POVABILO V čLANSTVO SDZV - Slovensko društvo za zaščito voda

Comments

Transcription

POVABILO V čLANSTVO SDZV - Slovensko društvo za zaščito voda
Slovensko društvo
za zaščito voda
POVABILO
V ČLANSTVO SDZV
[email protected]
http://www.sdzv-drustvo.si/
Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana
Kdo smo?
Slovensko društvo za zaščito voda deluje od leta 1991 na področju varovanja okolja kot samostojno in nepridobitno društvo in si prizadeva za učinkovito upravljanje in trajnostno rabo voda.
Vključuje člane, ki delujejo na področju znanosti, tehnologije, različnih industrijskih in gospodarskih dejavnosti, javne uprave, kot tudi občane, ki si prizadevajo za izboljšanje odnosa do voda
in s svojim članstvom podpirajo delovanja društva.
Izvedene naloge v letu 2014
Leto 2014 je bilo za društvo prelomno leto. Izvedli smo že 20. simpozij Vodni dnevi z mednarodno
udeležbo. Jubilejni simpozij smo zaznamovali s prenovljeno podobo in aktualno programsko zasnovo. Na spletni strani smo odprli portal za člane društva za odgovore na vprašanja, povezana s
področjem voda. Z Društvom vodarjev, Zbornico komunalnega gospodarstva in Skupnostjo občin Slovenije smo organizirali posvet o malih čistilnih napravah. Oddali smo pripombe k osnutku
Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu.
Načrti za leto 2015
Tudi v letošnjem letu bomo organizirali simpozij Vodni dnevi 2015, pripravljamo posvet na temo
reševanje blata in strokovne ekskurzije za člane društva. Sodelovali bomo pri razstavi voda v
Mestnem muzeju Ljubljana in ostalih aktivnostih osveščanja, povezanih z vodo. Aktivno bomo
sodelovali s tujimi strokovnimi društvi, kot so EWA, IWA in DWA, in se povezovali tudi z ostalimi
društvi in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju voda. Še naprej bomo odgovarjali
na vprašanja članov društva in omogočili izmenjavo strokovnih mnenj, stališč in izkušenj. Aktivno bomo sodelovali pri spreminjanju zakonodaje. Ustanovili smo strokovno delovno skupino, ki
rešuje problematiko, povezano z malimi komunalnimi čistilnimi napravami.
Povabilo
Kot vidite, so naši načrti ambiciozni, saj se zavedamo, da varstvo voda in upravljanje vodnih virov zahteva celovit in trajnostno naravnan pristop. Vabimo vas, da se nam pridružite in kot član
Slovenskega društva za zaščito voda aktivno sodelujete na področju varovanja našega vodnega
bogastva. Članstvo vam omogoča znižano kotizacijo pri udeležbi na simpoziju Vodni dnevi in
udeležbo na strokovnih ekskurzijah ter tudi druge članske prednosti.
Prijazno vabljeni k včlanitvi v društvo SDZV, saj bomo s skupnimi močni lažje prišli do želenega
cilja. Samo z vašim članskim prispevkom bomo lahko uresničili zastavljene naloge.
Dr. Meta Levstek
predsednica SDZV
Kako se lahko včlanite?
1. Izpolnite prijavnico in jo pošljite na e-naslov društva [email protected]
a. Pristopna izjava za članstvo v SDZV za pravne osebe 2015
b. Pristopna izjava za članstvo v SDZV za fizične osebe 2015
2. Poravnajte članarino.
Podatki in način plačila so navedeni na pristopni izjavi.
3. Po prejetju plačila članarine in izpolnjene prijavnice boste prejeli člansko
izkaznico za leto 2015.

Similar documents