Cjenovnik RADIO

Transcription

Cjenovnik RADIO
CJENOVNIK USLUGA - RADIO "SLON"
BOSNA I HERCEGOVINA
EMITOVANJE RADIJSKIH JINGLOVA
POKRIVENOST
cca 500.000 stanovnika
TUZLA
■
ŽIVINICE
■
BANOVIĆI
■
LUKAVAC
■
SREBRENIK
■
KALESIJA
■
GRAČANICA
■
DOBOJ
■
INTERNET
www.rtvslon.ba
IZRADA JINGLA
Izrada radijskog jingla
50 KM
Termini
10 sec.
15 sec.
06:00-08:00
08:00-13:00
13:00-18:00
18:00-21:00
21:00-06:00
5,00 KM
6,00 KM
do 30 riječi
Termini
7:50
10:10
EMITOVANJE JINGLOVA
20 sec.
25 sec.
7,00 KM
35 sec.
40 sec.
45 sec.
10,00 KM
11,00 KM
12,00 KM
13,00 KM
EMITOVANJE OGLASA
do 50 riječi
4 KM
13:50
15:35
18:35
9,00 KM
30 sec.
do 70 riječi
7 KM
9 KM
SPONZORISANJE RADIJSKIH PROGRAMA
Emitovanje radijskog priloga
Emitovanje gotovog materijala
Zakup radijskog programa
100 KM/prilog
7 KM/min.
9 KM/min.
POPUSTI
NA BROJ EMITOVANJA
NA VRIJEDNOST
direktni oglašivači
NARUDŽBE/UGOVORA
direktni oglašivači
3x
4x
5x
6x
7x
10x
8%
10%
12%
14%
16%
20%
1.000 KM
2.000 KM
3.500 KM
5.000 KM
7.000 KM
10.000 KM
5%
7%
10%
12%
15%
20%
AGENCIJE
Agencijski popust
20%
10.000 KM
15.000 KM
20.000 KM
30.000 KM
40.000 KM
50.000 KM
5%
10%
15%
20%
25%
30%
POSEBNE NAPOMENE
* Sponzorisani programi su regulisani posebnim ponudama
* Na dan žalosti proglašen od strane Institucija BiH, Federacija BiH, radio SLON
neće emitovati reklame i ostale komercijalne sadržaje
U cijene nije uključen PDV.
Cjenovnik važi od 01.10.2013
Cijene su formirane po osnovu Odluke društva o slobodnom
formiranju cijena, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama
zakona o kontroli cijena (Službene novine Federacije BiH, broj
2/95 i 70/08)
d.o.o. "VIDIK" - RTV "SLON" TUZLA
MARKETING SLUŽBA
Ul. Dr. Mustafe Mujbegovića 83; 75.000 Tuzla
+387 35 205 205; +387 35 205 505
[email protected]; www.rtvslon.ba

Similar documents