Kirkeblad nr. 92 - Toksværd Holme

Transcription

Kirkeblad nr. 92 - Toksværd Holme
T O K S VÆ R D & H O L M E O L S T R U P PA S T O R A T s
#92
JUNI/JULI/AUG. 2014
Vi har fået ny sognepræst
Efter ½ år uden sognepræst har vi nu per 1. juni
fået en ny sognepræst. Hun hedder Sanne Grunnet og har været uddannet i flere år, dog uden at
have haft fast embede, fordi hun har beskæftiget
sig med så meget andet, som kan frugtbargøres i
et præsteembede.
mand hjertelig velkomne og håbe, at de begge
falder godt til her ’på landet’. Egnen er dem ikke
ukendt; der er familiemæssige bånd til HolmeOlstrup sogn, så overgangen fra Kbh.Ø til Sydsjælland bliver forhåbentlig nem.
Hun har nemlig en rigtig spændende ’fortid’
med en grundig teologisk uddannelse i ind- og
udland, men også en uddannelse som psykoterapeut. Sanne Grunnet har endvidere kreative evner, hun er maler, så alt i alt har vi været heldige
at få et menneske, der ’spænder vidt’.
Sanne indsættes som sognepræst ved gudstjenester under medvirken af provsten den 15. juni,
kl. 0900 i Toksværd Kirke og kl. 1030 i HolmeOlstrup. Kl. 1200 vil der være en enkel reception
i Toksværd præstegård, hvor alle er velkomne.
Vi vil ikke garantere, at alle kan komme til at
sidde ned!
Menighedsrådet glæder sig meget til at samarbejde med Sanne; vi vil ønske hende og hendes
Sanne Grunnet vil selv præsentere sig og sit i det
næste kirkeblad.
Vi siger farvel til Børge Svejgaard
I flere omgange har vi haft glæde af Børge Svejgaard som præstevikar. Da vores tidligere sognepræst, Erhard Schulte Westenberg i 2012 fik
en diskusprolaps og i flere måneder var nødt til
at indstille sit virke, ja, da trådte Børge til, ja,
måtte også over hals og hoved overtage konfirmanderne og konfirmere dem. Da Erhard så fik
sin udnævnelse til provst og med 14 dages varsel
fratrådte sit embede per 1. januar i år, så trådte
Børge til – og måtte nok engang tage sig af konfirmanderne og deres konfirmation. Karin stod
også og manglede hjælp til minikonfirmanderne,
som hun jo havde haft sammen med Erhard, og
her kunne Margith Svejgaard være hendes støtte.
Vi har været rigtig glade for jeres indsats. Der
er stadig megen energi tilbage i emeritussen og
hans kone, og vi kan kun anbefale andre menighedsråd, der pludselig står med et vikarproblem,
at bede provsten om at sende Børge. Tak for jeres
tid hos os.
Kør-selv- Kirketur
Afslutningskoncert
Torsdag den 26. juni tager vi på kirketur til
Terslev kirke ved Haslev. I år skal vi nemlig
besøge Toksværds og Holme Olstrups tidligere
sognepræst Erhard Schulte Westenberg i hans
nye kirke. Vi mødes kl. 19.00 ved Terslev kirke.
Efter rundvisningen drikker vi kaffe i Terslev
sognehus.
Søndag d. 25. maj kl. 15.00 i Toksværd Kirke er
der sommerafslutningskoncert med vores eget
gospelkor, Vocal Joy. Koret vil gerne indbyde til
en uformel eftermiddagsmatiné, hvor man kan
høre nogle af de gospelnumre, vi har arbejdet
med i løbet af sæsonen. Som altid vil der være
lejlighed til selv at få rørt stemmebåndene i et
par fællessange. Der er gratis adgang, og alle er
hjertelig velkomne!
Kom også gerne allerede kl 18 med din madkurv.
Erhard har lovet at finde et godt sted, hvor vi kan
holde ”skovtur” inden rundvisningen.
Pris for deltagelse kr.20. Der er ikke tilmelding,
men giv gerne besked til vores nye sognepræst,
Susanne Grunnet, tlf. 55 562046, hvis I har ekstra pladser i bilen/mangler kørelejlighed, så vi
kan arrangere samkørsel.
Kirkens adresse: Terslev Bygade 31, 4690 Haslev
Og vi siger tak til Marianne Fritzen
Marianne Fritzen har været kirkebogsførende
præst for os igennem første halvår af 2014, d.v.s.
stået for alt det administrative, der følger med et
præsteembede, tilrettelagt gudstjenesteforløbet,
taget initiativ til menighedsrejse og foredrag, husket menighedsrådet på småt og stort, bidraget
med stof til kirkebladet – og altid i god tid. Tak
for et godt og solidt samarbejde.
Menighedsrådet
Trompetmusik i kirkerne
Igen i år kan vi nyde trompetmusik ved gudstjenesterne pinsedag, søndag d. 8. juni. Traditionen
tro får vi nemlig besøg af de to lokale trompetister, Anders Holm Mortensen og Casper Elin.
Anders og Casper har spillet til pinse hos os i
Toksværd og Holme Olstrup kirker siden drengeårene, og igen i år vil de glæde os med et par
salmer uden for kirkerne inden gudstjenesten og
efterfølgende akkompagnere orgel og menighed
under salmesangen.
Følg med i kirken… www.holmeolstrupkirke.dk / www.toks­vaerdkirke.dk
Minikonfirmander
Minikonfirmanderne fra Toksværd skole har nu
været i præstegården og kirken 8 gange og på den
obligatoriske tur til Roskilde Domkirke.
Margit Svejgaard og jeg har haft nogle dejlige
timer sammen med børnene, og vi siger tak til
forældrene for de dejlge kager.
Vi sluttede af med gudstjeneste d. 6. april og
hygge i konfirmandstuen bagefter. Jeg håber, at
vi ses til Spagettigudstjeneste til efteråret.
Tak til Margit Sveigaard for hjælpen, det var
dejligt, at du havde tid og lyst til det.
Karin Schmidt
MINI-FAMILIE-KIRKEDAG
i Fensmarks præstegårdshave på Kristi himmelfartsdag, torsdag den 29. maj kl 10.30
Medbring gerne din egen stol eller et tæppe, hvis
du vil være sikker på en siddeplads.
Mini-kirkedagen er arrangeret af Fensmark, Rislev,
Toksværd-Holme Olstrup menighedsråd.
Illu.: Camilla Drejer Andersen
Festlig FAMILIE-GUDSTJENESTE
med harmonikamusik og Gospel-sang
ved Toksværd-koret VOCAL JOY
PØLSE-SPISNING ved PØLSEVOGNEN
PÅ GÅRDSPLADSEN
Drikkevarer kan købes!
Vi skal på bustur til Leipzig, hvor vi skal bo i
4 nætter, mens vi sammen besøger Luthersteder og andre seværdigheder i Leipzig, Dresden,
Halle og et par andre byer, i dagene den 15. – 19.
september.
det hos den ene rejseleder, sognepræst Marianne
Fritzen, tlf 55 54 60 34. Prisen er kr. 4.695,- pr.
person i delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse: kr. 1050,Prisen inkluderer bustransport, hotelophold,
entréer og helpension fra første dags aften.
Toksværd/Holme-Olstrups nye sognepræst,
Sanne Grunnet deltager også som rejseleder.
Hent hele rejseprogrammet med tilmeldingsblanket i kirkerne eller præstegården, eller få
Menighedsrejsen er fælles for Fensmark, Rislev,
Toksv­ærd og Holme Olstrup sogne.
HUSK TILMELDINGS-FRISTEN
FOR MENIGHEDSREJSEN er den15. juni!
Gudstjenesteliste juni - august 2014
DATO
TOKSVÆRD
HOLME OLSTRUP
SØNDAGENS NAVN
Torsdag 29. maj
10.30 Havegudstjeneste i Fensmark præstegård
Kristi himmelfart
M. Fritzen. Pølsevogn m.m., se omtale
Søndag 1. juni
10.30 B. Sveigaard
6. s. efter påske
Søndag 8. juni
10.30 B. Sveigaard
9.00 B. SveigaardPinsedag
Mandag 9. juni
9.00 M. Fritzen
2. pinsedag
Søndag 15. juni
9.00 Vagn Birk Jensen10.30 Vagn Birk JensenTrinitatis
Præsteindsættelse Præsteindsættelse
Søndag d. 22. juni
10.30
1. s. e. trinitatis
Søndag d. 29. juni
10.30
2. s. e. trinitatis
Søndag d. 6. juli
10.30
3. s. e. trinitatis
Søndag d. 13. juli
9.00 Telt-gudstjeneste
4. s. e trinitatis
på Bommelum-markedet
Søndag d. 20. juli
9.00 M. Fritzen
5. s. e. trinitatis
Søndag d. 27. juli
9.00 C. Willumsen
6. s. e. trinitatis
Søndag d. 3. august
9.00 M. Fritzen
7. s. e. trinitatis
Søndag d 10. august
10.30
8. s. e. trinitatis
Søndag d. 17. august
9.00 C. Willumsen
9. s. e. trinitatis
Onsdag d. 20. august 19.00
Søndag d. 24. august
10.30
10. s. e. trinitatis
Søndag d. 31. august
9.00 M. Fritzen
11. s. e. trinitatis
Søndag d. 7. september
10.30
12. s. e. trinitatis
Gudstjenesterne er ved sognepræst Sanne E. Grunnet, når ingen anden er nævnt.
Sognepræst
Sanne Grunnet
Præstegården, Toksværd Bygade 61,
4684 Holmegaard, tlf.: 5556 2046
E-mail: [email protected]
Træffetid: tirsdag - fredag kl. 11 - 12 samt
tirsdag kl. 17 - 18.
Henvendelse kan også ske til kirkekontoret, telefon 5554 5414.
Åbningstider: tirsdag, onsdag og fredag
kl. 09.30 - 12.30 samt tirsdag kl. 16 - 18.
Toksværd Kirke og Kirkegård
Graverkontor, Dystedvej 1
Graver: Hans-Henrik Olsen
tlf. på kirkegården 55 56 30 43
[email protected]
Organist
Hanne Damm Larsen, tlf. 60 54 24 01
Menighedsrådsformand
Jørgen Nielsen, Tofteengen 31,
tlf. 55 56 31 16
Holme Olstrup Kirke og Kirkegård
Graverkontor, Kirkevænget 11
Graver: Sara Nørager Andersen
tlf. på kirkegården 40 83 36 65
[email protected]
Kirkebil
Kirkebilen kan benyttes til
× Gudstjenester og koncerter i vores
kirker
× Foredragsrækker og andre kirkelige
arrangementer i pastoratet
× Fælles arrangementer med Fens mark - Rislev pastorat
Kirkebilen bestilles hos Næstved Taxi
på tlf. 55 77 72 72. Kørsel til Torsdagsmøde bestilles senest dagen i forvejen
hos Herlufsholm Minibus på tlf. 55 72
90 03.