VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO NOVO MESTO

Comments

Transcription

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO NOVO MESTO
 VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO NOVO MESTO organizira 1. znanstveni simpozij z mednarodno udeležbo CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTA – KAKO DALEČ SMO ŠE DO CILJA? Pomen integralne nege in integrativne medicine za paciente Znanstveni simpozij bo potekal 20. in 21. oktobra 2011 v prostorih Visoke šole za zdravstvo Novo mesto Namen simpozija Stopnja zdravja je odvisna od psihičnega, socialnega in duhovnega blagostanja. Pacienti vse pogosteje bežijo iz uradnega zdravstva in se zatekajo k alternativni medicini, zeliščarstvu, apiterapiji in drugim podobnim metodam. Vzroki so različni – od dolgih čakalnih dob, do pomanjkanja časa zdravstvenega osebja za pogovor in za informacije, ki jih pacient potrebuje, do nezaupanja in slabe organizacije zdravstvenega sistema. Pogosto tudi pozabljamo, da je pacient celovita osebnost, da mora biti v središču dogajanja, da je njegova vloga enakovredna in da po svojih zmožnostih in sposobnostih sodeluje v zdravstveni obravnavi. S temami, ki jih bomo obravnavali na simpoziju, želimo navedeno stanje proučiti in osvetliti slabosti, prednosti in nevarnosti, ki so pomembne za celostno obravnavo pacienta. Na simpoziju bodo sodelovali strokovnjaki iz Slovenije in iz tujine, uradni jeziki so slovenski, hrvaški in angleški jezik. Vabimo vas k aktivni udeležbi. Teme, s katerimi boste sodelovali na simpoziju, naj obravnavajo vse vidike, ki so pomembni za celostno obravnavo pacienta. Pomembni termini za prijavitelje prispevkov: prijava naslova in povzetka prispevka 08. avgust obvestilo avtorjem o sprejetju prijave povzetka prispevka oddaja prispevka 25. avgust recenzija prispevkov 15. september dopolnitve prispevkov na predlog recenzentov in oddaja končnih prispevkov 30. september 10. september K aktivni udeležbi so povabljeni tudi magistrski študenti in njihovi mentorji. Vsi izbrani referati bodo slepo recenzirani in objavljeni v zborniku predavanj znanstvenega simpozija. Naslov prispevka in povzetek (do 250 besed) s ključnimi besedami v slovenskem in angleškem jeziku pošljite po e‐pošti: [email protected]‐nm.si ali na naslov: Visoka šola za zdravstvo Novo mesto, Na Loko 2, 8000 Novo mesto. Kotizacija za udeležbo na znanstvenem simpoziju: Vrsta udeležbe Kotizacija Udeležba 120 EUR Udeležba ‐ študent 80 EUR Dodatne informacije lahko dobite preko e‐pošte [email protected]‐nm.si ali po telefonu 07 39 30 030. doc. dr. Bojana Filej v. d. dekanica 

Similar documents