העברת זכויות בנכס - סוכנות החטיבה להתיישבות

Comments

Transcription

העברת זכויות בנכס - סוכנות החטיבה להתיישבות
‫תאריך‪____/____/_____:‬‬
‫לכבוד‬
‫ההסתדרות הציונית העולמית‬
‫החטיבה להתיישבות‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬מזרח בנימין – שער בנימין‬
‫הנדון‪ :‬העברת זכויות‬
‫הרינו לאשר כי אין מניעה להעברת הזכויות‪.‬‬
‫בישוב _____________ במגרש _________________‪,‬‬
‫מהמוכר‪ _________________ :‬מס' ת‪.‬ז‪ _______________ :.‬טלפון ___________‬
‫מהמוכר‪ _________________ :‬מס' ת‪.‬ז‪ _______________ :.‬טלפון ___________‬
‫לקונה‪:‬‬
‫_________________ מס' ת‪.‬ז‪ _______________ :.‬טלפון ___________‬
‫לקונה‪:‬‬
‫_________________ מס' ת‪.‬ז‪ _______________ :.‬טלפון ___________‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫__________________‬
‫מזכיר הישוב‬
‫וחותמת הישוב‬
‫____________________‬
‫אפי פלס‬
‫גזבר המועצה‬