Program

Transcription

Program
Organizatorji razstave in simpozija ob stoletnici smrti Davorina Jenka:
CENTER ZA INTERDISCIPLINARNE IN MULTIDISCIPLINARNE RAZISKAVE IN
ŠTUDIJE
»Bil je Slovenec in Srb, Slovan v eni in isti osebi, poln vseslovanskega
navdušenja in prepričanja prav do konca svojega življenja.«
(Dragotin Cvetko, Ljubljana, 1955)
DAVORIN JENKO (1835–1914):
življenje in delo ob stoletnici smrti
Izvedbo koncerta, razstave in simpozija so omogočili:
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
Ministrstvo za kulturo in informiranje Republike Srbije
Glasbena Matica Ljubljana
Javni sklad za kulturno dejavnost Republike Slovenije
Ljubljana, 24.–25. november 2014
Avtor risbe Davorina Jenka: Zoran Radovanović.
PONEDELJEK, 24. NOVEMBER 2014
TOREK, 25. NOVEMBER 2014
10.15
MLADINSKI KONCERT
09.00-10.00
OTVORITEV SIMPOZIJA
Kulturni hram Ignacija Borštnika, Cerklje na Gorenjskem
Arhiv Republike Slovenije
Davorije D. Jenka: Zujte strune miloglasne
v izvedbi Kamernog muzičkog društva Novi Sad
(umetniški vodja: Miodrag Milanović)
Pozdravni nagovor
direktor Arhiva Republike Slovenije
mag. Bojan Cvelfar
18.00
OTVORITEV RAZSTAVE
Uvodna referata
dr. Franc Križnar
Življenje in delo Davorina Jenka
Arhiv Republike Slovenije
dr. Gregor Jenuš
Davorin Jenko in kulturno življenje v drugi polovici 19. stoletja
Otvoritev razstave ob stoletnici smrti Davorina Jenka
Avtorji razstave
Odmor
10.10–11.10
Jelica Reljić
dr. Gregor Jenuš
dr. Franc Križnar
prof. dr. Henrik Neubauer
Davorin Jenko in njegova glasba za gledališče
19.30
KONCERT
Viteška dvorana Križank - Festival Ljubljana
Davorije D. Jenka: Zujte strune miloglasne
v izvedbi Kamernog muzičkog društva Novi Sad
(umetniški vodja: Miodrag Milanović)
prof. ddr. Jonatan Vinkler
Pesniki in njihovi (ne)zdravi otroci
dr. Nataša Cigoj Krstulović
Davorin Jenko in Glasbena matica
Odmor
11.30–13.00
mag. Jelica Stevanović
Davorin Jenko u Narodnom pozorištu u Beogradu
Davorin Jenko v Narodnem gledališču v Beogradu
prof. dr. Andrej Misson
Zborovske skladbe Davorina Jenka
Katarina Kraševac
Na tujih tleh
ORGANIZACIJSKI ODBOR SIMPOZIJA IN UREDNIŠKI ODBOR JENKOVEGA ZBORNIKA:
mag. Bojan Cvelfar, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana,
dr. Miroslav Perišić, Arhiv Republike Srbije, Beograd,
dr. Gregor Jenuš, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana,
Jelica Reljić, Arhiv Republike Srbije, Beograd,
dr. Franc Križnar, Inštitut glasbenoinformacijskih znanosti
CIMRS Univerze v Mariboru, Maribor.
Razprava
ZAKLJUČEK SIMPOZIJA