KirKeliv - aKtiviteter

Transcription

KirKeliv - aKtiviteter
Kirkeliv
i Give, Farre & Vorslunde
Præstespalten Konfirmation
Årgang 2011 - Nr. 2
Kirke og Skole
Konfirmationsdatoer foråret 2014
Ældreudflugt til Hindsgavl Slot og
Brændkjær Kirke
Info
www.givekirke.dk
www.farrekirke.dk
www.vorslundekirke.dk
Hjemmesideredaktør: Poul Viller
Kirkebladsredaktør: Maibrit Pedersen
Sognepræst Poul Viller (kbf.)
Præstevænget 1, 7323 Give
Telefon 75 73 12 44 - [email protected]
Træffes ikke mandag
Sognepræst Maibrit Pedersen
Jernbanegade 25, 7323 Give
Telefon 75 73 14 04 - [email protected]
Træffes ikke mandag
Give sogns kirkekontor
Give Sognehus
Bøgetorvet 1, 7323 Give
Telefon 75 73 10 09 - [email protected]
Tirsdag-fredag 9.00-12.30
Torsdag tillige 15.30-18.00
Kordegn Helge Kongsfelt
Kirketjener Britta Poulsen
Organist Tom Pedersen
Telefon 75 73 93 51
Kirkegårdskontor
Kirkegårdsleder Susan Skovbjerg Jensen
Telefon 75 73 23 75 - [email protected]
Mandag-fredag 10.00-11.30
Kirkeliv i Give, Farre og Vorslunde udgives af menighedsrådene i Give sogn og af sognets præster. Redaktionsudvalg: Maibrit Pedersen (redaktør), Kirsten Marie Sørensen, Tove Astrup Knudsen, Poul Viller og Helge Kongsfelt.
Deadline for indlæg: Kirkeliv nr. 3/2011 - 1/6 2011
Layout, tryk, distribution: GiveGrafisk A/S
2
I forbindelse med at skulle holde dåb, bryllup eller begravelse kontakt da en af kirkens præster.
Med præsten aftaler man datoen for højtideligheden i kirken og for et møde med præsten. Man
er altid velkommen til at kontakte præsterne.
Menighedsrådene i Give sogn:
Give og Vorslunde:
Bjarne Hyldgård
Telefon 75 73 16 04
Menighedsrådsmøder:
Tirsdag den 24. maj.
Farre:
Marie Schouenborg Pedersen
Telefon 75 73 30 41
Menighedsrådsmøder:
Tirsdag den 10. maj.
Tirsdag den 30. august.
Fællesmøder:
Onsdag den 22. juni.
Indsamlinger i kirken:
Kirkens Korshær:.................................696 kr.
Ved indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
den 13. marts, indkom:..................15.598 kr.
Næste Kirkeliv udkommer:
Bliver omdelt af Forbrugerkontakt tirsdag d. 9/8 2011.
Al reklamation vedr. omdeling rettes til FK på telefon
7585 8411 eller til Kirkekontoret.
Forsiden:
Konfirmander 2011 - fotograf Diana Sommer.
Præstens spalte
Konfirmation
Af Poul Viller
Nu er konfirmationerne godt overstået i vore
kirker. Det er dejligt at se konfirmanderne på
deres store dag, stolte og glade. Og det er
også lidt vemodigt ikke at skulle mødes med
dem hver onsdag eller torsdag morgen.
Der er mange gode bemærkninger i konfirmandlokalet:
En vinter, da jeg snakkede med konfirmanderne, og jeg sagde, at Guds kærlighed er
stor nok til at rumme enhver, da var der en,
der sagde: ”Så tror jeg ikke, han har mødt
min storesøster.”
Det er ikke altid, konfirmanderne ved så
voldsomt meget om kristendommen.
En dag skulle vi læse i det gamle testamente,
for det er vigtigt, at de kender til de gode historier i bibelen. Så var det jeg spurgte konfirmanderne: Er der nogen af jer, der har hørt
om Abraham og Isak. Og så var der en af
dem, der sagde: ”Det er i hvert fald ikke nogen fra min familie”. Så der er også mulighed
for at lære noget.
For nogle år siden havde vi været på tur og
havde besøgt en ny, meget moderne kirke,
og den lokale præst havde fortalt om kirkens
indretning, og hvad den blev brugt til. På vej
ud til bussen var der en af konfirmanderne,
der kom hen til mig og sagde: ”Det er sådan
set godt nok alt det med kirke og kristendom,
men jeg ved egentlig ikke hvad jeg skal bruge
det til, for jeg skal bare være damefrisør.”
Og det er helt rigtigt, sådan kan man tænke
som konfirmand og sådan kan folk i almindelighed tænke, hvad skal vi bruge det til, vi
skal jo bare passe vores daglige arbejde og
hus og hjem, så hvorfor er det egentlig så
vigtigt det med troen?
Det er dejligt at mærke, hvor stor en dag,
konfirmationsdagen er for konfirmanderne
og familien. Det er dejligt at mærke, at det
hele hænger så godt sammen. Man er lydhør og synes, det er vigtigt, det, der foregår i
kirken, selv om man måske ikke kommer der
så ofte. Det er dejligt at mærke al varmen
i familierne, stoltheden hos forældrene over
deres store dreng eller pige, som nu er blevet
så stor og ser helt voksen ud. Det kan godt
være, at nogen forældre også tænker tilbage
på alle de rugbrød de har spist, og alt det
rod de har lavet på værelset, og alle de lommepenge de har tigget sig til ud over dem der
var aftalt, og alt sådan noget.
Men det vigtigste for de voksne, det er at få
sagt, at de er så vigtige, de betyder så meget, og vi hører sammen, og det uanset om
det er gode dage eller besværlige dage, hvor
vi smækker med døren.
Det bliver bekræftet at de hører til. I familien
og hos Gud. De hører sagt på flere måder, i
kirken, gennem festen, gaverne, talerne: Du
hører til, du kan ikke undværes!
Og det er også det, man bliver bekræftet i
ved konfirmationen, at sådan er det. Vi har
en plads hos Gud, vi har en plads i livet og
derfor er det godt at være menneske.
3
Sang og musik
Musikgudstjeneste i Farre Kirke
Søndag den 15. maj kl. 19.00.
Musikgudstjeneste i Farre Kirke, hvor musikskolelærer Manny Skjærbæk deltager med nogle af
sine dygtige elever, der spiller på forskellige blæserinstrumenter. Efter musikgudstjenesten byder
Farre Menighedsråd på kaffe og sodavand i kirken.
Billeder af Give Kirkes børne- og ungdomskor hvor 40 børn er med. De øver i Sognehuset om
tirsdagen i to forskellige hold inddelt efter alder. De deltager ofte ved gudstjenester. Er man interesseret i at være med i børne- og ungdomskoret kan man henvende sig til korleder og organist
Tom Pedersen. Efter skolernes sommerferie er der hvert år optagelsesprøve til koret. Det vil der stå
mere om i næste Kirkeliv.
4
Det skete
Døbte
Give Kirke
Noah Wiliam Grøntved
Maise Emma Raun
Clara Amalie Schou Rauff
Victor Krintel Pedersen
Jack Hørning
Julia Skovgaard Hansen
Mifer Nicolai Manalo Larsen
Patrik Vandtved Brødsgaard
Jakob Otto Krarup Jensen
Lærke Skovdal Hansen
Anton Haurvig Rasmussen
Alexander Khunprom Ahrendt
Freya Røes Jørgensen
Emma Risbjerg Nymann
Kasper Anton Konieczny Albrechtsen
Freja Emma Egsgaard Noermark
Fie Ellemose Pedersen
Gustav Boutrup Kongsfelt
Signe Sophie Kirchhoff Holm
Kristian-Emil Gaarde Vemmelund
Viede
Give Kirke
Lone Andersen og Leif René Sørensen
Bisatte eller begravede
Give Kirke
Vagn Lundtoft
Poul Henry Hansen
Ester Kyed Eriksen
Heinrich Peter Procopius Morgenstjerne
Svend Aage Wium
Frede Utoft
Margrethe Møller
Vorslunde Kirke
Laila Madsen og Danny Klinkby Marcussen
Heidi Halgård Jensen og Lars Graver Jensen
Robert Kjeldgaard
Carl Peer Færgemann
Helga Andersen
Anny Kristiansen
Christian Brinch Hansen
Margit Høgdal Udsen
Irene Gregersen
Eleonora Rosa Edith Jørgensen
Axel Skov Pedersen
Henry Martinus Pedersen
Meta Hansen
Søren Bjerren Pedersen
Evald Gydesen Madsen
Emil Bolding
Vejle Krematorium
Henry Pedersen
5
Kirke og skole
Af Maibrit Pedersen
Salmesang med 4. klasser
Onsdag den 23. februar kom der børn fra
4. klasse til Give Kirke kl. 9.00. Hjemme på
skolerne havde de som et led i deres kristendomsundervisning sunget salmer. Børnene
fyldte lungerne med luft og sang, så det var en
fryd at være i kirken.
De sang: Op, al den ting, som Gud har gjort/
Fyldt af glæde over livets under/ Vor Gud Han
er så fast en borg/ Livet springer ud/ Uberørt
af byens travlhed. Den sidste elsker børn at
synge.
Børnene kom fra Øster Nykirke, Karlskov Friskole og fra Give Skole, 100 børn i alt. I kirken
blev deres sang ledsaget af John Sørensen på
saksofon og Tom Pedersen på orgel og klaver.
Sognepræst Dorte Volck Paulsen og Maibrit
Pedersen fortalte om emnet gaver set fra en
kristen vinkel. John og Tom spillede også flere
forskellige stykker f.eks. den smukke Summertime og en dyster ballade over Luthers - Vor
Gud Han er så fast en borg.
Salmesangsdagen bliver holdt hvert år i Vejle
Kommune lige efter vinterferien, og vi synes
det er en fin ting, at vi også er med i dette
samarbejde mellem kirkerne og skolerne.
Påskebesøg af 1. klasser
Onsdag den 13. april myldrede det ind i
Give Kirke med alle 48 børn fra Give Skoles
1. klasser, tre af deres lærere – og ikke at
forglemme deres bedsteforældre eller måske
andre fra familien. Kirken blev fyldt.
Børnene kom for som led i deres kristen-
6
domsundervisning at aflægge kirken et påskebesøg. På skolen havde de naturligvis
hørt om påsken. De havde øvet sig på sange
og salmer, og ti af børnene havde forberedt
sig på at læse op fra Johannes Møllehaves
børnebibel. Det gjorde de alt sammen meget
flot.
I kirken hørte de også præsterne genfortælle
lidt om, hvad der sker de enkelte påskedage.
Det førte til, at børnene pludselig skulle ha’
vasket deres fødder – for det var en del af
Jesu egen måde at sige farvel på og minde
sine disciple om, at de skulle elske hinanden, som han har elsket verden. Så af med
strømper og strømpebukser og ned i det lune
vand og få et par dejlige rene fødder op igen.
Børnene fik også selv mulighed for at komme med deres bud på påsken. For eksempel mente en dreng, at den ene person ved
Jesu kors måtte være Jesu papfar. Men han
er nu ikke helt så tæt på, måtte Poul Viller
fortælle, for ved Jesu kors er den ene af de to
personer rigtignok hans mor Maria, men den
anden er en mand ved navn Johannes, som
var en af Jesu disciple. Børnene kunne også
stille spørgsmål til påsken, og det kan nok
være en udfordring for en erfaren præst at
stå med knap 50 børn på 7-8 år, som kommer med det ene dybsindige spørgsmål efter
det andet.
Besøget blev rundet af i Sognehuset, hvor
frivillige bød på kaffe, saftevand og nybagte
boller.
Det var en dejlig formiddag, hvor vi tog forskud på den stille uge. Tak til lærere, børn og
deres familier for påskebesøget i kirken.
Kirke og skole
Her er udpluk af børnenes udsagn dagen derpå:
en rar dag
en dejlig dag
en sjov og spændende dag
en meget interessant dag
dejligt at være sammen med bedstemor
præsterne var godt nok søde
det var hyggeligt
Billedederne er fra dagen
det var sjovt at læse op og synge
sommerfugle i maven, da jeg skulle læse op
dejligt at få vasket fødder
lidt skørt, at få vasket fødder
lækkert at få boller og saft, det smagte godt
det hele var godt og sjovt
Kirkeliv - aktiviteter
8
Minikonfirmander og konfirmander
Af Maibrit Pedersen
Minikonfirmander efteråret 2011
Hvert efterår har vi minikonfirmander ved Give
Kirke. Det er et tilbud til børn i 3. klasse om i
kirken og sognehuset at få mere at vide om det
med Gud og os.
Til minikonfirmand får børnene fortalt bibelhistorie, de synger salmer, leger og er kreative.
1. søndag i advent opfører minikonfirmanderne krybbespil i kirken.
Der er tradition for at mange børn deltager i
minikonfirmand – så ud af 3. klasses årgang
kommer ofte 40-50 børn fra Give Skole og fra
Hedegård Friskole. Det glæder os voksne ved
kirken, at vi har en fin opbakning til det, vi kalder et af kirkens tilbud om dåbsoplæring.
Det er hver onsdag fra kl. 14.00 til 15.30.
Efterårets minikonfirmander begynder onsdag
den 31. august og slutter onsdag den 30. november, hvor vi opfører krybbespillet på
Kastaniehaven.
Børnene får en invitation før sommerferien.
Vi voksne ser frem til et efterår med minikonfirmand om onsdagen.
På billedet side 8 en collage af billeder lavet af
konfirmander i januar måned over bibelhistorien fra Johannesevangeliet, hvor Jesus laver
vand til vin ved brylluppet i Kana. Konfirmanderne var i Billund sammen med hen ved 200
andre konfirmander til en eftermiddag med
temaet tro og under-tro. Her blev der blandt
andet tegnet billeder under en billedkunstners
vejledning.
Konfirmander skoleåret 2011-2012
Alle elever i de kommende 7. klasser, som går
på Give Skole og på Hedegård Friskole vil få en
invitation før sommerferien.
Elever fra Give Skole undervises torsdage kl.
8.00-9.30.
Konfirmeres søndag den 22. april, også i Farre
Kirke.
Elever fra Hedegård Friskole undervises onsdage kl. 8.00-9.30.
Konfirmeres søndag den 15. april i Vorslunde
Kirke.
Konfirmationer foråret 2013
Kan ses på Give Kirkes hjemmeside.
Konfirmationer foråret 2014
Konfirmander fra Hedegård Friskole konfirmeres søndag den 27. april i Vorslunde Kirke af
sognepræst Maibrit Pedersen.
De deles eventuelt, så der bliver konfirmationsgudstjeneste kl. 9.30 og kl. 11.00.
Konfirmander fra Give skoles nuværende
4. b konfirmeres søndag den 27. april af sognepræst Poul Viller.
De deles, så der bliver konfirmationsgudstjeneste kl. 9.30 og kl. 11.00.
Konfirmation i Farre Kirke søndag den 4. maj
kl. 10.30 ved sognepræst Poul Viller.
Konfirmander fra Give skoles nuværende 4. a
konfirmeres søndag den 4. maj af sognepræst
Maibrit Pedersen.
De deles, så der bliver konfirmationsgudstjeneste kl. 9.30 og kl. 11.00.
9
Kirkeliv - aktiviteter
Torsdagene 19. maj, 16. juni og 4. august
kl. 14.30.
Gudstjeneste på plejehjemmet Kastaniehaven. Først kaffebord og derefter gudstjeneste
ved en af egnens præster.
Torsdagene 26. maj, 1. september, 3. november
og 2. februar (2012) kl. 15.15.
Kaffebord i Give Sognehus og kl. 16.00 gudstjeneste i Give Kirke for personer med særlige
behov. Arrangementet er åbent for alle som
måtte have lyst til at være med.
Lørdag den 13. august kl. 8.30.
Morgensang i Farre Kirke ved Maibrit Pedersen i forbindelse med sommerfesten i Farre.
Fotografering
I forbindelse med arrangementerne ved Give,
Farre eller Vorslunde Kirke vil der blive taget
billeder, som blandt andet bruges i Kirkeliv
og på kirkens hjemmeside www.givekirke.dk.
Såfremt man ikke ønsker at optræde her, kan
man henvende sig til en af sognepræsterne,
når der fotograferes.
Mandag den 13. juni, 2. pinsedag.
2. pinsedag er der friluftsgudstjeneste ved Ringive præstegård kl. 14.00. Flere af egnens præster
holder denne gudstjeneste. Tag kaffen og noget at sidde på med. Hvis det bliver rigtig varmt, er det
vigtigt også at have vand med, samt noget til hovedet.
Bliver det dårligt vejr, trækker vi ind i kirken.
10
Foto fra tidligere pinsegudstjeneste
Kirkeliv - aktiviteter
Ældreudflugt den 25. maj 2011
Af Kirsten Sørensen
I år går turen til Middelfart hvor vi skal se Hindsgavl Slot samt parken omkring slottet. Efter frokost går
turen til Kolding, hvor vi skal se Brændkjær Kirke.
Nærmere program vil kunne ses på hjemmesiden www.givekirke.dk, når vi kommer lidt nærmere udflugtsdagen. Når der er tid for tilmelding, vil det blive annonceret i Give Avis.
Menighedsrådene håber, at det også i år bliver en dejlig tur. Sidste år deltog 80 personer i turen til Århus, hvor vi så Vor Fru Kirke med Klosterkirken og Kryptkirken med efterfølgende besøg i Den gamle By.
Stemningsbilleder fra sidste års udflugt til Århus:
11
Kirkeliv - Foreninger
FDF i Give
For drenge, som er begyndt i 2. klasse og opefter.
Mødested: Knuden, Skovbakken 27, hver torsdag kl. 18.30-20.30.
Kredsleder: Leif Eriksen, tlf. 75730067. [email protected] www.fdf.dk
De grønne pigespejdere i Give
For piger, som er begyndt i 2. klasse og opefter.
Mødested: Knuden, Skovbakken 27.
2.-3. klasse onsdag kl. 17.00-18.30. 4. klasse og opefter onsdag kl. 18.30-20.30.
Gruppeleder: Marianne Johansen, tlf. 97184288. www.pigespejder.dk/give
Loppetelefonen 20242834 bedst mellem 17-19
Genbrugsvarer afhentes hver uge, dødsboer ryddes af FDF og De Grønne Pigespejdere i Give.
Loppemarked afholdes hvert år den sidste weekend i skolernes efterårsferie, uge 42,
i hallen på Ikær Skole.
KFUM og KFUK i Give
Børneklub
”Mascot” for 5-9 årige.
Mødested: Sognehuset, hver onsdag kl. 16.30 -18.00.
Kontaktperson : Solveig Arnbjerg, tlf 75731101. [email protected]
Familiearbejde og bibelgrupper.
Arrangementer foregår i Sognehuset og i private hjem.
Formand for Give KFUM og KFUK: Oluf S. Kristensen, 75734510.
[email protected] - www.kfum-kfuk.dk
Se www.givekirke.dk for hele KFUM og KFUK i Gives program.
Give Y’s Men’s Club
12
Støtteklub for kristelige og humanitære formål.
Præsident: Bjarne Hyldgård. Tlf. 75731604, mail: [email protected]
www.ysmen.dk
1 8 9 8
A F
S A M F U N D
K U L T U R
S A M F U N D
S K O L E
K I R K E
K I R K E L I G T
grundtvigskforum
Kirkeliv - Foreninger
Grundtvigsk Forum
Målgruppe: Kirkeligt og samfundsmæssigt interesserede. Foredrag.
Formand: Kirsten Møller tlf. 75731026. www.vartov.dk
Møderne afholdes i Sognehuset, Bøgetorvet 1, kl. 14.00.
Kaffe/te til medbragt brød: kr. 30,00. Der kan arrangeres kørsel til møderne ved
henvendelse på tlf. 75731472 eller 75731026.
Tirsdag den 16. august.
udflugt til Nordfyn. Afgang fra bøgetorvet kl. 12.00.
Se annonce i Give Avis.
Søndagshygge, som er arrangeret af Grundtvigsk Forum og Ældresagen, er den 3.
søndag i månederne september til april kl. 14.30 med kaffe/brød og let underholdning.
Netværksgruppen
Samvær for kvinder og deres børn med udenlandsk baggrund.
Mødested: Sognehuset, 2 mandage i måneden fra kl. 19-21.
Kontaktperson: Britta Poulsen, tlf. 41594184.
KLF, Kirke og Medier
Formand: Henning Thuesen, tlf. 75731899. [email protected] - www.klf.dk
Mission Afrika
Genbrugsbutikken Vestergade 16, Give.
Kontaktperson: Henning Thuesen, tlf. 75731899. [email protected]
www.missionafrika.dk
Kirkens Korshær
Genbrugsbutik i Thyregod. Kontakperson: Inger Nielsen, tlf. 75734397.
[email protected] - www.kirkenskorshaer.dk
Læstadianerne
En luthersk kirkelig vækkelsesbevægelse.
Kontaktperson: Finn H. Hansen, tlf. 75732163.
13
Kirkeliv - Foreninger
Indre Mission i Give Mødested: Missionshuset, Fredensgade 6. www.giveim.dk
Formand: Jørgen Worm. 75876345, [email protected]
Miniklubben Børneklub for 4-10 årige.
Kontaktperson: Dorthe S. Jensen, tlf. 75 73 51 42. [email protected]
Se program på www.giveim.dk/miniklub.htm
Juniorklubben Børneklub for 10-15 årige. Mødes hver tirsdag kl. 19-21,
hvis andet ikke er nævnt. Se program på www.giveim.dk/junior.htm
Kontaktperson for Juniorklubben: Susanne og Ernst B. Thomsen tlf. 30289027.
[email protected]
IMU For unge fra konfirmationsalderen og opefter. Mødes hver tirsdag aften.
Kontaktperson: Jannie Brødsgaard Thomsen. Tlf. 30267370. [email protected]
Cafe Koks
Familiearbejde, hvor alle uanset familieform og alder er velkomne.
Første tirsdag i måneden, hvor ikke andet er nævnt.
Kontaktperson: Margit Kruse Madsen tlf. 23425218. [email protected]
Fælles kalender for Give Missionshus:
Maj
On. 18. kl. 19.30 ”Kristus er alt” Kol. 1-2. Brian Madsen, Vejle
On. 25. kl. 19.30 ”Det nye liv i Kristus” Kol 3. Brian Madsen,
Vejle
Juli
Juni
On. 1. kl. 19.30 ”100 år i mission - er vi ikke snart færdige?”
Henning Bech-Larsen, Chr.feld. Mission Afrika.
Ti. 7. kl. 17.00 ”Den røde tråd gennem Bibelen” v/Sprint, Børkop.
Fællesmøde med IMU
kl. 18.00 Fællesspisning
To. 23. kl. 18.00 Sct. Hans fest hos AnneMette og Kr. Sørensen,
Ågade 14 B, Farre.
Tag selv madkurven med.
Bibelkredsene i hjemmene:
Uge 24
Kreds 1: Hos Anna og Villy Klausen
Kreds 2: Hos Henning Thuesen
Kreds 3: Kontakt Bodil E. Hejlskov, 75735886
Kreds 4: Hos Inger og Karl Henry Nielsen
Kreds 5: Kontakt Inger Worm, 75876345
Kreds 6: Kontakt Susanne Thomsen, 75739027
14
Der er ikke møder i Missionshuset i juli måned. I stedet henvises til bibelcamping på
Lystruphave 3.-14. juli: www.lystruphavebibelcamping.dk & Mørkholt Forskellige camps
hele sommeren. Fællescamping 23.-30. juli,
se: www.morkholt.dk
August
On. 24. kl. 19.30Opstart v/missionær Christen Peter Olesen,
Ejstrupholm.
On. 31. kl. 19.30Fødselsdagsfest v/pastor Jakob Legarth,
Ringive
Uge 33
Kreds 1: Hos Hanna og Niels Andersen
Kreds 2: Hos Inger Krogsgaard
Kreds 3: Kontakt Bodil E. Hejlskov, 75735886
Kreds 4: Hos Betty og Jens Juhl Hansen
Kreds 5: Kontakt Inger Worm, 75876345
Kreds 6: Kontakt Susanne Thomsen, 75739027
Ny deltagere i bibelkredsene er velkomne.
For henvisning, kontakt Henning Hansen: 75 73 50 25.
Kirkeliv
Mine tanker går tilbage til
Af Maibrit Pedersen
Mine tanker går tilbage til for snart et år siden.
I skrivende stund er jeg omkring påske. En
vinter med sne og is ligger bag os. Solen får
mere og mere magt og varmer børn, voksne og
ældre. Vores nogle og 70 konfirmander, piger
og drenge på 13 -14 år, stråler om kap med
solen. Nu afsluttes vinter-fritidsinteresserne.
Boldbanerne ude ved stadion fyldes allerede
i marts måned af børn, unge og voksne, som
jubler over igen at komme ud og være sammen
med hinanden om fodbold. Spejderbørnene får
den ene oplevelse efter den anden med bål,
løb og konkurrencer i naturen.
Der er så meget at glæde sig over. Så meget
at sige tak for. Der er så mange skønne sommeroplevelser i vente på kryds og tværs af
køn, alder, evner og interesser i vores by.
Det var netop en sommeroplevelse ude i naturen i et fællesskab, på en helt almindelig
junidag, som mange af vores ældre borgere
for snart et år siden havde set frem til. Endnu
engang skulle Ældresagen i Give stå som garant for et godt arrangement. Turen gik til det
naturskønne vadehavsområde ved Mandø. En
på alle måder veltilrettelagt tur af bestyrelsen.
Men det gik ulykkeligvis så forfærdeligt galt.
På grund af traktorulykken i Vadehavet mistede familier og venner en af deres kære.
Deltagerne tog fra Mandø med sår på krop og
sjæl, som ikke for alles vedkommende er helet
endnu.
Herhjemme i Give kunne vi følge med i nyhederne.
Et stort og godt hjælpearbejde gik i gang
ved ulykkesstedet. De fleste kom hjem sidst
på dagen, men flere alvorligt tilskadekomne
måtte på et længere sygehusophold.
Det var godt i de dage, der fulgte, at se alle
tiltagene for at støtte hinanden.
Medierne blev brugt til at give information til
deltagere og pårørende. Og da Ældresagen
med det samme tog initiativ til et stort møde i
Sognehuset blev der givet plads til sammen at
se på det, som nu engang var sket.
Det gentog sig ved begravelserne torsdag,
fredag og lørdag. Det var trist. Og på samme
tid var det fint, at så mange mennesker kom
til alle tre begravelser og tog del i det sidste
farvel til de tre omkomne kvinder. Flere gik til
kirke på trods af at det gjorde ondt – en del
var meget forslåede. Vores gamle salmer blev
sunget. Der blev lyttet til påskeevangeliet om
Jesu opstandelse, der også er vores opstandelse. Lyttet til det kristne løfte om, at Gud er.
Ugen efter stod en stor del af deltagerne i
Mandøturen sammen ved Vadehavet og lagde
blomster i vandkanten.
Det som skulle ha’ været en god dag blev
til en barsk tid. Her på vej mod de mange
sommeroplevelser i forskellige fællesskaber
går mine tanker tilbage til sidste sommers
Mandøtur.
15
22. 4. s. e. Påske
20. Bededag
15. 3. s. e. Påske
10.30
10.30
9.00
10.30
10.30
MP
PV
PV
MP
MP
MP
PV
GIVE
29. 5. s. e. Påske
10.30
MAJ
2. Kristi Himmelfart
10.30
JUNI
5. 6. s. e. Påske
12. Pinsedag
PV
MP
Morgensang
Friluftsgudstjenesste Ringive
VORSLUNDE
9.00 PV
9.00 MP
10.30 MP
10.30 MP
9.00 PV
19.00 MP
Friluftsgudstjenes- 14.00
ste Ringive
Musikgudstjeneste
FARRE
19.00
MP
9.00
PV
10.30
10.30
MP
Friluftsgudstjenes- 14.00
ste Ringive
MP
13. 2. Pinsedag
14.00
10.30
19. Trinitatis
PV
10.30
26. 1. s. e. Trinitatis
9.00
PV
10.30
10.30
JULI
3. 2. s.e. Trinitatis
PV
PV
10. 3. s.e. Trinitatis
9.00
PV
PV
17. 4. s.e. Trinitatis
10.30
10.30
24. 5. s.e. Trinitatis
MP
MP
MP
8.30
MP
10.30
9.00
9.00
31. 6. s. e. Trinitatis
AUGUST
7. 7. s. e. Trinitatis
Lørdag den 13.
14. 8. s. e. Trinitatis
Kirkebilen kører. Den er gratis og bestilles ved at ringe til kirkekontoret på
tlf. 75 73 10 09, senest fredag kl. 12.00.
Kirkefrokost
Kirkekaffe med brød
PV/sognepræst Poul Viller, MP/sognepræst Maibrit Pedersen. s. e. Påske/søndag efter Påske. s. e. Trin./søndag efter Trinitatis.
Børnepasning ved frivillige under gudstjenesten.
Efter alle gudstjenester kl.
9.00 i Give kirke er der
kaffe, te og saftevand på
kanden i Give Sognehus.
Torsdag den 26. maj kl.
15.15 er der kaffebord i
Give Sognehus og kl. 16.00
gudstjeneste i Give Kirke for
personer med særlige behov.
Mandag den 13. juni, 2.
pinsedag kl. 14.00, er der
friluftsgudstjeneste i Ringive
Præstegårds have, ved flere
af egnens præster. Tag kaffekurven og noget at sidde
på med.
Torsdagene 16. juni,
4. august og 18. august
kl. 14.30, er der, på
plejehjemmet Kastaniehaven,
først kaffebord og derefter
gudstjeneste ved en af
egnens præster.
Lørdag den 13. august
kl. 8.30, er der morgensang
i Farre Kirke ved Maibrit
Pedersen