Program 27. sestanka

Comments

Transcription

Program 27. sestanka
PROGRAM SESTANKA
Petek 25. 9. 2015
07.00 - 08.00
08.00 - 08.30
Registracija udeležencev
ODPRTJE SESTANKA
1. VIDALI P.
08.30 - 09.00
09.00- 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.30
I. KARDIOLOGIJA 1.
2. ZUPAN I
Motnje prevajanja in sodobna elektrostimulacija srca
3. BUNC M., AMBROŽIČ J.
Zdravljenje zožitve aortne zaklopke s perkutano vstavitvijo
umetne aortne zaklopke (TAVR/TAVI)
II. GASTROENTEROLOGIJA
4. STEFANOVIČ M.
Endoskopsko ugotavljanje in zdravljenje premalignih
sprememb želodca
5. SKOK P., ĆERANIĆ D.
Avtoimunski pankreatitis – sodobna spoznanja o redki bolezni
6. NOVAK K.
Naključne najdbe v jetrih – vloga ultrazvoka
7. PLUT S., ŠTABUC B.
Diagnostika in zdravljenje bolnikov s HP okužbo
III. NEFROLOGIJA
8. HOJS R., BEVC S., EKART R.
Debelost in ledvice
9. PONGRAC BARLOVIČ D.
Insulin in ledvice
10. PERŠIČ V., MARN-PERNAT A.
Serumska raven troponinov pri dializnih bolnikih
11. MLINŠEK G
Prehransko zdravljenje pri kronični ledvični bolezni
ODMOR ZA KAVO
KARDIOLOGIJA 2.
12. BARTOLIČ A.
Neaterosklerotična koronarna bolezen
13. LETONJA M.
Pomen remodelacije prekata pri popuščanju srca – morebitna
različnost remodelacijskega in reverznega remodelacijskega
procesa pri alkoholni kardiomiopatiji in miokardnem infarktu
SATELITSKI SIMPOZIJ 1
KOSILO
13.30 - 14.00
SATELITSKI SIMPOZIJ 2
14.00 - 14.45
IV. ENDOKRINOLOGIJA IN
NUKLEARNA MEDICINA
14.45 - 15.15
15.15 - 16.00
16.00 - 16.45
Štiriletno poročilo predsednika
2011–2015
14. PIRNAT E.
Zdravljenje benignih bolezni ščitnice z radiojodom
15. LEŽAIČ L.
Spect/ct preiskave v nuklearni medicini
16. JENSTERLE M., SEVER M.
Endokrini vzroki utrujenosti
ODMOR ZA KAVO
V. TOKSIKOLOGIJA IN PULMOLOGIJA 1.
17. BRVAR M., LEBAN V., KLOPČIČ J.
Spletno prijavljanje neželenih učinkov zdravil
18. LEDINA L., LEK IĆ M.
Debeli, zaspani smrčači – slabe navade ali sodobna epidemija
resne bolezni
19. ŠORLI J.
Sindrom prekrivanja pri KOPB(zavajanje ali resničnost)
REVMATOLOGIJA
20. MARINŠEK M.
Bolečina v prsnem košu – opredelitev koronarne bolečine
v urgentni ambulanti
21. KOVAČIČ GROBELŠEK V., HOLC I.,
PAHOR A..
Revmatske bolezni v starosti in njihovo zdravljenje
22. DAI K. , PAHOR A., HOLC I.
Življenje ogrožujoči krioglobulinemični vaskulitis
Sobota 26. 9. 2015
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
VI. HEMATOLOGIJA IN
ENDOKRINOLOGIJA
23. ČERNELČ P. , SEVER M.
Nujna stanja pri boleznih celic levkocitne vrste
24. ZVER S., ŠKERGET M.
Nujna stanja pri boleznih celic eritrocitne vrste
25. ANŽEJ DOMA S., PRELOŽNIK ZUPAN I.
Nujna stanja pri motnjah hemostaze
26. KROKTER KOGOJ T., PFEIFER M.
Telesna aktivnost izboljšuje zdravje kosti in zavira
razvoj osteoporoze
VII. INTERNISTIČNA ONKOLOGIJA
27. ŠKOF E
Novosti v sistemskem zdravljenju ginekoloških rakov
28. OCVIRK J.
Sistemsko zdravljenje melanoma
29. KOCBEK P
Pregled sodobnih dostavnih sistemov za vnos učinkovin v tarčne
lezije v onkologiji
30. ROGULJ D.
Oksidativna okvara DNA pri metaboličnem sindromu
SATELITSKI SIMPOZIJ 3
ODMOR ZA KAVO
VIII. PULMOLOGIJA 2. IN PALAITIVNA
INTERNA MEDICINA
31. OSOLNIK K.
Idiopatska pljučna fibroza
32. HARLANDER M
Hitotriozidaza – nov biooznačevalec aktivnosti sarkoidoze
33. LUNDER U., FIGEL M.
Odločanje o opustitvi terapij ob koncu življenja
34. KOŠNIK M., KOPAČ P., ZIDARN M.
Urtikarija, internistična bolezen
IX. URGENTNA MEDICINA IN PRIKAZ
KLINIČNEGA PRIMERA
35. DOBRAVC S., AVGUŠTIN AVČIN B.,
ŽUŽEK T.
Klinični primer in pristop k bolniku z novonastalo zmedenostjo
36. SINKOVIČ A.
Dejavniki umrljivosti bolnikov z akutnim miokardnim infarktom in
dvigom veznice ST ( STEMI)
37. STRDIN KOŠIR A.
Tveganja pri punkcijah osrednjih ven
38. JERENEC K., GOLUB J., FLUHER J.,
MARKOTA A., SINKOVIČ A.
Novi pristopi k zdravljenju kardiogenega šoka po zastrupitvi s
kombinacijo blokatorja receptorjev beta in kalcijevega antagonista –
prikaz 3 primerov
13.00 - 13.30
Volitve
13.30 - 14.00
KOSILO