NIP NEMŠČINA, KINDER LERNEN DEUTSCH, Rojc Marjana

Transcription

NIP NEMŠČINA, KINDER LERNEN DEUTSCH, Rojc Marjana
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET
NEMŠČINA
Kdaj? Šol. leto 2015/2016.
Kdo? Četrtošolci.
Koliko ur? 2 uri/teden, skupaj 70 ur.
Kako? Zabavno, z igro, s petjem, z izštevankami …
Kaj? Pozdravi, osebni podatki, družina, domače okolje,
hiša in soba, domače živali, šola in šolske potrebščine,
koledar … in še veliko več.
PRIDI, ZABAVlNO BO!
Učiteljica Marjana Rojc