Installationsvejledning

Comments

Transcription

Installationsvejledning
Installationsvejledning
Spejlvarme
Vigtigt
Læs installationsvejledningen grundigt igennem før
installation af Spejlvarme spejlvarmelegemet.
Kontakt en autoriseret el-installatør, hvis de er i tvivl om
den elektriske tilslutning af varmelegemet.
Varmelegemet må aldrig formindskes ved tilpasning
eller beskæring. Klip eller skær aldrig i varmelegemet.
Hvis varmelegemet er beskadiget, er det ikke længere
brugbart.
Generelt
Spejlvarme spejlvarmelegemet forhindrer at vanddamp
kondenserer på forsiden af spejlet.
Spejlvarme spejlvarmelegemet producerer varme som
følge af dets elektriske modstand og bør fastlimes til
bagsiden af spejlet. Varmelegemet vil på minutter øge
temperaturen på spejlet.
Et spejl med et Spejlvarme spejlvarmelegeme kan
tilsluttes direkte til et ledigt 220V udtag.
Spejlvarme spejlvarmelegemet virker bekvemt, usynligt
og sikkert og garanterer et klart syn i spejlet i fugtige
omgivelser.
Anvendelse
Spejlvarme spejlvarmelegemet kan anvendes alle steder,
hvor kondens på spejle opstår, for eksempel i hjemmet, til
ehvervs- og industrielt brug, på hoteller, caféer og
restauranter, hospitaler samt fitness- og sportscentre.
Spejlvarme spejlvarmelegemer fås i 4 forskellige modeller:
EAN nummer
Størrelse
Effekt
315010
252 х 274 mm
15 Watt
315027
574 х 274 mm
30 Watt
315034
519 х 524 mm
50 Watt
315041
1004 х 524 mm
105 Watt
Spejlvarme spejlvarmelegemer opfylder både CE retningslinier
og den europæiske standard EN60335-1. Klasse II IPX4. 230V
50Hz. Spejlvarmelegemerne har desuden
følgende prøvemærke:
Opsætning af et Spejlvarme spejlvarmelegeme på bagsiden
af et spejl:
Anbring spejlet på et plant, rent og blødt underlag.
Afrens spejlets bagside med en tør ren klud; brug ikke
kemikalier til afrensningen (se illustration 1).
Afmærk varmelegemets placering med en blyant, og se til
at varmelegemets tilslutningsledning vender i en passende
retning for tilslutning af strømmen.
Fjern beskyttelsespapir fra limlaget på varmelegemet (se
illustration 2).
-
Anbring varmelegemet på bagsiden af spejlet indenfor
afmærkningen. Anbring aldrig hele overfladen af
varmelegemet på spejlet på en gang, da dette kan resultere
i luftlommer. Anbring i stedet først den ene ende af
varmelegemet medens den anden holdes fri og tryk så
langsomt varmelegemet fast på spejlet i en bevægelse fra
den ene ende mod den anden. (se illustration 3).
-
Bemærk! Der kan ikke foretages justeringer i placeringen
efter, at varmelegemet er limet på spejlet.
-
Tilslut varmelegemet til lysnettet (se illustration 4), og sæt
spejlet på plads igen.
Illustration 1.
Illustration 2.
Fordele
Spejlvarme spejlvarmelegemet modvirker at vanddamp
kondenserer på forsiden af spejlet.
Spejlvarme spejlvarmelegemet giver en forbedret komfort
til en lav pris.
Spejlvarme spejlvarmelegemet er sikkert i brug.
Spejlvarme spejlvarmelegemet er specielt designet til brug
i fugtige omgivelser og er derfor ikke følsomt overfor fugt,
oversprøjtning m.m..
Spejlvarme spejlvarmelegemet mindsker hyppigheden af
behov for rengøring af spejlet, da spejlet ikke længere
dugger til på grund af kondens.
Vær opmærksom på følgende
Spejlvarme spejlvarmelegemet tilsluttes normalt lysnettet
således, at det tændes og slukkes sammen med
belysningen; men kan også tilsluttes en separat kontakt.
Alle metaldele i nærheden af spejlet bør forbindes til jord.
Varmelegemet må aldrig formindskes ved tilpasning
eller beskæring. Klip eller skær aldrig i varmelegemet.
Hvis varmelegemet er beskadiget, er det ikke længere
brugbart.
Hvis tilslutningsledningen beskadiges, skal
varmelegemet kasseres.
Varmelegemet må ikke bukkes.
Hvis spejlet ødelægges, bør varmelegemet ikke
genanvendes.
Den elektriske tilslutning skal udføres i overensstemmelse
med gældende nationale bestemmelser.
Illustration 3.
Illustration 4.
Vi ønsker Dem fremover et klart syn i Deres badeværelse.