Læs artiklen - Rævebakkeskolen

Comments

Transcription

Læs artiklen - Rævebakkeskolen
Fyn
20 { FyensStiftstidende
Nyborg - Ullerslev - Ørbæk
Mandag 13. maj 2013
Redaktør:
Kasper Riggelsen, 65 45 52 28,
[email protected]
Journalister:
Niels Andreasen, 65 45 52 30,
[email protected]
Mogens Rasmussen, 65 45 52 32,
[email protected]
Nyborg
■ Indmaden af Svansø-koncernens tidligere administration
ved Strandvejen pilles ud bid for bid. Huset rives ned for at gøre
plads til et nyt. Foto: Mogens Rasmussen
Så er det slut med Svansø-huset
Nyborg: Efter mange års til-
løb er det endelig en realitet:
Den store, hvide kontorejendom på hjørnet af Strandvejen og Vesterhavnen rives
ned for at gøre plads til et nyt
og mere præsentabelt hus.
Nedbrydningen er begyndt
ved, at et sjak piller vinduer,
døre og andre elementer af
træ ud af den forsømte kasse. Senere kommer turen til
murværket.
Som tidligere nævnt skal
”Svansø-huset” og de to næste ejendomme langs Strand-
vejen rives ned for at gøre
plads til en stor kombineret
forretnings- og beboelsesejendom, og dermed bliver
omdannelsen af Vesterhavnen endelig helt færdig.
Boliggruppen A/S fra
Odense har ejet bygningerne
ved Strandvejen nogle år,
men først da Arbejdernes
Landsbank viste sig interesseret i at leje hele stueetagen, kunne projektet gennemføres. Banken flytter fra
Kongegade til Vesterhavnen
næste sommer.
ÅRETS FØRSTE STUDENTER FÅR HUEN I DAG
Nyborg: I dag bliver de første
huer sat på unge håbefulde
studenter fra Nyborg Gymnasium. Der er tale om tre
elever fra den internationale
linje, IB, hvor studenterne
bliver færdig lidt før STX og
HF eleverne. IB-linjen følger
et internationalt eksamensforløb, og derfor springer
studenterne på den linje ud
sammen med bøgen i foråret.
Vis respekt for
borgernes penge
Lokaldebat
Det er en kendsgerning, at
Reno Fyn ikke kan fortsætte,
da et fælleskommunalt selskab kræver flere kommuner.
Det har i årevis været forsøgt
at få andre med, men ingen
har ønsket at deltage. Derfor
stop ordkrigen og løs opgaven.
Reno Fyn er født som et
socialistisk projekt og en
glimrende illustration af
Margareth Thachers ord:
”Problemet med socialister
er, at de før eller siden løber
tør for andre folks penge”.
Det er det, der er ved at ske
nu, hvor sponsorerne trækker sig. Det har jo vist sig, at
uden snablen i andre kasser
kan Reno Fyn ikke konkurrere. Man har nu tabt to ud af
de tre renovationsdistrikter
i Nyborg, fordi man var for
dyre.
Det er altså noget vrøvl, at
Reno Fyn skulle være havkat-
ten i hyttefadet. Tværtimod
ville det have været dyrere,
hvis Reno Fyn var fortsat
med renovationskørslen.
Ifølge avisen er der en
egenkapital på 12,7 mio. kr.
De penge tilhører renovationskunderne i Kerteminde
og Nyborg, som igennem
årene har betalt til selskabet.
Derfor skylder vi borgerne,
at interessenterne i Reno
Fyn nu sætter sig sammen
og realiserer selskabet i god
ro og orden hurtigst muligt,
således at borgerne får gavn
af de værdier, der måtte være
opsamlet. Af hensyn til medarbejderne er det vigtigt at
melde klart ud så hurtigt som
muligt. Der går jo ikke arbejdspladser tabt. De bliver
bare til almindelige private
arbejdspladser. Det eneste
job, der forsvinder, er et politisk ben som formand.
Af Flemming Kjærulf
Kystvej 26a, Nyborg
- byrådskandidat for Venstre
Henrik Mohr, 65 45 52 29,
[email protected]
Stine Jessen Jensen, 65 45 52 44,
[email protected]
Rune Heidtmann,
65 45 52 31, [email protected]
Pres på
Rævebakkeskolen
■ Besparelser har kostet 19 stillinger
på specialskolen siden december, og flere
fyringer kan være på vej
Nyborg: Da Annie Nielsen i
december 2012 tiltrådte sin
nye stilling som skoleinspektør på Rævebakkeskolen, Nyborgs specialskole for børn
med indlæringsvanskeligheder, måtte hun skære ned med
ti procent. Otte blev fyret. Få
måneder senere i marts 2013
måtte hun fyre syv mere. Fire
stillinger blev herudover nedlagt.
Personalestaben på 84 er
reduceret til 65 på få måneder, og det har betydet sygemeldinger og yderligere pres
på vikarkontoen, der snart er
tømt. Rævebakkeskolen er
under stærkt økonomisk pres,
og en ny model for tildeling af
midler truer forude. Flere besparelser kan med andre ord
være på vej.
For skolebestyrelsen er
smertegrænsen nået, for ikke
at sige for længst overskredet.
- Jeg er dybt bekymret for
skolens fremtid. Hvor der
tidligere har været to til tre
lærere per klasse, vil der i det
kommende skoleår i mange
timer kun være en, og det er
uansvarligt. Mange elever er
uadreagerende, og nogle stikker simpelthen af. En lærer
eller pædagog må ofte forlade
en klasse for at tage sig af en
elev, siger en frustreret formand for forældrebestyrelsen
på Rævebakkeskolen, Povl
Larsen.
En af årsagerne til, at Rævebakkeskolens økonomiske
grundlag vakler, er et faldende antal elever fra andre kommuner.
Samtidig har skolen været
ramt af generelle besparelser i både 2009 og 2011 og nu
også i 2013.
Ifølge skolebestyrelsesformand Povl Larsen har specialskolen oplevet at blive
nedprioriteret helt generelt i
Nyborg Kommune.
- Jeg synes, man rammer en
forkert målgruppe, når specialbørnene står for. Jeg mener, at Rævebakkeskolen nu
har taget sin del af besparelserne i Nyborg Kommune.
Flere besparelser på vej
Også skoleleder Annie Nielsen mener, at grænsen for,
hvad skolen kan klare af besparelser, er nået.
- Vi er hårdt ramt, og det
har betydning for både kvaliteten af undervisningen
og det pædagogiske tilbud i
sfo’en. Vi må skære kraftigt
ned på svømning næste år,
der bliver ingen lejrskole eller
bedsteforældredag, og andre
ekstra tiltag må formentlig
skæres væk. Vi har også en
udfordring med særligt fysisk
krævende elever, som vi skal
have løst, siger hun.
Det værste for Annie Nielsen er, at det formentlig ikke
er slut endnu.
Skolelederen kan se frem
til flere besparelser til næste
skoleår, når en ny model for,
hvordan skolen får tildelt
penge, skal sættes i kraft.
Et første udkast til en ny
model har politikerne fra
Skole- og Dagtilbudsudvalget imidlertid sendt tilbage til
forvaltningen med krav om
en ny behandling.
- Den var for hård, og vi bliver nødt til at starte en dialog
om, hvordan og i hvilken takt
vi indfører en ny model, erkender Skole- og Dagtilbudsudvalgsformand
Thomas
Laursen (SF), som dog står
inde for besparelserne hidtil.
Den ny model for skolens
økonomi vil være klar til sommerferien.
Af Stine Jessen Jensen
[email protected]
Bedsteforældredag
for sidste gang
■ I 12 år har bedsteforældredagen været
et årligt højdepunkt
på Rævebakkeskolens
afdeling Lindholm
Nyborg: Den store dreng Da-
niel Jacobsen er for længst
vokset sin mormor og morfar
over hovedet, og det er længe
siden, at den lille stolte Daniel for første gang viste de to
rundt på det, der dengang hed
Lindholmskolen.
De er troligt troppet op til
alle bedsteforældredage siden, og selv om Grethe og
Helge Nielsen fra Martofte,
har set det hele mange gange før, er glæden ved denne
dag med barnebarnet stadig
udelt.
- Det er så dejligt at kunne
følge med og se hans daglige
omgivelser. Vi har mødt hans
lærere og hans skolekammerater og fulgt udviklingen i
alle årene. Vi har altid været
meget glade for at komme
her, fortæller Grethe Nielsen
midt imellem flødebollekast,
kartoffelsmadring og kunstprojekter.
For Daniel og hans mormor og morfar er det helt
sikkert sidste bedsteforældredag, for Daniel går i 10. klasse
og skal videre i livet. Men måske er det også sidste bedsteforældredag for Rævebakkeskolen.
Besparelser betyder, at man
må skære helt ind til benet på
skolen, og de ekstra tiltag som
eksempelvis bedsteforældredagen kan blive skåret væk.
- Det ville da godt nok være
synd og skam. Både for børn
[ Bedsteforældrene er
en kæmpe ressource for
børnene, og de kommer
jo langvejs fra for at
være med.
Susanne Hansen, pædagog
på Rævebakkeskolen
FyensStiftstidende { 21
Mandag 13. maj 2013
Redaktion:
Nørretorv, Nørrevoldgade 58,
5800 Nyborg
Tlf: 65 45 53 80
Fax: 65 45 59 63
E-mail: [email protected]
Annoncer:
Salgsleder: Søren Hansen,
65 45 53 83, [email protected]
Salgskonsulenter:
Jan Løvbjerg,
65 45 53 85, [email protected]
Preben Christiansen,
65 45 53 81, [email protected]
Redigeret af:
Magnus Gersbo-Møller
Sæt dit aftryk på Fyn
www.fyens.dk/baglandet
Det sker
til Skole og Dagtilbudsudvalgets
formand, Thomas Laursen (SF)
Rævebakkeskolen har sparet massivt og står over
for yderligere besparelser.
2 Der skal findes en ny
model, men der skal
stadig spares?
Ja, vi er nødt til at finde en
holdbar løsning på færre
indtægter som følge af færre
elever. Når vi indgår en dialog
med skolen, handler det om,
hvordan vi løser problemet og
i hvilken takt. Vi kan ikke løbe
fra de manglende indtægter.
3 ■ Kartoffelsmadring er en fast del af programmet. Her er det pædagog Susanne Hansen, der lader kartoflen gå og Daniel med hammeren. I baggrunden står Helge og Grethe Nielsen.
Er det en god ide, at det er
folkeskolerne, der betaler for at få en elev i specialskole. Risikerer man, at det
ikke er en faglig vurdering,
der afgør en enkelt elevs sag?
Eleverne skal have et forsvarligt tilbud, og det får de også.
Men det betyder, at skolerne
■ Bedsteforældredagen er for Rævebakkeskolens afdeling Lindholm, der underviser børn med
vidtgående indlæringsvanskeligheder. Bedsteforældre kommer fra hele landet for at være med.
og bedsteforældre, siger en
undrende Grethe Nielsen.
Samme holdning har de to
tovholdere på bedsteforældredagen, Susanne Hansen og
Marianne Gräs, der er pædagoger i Rævebakkeskolens
SFO.
- Bedsteforældrene er en
kæmpe ressource for børnene, og de kommer jo langvejs
fra for at være med. Vi håber
virkelig, vi kan fortsætte med
at holde dagen her, siger Susanne Hansen.
- Det er en glædens dag for
børnene. De er jo så stolte
over at vise deres skole frem,
supplerer Marianne Gräs.
Begge pædagoger er bevidste om, at det kan blive nødvendigt at droppe tiltaget.
- Man er jo også nødt til at
sætte ambitioner efter ressourcerne, som Marianne
Gräs siger.
Af Stine Jessen Jensen
Foto: Yilmaz Polat
[email protected], [email protected]
Rævebakkeskolen
Rævebakkeskolen er en
kommunal specialskole,
hvor der undervises børn
med generelle og vidtgående
indlæringsvanskeligheder.
Skolen består af to afdelinger:
Afdeling Skovparken for
kommunens specialklasser
og afdeling Lindholm for børn
og unge med vidgående
indlæringsvanskeligeheder.
Skolen har p.t. 169 elever. 90
elever går i specialklasserne.
vælger
tillidsrepræsentant
for lærerene, Kaj Damgaard
Nielsen, og tillidsrepræsentant for pædagogerne, Bodil
Hansen, begge til at beskrive
de foregående måneders fyringsrunder.
- Det har selvfølgelig store
menneskelige omkostninger
hver gang, vi må sige farvel
til en kollega. For dem, der er
tilbage, er der desuden forringede arbejdsforhold, og mange frygter: ”Er det mig næste
gang”, siger Kaj Damgaard
Nielsen, der også mener, det
giver sikkerhedsmæssige problemer, når bemandingen er i
bund på Rævebakkeskolen.
- Vi har mange udadreagerende elever, bemærker han.
Bodil Hansen frygter for
arbejdsmiljøet og påpeger, at
Arbejdstilsynet har bedt skolen nedbringe sygefraværet,
der er højt som følge af de
mange omvæltninger på skolen.
De to tillidsrepræsentanter
frygter generelt for engage-
8.30-18: Åbent på Nyborg
Bibliotek.
11-17: Keramik og tekstil
udstilling. Rosenørns galleri,
Skalkendrup, Nyborg.
15-17: Åbent på Lokalhistorisk
Arkiv. Kongegade 7.1, Nyborg.
9.30: Aktiviteter. Egevang,
Ullerslev. Arr.: Dagcentret
Egevang.
9.30-12: Åbent værksted.
Kongens Bastionsvej 2, Nyborg. Arr.: Aktivitetsforeningen
Vestervold.
10: Let motion. Egeparken,
Nyborg. Arr.: Egeparkens
Brugerråd.
10-14.45: Aktiviteter. Kløvervej
1, Ørbæk. Arr.: Dagcentret.
15-16.45: Demenscafé. Plejecenter Tårnparken, Nyborg.
Arr.: Ældre Sagen og Nyborg
Kommune.
■ Foto: Jørgen Hansen
er mere motiverede for at lave
indsatser lokalt, inden man
placerer en elev på en specialskole. Vi har arbejdet for at
sikre bedre rammer for inklusionen med videncentre, flere
to-lærerordninger og efteruddannelse på folkeskolerne.
Film
4 8.30-18: Åbent på Nyborg
Bibliotek.
11-17: Keramik og tekstil
udstilling. Rosenørns galleri,
Skalkendrup, Nyborg.
Kunne man forestille sig
en minimumsnormering
på Rævebakkeskolen?
Det vigtige lige nu er, at udvalget får et - undskyld udtrykket
- ikkefølelsesladet billede af,
hvordan skolens muligheder
for at yde god specialundervisning ser ud før og efter besparelserne. Som det er nu, har
jeg ikke et helt klart billede.
Af Stine Jessen Jensen
[email protected]
- Uvisheden er værst
Nyborg: Rædselsfuldt. Det ord
Kulturelt
Aktivt
1 Rævebakkeskolen har
skullet spare i 2009, 2011
og nu igen i 2013. Hvornår er
det nok?
Skolen har bidraget til besparelser på lige fod med andre
institutioner i kommunen. Lige
nu er de særligt hårdt ramt,
fordi vi samtidig med en rammebesparelser skal finde en
løsning på færre elever fra
andre kommuner. Det er en
massiv udfordring, og derfor
trykker vi på pauseknappen og
indgår i en dialog med skolen.
I dag
mentet blandt kollegaerne.
Skoleleder Annie Nielsen
ser dog fortsat tegn på det
modsatte.
- Jeg har lige indgået en aftale med både lærere og pædagoger, der vil give 120 timer mere børnetid om året
fra næste skoleår. Det vidner
om det kæmpe engagement
blandt personalet, siger hun.
Af Stine Jessen Jensen
[email protected]
Nyborg Kino
17.45: En Sang For Marion.
17.45: Anna Karenina.
20: Iron Man 3 - 3D.
20: Side Effects.
I morgen
Kulturelt
Aktivt
9.30: Løb og gang i Ullerslev.
Afgang fra Ullerslev Hallen.
Arr.: Senioridrætten i Ullerslev.
9.30: Cykeltur. Lauses. Arr.:
Ældresagen i Nyborg og
Ullerslev.
9.30: Aktiviteter. Egevang,
Ullerslev. Arr.: Dagcentret
Egevang.
9.30-12: Åbent værksted.
Kongens Bastionsvej 2, Nyborg. Arr.: Aktivitetsforeningen
Vestervold.
10-14.45: Aktiviteter. Kløvervej
1, Ørbæk. Arr.: Dagcentret.
14: Aktiviteter. Egeparken,
Nyborg. Arr.: Egeparkens
Brugerråd.
17: Kirke & ketchup. Nyborg
Kirke. Tilmelding nødvendig.
18-20: Loppemarked. Gasværksvej 6, Nyborg. Arr.: Danehofgardens venner.
18.30: Rundvisning på Nyborg
Kommunes gartneri. Materialegården, Falstervej 15,
Nyborg. Arr.: Haveselskabets
Nyborg Kreds.
Film
Nyborg Kino
17.45: En Sang For Marion.
17.45: Anna Karenina.
20: Iron Man 3 - 3D.
20: Side Effects.
Mangler du kindtænder?
Dansk kvalitet - fremstillet
på eget laboratorium
Læs mere på infotand.dk
Klinisk Tandtekniker • Joan Dideriksen
Skippergade 3 . 5800 Nyborg . Tlf. 65 31 11 16
Mail: [email protected]