Hvordan bruges PoC udstyr i klinikken nu

Comments

Transcription

Hvordan bruges PoC udstyr i klinikken nu
Hvordan bruges POCT i klinikken
i dag
Hvorfor virker det/virker det ikke
Hvem bestemmer, hvad der skal
købes
Oversigt
• POCT – hvor er det smart
• Hvem bestemmer POCT strategien
• Eksempler:
– POCT på fælles akutmodtagelsen på Holbæk
Sygehus
– POCT på Amager Hospital når laboratoriet lukker
ned om natten (besparelser)
POCT – hvor er det smart
• Mikrobiologi
– Lægepraksis/vagtlæge !!!
– Hospital/akut modtagelse !!
• Klinisk biokemi
– Lægepraksis/vagtlæge/ambulancer !!
– Hospital
•
•
•
•
Fælles akutmodtagelse (FAM)!
Ambulatorier/sengeafdelinger(!)
Glucose og syre/base/gas!!!
Andre nicher (Creatinin, CRP, INR, TNT)!!!
– Hjemme hos patienten
• Terapeutisk drugmonitorering (INR, andre) !!!
Hvem bestemmer POCT strategien
• Forskelligt på sygehusene
– JC forlanger, at det er laboratoriechefen på den
klinisk biokemiske afdeling – nok mest udbredt
(Hvidovre Hospital)
• Lægepraksis
– PLO og regionerne takst aftaler
POCT på Holbæk Sygehus
• Holbæk Sygehus åbnede den 15. april 2009 en
FAM efter ½ års planlægningsfase.
• Sygehuset var således et af de første steder i
landet, hvor de fleste patienter visiteredes
gennem en FAM.
• I forbindelse med etablering ønskede
sygehusledelsen, at svartiden på de akutte klinisk
biokemiske undersøgelser skulle reduceres ved at
der blev etableret et fremskudt Point of Care Test
(POCT) laboratorium i FAM.
POCT på Holbæk Sygehus
• FAM på Holbæk sygehus: 27 prøver per dag
(8:30 – 11:00) – en patient ad gangen
• Bioanalytiker betjent (2 personer)
• Udgift til løn, reagenser og apparatur
– POCT: Udgift på 2,1 mio. Kr.
– 1,6 mio. kr. dyrere end at udføre analyserne
centralt
– Investering i POCT udstyr: ca. 0,5 mio. Kr.
• POCT > 4 x så dyr
Hvordan er det gået i Holbæk
Mål < 30 min.
Ankomst
Us.program
Prøvetagning
Analyse
Resultat
< 29 min. (CRP)
POCT
Centralt
Optimering af arbejdsgange fra ja. 2010 til maj 2011
Behandlingsplan lægges
Behandling
103 min.
49 min.
165 min.
98 min.
Krav om besparelser på Amager hospital
• Hvidovre Hospital har et fremskudt
laboratorium på Amager Hospital
• Amager-laboratoriet lukket kl. 22:00 til 7:30
• Sygeplejersker skal selv udføre analyser på
POC udstyr om natten
• Bioanalytikere vedligeholder og kvalitetssikre
POC udstyrene om dagen
Planlægning og resultat
Resultat
Analyserepertoire
Pt-kont.
8.000
prøver
TNT, CKMB (1040)
D-Dimer,
CRP
988 svar
364 svar
3796 svar
Leucocytter (5 part
dif.)
3.120 svar
INR
4.420 svar
Glucose
9.100 svar
Rest: 34 analysetyper
I alt:
Pt-kont.
28.132 svar
30 kontakter/nat og 11 svar/kontakt
Syre base gas
Hb, met-Hb, kulilte-Hb
K, Na, Ca, glucose
Bilirubin, kreatinin
Svar/prøver
Udstyr
Merudgift
POCT 1
116.000 kr.
POCT 2
193.000 kr.
POCT 3
77.000 kr.
POCT 4
135.000 kr.
POCT 5
uændret
Taxa
100.000 kr.
500.000 kr
621.000 kr.
< 12 kontakter/nat
Udgangspunkt før natlukning (central analyse) Forventning til POCT
< 12 prøver/nat
700
600
Prøveantal over 3 mdr.
500
400
Antal prøver
Godkendt i LIS
300
ID-fejl
Analysefejl
200
100
= 658 analyser
0
HemoCue
ABL
Poct udstyr
AQT90
CRP
D-DIMER
Analyser på AQT90
TNT
HVH
Prøver til central analyse
Konkurrent til POCT på hospitalet
• Tempus 600
• På Fælles Akut Modtagelsen
Transport i haveslange - Tempus 600
Modtageregistrering
På afdelingen
25 -35 sek./prøve.
På laboratoriet
Kemi/immunkemi
Konkurrent til POCT
• Fordele ved Tempus 600
– Lettere at få analyser til at passe overens med
færre typer analyseudstyr
– Færre udstyr at kvalitetssikre
– Vi kan få hurtige svar på centralt udstyr (løn og
reagenser)
Specielt ved POCT
•
•
•
•
1 prøve per udstyr
1 analyse per prøve
Flere prøver på hver patient
2 procesmodeller
– Prøven tages og analyseres af
sygeplejerske/portør/læge
– Prøven tages og analyseres af bioanalytiker
• Arbejdsgangen opdeles ikke og fordeles ikke på
flere personer
• Operatøren – lang hands-on tid
Tak for opmærksomheden

Similar documents