מבחנות ללקיחת דם ,מחוז ירושלים

Transcription

מבחנות ללקיחת דם ,מחוז ירושלים
‫מבחנות ללקיחת דם ‪,‬מחוז ירושלים‬
‫צבע‬
‫פקק‬
‫ס‬
‫ד‬
‫ס‬
‫ר‬
‫ד‬
‫ר‬
‫ל‬
‫ק‬
‫ל‬
‫יק‬
‫יח‬
‫ח‬
‫ה‬
‫ה‬
‫מק"ט קופ"ח‬
‫מק"ט‬
‫‪Greiner‬‬
‫נפח‬
‫גודל‬
‫תכולה‬
‫בדיקה‬
‫‪1121022251‬‬
‫‪484334‬‬
‫‪3 ml‬‬
‫‪13x75‬‬
‫‪Citrate‬‬
‫‪3.2%‬‬
‫קרישה‬
‫‪1121022219‬‬
‫‪486004‬‬
‫‪13x100 5 ml‬‬
‫‪Gel‬‬
‫ביוכימיה‬
‫‪1000017051‬‬
‫‪486007‬‬
‫‪5ml‬‬
‫‪13x100‬‬
‫‪Gel‬‬
‫אימונולוגיה‪ ,‬סרולוגיה‪,‬‬
‫וירולוגיה‪ ,‬סמני סרטן‬
‫‪1121022227‬‬
‫‪486006‬‬
‫‪13x100 5 ml‬‬
‫‪Gel‬‬
‫אנדוקרינולוגיה‪,‬‬
‫‪1121022120‬‬
‫‪456019‬‬
‫‪13x100 5 ml‬‬
‫‪Gel‬‬
‫רמת תרופות‬
‫‪486005 1-12102233-2‬‬
‫‪13x100 5 ml‬‬
‫‪Gel‬‬
‫בדיקת חוץ‬
‫‪1121022260‬‬
‫‪484029‬‬
‫‪4 ml‬‬
‫‪13x75‬‬
‫‪Li‬‬
‫‪Heparin‬‬
‫‪Hb A1C‬‬
‫‪1121022235‬‬
‫‪484217‬‬
‫‪3 ml‬‬
‫‪13x75‬‬
‫‪EDTA‬‬
‫ספירת דם‬
‫‪1121022243‬‬
‫‪484025‬‬
‫‪3 ml‬‬
‫‪13x75‬‬
‫‪EDTA‬‬
‫‪G6PD‬‬
‫‪1121022324‬‬
‫‪484026‬‬
‫‪3 ml‬‬
‫‪13x75‬‬
‫‪EDTA‬‬
‫ביקות חוץ‬
‫‪1000073788‬‬
‫‪456236‬‬
‫‪13x100 6 ml‬‬
‫‪EDTA‬‬
‫סוג דם‬
‫‪1121021263‬‬
‫‪455036‬‬
‫‪16x100 9 ml‬‬
‫‪EDTA‬‬
‫בדיקות גנטיות‬
‫‪1000017052‬‬
‫‪484027‬‬
‫‪13x75‬‬
‫‪EDTA‬‬
‫שקיעת דם‬
‫‪1121022278‬‬
‫‪484033‬‬
‫‪1554052246‬‬
‫‪BD‬‬
‫‪1121016758‬‬
‫‪454322‬‬
‫‪1000066608‬‬
‫‪13x75 2.5 ml 484485‬‬
‫‪3 ml‬‬
‫‪EDTA +‬‬
‫‪13x75 4 ml‬‬
‫‪Fluoride‬‬
‫‪No‬‬
‫‪13x100 6 ml‬‬
‫‪Additive‬‬
‫סוכר )רק אבחון ועקומה(‬
‫‪Zinc - Copper‬‬
‫מבחנות ילדים‬
‫‪Citrate‬‬
‫‪3.2%‬‬
‫קרישה ילדים‬
‫‪Gel‬‬
‫ביוכימיה ילדים‬
‫‪1121020739‬‬
‫‪454095‬‬
‫‪3 ml‬‬
‫‪13x75‬‬
‫‪Plain‬‬
‫בדיקות מיוחדות‬
‫‪121020763‬‬
‫‪454222‬‬
‫‪2 ml‬‬
‫‪13x75‬‬
‫‪EDTA‬‬
‫ספירת דם ילדים‬
‫‪1000020201‬‬
‫‪0.5 ml 450475‬‬
‫‪EDTA‬‬
‫ספירת דם ‪MiniCollect-‬‬
‫מהאצבע‬
‫‪2 ml‬‬
‫‪13x75‬‬
‫בשימוש בפרפרית וכאשר מבחנת הקרישה היא הראשונה ‪,‬יש לרוקן את האוויר הכלוא בפרפרית למבחנת‬
‫"סרק")קרישה( שתיזרק‪ .‬רק לאחר מכן יש למלא את מבחנת הבדיקה‬

Similar documents