Hvad er FTP? - Cycling Online

Comments

Transcription

Hvad er FTP? - Cycling Online
Hvad er FTP?
Som tidligere omtalt i min artikel om ”MAP”, giver træning med WATT mulighed for mere præcis træning
og dermed større formfremgang over tid. Der er dog forskellige faktorer, der skal være opfyldt, for at man
kan arbejde optimalt med WATT. At finde MAP og dermed maximale ydelse på det aerobe energisystem, er
første skridt i den rigtige retning. Det anbefales, at man efter at have fundet sin MAP, enten tester eller udregner sin FTP. FTP kan gøre træningen endnu mere målrettet og i øvrigt lettere at kommunikere imellem
atleter, trænere og producenter, da det er en fælles standard.
Hvad betyder FTP?
FTP står for ”Functional Threshold Power” og betyder i korte træk, de antal watt du kan træde ved din syregrænse. Hverken vores maxpuls eller vores MAP er nødvendigvis det mest præcise niveau at træne efter, da
vores evne til at yde og performe hænger tæt sammen med vores syregrænse. Denne grænse påvirkes af træning og er derfor et mere præcist udgangspunkt, når vi skal optimere vores træning. FTP som begreb er udviklet af Andrew Coggan (PhD) og defineret som følgende:
FTP er det højeste antal watt/power en udøver kan fastholde i én time. Hvis watt/power overstiger FTP,
vil udmattelse opstå markant hurtigere, hvorimod træning lige under FTP vil kunne fortsættes i længere
tid (relativt).
FTP handler altså om at finde det watt/power niveau, som kan fastholdes i 60 minutter.
Hvorfor FTP?
Begrebet ”syregrænse” har været, og er stadig årsag til mange forvirringer. Det skyldes, at der er mange begreber som henviser til det samme: AT (anaerobic threshold), LT (lactate threshold), MLSS (maximal lactate steady state), OBLA (onset of blood lactate) og naturligvis ”syregrænse” som vi ofte benytter på dansk.
Udfordringen med mange af disse begreber er, at de kræver en videnskabelig test, som afhænger af den enkeltes atlets evne til at performe i sammenspil med den testprotokol, der fra testlederen er valgt. Derudover
kræver det, at testlederen har indsigt i aflæsning af de korrekte data og dermed fortolke testen efterfølgende.
Det lyder muligvis simpelt, men det er det ikke altid i praksis.
FTP er derfor en ”funktionel” test, som i stedet for at være afhængig af specifikke målinger i et laboratorie,
tager udgangspunkt i en fælles forståelse (eller et fælles niveau) for ”syregrænsen”. Det betyder ikke at niveauet ikke er videnskabeligt. Syregrænsen har igennem tiden ofte været beskrevet som netop det niveau
man kan opretholde i 60 minutter før udmattelse.
Hvordan finder man FTP
Til trods for at definitionen på FTP er ”det niveau man kan fastholde i 60 minutter”, så er det desværre en
ofte set misforståelse, at det skulle være den eneste måde at finde frem til FTP. I praksis kan det være svært
at gennemføre en test på én time og i øvrigt ramme det rigtige niveau første gang. Derfor kan følgende metoder anbefales: (obs: jeg tager i det følgende udgangspunkt i de tilgange, der vil være lettest for gruppebaseret tilgang til watt – for den enkelte atlet på landevejen, vil der være flere muligheder)
1 times enkeltstart
Den mest optimale måde at finde FTP, er naturligvis at gennemføre en 60 minutters enkeltstart. Det stiller
krav til den enkelte person og der er en stor sandsynlighed for, at man enten underpræsterer eller overpræsterer og derfor ikke rammer det rigtige niveau. Er det tilfældet kan det endelige resultat justeres eller man forsøger én gang til, på et senere tidspunkt.
20 minutters test
Hvis én time virker for lang og uoverskueligt, er det mulig at lave en 20 minutters test, hvor der ydes hvad
der er muligt i alle 20 minutter. 95% af watt/power gennemsnittet på de 20 minutter, svarer til FTP. Selvom
denne er kortere, er det vigtigt at huske på, at intensiteten dermed også er højere på de 20 minutter. Det kan
være en udfordring for de mere utrænede medlemmer.
MAP test
Som beskrevet i sidste artikel, er en MAP1 test, med 2 minutters intervaller, 70 RPM og 35 watts stigning for
hver omgang, en god og sikker test og indikator for VO2max. Selvom testen til sidst bliver hård og ubehagelig, er det vigtigt at huske på, at det ikke er hele testen der føles sådan!
FTP svarer til 73% af MAP testresultatet. Hvor præcis denne udregning ender med at være, afhænger af,
hvor god det enkelte medlem har været til at yde max i testen og i øvrigt træningstilstanden.
FTW test
ICG, som står bag Tomahawk, har med deres seneste cykel IC7, udviklet deres egen test som minder om
MAP testen. Dog stiger testen hver 4. minut i stedet for hver 2. minut, der er fri RPM og stigningen er 25
watt per omgang. De noget længere steps på hvert niveau, medfører at mange ikke vil nå op på samme niveau som ved MAP testen og derfor vil FTW værdien ikke kunne sammenlignes 100% med MAP. Jeg anbefaler derfor, at omkring 80% af FTW er lig med FTP. Hertil er det vigtigt at påpege, at selvom FTW står for
”Functional Threshold Watts” og FTP står for ”Functional Threshold Power” så er deres fælles navnetræk
ikke et udtryk for samme værdi.
Opsummering
Der findes altså flere måder at komme frem til FTP. Uanset hvilken model du benytter i din træning, så husk
altid, at det niveau du finder frem til, skal kunne fastholdes i 60 minutter. En test eller en udregning giver os
en indikation i et vist område, hvor vi efterfølgende kan justere og tilpasse.
Om denne artikel
Denne artikel er skrevet af Brian Overkær,
som siden år 2000 har arbejdet dedikeret for
at udbrede faglighed og kvalitet i indoor
cycling. Ønsker du at være på forkant med
din udvikling som instruktør og få ny viden
og inspiration, så bliv medlem af
www.cycling-online.com, hvor Brian Overkær hver uge giver dig masser af inspiration.
Brian Overkær samarbejder med ”Bike Instruktør Erfaringsudveksling” og ”Bike
Academy” og du kan desuden selv fordybe
dig på PULSE 1, PULSE 2 samt WATT 1
uddannelserne.
1 A maximal cycle exercise protocol to predict maximal oxygen uptake.
Andersen LB. Scand J Med Sci Sports 1995 Jun;5(3):143-6