התחברות כאורח לרשת האלחוטית AirCarmel

Transcription

התחברות כאורח לרשת האלחוטית AirCarmel
40/21/1420 ‫עודכן ב‬
‫ לאורחים‬AirCarmel ‫רשת‬
A guest arriving to The university of Haifa and who has an
Israeli ID can connect as a guest to the AirCarmel Wi-Fi
network, which is available around campus. As a guest,
during the registration process a text message (which
includes the guest's login details) will be sent to the mobile
device of your choice. Those details will accompany you
every time you will visit campus.
‫ ישראלית יכול‬.‫ז‬.‫אורח המגיע לאוניברסיטה שברשותו מס' ת‬
‫ המפוזרת‬AirCarmel ‫להתחבר כאורח לרשת האלחוטית‬
(SMS) ‫ בעת ביצוע רישום כאורח יתקבלו במסרון‬.‫בקמפוס‬
.‫ שהינם זמינים בכל ביקור נוסף בקמפוס‬,‫פרטיי ההתחברות‬
‫ השימוש ברשת האוניברסיטאית הינו לשימוש לצרכים‬:‫הערה‬
.‫אקדמיים בלבד‬
Remark: The use of Wi-Fi is for academic purposes only.
In order to connect to the network please follow these
next steps:
1. Please connect your device to AirCarmel network.
2. Open a new browser, the following page will
appear. Now click the "Registration" button.
3 ‫ מתוך‬1 ‫עמוד‬
:‫בכדי להתחבר לרשת יש לבצע את השלבים הבאים‬
.AirCarmel ‫ טלפון נייד לרשת‬/ ‫ יש להתחבר במחשב‬.1
‫ יש ללחוץ‬.‫ יופיע המסך הבא‬,‫ יש לפתוח דפדפן אינטרנט‬.2
."Registration" / "‫על כפתור "רישום אורח‬
AirCarmel ‫התחברות אורחים לרשת אלחוטית‬
‫ אגף מחשוב ומערכות מידע‬,‫מוקד תמיכה וצוות כיתות‬
3. In the following page, please type your details and
click continue.
4. Now you will receive a text message to the device
you have previously entered. These are the login
details to AirCarmel network.
Remark: Please save your login details, they will
accompany you every time you visit campus.
‫ יש למלא את פרטייך וללחוץ על‬,‫ יתקבל המסך הבא‬.3
.Continue
.‫ למכשיר הנייד שציינת במסך הקודם‬SMS ‫ כעת יתקבל‬.4
.AirCarmel ‫אלה הם פרטיי ההתחברות לרשת‬
‫ הם ישמשו אותך בעת‬,‫ יש לשמור פרטים אילו‬:‫הערה‬
‫צורך להתחבר לרשת האלחוטית בקמפוס בעת ביקוריך‬
.‫הבאים‬
5. Return to the web browser you have previously
opened. If the following page appears, click
"Continue to this website…"
3 ‫ מתוך‬2 ‫עמוד‬
AirCarmel ‫התחברות אורחים לרשת אלחוטית‬
‫ במידה ויתקבל‬,‫ כעת יש לחזור לדפדפן האינטרנט‬.5
:‫המסך הבא יש ללחוץ על הקישור‬
"Continue to this website …"
‫ אגף מחשוב ומערכות מידע‬,‫מוקד תמיכה וצוות כיתות‬
6. In this page please fill out the login details you have ‫ כעת יש להזין את שם המשתמש והסיסמה שקיבלת ב‬.6
received via text message:
:SMS -
Congratulations! You are now connected to AirCarmel.
In any disconnection, re-enter your login details.
.AirCarmel ‫ת לרשת‬/‫ברכות! כעת הינך מחובר‬
‫י להזין את פרטי ההתחברות‬/‫ תוכל‬,‫בכל ניתוק מהרשת‬
.‫מחדש‬
‫ רשת אלחוטית‬,AirCarmel ,Wifi ,‫ אורחים‬: ‫מילות מפתח‬
Keywords: Guests, Wi-Fi, AirCarmel, Network
3 ‫ מתוך‬3 ‫עמוד‬
AirCarmel ‫התחברות אורחים לרשת אלחוטית‬
‫ אגף מחשוב ומערכות מידע‬,‫מוקד תמיכה וצוות כיתות‬