Computeren minder dig om at holde aktive pauser

Comments

Transcription

Computeren minder dig om at holde aktive pauser
bb Lokalt
SkiveFolkeblad | LØRDAG DEN 30. MAJ 2015
■
SKIVE
■
SALLING
■
FJENDS
■
VINDERUP
””
29
Kreativiteten blandt vores elever var enorm. I løbet af 48 timer gik de fra det blanke
stykke papir til koncepter.
Henrik Nyby, adjunkt fra handelsgymnasiet i Skive
Gymnasieelever lærer at skabe ideer:
Computeren minder dig
om at holde aktive pauser
Hver gang du har siddet
foran computeren i 18-20
minutter, bliver du forstyrret af en pop-up med en lille video, der beder dig om at
lave øvelser med en hulahopring, knæbøjninger eller måske armbøjninger.
Det var en af de nye ideer, der blev skabt, da 80 1.
g’ere fra både det tekniske
gymnasium og handelsgymnasiet i Skive fra tirsdag til
fredag i denne uge for første
gang var med på en fælles
Innovation Camp - og samtidig også den bedste idé,
mente dommerpanelet.
- Kreativiteten blandt vores elever var enorm. I løbet af 48 timer gik de fra
det blanke stykke papir
til koncepter. Vores elever
fortjener stor ros. Det er
1. g’ere, som ikke har gået
lang tid i gymnasiet, og det
er udfordrende og giver en
vis stress at få så vide rammer, og det er de blevet dygtige til at håndtere, siger
adjunkt Henrik Nyby fra
handelsgymnasiet.
- Det er helt sikkert et
samarbejde, vi vil gentage.
Samarbejdet har været godt,
og det har været relevant for
vores elever at møde elever
fra det andet gymnasium.
Eleverne er forskellige, men
de fandt ud af, at de kan
bruge deres forskellige fagligheder sammen, fortsætter
Henrik Nyby.
De to gymnasiers Innova-
tion Camp er et helt nyt tiltag, der afslutter dette forårs fælles undervisning i
innovation og teknologi. I
perioden fra marts til maj
2015 har en stor del af 1.
g’erne på de to gymnasier
samarbejdet tæt.
- Samarbejdets formål
har været at styrke elevernes innovative kompetencer og entreprenørånd - og
det er i den grad sket. I løbet af foråret og på campen
har eleverne skabt mange nye innovative produktidéer eller koncepter, som
har den såkaldte gode »innovationshøjde«, altså er
nytænkende og kreative og
noget, der ikke er set før, siger Henrik Nyby.
- Det skyldes helt sikkert,
at vi har ladet de teknisk
naturvidenskabeligt elever fra teknisk gymnasium
samarbejde med de mere
kommercielt og økonomiske
orienterede elever fra handelsgymnasiet. Mødet mellem de to gymnasiers meget
forskellige elevtyper har fostret positive synergier og
naturligvis også lærerige
udfordringer. Vores fælles
undervisning har også haft
til formål at efterligne de
samarbejdsrelationer, som
vores elever kommer til at
møde, når de en gang efter
endt uddannelse ude i virksomhederne skal samarbejde med andre faggrupper
- for eksempel når ingeniøren skal samarbejde med
marketingspecialisten eller
revisoren, fortsætter han.
De to lokale gymnasiers
samarbejde er et pionerprojekt på uddannelsesområdet og har også fået støtte og sparring af Fonden for
Entreprenørskab, ligesom
Henrik Nyby også er glad
for, at det lokale erhvervsliv fra Skive endnu en gang
bakker godt op, og at Skive
Kommune har givet inspirerende foredrag om kommunens mange initiativer
Eleverne skulle i løbet af blot 48 timer skabe et nye koncept
eller produkt.
Privatfoto
for at skabe livskvalitet og
vækst i Skive. Eleverne har
hørt foredrag om turisme,
energi, telemedicin og bæredygtighed.
Også på campen, der
fandt sted på Jegindø, fik
eleverne et par faglige foredrag, dels med Jacob Brix,
ph.d., Assistant Professor in Innovation Manage-
HANNE SKIBSTED
[email protected]
bbDommerpanelet:
■■ Frode Melgaard, rådgiver, Salling Bank.
■■ Kaj Sixhøj, administrerende direktør, Sixhøj
rådgivende ingeniør.
■■ Michael Pedersen, maskinmester, Skive
Kommune, Energiservice Plan og byg.
Løsningen på sidste uges
lørdagskryds
LØSNING: BORDTENNISBOLD
ØRIGE
Ø
KOM- 1
MUNALT
KONTOR
GOLD
REDSKABER
80 1. g’ere fra to gymnasier i Skive har i denne uge dystet i iderigdom og igangsætteri ved
en Innovation Camp på Jegindø. Privatfoto
KLASSE
1
210 FORSENDELSEN
FORSKIB
210
VENER
210
Vinderup gør klar til 100 års jubilæum:
ORDNEDE
Frivillige vil sikre anlæg og volière
Regn og mudder pynter
sædvanligvis ikke i et anlæg, og det vil borgere i Vinderup nu gøre noget ved.
Vinderup Anlæg skal gøres
fin, og samtidig vil der fortsat blive gjort en indsats for,
at anlæggets voliere med
fugle tager sig flot ud.
De første har allerede
meldt sig klar til at yde en
indsats med frivilligt arbejde for at få Vinderup Anlæg
gjort pæn og fin. Og Vinderup Volière og Flag Passer
Laug, som de seneste fem
år har lagt mange arbejdstimer i at sikre drift og vedligeholdelse af voliéren, er
klar til at fortsætte arbejdet.
I 2017 fylder Vinderup
Anlæg 100 år.
Når det gælder volièren,
så har forvaltningen for
teknik og miljø i Holstebro
Kommune og lauget indgået en ny aftale, som skal
ment, Aarhus Universitet,
med overskriften »Udfordringer og succes i innovationsprocesser«, dels med
den Thise-baserede designer og innovatør Søren Vester, der talte om design og
konceptudvikling. gælde de næste fem år.
Byrådsmedlem
Klaus
Flæng, (S), Vinderup, er medlem af teknisk udvalg, som
netop har haft anlæg og volière på dagsordenen, og han
glæder sig over udviklingen:
- Angående volièren så er
jeg rigtig glad for, at vi har
så mange frivillige, som vil
deltage i byens udvikling.
Det er en stor hjælp for
byen og kommunen. De frivillige har gjort et kæmpe
stykke arbejde, og de fortjener al den ros, man kan give
dem. Jeg er rigtig glad for,
at de ønsker at fortsætte, og
derfor er jeg glad for, at vi
kan forlænge aftalen. Samtidig er det også yderst glædeligt, at vi nu får sat fokus
på Vinderup Anlæg. Flere
frivillige har allerede meldt
sig, så jeg håber, at vi i fællesskab kan få lavet et projekt, så vi kan få et anlæg,
som vi alle kan være stolte
af. Det fortjener anlægget
og byen, siger Klaus Flæng.
EUROPAVEJ
NABOER
NATION
AFSLUTTEDE
JOAN THORA E. LAURBERG
[email protected]
LANGSOM
GIFTSNOG
LABER
INDLEDNINGEN
KONSONANT
NEDRIG
STEM
PERSONLIGT
TILEGNET
SIG
BRAGE
VI HAR RÅD
TIL
SOLIDARITET
B
B
R
E
V
E
T
SALT
IKKE
JØDE
BYGNINGSTYPE
H
A
V
S
L
A
N
G
E
ØL
2
REPLIKA
MÅLERE
BIORD
BEGRUNDELSEN
FOLK
NØGENKULTUR
KRITIKKEN
A K
N
L O D Å
E P A R
I D
U
E M
N G L A
I L E N
S E N
O T
H
N S L A
J E R
L E T
ÆR T
S
E S
I T R A
G
O I
N E T A
4
VIRKE
ENSTEMMIG
IDOL
BRÆ
KØKKENREDSKABET
LEMPER
10
STEDORD
SKADE
FLOD
FORTÆLLING
VARMEKILDE
FORSTUMME
12
DØRKARM
U D I
R E R
E R E
I R
I N E
N D
D E B
H
A
U L S
G E T
D A
B Ø R
E J D
S E
T
R
E R I
G E S
D S
K
H O
E V
L
L Y
A N
S K
FRA
TEHERAN
HAK
7
TANDPROTESE
HYBRID
TONE
SJÆLLANDSK
LANDSBY
SLAPPET AF
GIK OP
PÅ
11
GRUNDLOV
FORSTAD
VINEN
BEVÆGEDE SIG
SELSKAB
KASKET
GRÆKENLAND
KONSTANT
MIDT I
POLEN
PRÅS
PERIODE
ANNE
PAULIN
INDTRÆFFER
FRANSK
MALER
ELENDIGHED
B O
A R
H Ø
A
MA
A L
S M
U
D E
A N
M
B R
R A
I S
K E
D
S E
N
E R
F O
O S
G T
E
B
E P
V E
I G
D E
S
T I
E R
DRENGENAVN
SMÅFOLKENE
BEHOLDER
SPILLEUDSTYR
BYGNINGER
HÆRGEDE
RUSSISK
FLOD
VEJRLIG
SKIKKE
ANPRISTE
PROVINS
OVERLAGTE
MOTION
SIGTE
ENGAGERE
LAG
KIRKEBØNNER
L
I
T
A
N
I
E
R
GRUNDSTOF
BANE
S
T
O
G
ENESTÅENDE
TING
INDGÅ
E
N
T
R
E
R
E
FLABET
GITTER
G
R
I
D
BEDRE
BINDEGAL
G
A
K
STAVELSER
RO
DISKANTNØGLE
KØRE
OMGÅENDE
I G A N
D
G U
Y V E
L I
M
S K A
B I E T
B A C
N E
H
I L T
K
U D
E A T R
D U O
T E
S
U N I K
N
R E
E P R
A E D
I T E R
N
L E
F A T N
E N
G
R A P
N
A G
O T U R
U L A
B R U D
L I N D
A S
A
N T A G
K E N
O R D D
FRUGT
SYNLIG
SKIBSSIDE
DYST
PSYKISKE
PAPEGØJE
OPBAKNING
GUDINDE
SULTEN
AFR.
PRÆST
5
NAGE
KØRETØJ
GIVER
BY I
YEMEN
BLÆRE
V
A
B
E
L
REDSKAB
RUND
GENSTAND
K
U
G
L
E
STILART
LANDSBY
SLÆNGE
NÅDEN
FIKTIVT
AGTELSE
SKAKUDTRYK
TILLADE
GRØNSKOLLING
BEROLIGEDE
KAOS
MELLEMØSTEN
PIGE
STRÅLENDE
TELT
KOAGULERE
MÅLEENHED
SMYKKESTENEN
GÆSTER
SOLDATER
IKKE
UDFYLDT
13
PULSÅRE
LANDEKODE
FULDSTÆNDIG
I
V
A
N
YTRET
POSTHÅNDVIGEN
DISTRIKT VÆRKERE
S N I N
A
S O
G B O R
T A L E
R A T
O S T
P
Ø V
G E R E
A V E
V E R E
N
N
O T I K
N S L E
K
E N
E K T
L E
A
N O V
E D D E
N T E N
G
N U
O S E
V R E
E N
T
J E T O
R
A S
E E P S
T E E
T A
G
O P T O
V E N D
E
T E
2
5 CENTIMER
FISK
TAKST
3
FRAVEG
K
U
N
N
E
6
KVAL
BEGÅ
SHOWS
KONEN
VÆRKFORK.
FAMILIE
RENDT
G
K Å
A
S P
T Å
E
V
V A
I N
O D
L E
A T
E
N E
J
R E
O R
E
R A
E L
TO
9
RUSSISK
ZAR
STAMMEDELEN
BRATSCHEN
SPILLEMÆRKE
KROVÆRT
KØRETØJER
MANDSKAB
ABSORBEREDE
HELE
BRITISK
MUSIKER
DØMT
TRAFIKÅRE
SØLV
BY
STJERNE
JORDSTYKKE
EGYP.
GUDINDE
HUSDYR
DAMPER
OPSNUSE
NAIVE
MEDIE
KLÆBESTRIMMEL
BAKSE
DEL AF
VEJ
DRIKKE
TROSSER
KEMISK
TEGN
EKSPLOSIV
14
ARTER
AMOR
G
U
D
KARAKTER
E
G
E
N
A
R
T
SPISE
8
N
O
U
G
A
T
TRÆGE
T
R
E
V
N
E
ANGÅR
R
A
G
E
R
Distr. www.pib.dk
Denne uges lørdagskryds findes i
Weekend-sektionen. Her er navnet
på denne uges vinder også.
210 FORSENDELSEN
FORSKIB
210
VENER
210
ORDNEDE
EUROPAVEJ
NABOER
NATION
AFSLUTTEDE
B
B
R
E
V
E
T
ØL
VIRKE
ENSTEMMIG
U
N
I
S
H O
A N
V
S L
L Æ
A S
N I
G O
E N
LANGSOM
GIFTSNOG
LABER
INDLEDNINGEN
KONSONANT
NEDRIG
TILEGNET
SIG
BRAGE
SALT
IKKE
JØDE
BYGNINGSTYPE
RE
A K
L O
E P
STEDORD
SKADE
I
B
G
L
E
T
S
J
E
R
10
VA
K
F
ST
T
12
E

Similar documents