טפסים ביטוח לאומי

Transcription

טפסים ביטוח לאומי
‫טפסים ביטוח לאומי‬
‫טפסים מאתר ביטוח לאומי‬
‫סוג הטופס‬
‫לחץ על ‪ ‬מס' הטופס‬
‫פתיחת תיק ביטוח לאומי ‪ ‬לעוסק מורשה ולעוסק פטור‬
‫‪6101‬‬
‫הזמנת אשור מביטוח לאמי על אבטלה‬
‫הזמנת אשורים מהמוסד לביטוח לאומי ‪-‬‬
‫ץ כאן‬
‫לחץ כאן‬
‫לחתקבולים וכ‬
‫הסכום ששולם לביטוח לאומי ‪-‬‬
‫כולל אשורים לצורכי מס הכנסה ‪-‬‬
‫‪1/5‬‬
‫טפסים ביטוח לאומי‬
‫בקשה להקטנת קנסות‬
‫והצמדה‬
‫‪6134‬‬
‫הצהרה על שיתוף בנכסים‬
‫‪631‬‬
‫בקשה להקטנת מקדמות‪ ‬או להגדלת מקדמות לעוסק מורשה ולעוסק פטור‬
‫‪2/5‬‬
‫טפסים ביטוח לאומי‬
‫‪672‬‬
‫בקשה להחזר יתרת זכות‬
‫‪6130‬‬
‫הצהרת על שינוי בעיסוק‬
‫‪3/5‬‬
‫טפסים ביטוח לאומי‬
‫‪6131‬‬
‫הודעה על פגיעה בעבודה ‪-‬‬
‫איגרת למעסיק‬
‫בל ‪211‬‬
‫בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה‬
‫בל ‪250‬‬
‫קישור לאתר ביטוח לאומי לגבי נפגעי עבודה‬
‫נפגעי עבודה דברי הסבר לתהליך הגשת הבקשה למוסד לביטוח לאומי‬
‫;‪ &nbsp‬בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה עצמאי‪ -‬אל קופ"ח‬
‫טופס ‪283‬‬
‫העסקת עובד במשק בית‬
‫‪614‬‬
‫פתיחת תיק באינטרנט לעובד במשק בית‬
‫לחץ כאן‬
‫הודעת מעסיק על סגירת תיק‬
‫‪699‬‬
‫‪4/5‬‬
‫טפסים ביטוח לאומי‬
‫תיאום מקוון בביטוח לאומי ;‪&nbsp‬‬
‫לחץ כאן‬
‫הוראה לחיוב חשבון באמצעות‬
‫כרטיס אשראי‬
‫לעצמאי‬
‫‪6124‬‬
‫הוראה לחיוב חשבון באמצעות‬
‫חשבון בנק‬
‫לעצמאי‬
‫‪6127‬‬
‫הוראה לחיוב חשבון באמצעות‬
‫חשבון בנק‬
‫למעסיק‬
‫‪6978‬‬
‫‪5/5‬‬