ ‫ספירת דם כללית‬
(1 K/EDTA)
002
‫ סרולוגיה לארליכיה‬+ ‫ספירת דם כללית‬
(1 K/EDTA, 1 Serum)
003
200
(2.5ml K/EDTA) ‫בדיקת משטחים‬
280
CBC (Full Smear Evaluation), Albumin, Alk. Phos., Amylase, Calcium, Chloride,
CPK, Creatinine, Globulin, Glucose, GGT, LDH, Bilirubin (T), Cholesterol,
ALT/SGPT, AST/SGOT, Urea, Sodium, Potassium, Phosphorus, Protein (T)
Buffy Coat
‫פאנל כללי שלם לכל חיה‬
(‫ ביוכימיה‬+ ‫)ספירת דם כללית‬
(1 K/EDTA, 1 Serum, 1 K/FI)
240
(1 K/EDTA, 1 Serum, 1 K/FI)
(‫פאנל כימיה שלם )כל חיה‬
102
400
(1 K/EDTA, 1 Serum, 1 K/FI)
‫סרולוגיה לארליכיה‬+(101) ‫פאנל כללי שלם כלב‬
211
260
CBC (Full smear evaluation), Albumin, Alk. Phos., ALT/SGPT, Amylase,Urea Bilirubin (T),
Cholesterol, Creatinine, Globulin, Glucose, Phosphorus, Protein (T),
‫פאנל כלבים מקוצר וללא אלקטרוליטים‬
(1 K/EDTA, 1 Serum, 1 K/FI)
201
270
380
(1 K/EDTA, 1 Serum, 1 K/FI)
E. Canis ‫פאנל כלבים וסרולוגיה ל‬
(1 K/EDTA, 1 Serum, 1 K/FI)
004
101
‫ אלקטרוליטים‬+(201) ‫פאנל כלבים מקוצר‬
202
‫סרולוגיה לארליכיה‬+(201) ‫פאנל כלבים מקוצר‬
203
400
(1 K/EDTA, 1 Serum, 1 K/FI)
FIV + (101) ‫פאנל כללי שלם חתול‬
305
520
(1 K/EDTA, 1 Serum, 1 K/FI)
FeLV + FIV + (101) ‫פאנל כללי שלם חתול‬
306
620
(1 K/EDTA, 1 Serum, 1 K/FI)
FIP + FeLV + FIV + (101) ‫פאנל כללי שלם חתול‬
307
250
CBC (Full Smear Evaluation), A/G Ratio, Urea, Creatinine,
Bilirubin (T), Globulin, Glucose, Protein (T) Albumin, ALT/SGPT
‫פאנל חתולים מקוצר וללא אלקטרוליטים‬
(1 K/EDTA, 1 Serum, 1 K/FI)
301
370
(1 K/EDTA, 1 Serum, 1 K/FI)
270
(1 K/EDTA, 1 Serum, 1 K/FI)
‫ אלקטרוליטים‬+ (301) ‫פאנל חתולים מקוצר‬
302
470
(1 K/EDTA, 1 Serum, 1 K/FI)
FeLV + FIV + (301) ‫פאנל חתולים מקוצר‬
303
490
(1 K/EDTA, 1 Serum, 1 K/FI)
FIP + FeLV + FIV + (301) ‫פאנל חתולים מקוצר‬
304
270
(1 K/EDTA, 1 Serum, 1 K/FI)
‫פאנל סוסים ללא אלקטרוליטים‬
401
280
(1 K/EDTA, 1 Serum, 1 K/FI)
‫ אלקטרוליטים‬+ ‫פאנל סוסים‬
402
290
CBC (Full Smear Evaluation), Albumin, Alk. Phos., ALT/SGPT,
Bilirubin (T), Bilirubin (D), Protein(T), Globulin, GGT. AST/SGOT
‫פאנל כבד‬
(1 K/EDTA, 1 Serum)
501
260
CBC (Full Smear Evaluation), Alk. Phos., CPK, ALT/SGPT,
Phosphorus, Protein (T), Urea, Creatinine
‫פאנל גריאטרי‬
(1 K/EDTA, 1 Serum)
502
250
CBC (Full Smear Evaluation),
UREA, ALT/SGPT
PRE-ANESTHETIC
(1 K/EDTA, 1 Serum)
503
Urinalysis, ALT/SGPT, Urea, Calcium, Creatinine, Glucose, Phosphorus
POLYURIA/POLYDIPSIA
(1 Serum, 1K/FI, Urine)
504
320
180
Sodium, Potassium, Chloride
FIV + (301) ‫פאנל חתולים מקוצר‬
311
(1 Serum)
‫אלקטרוליטים‬
505
140
(1 Serum)
‫כימיה בודדת‬
506
40
(1 Serum)
‫תוספת כימיה‬
507
200
(1 Serum)
IRON
508
260
CBC (Full smear evaluation), Creatinine, Urea, Phos,
Chloride, Protein(T), Albumin, Globulin, Potassium, Sodium
‫פאנל כליות‬
(1 K/EDTA, 1 Serum)
509
230
Urea, Creatinine, Phosphorus, Chloride, Sodium, Potassium
(Serum) ‫פאנל ביוכימיה כליות‬
510
‫אלקטרופורזה‬
530
420
1
‫פתו וט בע"מ‬
‫‪PathoVet Ltd‬‬
‫‪Diagnostic Veterinary Pathology Service‬‬
‫טל‪/‬פקס ‪08 935 4193‬‬
‫נייד‬
‫‪054 7 999516‬‬
‫‪Tel/fax 08 935 4193‬‬
‫‪Cellular‬‬
‫מחירון כולל מע"מ ‪ 15.8.2013 -‬התשלום לידי‪ :‬פתו‪-‬וט בע"מ‬
‫פתולוגיה קלינית‬
‫קוד בדיקה‬
‫‪Clinical Pathology‬‬
‫מחיר בש"ח‬
‫תאור בדיקה‬
‫~‪ 20-4‬משטחים ללא צביעה‬
‫נוזל במבחנות ‪K/EDTA‬‬
‫‪200‬‬
‫‪200‬‬
‫‪140‬‬
‫‪701‬‬
‫‪701‬‬
‫‪702‬‬
‫ציטולוגיה עד ‪ 3‬רקמות )משטחים(‬
‫ציטולוגיה נוזל גוף אחד‬
‫ציטולוגיה בדיקה חוזרת‬
‫‪300‬‬
‫‪300‬‬
‫‪300‬‬
‫‪320‬‬
‫‪470‬‬
‫‪703‬‬
‫ציטולוגיה ‪ 4‬רקמות או יותר‬
‫~‪ 20-4‬משטחים ללא צביעה או נוזלי גוף במבחנות ‪K/EDTA‬‬
‫‪704‬‬
‫‪705‬‬
‫‪715‬‬
‫‪713‬‬
‫ציטולוגיה עד ‪ 2‬רקמות ‪ +‬נוזל גוף‬
‫ציטולוגיה ‪ 2‬נוזלי גוף‬
‫ציטולוגיה ‪Bone Marrow‬‬
‫ציטולוגיה ‪CBC + Bone Marrow‬‬
‫‪714‬‬
‫ציטולוגיה‪+‬היסטולוגיה ‪CBC + Bone Marrow‬‬
‫‪777‬‬
‫בדיקת שתן כללית‬
‫)כוס שתן סטרילית ושתן במבחנת ‪(K/EDTA‬‬
‫~‪ 20-4‬משטחים ללא צביעה או נוזלי גוף במבחנות ‪K/EDTA‬‬
‫נוזלים‪ :‬במבחנות ‪K/EDTA‬‬
‫)‪ 10-6‬משטחים ללא צביעה(‬
‫)‪ 10-6‬משטחים ללא צביעה(ת )דם‪ :‬מבחנת ‪(K/EDTA‬‬
‫)‪ 10-6‬משטחים ללא צביעה(‪) ,‬דם‪ :‬מבחנת ‪,(K/EDTA‬‬
‫)מוח עצם‪ :‬פורמלין ביחס ‪(1:9‬‬
‫‪Urinalysis: cytological evaluation of sediment smears in sterile cup or‬‬
‫‪EDTA‬‬
‫‪670‬‬
‫‪200‬‬
‫‪779‬‬
‫בדיקת שתן כללית ‪ +‬תרבית ורגישות‬
‫)כוס שתן סטרילית ושתן במבחנת ‪(K/EDTA‬‬
‫‪Urinalysis: cytological evaluation of sediment smears in sterile cup or‬‬
‫‪EDTA and sterile swab for bacteriology sample.‬‬
‫‪420‬‬
‫‪799‬‬
‫תמונה מיקרוסקופ‬
‫לפי תאום בלבד‬
‫‪120‬‬
‫אנדוקרינולוגיה ‪ /‬הורמוני‬
‫‪Endocrinology‬‬
‫מחיר בש"ח‬
‫קוד בדיקה‬
‫תאור בדיקה‬
‫‪801‬‬
‫‪803‬‬
‫‪FREE T4‬‬
‫‪Cortisol‬‬
‫)מבחנת סרום(‬
‫)מבחנת סרום(‬
‫‪210‬‬
‫‪210‬‬
‫‪804‬‬
‫‪Cortisol X2‬‬
‫)מבחנת סרום(‬
‫‪ACTH Stimulation Test‬‬
‫‪330‬‬
‫‪805‬‬
‫‪806‬‬
‫‪807‬‬
‫‪808‬‬
‫‪Cortisol X3‬‬
‫‪Progesterone‬‬
‫‪Testosterone‬‬
‫‪Estrogen‬‬
‫)מבחנת סרום(‬
‫)מבחנת סרום(‬
‫)מבחנת סרום(‬
‫)מבחנת סרום(‬
‫‪Low Dose Dexamethasone Test‬‬
‫‪430‬‬
‫‪210‬‬
‫‪210‬‬
‫‪210‬‬
‫אימונולוגיה ‪ /‬וירולוגיה‬
‫קוד בדיקה‬
‫‪901‬‬
‫‪902‬‬
‫‪903‬‬
‫‪904‬‬
‫‪905‬‬
‫‪906‬‬
‫‪907‬‬
‫‪911‬‬
‫‪912‬‬
‫‪913‬‬
‫‪Immunology/Virology‬‬
‫תאור בדיקה‬
‫‪FeLV‬‬
‫‪FIV‬‬
‫‪FIP‬‬
‫‪FeLV, FIV‬‬
‫‪FeLV, FIV, FIP‬‬
‫‪Toxoplasma & Chlamydia‬‬
‫‪Avian Chlamydia psittaci‬‬
‫‪Parvovirus‬‬
‫‪Distemper‬‬
‫‪Ehrlichia‬‬
‫מחיר בש"ח‬
‫)מבחנת סרום או ‪(K/EDTA‬‬
‫)מבחנת סרום או ‪(K/EDTA‬‬
‫)מבחנת סרום(‬
‫)מבחנת סרום או ‪(K/EDTA‬‬
‫)מבחנת סרום(‬
‫)מבחנת סרום(‬
‫)מבחנת סרום(‬
‫)מבחנת סרום או ‪(K/EDTA‬‬
‫)מבחנת סרום או ‪(K/EDTA‬‬
‫)מבחנת סרום או ‪(K/EDTA‬‬
‫‪160‬‬
‫‪160‬‬
‫‪160‬‬
‫‪280‬‬
‫‪380‬‬
‫‪180‬‬
‫‪200‬‬
‫‪160‬‬
‫‪160‬‬
‫‪160‬‬
‫תרביות‬
‫קוד בדיקה‬
‫‪998‬‬
‫‪999‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪1001‬‬
‫‪Culture‬‬
‫תאור בדיקה‬
‫תרבית ורגישות‬
‫תרבית לפטריות‬
‫תרבית ורגישות ‪ +‬תרבית לפטריות‬
‫בדיקת צואה לטפילים )כולל ספירוצרקה(‬
‫מחיר בש"ח‬
‫‪300‬‬
‫‪260‬‬
‫‪390‬‬
‫‪300‬‬
‫)סווב או נוזל במבחנה סטרילית(‬
‫)מבחנה או כוס סטרילית(‬
‫)‪ 2‬סוובים או נוזל בכלי סטרילי(‬
‫‪Spirocerca lupi‬‬
‫תרופות בד‬
‫קוד בדיקה‬
‫מחיר בש"ח‬
‫תאור בדיקה‬
‫‪520‬‬
‫רמת פנוברביטול בדם‬
‫)מבחנת סרום(‬
‫‪350‬‬
‫‪521‬‬
‫רמת אינסולין בדם‬
‫)מבחנת סרום(‬
‫‪350‬‬
‫‪2‬‬
PathoVet
‫פתו וט‬
Diagnostic Veterinary Pathology Services
Ana Maria Botero-Anug, DVM. DVSc, DACVP
Yehosa Ben Hanania 81, Rehovot, 76391
Tel/fax 08 935 4193
Cellular 054 799 9516
‫ענוג‬-‫דר' אנה מריה בוטרו‬
76391 ,‫ רחובות‬,81 ‫יהושע בן חנניה‬
08 935 4193 ‫פקס‬/‫טל‬
054 799 9516
‫ ד"ר ענוג‬:‫ התשלום לידי‬15.8.2013 - ‫מחירון כולל מע"מ‬
*‫היסטולוגיה‬
Histology
‫מחיר בש"ח‬
280
100
120
‫תאור בדיקה‬
(1:9 ‫)פורמלין ביחס‬
Special Stains: Giemsa, PAS, Acid Fast, Toluidine Blue, silver
200
100
380
100
120
(1:9 ‫)פורמלין ביחס‬
(1:9 ‫)פורמלין ביחס‬
‫לפי תאום מחקר בלבד‬
‫קוד בדיקה‬
‫ ביופסיה‬- ‫היסטולוגיה‬
‫זכוכית נושאת נוספת‬
‫תוספת צביעה מיוחדת‬
601
Follow up Case - ‫היסטולוגיה‬
‫זכוכית נושאת נוספת‬
(2 Slides) Post Mortem - ‫היסטולוגיה‬
‫זכוכית נושאת נוספת‬
‫תמונה מיקרוסקופ‬
602
603
699
‫ ימי עבודה‬10 ‫ עד‬3 ‫*בדר כלל‬
Immunohistochemistry (IHC)
**‫אימונוהיסטיוכימיה‬
‫מחיר בש"ח‬
220
200
1120
1120
‫תאור בדיקה‬
‫ ימים – תוספת תשלום חובה לכל בדיקה‬3 ‫אקספרס מלווה‬/‫משלוח מהיר‬
CD3, CD79a, CD20, CD18, :‫ בין הנפוצים יותר‬,‫מגוון רחב של נוגדנים‬
Pax5, MUM1, CD31, E-cadherin, vimentin, cytokeratin, osteonectin
IHC for CD3 (T cells), CD79a (B cells)
Multiplex PCR for T- or B-cell clonality based on the
immunophenotyping results.
IHC - c-Kit
IHC - PCNA
IHC - Ki-67
PCR C-Kit
Agnor Special Stain
600
700
970
470
270
:‫תוספת משלוח חובה לבדיקות הר"מ‬
‫צביעה אימונוהיסטיוכימיה בודדת‬
652
Mast cell prognostic panel
653
c-Kit PCR
T-cell clonality PCR
B-cell clonality PCR
Melanoma diagnostic panel: Cocktail
Melan-A, PNL-2, TRP-1, and TRP-2
654
655
656
657
Melanoma prognostic and diagnostic
‫ קבלת פרטים‬/ ‫נא להתקשר למעבדתנו להתייעצות‬
651
Feline intestinal lymphoma panel
Melanoma prognostic panel (Ki67)
670
‫קוד בדיקה‬
650
658
659
‫פאנלים נוספים‬
‫ ימי עבודה‬10 ‫ עד‬7 ‫**בדר כלל‬
3