Her kan du hente lørdagskrydsen

Comments

Transcription

Her kan du hente lørdagskrydsen
38 { FyensStiftstidende
Lørdagskryds
lørdagskryds
Uge21
Vindere
sidste
uges
sidsteafuges
vindere:
lørdagskryds
adresse
Postnr
kodeord
By
Vinder af 300 kr.
Ingrid Smith,
Julagergårdsallé 5,
5260 Odense S
Vinder af 200 kr.
Lea og Jeppe Augustinus,
Parkvænget 20,
5792 Årslev
Sidste uges løsning på Lørdagskryds:
Bemærk: Send løsningen til os så den er os i hænde senest torsdag morgen enten med posten eller
afleveret senest kl. 8.00 i mediehuset, Banegårdspladsen i Odense. Det er også muligt at aflevere
løsningen elektronisk via www.fyens.dk/opgaver indtil torsdag kl. 8.00. Såfremt ind-levering finder
sted på en af vore egnsredaktioner, skal det ske senest onsdag kl. 12.00. Det gælder også løsninger
sendt eller afleveret til Fyns Amts Avis, Sankt Nicolai Gade 3, 5700 Svendborg. skriv venligst på konvolutten: lørdags-kryds eller søndags-kryds, Fyens Stifts-tidende, Postboks 244, 5100 Odense C
Navn
Lørdag 28. maj 2016
FyensStiftstidende { 39
Lørdag 28. maj 2016
BOGSTAVKASSEN
KRYPTOKRYDS
1
2
10
18
19
12
17
11
12
13
14
20
7
8
15
T
15
12
11
2
16
Å
18
15
14
20
17
2
3
1
13
3
6
12
2
12
4
2
12
17
14
18
8
14
15
15
14
18
2
11
14
14
15
12
9
4
1
18
17
3
21
14
21
12
21
14
18
6
8
18
12
6
3
17
11
14
8
18
19
14
11
2 p: blødt læder, boghandler, jordstykke, nærme sig land, pulsåre, snuset
4
6
17
14
8
9
21
12
16
17
14
15
14
18
14
17
12
17
6
11
6
12
11
5
14
6
21
3
14
18
17
K
L
A
T
T
E
T Y V
A
E
B Å D
E
G
S Å
A M
L Å T
B
A
U S K
E T
Å H
Æ
E
V Æ R
N
E
E G N
QUIZ-KRYDS
17
14
17
14
18
4
S
U
P
E
R
B
18
15
8
15
6
14
17
M I O
O S
A
M E D U
N I S T
D
K A N A
Ø G
G O R
I S E N K
S K Y R
I
T
F L Ø J
Ø J E M Å
Å D
A U L
B
A N S E
N A V N
E
R E O L
R Y A
P Å
14
2
14
R
6
14
8
PUSLEKRYDS
17
12
2
6
SIDSTE UGES LØSNINGER:
9
14
1 p: 0,25, drik, gruppe, lige, mønter, veltalende
4 p: bjergfolk, B-vitamin, svømmefugl, versemål, virksom, væsker
8
11
6
15
7
4
7
3 p: bomuldsstof, gudinde, herskerslægt, lussing, puppehylster, strudsfugl
14
6
11
13
BOGSTAVKASSEN 1608:
5
12
2
9
4
18
9
14
3
6
13
21
10
14
14
8
Kryptokryds 149
Der kan dannes ord på flere ledder, men her søges kun ord i de vandrette linjer, og kun ord, der er
synonymer til de ord, der gives. Der kan findes mange, få eller intet ord i den enkelte linje. Ordene er
af forskellig længde, og samme bogstav(er) kan indgå i flere ord. Hvor flere ord er dækkende synonymer til samme ord, gælder det længste som korrekt løsning. Ordene giver 1-5 point efter sværhedsgrad.
Eksempel: LABEXTOPRØRREDDAL – I denne linje kan findes synonymer til f. eks: 1) Dyr, 2) Revolution, 3) Fisk – nemlig 1) Abe, 2) Oprør, 3) Ørred.
Der trækkes lod mellem indsendte løsninger. Først udtrukne vinder præmie. Har løseren
90p., er det præmien til den, der har maksimum, ellers er det andenpræmien. I sidste tilfælde
trækkes der videre, til man finder én løser, der har maksimum og korrekt løsning.
www.pib.dk
Af Svend Novrup [email protected]
Uge21
VACCINATION
INA VÅSE MI
TENOR ENKEL
ARABIEN OLE
M DEGN STEN
IVAR GIVET
NI STERIL K
PORTO ENERE
ILE NAR TOG
L DUEL STEL
LEER SENERE
RETTEN MURER
5 p: bandeleder, billedstormer, politisk plakat, sentblomstrende, talefigur, økse
QUIZ-KRYDS
1p:
2p:
3p:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Hvad kaldes en let tåge?
Når du ser dette på nattehimlen, må du ønske dig noget.
Hvad kaldes en meget stærk storm?
Hvad kaldes små vanddråber, der af og til kan ses på græsplænen om
morgenen?
Hvad kaldes sne, der næsten er smeltet?
Hvad kaldes et sneskred med et andet ord?
Hvad kaldes buldren, som efterfølger et lyn?
Hvilken slags nedbør gør det muligt at kælke om vinteren?
Hvad kaldes det lag, der kommer oven på vand, når det bliver frostvejr?
Hvad kalder man det, når temperaturen er under frysepunktet?
4p:
FØR
K
IDRÆT
2
5p:
ANBEFALET
Bemærk: Husk at skrive det opnåede pointtal på kuverten. Løsningen skal være os i hænde
senest torsdag morgen enten med posten eller afleveret senest kl. 8.00 i mediehuset,
Banegårdspladsen i Odense. Det er også muligt at aflevere løsningen elektronisk via
www.fyens.dk/opgaver indtil torsdag kl. 8.00.
Skriv venligst på konvolutten:
Bogstavkassen + opnåede antal point,
Fyens Stifts-tidende, Postboks 244, 5100
Odense C
VÅBEN
Såfremt indlevering finder sted på en af vore
egns-redaktioner, skal det ske senest onsdag
kl. 12.00. Det gælder også løsninger sendt eller
afleveret til Fyns Amts Avis, Sankt Nicolai
Gade 3, 5700 Svendborg.
PIGENAVN
Løsning, BOGSTAVKASSEN 1607:
1 p: afvikle, elsker, deltagelse, komik, tante, rubin
2 p: Ceres, Ottawa, bintje, inrigger, simultan, Orion
3 p: roomservice, groggy, klerikal, wagon, poncho, plaza
4 p: sepia, Nippon, groom, gytje, lazaron, kalme
5 p: rondel, pirog, chott, tjernosem, gerokomi, chorion
PRÆSTERE
STYKKE
5
RYGE
3
4
GRINER
6 7
RYSTER
SLUTTES
VARM
TONE
SØGER
ELSDYR
NAGE
BÆST
HOPPEDE
TRO
9
KORNBUNDTERNE
GAMMEL
DANSK
MØNT
1
HELE
FUGL
ØDELAGT
Sidste uges
vindere
af Bogstavkassen:
Vindere
af sidste
uges
bogstavkasse
Grethe Paaske, Banevænget 21, 5750 Ringe (90 p.), der får 300 kr. tilsendt, og
Michael Overgård, Henriettevej 48, st. th., 5000 Odense C (90 p.), der får 200 kr. tilsendt.
SYD
INDTAGES
SPORTSMAND
2
3
Adresse
NYVASKEDE
1
NATTØJ
Navn
SALE
DRENGENAVN
8
5
STEDORD
SVAR
BESVIMER
BJÆFFE
INDEHAVER
6
10
4

Similar documents