Portfolio Valentin Rozman

Comments

Transcription

Portfolio Valentin Rozman
VALENTIN ROZMAN
odličnost komuniciranja
Koroška cesta 104, 2000 Maribor
Tel: 041 756 753, E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.valentinozman.si
Rouge et
Blanc
Rouge et
Blanc
Rouge et Blanc
Galerija
MORO
MORO & KUNST d.o.o.
Trgovsko in storitveno podjetje
Ljubljanska cesta 4, 4260 Bled
tel: 031 467 765
TENIS
KLUB
NETWORKING
I N T ERN A Z I O N A L E
Klemen KRAJNC
Via Isola Caprera 6, 26900 Lodi
tel: +39 32 97 33 20 07
tel: +386 31 34 40 98
e-mail: [email protected]
Pecarstvo in
keramicarstvo
VALANT
MOZAIK
DARIL
MOZAIK
DARIL
RADOVLJICA
UPRAVA
II. nadstropje
sola smucanja
in tenisa
Karel Jak{i~ s.p.
Ribi~ev Laz 64
4265 Bohinjsko Jezero
Gsm: 041 723 169
ZLATARSTVO
[email protected]
Franci Lavti`ar s.p.
Cesta mar{ala Tita 41, 4270 Jesenice
tel: 041 508 408
N
NICOM
[PORT
Nicom, Gosar in Drobi~, d.n.o.
Kamna Gorica 23
4246 Kamna Gorica
Poslovalnica Kranj
Tav~arjeva ulica 15, 4000 Kranj
telefon: (04) 202 57 27
Delovni ~as: 9.00 - 19.00
Sobota: 9.00 - 13.00
Sre~anje
50 letnikov
letniko
kv
21.. september
septe be 2002
00
Ko~a pod Stor`i~em
K
1952 - 2002
Bon za
HRANO
Bon za
PIJA^O
Zahvala
ki jo prejme
Genovefa Homska
za sodelovanje ob Krajevnem prazniku
Zasip 28.7.2007 - 5.8.2007
Predsednik Krajevne skupnosti Zasip,
Ciril Kraigher
Najina poroka
Alenka in Rok
5. julij 2003
C E R T I F I K A T
Grajsko vino
Grajska vinska klet
de Adami Zalo{~an
Letnik: 1997
Št. odlo~be: 1485/02
Vrhunsko suho rde~e vino
Vinorodni okoli{
Vipavska dolina
Kontrolirano
poreklo ZGP
Pridelano v Sloveniji
[tevilka serije: 1
V seriji 300 l vina
Grad Bled
SKZ Zalo{~an
Dornberk
Slovenija
Steklenica je polnjena,
zaprta in voskana na star
na~in v Grajski kleti na
Blejskem gradu.
MERLOT
Vsebina: 0,75 l
Alk.: 12,67 vol. %
DESIGN ANZE
Grajska tiskarna
Castle Print Shop
Manufaktura
Mojster Janez
www.manufaktura.org
ROZMAN.ORG
BLED
Turizem Bled
ob svoji 40 letnici
podeljuje
Dežela kranjska nima lep{ga kraja,
ko je z okol{no ta, podoba raja.
dr. France Pre{eren
Priznanje
Dragu
[tefetu
za dolgoletno uspe{no delo.
Bled,
25.9.2003
Predsednik NS:
Franc Beravs
Shotokan karate klub Bohinj
podeljuje
PRIZNANJE
ime in priimek
namen
datum
predsednik kluba
POHVALA
u~encu / u~enki
osnovne {ole Toneta Okrogarja, Zagorje ob Savi
za
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRU[TVO
GOZD MARTULJEK
DIPLOMO
za sodelovanje
1904
1999
Turisti~no dru{tvo Kranjska Gora
ob 95 - letnici podeljuje
PLAKETO
ki jo prejme
za uspe{no delo
pri razvoju turizma
Kranjska Gora
02.12.1999
Predsednik TD Kr. Gora
Jani Hrovat
100 let
Nada + Borut
Vljudno vabiva
na proslavo najine skupne stoletnice,
kjer se bo jedlo, pilo in rajalo
5. junija 2010
v restavraciji Center Lesce
ob 19. uri
Udeležbo brzojaviti na 041 744 180
V letunotranjea
2003 vam miru
eim oio
in uci
na polni
b
e
te
s
o
P
v
Sivi
pinot
Polnil in pridelal
PAVEL LAVREN^I^, [pi~nik - Sve~ina
Podravski vinorodni rajon
Vo{~imo uspe{no
leto 2003!
d.o.o. Likozarjeva 27, Kranj
Življenje je lepo!
Life is beautiful!
ATELJE
LJUBA & SERGEJ
HAHONIN
BORUTOVA UL. 7, LJ.
Tel., fax: 061/136 13 44
Gsm: 041/882 944
Sre~no
Happy
2000
2000
Moste 77
4274
@irovnica
tel/fax:
064 877-270
proizvodnja
trgovina
zastopstva
Z najboljsimi
zeljami
With Compliments
proizvodnja
trgovina
zastopstva
Moste 77
4274
@irovnica
tel/fax:
064 877-270
Mladinsko plavalno
prvenstvo srednjeevropskih
držav 2006
Plavalna zveza Slovenije
Slovene Swimming
Association
Studio svetlobe
Central European Countries
Junior Meeting 2006
Slovenija
Kranj
8 -10 december
Generalni pokrovitelj slovenskih plavalnih reprezentanc
General sponzor of Slovene Swimming Team
STUDIO SVETLOBE
Plavalni klub
@ito Gorenjka Radovljica
podeljuje
za pomo~ in aktivno
sodelovanje pri napredku
plavalnega {porta v Radovljici
Tajnica
Polona Rob
Predsednik kluba
Jo`e Rebec
Podpis
Polone
Podpis
Rebca
Nejcu
POGA^NIKU
Radovljica
V marcu 2006
Center za socialno delo Radovljica
Krizni center za mlade »Kresni~ka«
o
t
i
d
Bo
!
i
s
kar
!
n
e
v
a
odi dej
B
!
c
e
j
l
tovo
a
t
s
o
P
Brezpla~no oblikoval in natisnil: An`e Rozman / Studio svetlobe
s
o
r
ni p
Kaj?
- Vodenje
ustvarjanih delavnic
- Dru`enje in u~na
pomo~ mladim
- Sodelovanje pri izvajanju
preventivnih programov
^e si pripravljen del svojega
~asa podeliti z ljudmi, ki potrebujejo pomo~,
te ve~ informacij ~aka na:
- Prostovoljno delo v
kriznem centru za mlade
www.csd-radovljica.si, tel: (04) 537 14 27
e-po{ta: [email protected]
Ne ~akaj na maj, pomagaj zdaj!
Prosimo, da
vedno in nežno
ter da ~im bolj
SO^UTNO HODITE
po stopnicah, zlasti
v obutvi s trdimi
podplati
Studio svetlobe
ZAPIRATE VRATA
®
®
Radio Triglav
FREKVENCE MHz
STEREO RDS
96 GORENJSKA
89.8 Jesenice
101.5 Kranjska Gora
101.1 Bohinj
PRIJAZEN POZDRAV!
Radio Triglav Jesenice, d.o.o.
Trg Toneta ^ufarja 4, 4270 Jesenice
GSM1: + 386 (0)31 344 444
GSM2: + 386 (0)41 654 064
http://www.radiotriglav.si
[email protected]
[email protected]
. . . mi poro~amo!
®
Radio Triglav
96MHz
Razlitje sporo~ite
takoj . . .
PIXSI design
www.radiotriglav.si
(04) 5 865 865
. . . mi poro~amo!
®
Radio Triglav
96MHz
Razlitje sporo~ite
takoj . . .
(04) 5 865 865
PIXSI design
www.radiotriglav.si
Priporo~amo vam vrhunska vina po izboru sommelierja
Priporu~ujemo vam vrhunska vina po izboru sommelierja
We are reccomending our high-quality wines by choise of mr. sommerlier
Il sommelier wi raccomanda gli ottimi vini di Slovenia
Bela vina
Bjela vina White wines Vini bianci
Sivi pinot
Furlanski tokaj - res.
Sauvignon - reserve
Chardonnay - reserve
Renski rizling
Di{e~i traminec
Renski rizling
Rde~a vina
Rose
Modri borgundec
Cabernet sauvignon
Modra frankinja
Merlot
Pene~a vina
Gourmet brut
No. 1
Princesse couve
Dessire
De-Adami
Bla`i~
Mirovino
Sutor
Skaza
Steyer
Skaza
2003
2001
2002
2001
2003
2003
2003
sec
sec
sec
sec
demi sec
demi doux
doux
4.000 sit
5.100 sit
5.100 sit
5.400 sit
4.200 sit
4.200 sit
5.100 sit
17,00 €
22,00 €
22,00 €
23,00 €
18,00 €
18,00 €
22,00 €
Crvena vina Red wines Vini rossi
Kupljen
Kupljen
Lisjak
[turm
Lan.-Vipava
2003
2002
1999
2002
1998
demi sec
sec
sec
sec
sec
4.000 sit
4.000 sit
5.000 sit
4.400 sit
4.200 sit
17,00 €
17,00 €
21,00 €
19,00 €
18,00 €
Pene~a vina Sparkling wines Vini spumanti
Isteni~
Isteni~
Isteni~
Isteni~
extra sec
sec
demi sec
demi doux
^e `elite ve~ji izbor vin, zahtevajte vinsko karto!
If you want more wine choices ask for wine card!
Für mehr Wein Auswahl forderen Sie nach Weinkarte an!
Se volete piu di scelta di vino, richiedere per la carta di vino!
december 2004
6.800 sit
4.700 sit
4.700 sit
4.200 sit
25,00 €
20,00 €
20,00 €
18,00 €
HOTEL ASTORIA BLED
Grajska restavracija
grad bled
MLINSKI PAVILJON
CENIK DNEVNE PONUDBE
Dnevni izbor malic
Ri~et s suhimi rebrci
Vampi
Cesta svobode 45
4260 Bled
800.00 SIT
1.000,00 SIT
900.00 SIT
Goveji gola` s kruhovimi cmoki
Pra`ena jetrca
1.000,00 SIT
900.00 SIT
Pe~ena svinjska rebrca, zelje, krompir
1.200,00 SIT
Pe~enica z zeljem, krompir z ocvirki
1.200,00 SIT
Kranjska klobasa (kuhana ali na `aru)
1.000,00 SIT
Pasulj s suhim mesom
1,000,00 SIT
Sladice so po izbiri iz Sladkega koti~ka.
Za ve~ji izbor jedi zahtevajte jedilni list.
Vse cene so v SIT, z v{tetim 8,5% DDV-jem
Mlino d.o.o., Sp. Gorje 50A, 4247 Zg. Gorje. D[: 85195910
ovabilo na kosilo
Spo{tovani!
Ob 12.15 vas vabimo v Restavracijo CUBO,
[martinska cesta 35, na kosilo.
Izbor No. 1
[pargljeva juha
Brancin z bu~kino skorjico na zelenjavni posteljici
Hi{na vanilijeva krema z jagodami
Izbor No. 2
Ri`ota s {parglji in gamberi
Tele~ji ramsteak z jur~ki
in pe~enim krompirjem
Hi{na vanilijeva krema
z jagodami
^istilni
servis
Zana
Spo{tovani, dovolite mi, da vam predstavim na{o ponudbo. Smo ~istilni servis in
se ukvarjamo z vsemi vrstami ~i{~enja. Med bogatim izborom vsakovrstnih opravil
vam na{tejemo samo najpomembnej{e:
-
dnevno ~i{~enje prostorov
dolgoro~ni in kratkoro~ni najem na{e delavke
prevzem va{ih delavk za ~i{~enje
~i{~enje vseh vrst steklenih povr{in
strojno ~i{~enje PVC, Vinflex in Linolej talnih podlog ter za{~ita s premazi
- globinsko ~i{~enje oblazinjenega pohi{tva
- generalno ~i{~enje objekta po novogradnji in vzdr`evalnih delih
- periodi~no ~i{~enje zasebnih hi{ in stanovanj
Pokli~ite nas, in pri{li bomo na ogled, kjer bomo na licu mesta
ugotovili stanje in se dogovorili za sprejemljivo ceno.
Pri letnih pogodbah nudimo popust.
Ne odla{ajte, pokli~ite nas takoj - spla~alo se vam bo!
Suzana Popovska s.p.
Jelov{ka 10, 4246 Boh. Bistrica
tel/fax: (04) 57 21 156
gsm: 041 461 994
e-po{ta: [email protected]
spletna stran: www.zana-sp.si
Žimnice,
ki
jih
sanjate podnevi
PRILAGODLJIVE POSTELJE
Možna unikatna izdelava po meri
Visoke postelje za lažje vstajanje
Zaščita proti bakterijam in pršicam
S koleščki in dvižnimi stranicami
Nakup na obročno odplačevanje
Brezplačen odvoz stare žimnice
do 19. februarja 2010
BEGUNJE
Zapuže 10 B
(Bivša tovarna Sukno)
Tel: (04) 532 57 75
KRANJ
Cesta talcev 67
(PC Lisjak, 1. nadstropje)
Tel: (04) 231 67 61
DOMŽALE
Ljubljanska cesta 81
Tel: (01) 722 00 28
LJUBLJANA
Peričeva ulica 21
(Bežigrajski dvor)
Tel: (01) 280 67 90
Tel: (01) 513 37 40
www.postelja.com
Trgodom No.1, d.o.o., Zapuže 10 B, 4275 Begunje na Gorenjskem
Obiščite naše studie spalnih sistemov >
Rajsko vino
je vino, ki smo ga pripravili v ~ast 1000-letnice
bleda. Predstavili vam ga bomo 10. aprila 2004
v na{i kleti na blejskem gradu, kjer si lahko tudi na
star na~in lastnoro~no
napolnite na{a vina
Grad Bled
Anže Rozman
Foto & design
Zalo{~an splo{na
kmetijska zadruga z.o.o.
Zalo{~e 12B, 5294
Dornberk
Simboli so, naj se zavedamo ali ne, nenehni spremljevalci na{ega `ivljenja in ravnanja. Kaj
so predstavljali v razli~nih civilizacijah, kako se je njihov pomen spreminjal glede na kraje in
obi~aje, kako so odzvanjali v Bibliji in poganskih verstvih in kak{no je njihovo mesto v sodobnem
~asu - o tem pripoveduje knjiga SLOVAR SIMBOLOV, avtorja Chevalier-Gheerbrant (z ve~ kot
1200 gesli - simboli) strokovno podkovano, hkrati pa poljudno in slikovito. Ponuja privla~en
in zanesljiv pogled v bogastvo simbolov, ki ga seveda ne moremo do kraja spoznati, a je globoko
vtisnjen v na{ duhovni svet.
1.
3.
4.
5.
6.
9.
10.
11.
13.
14.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
29.
32.
38.
39.
40.
44.
7.
16.
18.
19.
33.
41.
42.
43.
36.
37.
Izdeluje in prodaja:
34.
35.
d.o.o.
Hlebce 13 A, 4248 Lesce,Tel: +386 (0) 4 537 11 00, Fax: +386 (0) 4 537 11 44
Http://roman.king.si, E-mail: [email protected]
042 Vara`dinska
Vara`din
Krapina
049 Krapinsko-zagorska
Zagreb
01 Zagreb i zagreba~ka
051 Primorsko-goranska
Pazin
Pula
048 Koprivni~ko-kri`eva~ka
Koprivnica
IvanicGrad
Bjelovar
043 Bjelovarsko-bilogorska
Virovitica
Osijek
052 Istarska
047 Karlova~ka
Pore~
040 Me|imurska
^akovec
Karlovac
Rijeka
Glina
Sisak
Pakrac Po`ega
Omi{alj
Slavonski Brod
Krk
Kres
Mali
Lo{inj
Na{ice
Oto~ac
Pag
Gospi}
032 Vukovarsko-srijemska
Udbina
031 Osje~ko-baranjska
035 Brodsko-posavska
Zadar
033 Viroviti~ko-podravska
Dugi
Otok
Knin
Kornat
[ibenik
053 Li~ko-senjska
021 Splitsko-dalmatinska
020 Dubrova~ko-neretvanska
034 Po`e{ko-slavonska
044 Sisa~ko-moslava~ka
Sinj
Split
Bra~
023 Zadarska
022 [ibensko-kninska
Vinkovci
Slunj
Senj
Rab
Vukovar
Vis
Hvar
REPUBLIKA
HRVATSKA
Plo~e
Kor~ula
Lastovo
0
Mljet
Dubrovnik
50
100 km
Kranj
Ljubljana
Maribor
Celje
Lendava
Vara`din
Zagreb
Koper
Rijeka
Karlovac
Krk
Pula
Sisak
Prijedor
Biha}
Cres
Subotica
Sombor Senta
Kikinda
Osijek
Ba~ka
Slavonski
Palanka
Zrenjanin
Brod
Vinkovci
Novi Sad
Vr{ac
Virovitica
Br~ko
Tuzla
Banja
Luka
Pag
[abac
Kakanj
Zadar Knin
U`ice
Sarajevo
[ibenik
Pan~evo
Beograd
Bor
Kraguljevac
Zaje~ar
Kraljevo
Kru{evac
Prokuplje
Split
Bra~
Hvar
Mostar
Kor~ula
Nik{i}
Dubrovnik
Kotar
Podgorica
Bar
PRODAJNE REGIJE
NA BALKANU
Ni{
Pirot
Leskovac
Kosovska
Mitrovica
Pri{tina
Vranje
Prizren
Tetovo Skopje
Kumanovo
Titov Veles
Ohrid
Prilep Gevgelija
Bitola
Zahodna Slovenija
Vzhodna Slovenija
Zagreb
Vara`din
Podravje
Primorje
Dalmacija
Slavonija
Federacija BiH
Republika Srpska
Vojvodina
Centralna Srbija
^rna Gora
Kosovo
Makedonija
VADBA PRI [email protected] Z RAMENI
KDAJ VADITI
NA^ELA VADBE
Izredna gibljivost zgornjega uda in njegova
velika opravilna sposobnost je posledica
zgradbe in brezhibno usklajenega delovanja
rame ter vsega ramenskega obro~a.
Potrebno je ~im hitreje izbolj{ati gibljivost
(pove~evanje gibljivosti ima prednost pred
vajami za mi{i~no mo~). V obdobju hudih
bole~in si pri tem pomagate z zdravo
okon~ino ali drugimi pripomo~ki.
Sodelujejo sklepi, vezi in {tevilne mi{ice
rame, nadlahti in prsnega ko{a. Okvara
sklepa, vezi ali mi{ice povzro~i bole~ino,
ki zavre gibanje.
Neaktivnost hitro privede do oslabitve
mi{ic, motene stabilnosti sklepa, nadaljnjega
zmanj{evanja aktivnosti, stopnjevanje bole~ine
zaradi nepravilnih obremenitev in krog je
sklenjen. Posledica je bole~a, nemo~na in
slabo gibljiva rama.
Nadaljujete z aktivnimi vajami za gibljivost,
razteznimi vajami ter dodajate vse ve~ vaj
namenjenih krepitvi in vzdr`ljivosti mi{ic.
Vadbo stopnjujete, lahko tudi v fitness
centrih, zelo priporo~ljivi so plavanje in igre
z `ogo, tako lovljenje kot metanje `oge.
U~inek je pri hudih stanjih, kot je "zamrznjena
rama", po~asen in ga lahko dose`ete tudi {ele
po ve~mese~ni vadbi. Praviloma izvajate gibe
do pojava bole~ine, vendar je blaga bole~ina
prej zdravilo kot prepoved za nadaljnjo vadbo.
Priporo~ljiva je vadba pred ogledalom, da
hkrati opazujete pravilnost izvajanja gibov.
Med vadbo se ve~krat sprostite z rahlim
stresanjem roke. Za~etne vaje izbirajte
skupaj z zdravnikom.
IZOMETRI^NE VAJE
VAJE ZA RAZTEGOVANJE
9
Vadba je praviloma naporna, dolgotrajna,
zahteva {tevilna ponavljanja (60 do 100x
dnevno vsak gib), torej je potrebno vaditi
tudi do 5x dnevno.
Stoje z zdravo roko primete
bolno nad komolcem.
14
Bolno roko sku{ate
dvigniti spredaj
navzgor, kar
ji prepre~uje
zdrava roka.
Stoje potisnite glavo v stran
proti rami, potegnite
navzdol drugo
ramo, zadr`ite 6
sekund, se sprostite
in izdihnite.
Vajo ponovite
na drugi strani.
Zadr`ite napete
mi{ice 6 sekund,
nato se sprostite.
VAJE ZA GIBLJIVOST
AKTIVNE ZA GIBLJIVOST
1
Blago raztezanje omili bole~ino.
Stoje, predklon v kolku 90 stopinj,
z zdravo roko se naslonite na mizo,
bolna rama in roka visita ~ez
rob mize, z roko nihajte
naprej in nazaj
v obe smeri
in kro`ite.
Pozneje
lahko dr`ite
v roki
tudi ute`.
5
Bo~no stojite ob zidu, oddaljeni
ste od njega za dol`ino
zgornjega uda in s
prsti plezate
po zidu
navzgor ~im
vi{je, nato
roko sprostite
in vajo
ponovite.
6
Z zdravo roko primete zapestje bolne
roke in okon~ino dvigujete ~im
vi{je nad glavo.
7
Roki primete
in jih dvigujete
proti
ramenom.
8
Z rokama primete za
vrat in gibljete s
komolci naprej
in nazaj.
2
3
Sede ali stoje nihate z zgornjimi udi
naprej in nazaj. V roke lahko vzamete
tudi male ute`i.
10
Bolno roko primete z zdravo
roko na zunanji strani nad
komolcem in ji
prepre~ujete
gib v stran, ki
ga `elite izvesti
z bolno roko.
15
Sedite na robu stola pred
steno z dvignjenima
rokama,oprtima na
steno, zgornji del
telesa potiskajte
naprej in navzdol,
zadr`ite 6 sekund
in se sprostite.
11
Pri skr~enem komolcu
bolne roke s prijemom
podlahti z zdravo
roko prepre~ite
zunanjo in nato
{e notranjo
rotacijo.
16
Sedite na rob stola pred steno.
Z obema rokama se primite
zadnjega roba sedala.
12
Obrnjeni proti zidu
iztegnjeno bolno
roko potiskate
s pestjo v zid
in s tem zadr`ite
dvig roke.
17
Vzravnano sedite na
stolu in za hrbtom
navpi~no dr`ite
zvito brisa~o z
obema rokama ter
jo vlecite navzgor
in navzdol.
13
Bo~no stojite ob zidu in s
stegnjeno roko
potiskate ob zid,
tako da vam
zid prepre~uje
dvig roke
v stran.
18
Stojite v kotu sobe ali med podboji
vrat ter se z rokami v vi{ini
ramen oprete v zid
in podboj.
Z obema zgornjima
udoma kro`ite
naprej in
nazaj, lahko
hkrati in
izmenoma.
Zgornje ude bo~no dvigate
in spet spro{~ate.
Na hrbtu
primete
bolno
roko in jo
dvigujete
~im vi{je.
4
[kripec pritrdite na vi{ino
2 metrov (na strop, vrata).
S pomo~jo zdrave
roke razgibavate
bolno v
razli~nih
smereh.
Medenico in hrbet
potisnite naprej,
zadr`ite 6 sekund
in se sprostite.
Z dlanmi mo~no
potisnete v steno in
zadr`ite 10 sekund, nato
se sprostite 20 sekund ter
potisnete telo h kotu.
Ko za~utite nateg,
vztrajajte {e 10 sekund.
Instinktivno
streljanje z golim lokom
2. NATIKANJE PU[^ICE
3. PRIJEM TETIVE
Pu{~ico polo`i
na le`i{~e.
Tetivo primi
v pregibu prvih
~lenkov prsta.
Kazalec je
nad jaha~em,
sredinec in
prstanec pa sta
pod njim.
Jaha~
natakni na
ozna~eno
mesto na
tetivi.
Stopala
so v {irini
ramen.
4. PREDNAPENJANJE
Lok usmeri
proti tar~i.
Ramo
leve roke
spusti
navzdol,
stegni roko
in komolec
zavrti
navzven.
Prsti se dotikajo
nami{ljene
linije do tar~e.
Indeksno
pero obrni
stran od
loka.
5. NAPENJANJE
Pogled usmeri v sredini tar~e,
meri, in sku{aj za~utiti, kdaj
je polo`aj prav{nji, da bo
pu{~ica zadela
sredino tar~e.
6. SIDRANJE
Dovolj nagni lok, da
pu{~ica ne bo padla iz
le`i{~a.
Komolec
desne roke
je v vi{ini
nosu.
7. MERJENJE
Prsti naj se
pu{ice le rahlo
dotikajo,
ne stiskaj
pu{ice preve~
mo~no.
Tetivo do obraza
vedno potegni tako,
da se ~lenek
izbranega prsta
dotakne sidrne
to~ke na
~eljusti.
Glej z obema
o~esoma.
Med
napenjanjem
komolec desne
roke vleci nazaj
v navidrzni liniji
s pu{~ico.
8. [email protected]
Spusti napetost v prstih
desne roko in lok
{e vedno navidezno
rahlo napenjaj.
9. SPREMLJANJE
Leva roko se rahlo sprosti, desna
rahlo zrsne s spro{~enimi prsti
od vratu do rame.
Zadrži tak polo`aj in spremljaj
pu{~ico, dokler ne zadena tar~e.
Foto & design studio An`e Rozman
1. POSTAVITEV
[email protected] RED (na~rt evakuacije)
PelaR-Bandelj d.n.o.
Razstavni prostor
Cisterna
Delavnica 1
Izsekovalnica
S
S
Kurilnica
Stopni{~e
Stopni{~e
Pisarna
S
Delavnica 2
S
Kabinet (privat)
Legenda:
S
WC
gasilni aparat (prah)
smer umika
Klet (privat)
2000
teden
ponedeljek
Januar - Prosinec
torek
sreda
~etrtek
petek
52
sobota
1
2
8
9
Novo leto
3
02
10 11 12 13 14 15 16
03
17 18 19 20 21 22 23
04
05
Gregor
Angela
Pavlin
5
Simeon
Tatjana
Ga{per
Veronika
Zdravko
Sre~ko
Pavel
Marcel
25 26 27 28 29 30
Darko
Pavla
Janez
Peter
Cene
Julijan
24
Janez
Ne`a
Severin
Marjetka
31
Bo{tjan
7
Anton
Felicijan
Marij
6
Makarij
01
Genovefa
4
nedelja
Franc
Rajko
Martina
Vsak dan te ljubi
Daje ti
Zemlja
je tvoja mati
PROSTOR
VODO
HRANO
ZRAK
Zahvali se ji z lo~enim
zbiranjem in recikliranjem
odpadkov
Brezpla~ni letak za dviganje zavesti. Produkcija: An`e Rozman
Zapu`e, Januar 2004
Perger