Sang - We have a dream

Transcription

Sang - We have a dream
2014 We have a dream... of a better world Teaterprojekt Skovbo Efterskole Indhold
Forord
........................................................................... 2
Scene 1
Jorden ................................................................... 4
Musikstykke
Jordens smerte ........................................................ 4
Sang
Kloden drejer (Gry) ................................................... 4
Sang
Another world ......................................................... 5
Scene 2
Jeg drømmer om ...................................................... 6
Sang:
Counting Stars ......................................................... 9
Scene 3
I Danmark har vi det godt ......................................... 10
Sang
Royal .................................................................. 12
Scene 4
Bananen ............................................................... 13
Sang
Firework .............................................................. 17
Scene 5
Bogstavkontoret ..................................................... 18
Sang
Out of yourself ...................................................... 23
Scene 6
Hvad er et menneske? .............................................. 24
Sang
Splittet til atomer .................................................. 25
Scene 7
Build a body .......................................................... 26
Sang:
Brick by brick ........................................................ 31
Sang
Right on ............................................................... 33
Scene 8a
Buret .................................................................. 34
Scene 8b
Skabelse .............................................................. 37
Scene 8c
Buret – isbjørnedans ................................................ 38
Sang
Fanget i frihed ....................................................... 40
Scene 9
Vi er jo alle lige gode om det ..................................... 41
Sang
Landet................................................................. 44
Scene 10
Skabelsesdigt II ...................................................... 45
Scene 11
I have a dream…….. of a better world ........................... 46
Sang
Elation ................................................................ 49
Oversigt over arbejdsgrupper ............................................................... 51
Sceneopbygning
......................................................................... 52
1
Forord
For 50 år siden holdt Martin Luther King sin berømte tale ”I have a dream” for 500.000
mennesker foran Lincoln Memorialmonumentet.
Martin Luther Kings tale og en understrøm i USA’s befolkning forandrede USA.
Vi tror, at drømme kan forandre… Vi tror, at mange, der har drømme, kan forandre
mere.
Det er en pointe, at Desmond Tutus og Martin Luther Kings tanker og arbejde ikke kun
handler om racespørgsmål og konflikter mellem sorte og hvide. Deres arbejde handler
om menneskets værdighed: ”Min værdighed som menneske er uløseligt forbundet med
mit medmenneskes værdighed”.
Det teoretiske gods i teaterkoncerten er den oversete filosofiske retning
”Personalismen”.
Personalismens praktikere er borgerrettighedsforkæmperen Martin Luther King, den
Sydafrikanske ærkebiskop Desmond Tutu og den første demokratiske præsident i
Tjekkiet digteren Vachav Havel.
Personalismen har tre grundteser:
1. Mennesket er relationelt
2. Mennesket er værdigt
3. Mennesket er engageret
I mange år har konteksten for vor samfundsforståelse været to yderpunkter: Socialisme
og liberalisme.
I Skandinavien har vi italesat en samfundsmodel, der tager det bedste fra de to ismer:
Omsorgen for den svage fra socialismen og friheden fra liberalismen.
Det udkrystalliserer et samfund, man kan kendetegne ved:
”Få har for meget og færre har for lidt”, citat Grundtvig
Her vil vi godt have lov at være lidt kritiske. Måske har den skandinaviske model drejet
sig, så den i stedet for taget de værste ting fra de to ismer:
Kontrollen fra kommunismen og grådigheden fra kapitalismen og i takt med dette
afmonteret menneskeligheden.
2
Samtidig tales der i postmodernismen om, at mennesket er en konstruktion - bygget
sammen af forskellige klodser. Mennesket konstruerer sin identitet, sit køn, sin
seksualitet og i sidste instans også sin måde at agere og navigere i et samfund på.
Det postmoderne menneske er uden en personlig kerne- AFPERSONALISERET.
På makroplanet er konsekvensen en global ulighed, krige - you name it.
På mikroplanet er konsekvensen et ekstremt relations tab, hvor venner bliver et tal på
Facebook og et pessimistisk menneskesyn, hvor mennesket handler ud fra egne
selvkonstruerede interesser.
Samtidige er hele medieverdenen vokset eksplosivt med den konsekvens, at vi både kan
kigge ud i alle hjørner af kloden og samtidig kan kigge helt ind i det mest intime af
menneskelivet.
Vi er ikke tilfredse med, det vi ser. Vi har drømme – drømme om en bedre verden.
Vi drømmer om noget andet…
Måske genopdagelsen af mennesker som unikke personer.
Relationelle, værdige og engagerede.
Måske POST postmodernisme.
Yderligere inspiration:
fælles bedste
Bogen:
Det
www.personalisme.dk
www.martinsdream.dk
Med dette teaterkoncertmanuskript har vi prøvet at reflektere over Personalismen.
Tekstoplæggene er forfattet af Karen Refsager, Allan Møller, Clara Petersen, Sune
Otterstrøm og Markus Jakobsen .
Mads Lundegaard har sammen med Skovbos musiklinje samlet sangene i den musiske
collage, der passer til teaterkoncerten.
Anja Ohlsen og Jan Dufke har sammenskrevet tekstoplæggene under hensyn til den
historie og teori vi gerne ville ramme.
OBS: Manuskriptet er stadig et arbejdsmanuskript
3
Scene 1:
Jorden
Tematik:
Her arbejder vi med global ulighed – det rige nord og det fattige syd.
Karsten Auerbachs billeder fra serien ”Verdensorden” illustrerer dette (se forsiden).
Her er der ikke tale om fæle kapitalister, men om en menneskehed der er
afpersonaliseret.
Hverken udnytterne eller de udnyttede er frie.
Hverken undertrykkerne eller de undertrykte er frie.
Det er en ”lose – lose situation”
Nelson Mandelas proklamation, om at han ville sætte både ”sorte og hvide” i frihed er
tankevækkende. Det er en ”win win – situation”
Multimedie:
Ferier, mad, mode og design, indretning og hjem, teknologi, plasticoperationer
Dankortklip
Scene/rekvisitter
Ingen
Kostumer
10 gry-kostumer
Skuespillere
10 Gry’er
Musikstykke: Jordens smerte
Lys på jorden med fire spots.
Jorden drejer stille rundt og folk får god tid til at kigge på kunstværket.
Der er lavet et musikstykke på 3 min., der udtrykker ”jordens smerte”
Sang:
Kloden drejer (Gry)
Gry-sangen ”kloden” drejer udsat for Oscar Kronbacks eksperimenter.
Her går det godt JUHU – 10 Gry’er
Det skal være ”scary” – overglad – uhyggeligt glad
Multimedie: Ferier, forbrug, fest, dankortklip.
4
Sang:
Another world
Multimedie:
H-skærm:
af Anthony and the Johnsons
Film af indiske tekstilarbejdere
Sprøjtning af bananer
Storskærme:
Karsten Auerbachs verdensorden
Det er vigtigt, at der bliver en kobling mellem Vestens overforbrug og
verdens nød.
Vi skal ramme den nerve: At mennesket bliver afpersonaliseret.
I need another place
Will there be peace?
I need another world
This one's nearly gone
Still have too many dreams
Never seen the light
I need another world
A place where I can go
I'm gonna miss the sea
I'm gonna miss the snow
I'm gonna miss the bees
I'll miss the things that grow
I'm gonna miss the trees
I'm gonna miss the sound
I'll miss the animals
I'm gonna miss you all
I need another place
Will there be peace?
I need another world
This one's nearly gone
I'm gonna miss the birds
Singing all their songs
I'm gonna miss the wind
Been kissing me so long
Another
Another
Another
Another
world
world
world
world
5
Scene 2:
Jeg drømmer om
Tematik:
Her arbejder vi med unges autentiske drømme.
Drømmene er ikke redigeret ind i en bestemt ramme, men står som unges autentiske
drømme.
Denne scene skal anslå drømmene, troen på at ting kan forandres.
Mennesket er engageret, værditg og relationelt.
Multimedie:
Monologerne laves som en bog, der bladres i.
Scene/rekvisitter
Ingen
Kostumer
Deres eget tøj… Tjek for logo…. Husk sko
Skuespillere
Monolog 1
Monolog 2
Monolog 3
Monolog 4
Monolog 5
Monolog 6
Monolog 7
Monolog 8
We have a dream:
Monologer af elever om deres drømme om en bedre verden.
(alle mulige steder på scenefladerne)
Monolog 1
Jeg drømmer om at udvikle mig personligt og få så meget selvværd og selvtillid som
overhovedet muligt.
At indhente alle de ting og oplevelser, som jeg føler at jeg er gået glip af i mit liv indtil
nu.
Jeg drømmer om at få tætte relationer til mennesker omkring mig.
Jeg drømmer om senere i mit liv at hjælpe unge med psykiske problemer, bruge min
egen erfaring på at vise, at hvis man virkelig vil, kan man komme ud af selv de svære
problemer.
Jeg drømmer især om at skrive en autentisk bog omkring det med udgangspunkt i mit
eget liv.
6
Monolog 2
Jeg drømmer om en lykkelig fremtid
Jeg drømmer om et liv med eventyr – opleve liv med mening.
Jeg ku’ fx godt tænke mig at komme på bibelskole på Hawaii eller om en dag at opleve
New York.
Men, min vigtigste drøm er at jeg må leve sundt og raskt uden sygdomme og uden
ulykker, der har konsekvenser for resten af mit liv.
Jeg drømmer om, at verden må blive mindre selvcentreret, at man ikke kun tænker på
sig selv og hvordan man ser ud. Vi skal hellere tænke på hvad vi kan gøre for andre. Vi
skal tænke: Hvad kan jeg gøre for at verden bliver et bedre sted at leve?
Monolog 3
Jeg drømmer om at gøre en forskel for miljøet – dem der har det svært – børn uden en
familie og dem der er i pengenød.
Monolog 4
Jeg drømmer om en verden uden matematik. Om at udgifterne falder. At der i fremtiden
stadig vil være mulighed for 10. klasse. Mange unge har måske har brug for det til den
tid.
Jeg drømmer om at kunne leve et godt liv med venner, familie og et job, jeg er glad for.
Det vil være nemmere at acceptere hinanden for den man er- acceptere når andre laver
fejl og blive bedre til at tilgive hinanden.
Jeg drømmer om at der ikke er en bestemt måde man skal se ud/være på, men at vi kan
have det godt sammen og elske hinanden for dem vi er.
Monolog 5
Jeg drømmer om at ingen dømmer hinanden på det ydre.
Jeg drømmer om at folk vil være mindre kaotiske, fordømmende og ødelæggende i ord
og handlinger.
Monolog 6
Jeg drømmer om at finde en der holder af mig…
Monolog 7
Jeg drømmer at bliver professional kok eller maratonløber.
At være en rigtig god ven.
At gøre min mor og far og søster stolte.
Jeg drømmer om at komme glad på arbejde og komme tættere på Gud og skrive flot.
At få gode karakterer i skolen. At stå for noget godt og hjælpe andre.
At kunne lave om på noget af det, jeg har gjort forkert mod andre. Bare ku’ slappe af en
gang imellem.
Men jeg kan stadig godt li’ at ha’ travlt.
At kunne se nogle af verdens flotteste steder med en jeg godt kan li’.
At blive stærk og rig. At slippe af med mine sygdomme som fx astma eller allergi.
7
Monolog 8
Jeg drømmer om at rejse hele jorden rundt og se hvad den har at byde på.
Bestige de højeste bjerge, svømme blandt hajer, gå på den kinesiske mur og ride på en
elefant.
Jeg drømmer om at møde nye mennesker over hele verden som kan fortælle mig om sig
selv og vise mig deres verden.
Monolog 9
Jeg drømmerom at få mig en dejlig mand og 2-3 børn.
Bosætte mig i et hyggeligt hus i nærheden af havet.
Ha’ en hund eller to og få et fast arbejde.
Enten som skuespiller, sanger eller danser.
Bare stå på scenen og ha’ det fantastisk. Bare fyre den af.
Jamen, det er sådan en følelse af noget helt specielt, som ikke kan forklares. Man føler
sig på en måde fri!
Monolog 10
Jeg drømmer om at gøre en forskel i verden….. bare en lille en.
Og så drømmer jeg om at komme i militæret.
8
Sang:
Counting Stars
af One Republic
[Chorus]
Lately I been, I been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I been, I been prayin' hard
Said no more counting dollars
We'll be counting stars
Yeah, we'll be counting stars
[Verse 1]
I see this life
Like a swinging vine
Swing my heart across the line
In my face is flashing signs
Seek it out and ye shall find
Old, but I'm not that old
Young, but I'm not that bold
And I don't think the world is sold
I'm just doing what we're told
I feel something so right
By doing the wrong thing
And I feel something so wrong
By doing the right thing
I could lie, could lie, could lie
Everything that kills me makes me feel alive
[Chorus]
[Verse 2]
I feel the love
And I feel it burn
Down this river every turn
Hope is our four letter word
Make that money
Watch it burn
+
Old, but I'm not that old
Young, but I'm not that bold
And I don't think the world is sold
I'm just doing what we're told
And I feel something so wrong
By doing the right thing
I could lie, could lie, could lie
Everything that drowns me makes me wanna fly
[Chorus]
Oh, oh, oh.
[Bridge 4x:]
Take that money
Watch it burn
9
Sing in the river
The lessons I learned
Everything that kills me makes me feel alive
+
[Chorus]
[Outro 4x:]
Take that money
Watch it burn
Sing in the river
The lessons I learned
Scene 3:
I Danmark har vi det godt
Tematik:
Denne scene laves som en ”mange-log” (Et ord vi selv har opfundet for mange
skuespillere der taler på skift i én monolog).
Her arbejdes isoleret med Danmark, vores velfærd og vores selvfedhed.
”Vi passer på friheden. I stedet for at slippe den løs”
Scenen er næsten Titanic. Hvad sker der med vores velfærd og frihed, hvis dem
”nedenunder” lige pludselig får øje på den.
Multimedie:
Danmarksbilleder, flag, kolonihaver, blå himmel, fjorde, marker, cykler i byen, på tur
med børnene, kernefamilien
Scene/rekvisitter
Ingen
Kostumer
Rødt og hvidt sportstøj
Skuespillere
Hele sportssporet
I Danmark har vi det godt
Vi er verdens lykkeligste folk
Vi er verdens lykkeligste folk
I Danmark har vi det godt
Vi er meget lykkelige
Det er hverken for koldt eller varmt
I Danmark er det hverken for koldt eller varmt
Derfor tager vi os af hinanden og cykler meget
Vi cykler til og fra vores arbejde
Til og fra vores arbejde cykler vi
10
Vi har frihed til at gøre lige hvad vi vil
Og det gør vi så
Vi passer på vores frihed. Den skulle jo nødig slippe ud
En gammel mand der hed Grundtvig har lært os om frihed
Vi har frie skoler
Vi har frikvarter
Vi har fritimer
Vi har frivilligt arbejde
Men mest af alt har vi friværdi
Friværdi giver frihed til at gøre lige hvad vi vil
Vi kan købe et køkken om onsdagen og en rejse om lørdagen
Der er selvfølgelig nogle der ikke har friværdi
Dem passer samfundet på og det betaler vi dem for
Vi er rige, men ikke for rige
Vi har hvad vi har brug for, men vil selvfølgelig gerne have mere
Hvem vil ikke det
Vi passer på hinanden
Børn går i skole efter af de er opdraget i børnehaven
Det giver stor frihed til forældre
Vi leger ikke – vi arbejder
Børn arbejder i børnehaven og fritidshjemmet
Vi har jo alle et ansvar
Når forældrene arbejder i deres fritid, må børnene selvfølgelig også arbejde
i deres fritid
Ikke som avisbude – det har vi regler for
Men i fritidshjemmet.
Og det er faktisk meget få, der har for lidt her i Danmark
Vi er verdens lykkeligste folk og det cykler derudaf
Vi betaler vores skat
Vi har hospitaler
Vi har plejehjem
Vi har skoler
Vi har vuggestuer, børnehaver og fritidshjem
Vi betaler vores skat og det betyder
At få har for meget og færre for lidt
Vi dyrker og passer godt på vores krop
Vi passer os selv og det passer os godt
11
Sang:
Royal
af Lorde
[Verse 1]
I've never seen a diamond in the flesh
I cut my teeth on wedding rings in the movies
And I'm not proud of my address,
In a torn-up town, no postcode envy
But every song's like gold teeth, grey goose, trippin' in the bathroom
Blood stains, ball gowns, trashin' the hotel room,
We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams.
But everybody's like Cristal, Maybach, diamonds on your timepiece.
Jet planes, islands, tigers on a gold leash.
We don't care, we aren't caught up in your love affair.
And we'll never be royals (royals).
It don't run in our blood,
That kind of luxe just ain't for us.
We crave a different kind of buzz.
Let me be your ruler (ruler),
You can call me queen Bee
And baby I'll rule, I'll rule, I'll rule, I'll rule.
Let me live that fantasy.
[Verse 2]
My friends and I—we've cracked the code.
We count our dollars on the train to the party.
And everyone who knows us knows that we're fine with this,
We didn't come for money.
But every song's like gold teeth, grey goose, trippin' in the bathroom.
Blood stains, ball gowns, trashin' the hotel room,
We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams.
But everybody's like Cristal, Maybach, diamonds on your timepiece.
Jet planes, islands, tigers on a gold leash
We don't care, we aren't caught up in your love affair
[Chorus]
Ooh ooh oh
We're bigger than we ever dreamed,
And I'm in love with being queen.
Ooh ooh oh
Life is great without a care
We aren't caught up in your love affair.
And we'll never be royals (royals).
It don't run in our blood
That kind of luxe just ain't for us.
We crave a different kind of buzz
Let me be your ruler (ruler),
You can call me queen Bee
And baby I'll rule, I'll rule, I'll rule, I'll rule.
Let me live that fantasy.
12
Scene 4:
Bananen
Tematik:
Her arbejder vi med absurd teater.
I det absurde teater lader vi en ting udtrykke noget om mennesket.
Bananen er er symbol på ”individet og det vi gerne vil være”
Vi vil gerne være noget helt særligt, have at alt skal passe til lige netop mig uden
hensyntagen til andre.
Vi vil så gerne være specielle – men alligevel er vi helt ens.
Scenen handler også om vidunderproduktet – den helt særlige banan, der kan få mit liv
til at lykkes helt.
Den helt særlige ”banan” der kan gøre at jeg bliver helt speciel og kommer foran,
vinder konkurrencen over dem der er præcis lige som mig.
Når publikum ”heiler” med en banan i hånden er det en hentydning til, hvad der kan
ske, når individer mobiliseres i en masse.
Nazismen er måske udtryk for det mest afpersonaliserede samfund, man kan tænke sig.
Her smeltede individerne sammen til en masse i den tro at de alle sammen var noget
helt særligt.
Der er meget stor forskel på det personalistiske begreb værdig og begrebet UNIK.
Her kunne man lave en parallel til ordene selvværd og selvtillid
Multimedie:
Alle skærme fyldt med billeder af ens bananer
Midterskærm: TV-SHOP logo
Lave jingle til TV-SHOP – ”fesen” glad i låget jingle
We are all individuals
Scene/rekvisitter
7 publikummer i hver side
Gult rundt gulvtæppe
To åbne designerstole
Fad med bananer
Kostumer
14 publikummer: gule T-shirts, gule leggings, sorte strømper og sort halstørklæde
Gult jakkesæt
Tylskørt til assistenten
Skuespillere
Tv-vært:
Assistent:
14 publikummer:
13
Tv-shop med en flot mand og en lækker assistent. De skal have et overdrevet Colgatesmil - fortælle og agere med stor entusiasme.
De to værter kommer løbende ind på scenen – der skal være et bord med en masse
bananer…
Tv-vært:
Hjertelig velkommen til:
Tv-shop (råbes højt af live-publikummet) –
I dag skal vi se på produkter, som forsøder dit liv og din hverdag – men ikke
nok med det..
Vi skal se på produkter som ganske enkelt er helt uundværlige i enhver
moderne husholdning.
Vi snakker om:
Bananen (råbes højt af publikum)
(Kvinden holder elegant bananen op og fremviser den til publikum)
Publikum: Næææh… - neeej…. – ihhhh, hvor vidunderlig… - ååhhh Gud, så skøn den
er…
Assistent:
Bananfamilien kaldes også for pisangfamilien. Pisang stammer fra det
smukke indonesiske sprog og betyder banan – og når vi er færdige her så vil
du slet ikke kunne forstå, hvordan du nogensinde har kunnet leve uden
denne vidunderlige frugt i dit liv.
Tv-vært:
Mange mennesker ser bare en klase af bananer i supermarkedet – men de
kigger ikke godt nok efter…
Hver eneste banan…..
Hver eneste banan… er helt speciel og unik.
Der findes ikke to bananer af samme slags.
Hver eneste fiber i skrællen, som beskytter den smagsfulde og bløde masse
indeni, har sit eget dna.
Assistent:
Så derfor skal man vælge sine bananer med omtanke!
Går rundt med en banan i hånden
For selv om de alle ligner hinanden –
så er de hver især helt specielle.
Det er ikke ligegyldigt, hvilken banan, du vælger –
Der er en banan, som er designet helt specielt til DIG!!
Peger lige ud imod publikum!)
14
Publikum:
Tv-vært:
Ih… virkelig… jaahh
I dag vil vi vise dig bananen, du bare må eje!
For bananer er meget mere end blot en velsmagende snack. En række
undersøgelser viser, at bananer indeholder netop de faktorer der vil få dig
til at lykkes i dit liv.
Assistent:
Og du får tilført en række livsvigtige vitaminer: A-vitamin, C-vitamin, Evitamin og Vitaminer B1, B2, B3, B5 og B6
Tv-vært:
Hvis du endnu ikke er overbevist om fordelene ved at spise bananer, så hør
her:
Bananer får dig til at stråle ekstra på arbejdspladsen
Bananer det helt særlige individuelle look
Spis bananer så du kan skille dig fra flokken
Bananer…. Så ved de hvem du er
Bananer… så er du bare helt dig selv
Publikum:
Rejser sig om og heiler med en banan
Jeg har valgt denne banan, jeg har valgt denne banan
Assistent:
Desuden er der en række mentale og psykologiske fordele, som du bare må
få med dig:
• Bananer er naturligt beroligende og afslappende
• Bananer kan gøre dig klogere
• Bananer kan støtte ved rygestop
Kvinden (fortsat): …og som om, det ikke er nok:
• Bananer giver elitebørn
• Bananer mindsker kløe ved myggestik
Interview
Tv- vært:
I dag i studiet har vi med Sanne som har haft en uhyggelig oplevelse – del
med os hvad som skete!
Sanne:
Jo altså det var det, at jeg en dag hvor jeg ikke helt var mig selv, købte en
banan som ….
Tv-vært:
Ja hvad skete der så?
Sanne:
Det var bare slet ikke en rigtige banan for mig!”
Alle
åh…
15
Sanne:
Den levede slet ikke op til de krav jeg stiller – Den var slet ikke mig
Publikum:
Rejser sig om og heiler med en banan
Jeg har valgt denne banan, jeg har valgt denne banan
Tv-vært:
Hvis du køber din egen personlige banan i dag, så får du ikke bare en banan –
men hele tre personligt designede og signerede bananer i startpakken.
Du får også bogen: ”Bananer med stil!” + et tre dages temakursus om pleje,
design og trivsel for dine personlige bananer.
Assistent:
Så ring nu til Tv-shop – eller kom ind i vores fysiske og eksotiske butik i
Fields – og se det store udvalg af lækre og udvalgte bananer samt en række
andre must-haves!
Multim:
We are individuals …. I’m not (klip fra Life of Brian)
Lys på musikken
16
Sang:
Firework
af Katy Perry
Do you ever feel like a plastic bag
Drifting through the wind, wanting to start again?
Do you ever feel, feel so paper thin
Like a house of cards, one blow from caving in?
Do you ever feel already buried deep six feet under?
Scream but no one seems to hear a thing
Do you know that there's still a chance for you
'Cause there's a spark in you?
You just gotta ignite the light and let it shine
Just own the night like the 4th of July
'Cause, baby, you're a firework
Come on, show 'em what you're worth
Make 'em go "Oh, oh, oh"
As you shoot across the sky-y-y
Baby, you're a firework
Come on, let your colours burst
Make 'em go "Oh, oh, oh"
You're gonna leave 'em all in awe, awe, awe
You don't have to feel like a wasted space
You're original, cannot be replaced
If you only knew what the future holds
After a hurricane comes a rainbow
Maybe you reason why all the doors are closed
So you could open one that leads you to the perfect road
Like a lightning bolt, your heart will glow
And when it's time you'll know
You just gotta ignite the light and let it shine
Just own the night like the 4th of July
'Cause, baby, you're a firework
Come on, show 'em what you're worth
Make 'em go "Oh, oh, oh"
As you shoot across the sky-y-y
Baby, you're a firework
Come on, let your colours burst
Make 'em go "Oh, oh, oh"
You're gonna leave 'em all in awe, awe, awe
Boom, boom, boom
Even brighter than the moon, moon, moon
It's always been inside of you, you, you
And now it's time to let it through-ough-ough
'Cause, baby, you're a firework
Come on, show 'em what you're worth
Make 'em go "Oh, oh, oh"
As you shoot across the sky-y-y
17
Baby, you're a firework
Come on, let your colours burst
Make 'em go "Oh, oh, oh"
You're gonna leave 'em all in awe, awe, awe
Boom, boom, boom
Even brighter than the moon, moon, moon
Boom, boom, boom
Even brighter than the moon, moon, moon
Scene 5:
Bogstavkontoret
Tematik:
Denne scene handler om: Når samfundet tager over… eller når systemet får sit eget liv.
Den er skrevet med inspiration fra den russiske filosof Nikolai Berdyaev.
På bogstavkontoret tages værdigheden fra mennesker og de reduceres til ”numre” og
”diagnoser”.
Her tager samfundet så over og mennesker ledes rundt i systemer, der er skabt for
systemets skyld og ikke for menneskets skyld.
Handler om når systemet får sit eget liv og skaber sin egen berettigelse.
Afpersonalisering, kontrol og tingsliggørelse af mennesket
Multimedie:
Hovedskærm: Numre
Sideskærme: Forgreninger, rør og ledninger(inspiration: Brasil)
Scene/rekvisitter
To kontorstole
To bærbare computere
Arkivskab
Stempler
Nummer maskine
Kostumer
Dame 1 og dame to: Grå nederdele og jakke, sorte strømper og høje sko
10 klienter:
Ens, ”Kina arbejdstøj i gråt”
Skuespillere
Dame 1:
Dame 2:
Klient 1:
Klient 2:
Klient 3:
7 klienter
18
To skriveborde anbragt symmetrisk, lang kø, vender/taler ud mod publikum og bryder
4.væg, ikke kontakt til hinanden. Ikke naturalistisk, men absurd (de kalder det selv
bogstavkontoret, taler ud til publikum). Her handler scenografi om udtryk, simpelt og
skarpt.
Scenen lyser op, og en kø af mennesker står i midten, og der er en kontorskranke på
hver side af køen. Kontordamerne sidder med computere og kæmpe bunker af papir
(henvendelser fra borgere) omkring sig. På storskærme vises nummer-rækkefølgen i
køen. Nummer 14 lyser op.
Kontordame (indøvet, monotont, gennemgående i scenen):
Intro til musik 10 personer. Kom på række og går på scenen i et system. Trækker numre
og stiller i kø.
Dame 1 og dame 2 stempler på en gang og klient 1 træder frem.
Dame 1:
Klient 1:
Bogstavkontoret, hvad kan vi hjælpe med?
Ja hej, mit navn er Martin Andersen, jeg har brug for hjælp til…
(bliver afbrudt)
Dame 1:
Hvad er Deres nummer?
Klient 1:
Mit nummer?
Dame 1:
Ja, Deres nummer tak.
Klient 1:
Øh.. 23201005? Hvad skal mit nummer bruges til?
Dame 1:
Det er ikke Deres nummer.
Klient
på?
Undskyld, men det er altså mit nummer, hvilket nummer tænker du
Dame 1:
sted.
De står ikke i systemet, De må desværre henvende Dem et andet
Klient 1:
Ej, hey! Vent lige lidt! Jeg har ventet i kø i 45 minutter, det kan da ikke
være rigtigt! Jeg har brug for hjælp til-
Damen rejser sig og følger klienten hen til et arkivskab. Her puttes klienten ned
i skuffen. Stadig uden øjenkontakt
Dame 2:
Klient 2:
(kalder næste nummer op): Nummer 15.
Mit nummer… Har jeg et andet nummer?...Er jeg et nummer?” (sætter sig
ned opgivende i frys, det gør klienterne, der afvises).
19
Dame 2
(Stempler i bordet og kigger op og ud i luften): Nummer 16.
(Nummer 16 går frem med blikket lige ud)
Klient 2:
”Goddag, jeg har en datter, som har store psykiske problemer.
Jeg er bange for, at hun gør skade på sig selv.
Jeg fornemmer destruktiv adfærd.
Hun lukker af for mig.
Er der nogen, hun kan tale med, som I kan henvise hende til?
Dame 2:
Hvad fejler Deres datter?
Klient 2:
af.
Det er det jeg gerne vil have, at I skal hjælpe mig med at finde ud
Det er ikke normale teenageproblemer.
Hun har så mørke tanker, og det er meget kompliceret. Tror du det kan
ordnes?
Dame 2:
Vi diagnosticerer ikke her.
Henvend Dem i sektor 5 længere ned af gangen til højre for
effektivitetskontoret. Der skal de tage et nummer og sætte dem i kø og
vente på at de bliver henvist til indordningskontoret i sektor 7a, som ligger i
bygningen til venstre for afdeling x.
Klient 2:
Okay.. gang højre, sektor 5, kø, sektor 7a, gang, højre sektor 5, kø, sektor
7a
Klient hamrer inde i skuffeskabet
Klient 1:
Jeg vil ud af det her system…
Nummer 16 lyser op
Dame 1:
Klient 3
Nummer 16.
(En trippende ældre mand træder frem og taler ud mod publikum):
Hej, nu skal du høre, jeg har snakket med mine elever og rektor på
gymnasiet.
De tror jeg har brug for ekstra hjælpemidler i timerne.
Er det noget I kan hjælpe mig med på bogstavkontoret?
Dame 1
Hvad er dine bogstaver?
Klient 3:
A’ hvad? Mine bogstaver? Hvad mener du?
Dame 1:
Din diagnose skal vi bede om.
20
Klient 3
Dame 1:
bogstaver.
Min diagnose? Jeg har da ikke nogen diagnose! Jeg har svært ved at stå
stille , når jeg underviser, men det giver mig da ikke et mærkat i panden,
der siger ADHD, ADD, OCD eller OECD. Hvad bilder du dig ind kælling.
Idiot…
Vi kan desværre ikke tilbyde Dem hjælp, hvis de ikke har nogen
Klient 3
Jeg har lige fortalt dig at der ikke er noget i vejen med mig. Tænk dig om
kælling. Du kan da høre at jeg er helt normal.
Dame 1:
Hvad er dine bogstaver? (stadig samme monotome tonefald)
Klient 3:
Sig mig er du fuldstændig sindssyg. Fatter du ikke at jeg har gået i skole i
mange år. Fatter du ikke at jeg har terpet tyske verber, fransk
revolutionshistorie, tredje og fjerdegradsligninger.
Du spørger til mig - som om jeg er en ting!
Hvad er dit bogstav…. (Synger ”A,B,C,D,E,F,G”).
Jeg bliver sindssyg.
Magen til gammel åndsamøbe, der sidder der på sin flade og lukker lort ud.
Bogstav, bogstav, bogstav…
Fatter du det ikke. JEG HAR PHD…
Forsvinder ud af scenen
System musik begynder
Dame 1:
Nummer 17
Nummer 17 går frem. Står stille. Damen stempler. Går i system
Dame 2:
Nummer 18
Nummer 18 går frem. Står stille. Damen stempler. Går i system
Dame 1:
Nummer 19
Nummer 19 går frem. Står stille. Damen stempler. Går i system
Dame 2:
Nummer 20
Nummer 20 går frem. Står stille. Damen stempler. Går i system
Jeg ved ikke hvor mange der skal være…..
Dame 1:
Så er det fyraften. Låser du?
Dame 2:
Ja
21
Damerne rejser sig og går ud af kontoret.
Lyset dæmpes og klient hamrer på skuffeskabet.
Klient 1:
Hjælp…. Hjælp jeg vil ud
Jeg er fanget
Jeg er fanget af systemet…. Jeg kan ikke komme ud
HJÆLP…….
HJÆLP – SOS SOS SOS –
22
Sang:
Out of yourself
af Truls
Cause when you didn’t call me up again
I knew everything was wrong
The time was real, I see that now
Never should have done this on my own, could have talked with everyone
But there’s a room with a view
Have you never been out of yourself?
Cause I never want to run away from you again
Pick up the diamond, put it in your hand
I am digging up my gold for you tonight, melt it down and put it on
I really didn’t know myself at all,
And then you came into my life
You spread the clouds and beamed me up
Underneath your beauty there’s a brain, it’s a book with all my names
It’s a dream
Have you never been out of yourself?
Cause I never want to run away from you again
Pick up the diamond, put it in your hand
I am digging up my gold for you tonight, melt it down and put it on
23
Scene 6:
Hvad er et menneske?
Tematik:
Dekonstruktion er en nøgleord i megen postmoderne tænkning.
Jeg ved ikke hvordan,
jeg havde forstillet mig
Sådan et liv skulle være
helt fantastisk tror jeg nok
og kun lidt besværligt
Og der var ingen tvivl
alt sku’ væk og rives ned
Jævnes med historien
bygges op af kærlighed
glæde og begejstring.
Ovenstående citat fra TV2-sangen turbo illustrerer det meget godt. Riv det hele ned,
skil det ad og byg det op igen: dekonstruktion/rekonstruktion.
I denne scene arbejder vi med at menneskets værdi reduceres, når det dekonstrueres. I
stedet for at være skabt og værdigt er mennesket bare sat sammen af molekyler. Ren
biologisme.
Ide:
Ramme:
Dekonstruktion
Naturpatruljen (Martin og Kjetil)
Skuespil & film
Stikord:
Dissekering af et menneske
Mennesket består af 80% vand
Koge et menneske
Ånd, sjæl og legeme
[dette laver teaterspor og mediespor i samarbejde]
24
Sang
Splittet til atomer
af Kashmir
Midt i trængslen,
går du baglæns,
siver ud af over vejen.
Bort i mængden,
før mit blik, kan, nå,
at fange dig.
Bli'r vi splittet til atomer,
bedst som vi er skudt af sted,
uden det vi sku' forsone,
uden det vi sku ha' med.
25
Scene 7:
Build a body
Tematik:
Denne scene hænger sammen med scene 6. Når mennesket kan skilles ad
(dekonstrueres) kan det også samlet (konstrueret).
Fra at ”kærligheden” bliver magisk, gudsskabt reduceres den til at blive et
”konstruktionsobjekt”
Som ramme har vi valgt ”Build a Bear” konceptet. Her er det bare en kæreste der
konstrueres i stedet foren bamse.
Multimedie:
Hovedskærm: Logo- Build a body – inspiration: Build a bear
Yderskærme: Forskellige dele af et menneske
Øjne, ben, hoveder, tænder, hænder
Romantisk filmmusik
To ”storcenterreklamer”
Scene/rekvisitter
To borde (skriveborde fra scene 5) med duge hen over.
6 store plastickasser – farve grøn
Skilte: Konstruktionsrum 1, 2 osv.
Ting i kasserne:
…..Arme
…..Herresokker
…..Jakker
…… skæg
…… parykker
……. Skinnebensbeskyttere
Samme ting i hver kasse
To rullevogne til modeller (sko skal sættes fast)
Havehandsker – gipses og farves hudfarvede
Kostumer
Skuespillere
Ekspedient:
Kvinde 1:
Kvinde 2:
Kvinde 3:
Kvinde 4:
Model 1:
Dreng i boxershorts
Model 2:
Dreng i boxershorts
26
Forretning med masser af reservedele på hylderne. Ligner en tøjbutik med 2 store
prøverum…
Ekspedient går og retter på ting på hylderne. Kunde 1 og kunde 2 kommer ind.
.
Ekspedient:
smilende
Hvad kan jeg hjælpe med?
Kvinde 1:
fnisende Vi skal bare lige se, hvad du har….
Kvinde 2:
Det er til mig… jeg skal have en mand…
Ekspedient:
Jamen, det kan vi jo hjælpe med – har du tænkt dig noget specielt?
Kvinde 2:
Han skal være høj – og flot…
Kvinde 1:
Og muskuløs- ikke?
Kvinde 2:
Jo.. og sexet…! Begge kvinder fniser højt…
Kvinde 3 og kvinde 4 kommer ind
Kvinde 3:
Hold da op et stort udvalg her er.
Kvinde 4:
Ja det må du nok sige.
Undskyld, undskyld… må jeg lige spørge om noget.
Ekspedient:
Sukker… Ja hvad kan jeg hjælpe med
Kvinde 3:
Vi kigger egentlig bare. Har du et katalog, hvor man kan se på det lidt
personlighedsmæssige.
Ekspedient:
Det kan vi sagtens klare… andet?
Kvinde 3:
Jo, han skal være romantisk…
Ekspedient:
Vi er altså i den bløde afdeling – skal det være med tårer..?
Kvinde 1 og 2 blander sig
Kvinde 2:
Det vil du da vel ik’? – der er da ikke noget værre end mænd, der tuder..!
Kvinde 1:
tvivlende Jeg kendte faktisk en mand engang, der kunne græde – sådan til
film og sådan noget…
Kvinde 2:
Ja, bare han ikke græder for at man skal have ondt af ham..
Kvinde 4:
Lidt må han godt græde. Det viser han har et varmt hjerte.
27
Ekspedient:
bagefter…
Vi starter lige med en grundmodel, så kan tilbehøret kommes i
Ekspedienten går ind i konstruktionsrummet
Kvinde 3:
med det.
Jeg synes det er vigtigt han har en mening med livet og vil noget
Kvinde 1:
Han skal ha’ go’ smag og være godt pumpet
Ha’ en tjekket attitude.
Og for min skyld behøver han ikke at tænke på noget som helst.
Og så skal han ku’ tænke på andre end sig selv.
Det må da ku’ konstrueres.
Ekspedienten kommer tilbage og henvender sig til 3 & 4
Ekspedient:
Her er der en personlighedsmaual til jer og -
Henvender sig til 1 & 2
Ekspedient:
Og her har vi en grundmodel vi bygge lidt på
Ekspedient
Er det noget i den her stil…?
Kvinde 2
går undersøgende rundt om ham Njooohh…
jeg havde tænkt mig en, der var ca. 10 cm højere end mig… det giver et
godt knus…
Ekspedient: Vi kan godt sætte 10 cm mere ind i denne models ben… men jeg har også
andre modeller. Skal jeg vise dig en højere…?
Kvinde 2
Ja tak…
Ekspedienten går ud med modellen. Kvinderne begynder at kikke rundt i butikken.
Kvinde 1
Se her – skal du ikke have en med skæg
Vender sig rundt og har fundet et fuldskæg på hylden
Kvinde 2:
Uh nej – han skal jo heller ikke se alt for gammel ud… begge fniser og
lægger skægget på plads igen…
Kvinde 2
Kvinde 2:
Kvinde 1:
finder arme med tatoveringer….
Se her – hvad synes du om mænd med blæk…?
Jeg kan faktisk ikke lide det – men hvis manden tror, han bliver sejere med
det, så lad ham dog bare…
28
Kvinde 2:
Ja, bare det ikke er op i nakken og i ansigtet…
Ekspedienten kommer ind med model 2
Ekspedient:
Hvad siger du til denne her model?
Kvinde 2:
Jo han er bedre. Men han har blå øjne – de skal være brune…
Ekspedient: Det retter vi bare…går hen til hylden, finder øjne og ”skifter” hans øjne –
modellen blinker et par gange, men bliver så udtryksløs igen…
Kvinde 1:
Han er da pæn…
Kvinde 2:
Jaaah… kan han få større hænder…?
Ekspedient:
Ja – havde du tænkt dig, at han skulle udrette noget?
Kvinde 2:
Nej, han skal tjene mange penge, så han kan forkæle mig..
Kvinde 1:
Men hvorfor skal han så have store hænder?
Kvinde 2:
igen…
Jeg synes bare muskuløse hænder er sexede…kvinderne fniser
Ekspedient: Nu skal du se… sætter store handsker på han.. er det så noget?
Ekspedienten tager handsker fra kassen og sætter på ham.
Kvinde 2 :
Hvor sejt
Kvinde 1:
Ja, han er fin… sig mig… hvor meget tilbehør får man med?
Ekspedient: Modellen leveres fuldt opladet og med indbygget GPS – og to til tre sprog
efter eget tilvalg.
Kvinde 1:
Ja tak… jeg vælger dansk, engelsk og … italiensk?
Ekspedient:
Ja – og ellers andet…?
Kvinde 1:
Jo, jeg skal lige være sikker…. Er han reproduktiv…?
Kvinde 2:
blive mor…
Ja, det er jo det – du skal jo gerne kunne bruge ham til at du kan
Kvinde 1:
Ja, det tør jeg ikke overlade til tilfældighederne…
29
Ekspedient: Han er naturligvis reproduktiv. Du kan tilkøbe kontrol over hans gener, så
du kan vælge køn på barnet, intelligent og musikalsk kompetence.
Kvinde 1:
Rigtigt godt … og kan han så stilles om, så jeg kan få en pige først og
derefter en dreng?
Ekspedient: Ja, det er ikke noget problem. Så skal vi bare lige have ham ind på
værkstedet natten over…
Kvinde 2:
Rigtigt godt tænkt. Hvad med sygdomme?
Ekspedient: Reproduktionerne er renset for medfødte sygdomme. Senere sygdomme og
ulykker dækker garantien ikke…
Kvinde 1:
OK, det er i orden. Hvad med modellen selv – kan han blive syg?
Ekspedient. Ja, denne model har en garanti på 7 år, men mindre han påfører sig
livsstilssygdomme - herefter lader han sig ikke ændre mere og er ikke
længere beskyttet af virusprogrammet…
Kvinde 1:
Jeg er overbevist… jeg ta’r ham.
Ekspedient: Så mangler vi bare at sætte batteriet i.. vil du have man med det samme?
Kvinde 2:
begejstret)
Det er så sejt du har fået en kæreste (hopper og klapper
Kvinde 1:
Hvem siger han skal være min kæreste?
Ekspedient Så henter jeg lige batteriet… går ud og kommer tilbage med et bankende
hjerte i hænderne.
Ekspedient: Du skal selv sætte det i – hvis han hører din stemme som det første, så ved
han at det er dig, han tilhører…
Kvinde 1:
Jo men… lidt tvivlende … hvad skal jeg sige?
Kvinde 2:
Du kan da bare sige : Du tilhører mig!
Den romantiske filmmusik starter
Ekspedient: Der er erfaring for, at manden hurtigere falder til ro hvis han hører kærlig
tale lige, når han startes…
Kvinde 1:
…så hvad skal jeg sige…?
Ekspedient:
elsker dig…
Prøv med : Hej skat – jeg er vild med dig… eller ret og slet : Jeg
30
Kvinde 1:
OK… får hjertet i hænderne, stiller sig foran manden, kysser hjertet og
sætter det ind – jeg elsker dig!
Manden
stort,
Får tydeligt liv og mimik… Jeg elsker også dig …giver kvinde 1 et
romantisk filmkys.
Sang:
Brick by brick
af Artic Monkeys
The dust has finally settled down
The sun is shining on these pieces that are scattered all around
This house was everything we knew
Its where we kept our love and
every single memory of me and you
Every letter, every note, every dress you never wore under your coat
Thrown away
Brick by brick, we can build it from the floor
If we hold onto each other, we'll be better than before.
And brick by brick,
we will get back to yesterday
When I made your body shiver and
when you took my breath away,
you took my breath away.
The sky has made it back to blue,
everything that's left is telling us the worst of it is through.
Home has never felt so right, there's nothing in the way.
There's nothing in between us
knowing where we're going is inside.
Every letter that I wrote,
every dress you never wore under your coat
Thrown away
Brick by brick, we can build it from the floor
If we hold on to each other,
we'll be better than before.
And brick by brick,
we'll get back to yesterday.
When I made your body shiver
and when you took my breath away.
All the pictures that we've taken
and the songs that we have played
They have all kept track and
followed back the love that we have made.
Now they're spread out on the
surface where we can try to congregate
It's not too late to believe that we can get it all again
Brick by brick, we can build it from the floor,
If we hold onto each other,
we'll be better than before.
And brick by brick,
we'll get back to yesterday
31
When I made your body shiver and
when you took my breath away,
you took my breath away.
Brick by brick
We'll get back to yesterday,
when I made your body shiver and
when you took my breath away,
you took my breath away.
32
Sang:
Right on
af Thea Bjørnebo
Though it seemed impossible
To follow, to follow
Bound to stay
But on the move
Just to follow
Just to follo
w
I could never lift the weight of your heart
I could never be the way you are
I can only try to make it through
Just to follow
Just to follow
Just to follow
Can’t chase this
Can’t face this
Honey can’t make this
Right on
Won’t fake this
I’ll try not to break this
Right on
Right on
Tried my best
To find the road
To follow, to follow
Left the leads
To make it mine
Right on, right on
I could never lift the weight of your heart
I could never be the way you are
I can only try to make it through
Just to follow
Just to follow
Just to follow
Can’t chase this
Can’t face this
Honey can’t make this
Right on
Won’t fake this
I’ll try not to break this
Right on, Right on
33
Scene 8a:
Buret
Tematik:
I disse scener stilles skarpt på at den grænseløse frihed og uforbundethed kan være et
fængsel – et bur
Der arbejdes med den grænseløse unge, der har alt og alle muligheder.
Der arbejdes med forretningsmanden, der har alt.
Der arbejdes med det ”lykkelige” ægteskab, hvor kærlighed erstattes af had.
Samtidig trækkes der tråde tilbage til scene 3 – I Danmark har vi det godt, scene 1 –
Jorden, scene 6 og 7 omkring dekonstruktion/konstruktion/biologisme.
Til sidst ses forretningsmanden vise ”chimpanseadfærd”, når han tæsker løs på
tastaturet.
Scenerne omkring buret har sin inspiration fra Henrik Jensens bog: ”Det faderløse
samfund”
Multimedie:
Cykelbillede København (film)
Zoo billede
Chimpansebilleder (film)
Scene/rekvisitter
Ophængt computer
Ophængt mappe
Ophængt tastatur
Kostumer
Ung mand:
Forretningsmand:
Ægtepar
Sort tøj, sminket hvid og sort i ansigtet
Jakkesæt
Hvidt tøj på,
Skuespillere
Ung mand
Forretningsmand
Mand
Kone
Monolog
Ung står midt i venstre bur med hænderne ud af højre bur
Ung:
Jeg er fri, fri, fri, fri fri… jeg brækker mig!
34
Han går ind i buret
Jeg klarer mig godt i skolen
løser andengradsligninger
bøjer tyske verber
skriver stile, der får lærerne til at smile.
Verden er åben – alt er muligt
Hele verden ligger åben for mig
Jeg kan vælge det studie, jeg har lyst til
Jeg har fladskærm, lynhurtigt internet
Verden vælter ind i stuen hos mig
Jeg kan ALT….
… griber fat i buret og rusker i det..
…men jeg kan ikke få fat i livet…
jeg er hul
tom
distance….. afstand
Jeg vil ikke trækkes ned af en kæreste, mor, far, venner
Jeg er mig selv HA HA HA
Jeg flyver frit
Jeg er fri… fri
Der… er ingen bånd der binder mig (grotesk -drævent… hulkende)
Sætter i fosterstilling i buret og hulker
Lys på det andet bur
Der hænger en computerskærm, et tastatur og en mappe i buret (snore)
Forretningsmanden…står midt i buret…
Mand:
Jeg har tjent millioner…
Boligspekulationer, børshandel, rigdom
Russisk kaviar, luksushoteller
Så uendelig fri….
Går hen til siden af buret… stikker armene ud
Fri fatter I det …. Fri jeg er fri
35
Jeg udnyttede bankerne
Jeg udnyttede mine forretningspartnere
Jeg udnyttede min kone og svigtede mine børn
Jeg udnyttede min kone og svigtede mine børn
Jeg udnyttede min kone og svigtede mine børn
Fatter I det… Fatter I det… Jeg er fri
Jeg udnyttede min kone og svigtede mine børn
Jeg er ikke bundet at noget….
De stiller ikke krav længere
Jeg savner mine børn, jeg savner min kone.
De stiller ikke krav længere
Jeg er fri
Sætter sig i ”abestilling”
36
Scene 8b:
Skabelse
Tematik:
I denne scene udfoldes det kristne menneskesyn.
Mennesket er skabt: Værdigt – relationelt og engageret
Mennesket er ifølge kirkefaderen Cyprian: ARVESKABT
Dvs. at det bærer noget af Guds DNA i sig.
”Du er mere end du nogensinde drømmer om at blive”
”Når du ser dig selv, ser du glimt af Gud”
Scenen er lagt ind mellem scene 8a og 8b som et anslag til scene 11.
Understøttes af musik: F.eks. klaver eller violin…
Pige:
Menneske, du søger
alle vegne
Efter accept, anerkendelse, værdi.
DU søger efter identitet i overfladiske spørgsmål:
Er jeg noget?
Eller er jeg et nul?
Hvad synes andre?
Elskværdig, værdifuld?
Sandheden om dig er, at du er skabt
Du er mere, end du tror du er!
Du er mere end du nogensinde drømmer om at blive.
Du er skabt i Guds billede.
Gud skabte dig
Han så, at det var godt!
Når du ser dig selv, ser du et glimt af Gud.
Værdig.
Engageret, forbundet med andre mennesker.
Relationel.
37
Scene 8c
:
Buret - isbjørnedans
Tematik:
Se 8a
Lys på venstre bur. Mand og kone står midt i buret (isbjørnedans)
Mand :
Det var så yndigt at følges ad
Kone:
Ja… indtil vi begyndte , at arbejde så meget…
Mand:
Du taler i telefon
Kone:
Du er ikke tilgængelig
Mand:
Du er kold
Kone:
Du skruer ikke op for varmen…
Mand:
Du er iskold
Kone:
Jeg hader dig
Kone:
Jeg hader dig
Kone:
Jeg hader dig
Mand
Knurrer
Kone
Lægger sig ned på knæ
Mand:
Du er iskold
Kone:
Må jeg være fri
Mand:
Jeg vil skilles
Kone:
Jeg vil være fri
Mand:
Det vil jeg også… du er kold
Kone:
Jeg vil skilles
Mand:
Jeg ringer til borgerservice
38
Kone:
Jeg er fri
Mand:
Jeg er fri
Kone:
Jeg er kold
Mand:
Jeg er iskold
Lyset fades ud
39
Sang
Stiger op
af Tekst: Allan Møller, Musik: Kristian Rymkjær
Stiger op
Stiger op
Mellem himlens stjerner
Jeg er fri
Fuldstændig fri
Stiger op
Stiger op
Mellem himlens stjerner
Jeg er fri
Og jeg svæver
Svæver hvileløst
Jo, hvileløst omkring.
Svæver, svæver
Og ser mig ikke tilbage
Ser mig ikke tilbage
Svæver, svæver
Og ser mig ik’ tilbage.
Svæver jo hvileløst
Jo, hvileløst omkring.
Svæver, svæver
Og ser mig ikke tilbage
Ser mig ikke tilbage
Svæver, svæver
Og ser mig ik’ tilbage.
40
Scene 9:
Vi er jo alle lige gode om det
Tematik:
Grådighed og hvordan vi alle er lige gode om at udnytte vores velfærdssamfund.
Her sættes fokus på det afpersonaliserede samfund, hvor grådighed er i orden. Vi
bruger børn til at sige de beskidte replikker, vi ikke vil vedkende os som voksne.
Inspiration:
Karens oplæg om rød og blå teenagere og Gary Larson: To køer står ved hegnet og
Muh’er. Da bondemanden er gået og de er alene rejser køerne sig op, tager en cigaret
og taler om verdenssituationen.
Tanker bag:
Der er en parallel i farverne blå og rød, mellem politisk ståsted og drenge og pige
farver i småbørnsalderen.
Børn har umiddelbare instinkter/følelser som kommer til udtryk, men som de voksne
har lært at tøjle, da det er mest hensigtsmæssigt for fællesskabet i samfundet.
Ved at bruge børnene kan vi sige det ingen rigtigt tør sige højt omkring deres egen
egoisme og grådighed.
Multimedie:
Scene/rekvisitter
Bur-væg – 2 * 0,60 m
Halve bananer
Kostumer
Blåt børnetøj til drengen
Rødt børnetøj til pigen
Pædagogtøj til pædagogen
Skuespillere
Dreng
Pige
Pædagog
Vi er i en vuggestue. En rød pige og en blå dreng sidder i en kravlegård.
Pædagog stimulere børnene ved at lege trille-bold-leg med dem. De har svært ved det.
Pædagogen fortæller børnene at de er dygtige og siger hun vil hente lidt frugt til dem.
Hun går. Børnene er alene i kravlegården.
Pige:
Dreng:
Pige:
Dreng:
Så du fjernsyn i går?
Anna og Lotte, ja det var sjovt der hvoNej, den med Nelson.
Altså Pippi langstrømpes abe?
41
Pige:
Nej, Nelson Mandela. Han var ikke abe. Men tænk dig, han sad 27 år i
fængsel og da han blev sluppet fri rakte han blot hånden frem mod dem der
havde fængslet ham og så blev han præsident og forsonede sorte og hvide.
Dreng kigger ud gennem tremmerne fra kravlegården.
Dreng:
Pige:
Hvornår tror du vi bliver lukket ud?
Når vi bliver hentet af vores forældre
Pædagogen kommer ind med en banan (evt. en gulerod)
Pædagog:
Her, den kan I dele.
Pædagog går ud. Børnene er alene i kravlegården.
D:
Øv, hvorfor kun én banan?
P:
Det er nedskæringerne. Krisen kradser ude i det store velfærdssamfundet.
Drengen har skrællet bananen og skal lige til at tage en bid.
P:
D:
P:
Hov, den skal vi da dele.
Det var da mig der fik den.
Vi skal dele, det sagde hende fra samfundet selv.
Pigen snupper bananen ud af hånden på drengen og holder den ud gennem tremmerne
så drengen ikke kan nå den.
P:
D:
P:
D:
Hvis det skal være på den måde så må du slet ikke få noget.
Årh, kom nu.
Så skal vi også dele.
…Ok, så deler vi.
De deler bananen over i to stykker. Pigen måler de to bananer og giver det mindste
stykke til drengen.
D:
P:
D:
P:
Jeg gider ikke ha det mindste stykke!
Ok, så spiller vi om det. Den bedste får den største del af kagen.
Altså bananen?
Potato potato
42
De stiller sig foran hinanden og gør klar til sten saks papir.
Pigen snyder og vinder overlegent.
D:
P:
D:
P:
D:
P:
D:
P:
Øv, du snyder
Jeg snyder ikke.
Jo, du laver saksen efter du har set mit papir.
Så kommer du ikke med til min fødselsdag.
Min far er stærkere end din far.
Din far han snyder i skat, så han undergraver velfærdsamfundet.
Og hvad med din mor? Hun snyder sig til forhøjet boligsikring ved at stå som
enlig forsørger, selv om din far også bor hos jer. Jeg siger det til de voksne.
Råber: De voksne....de voksne!
Ok, så får du den største.
Pigen giver drengen det største stykke og lægger det andet til side.
D:
P:
D:
P:
Skal du ikke spise den anden?
Den vil jeg dele med en som trænger til den.
Jeg trænger til den.
Altså en som virkelig trænger til den. En hjemløs, eller en enlig forsørgermor på kontanthjælp, som det er synd for.
Drengen bliver sur og prøver at tage bananen. De kommer op at slås.
Pædagogen kommer ind. Pigen skynder sig at lægger de to
banaskræller i hånden på drengen og propper det sidste banan i
munden på ham.
Pæd:
Altså hvad sker der her? Aj, Eliot, har du spist hele bananen. Fy. Man skal
dele.
Pædagogen giver drengen en banan.
Pæd:
Værsgo Helle, så får du denne her.
Pigen spiser bananen.
D:
P:
Jeg er stadig sulten.
Hey, jeg har en idé.
43
Pigen hvisker noget til drengen. De fniser og laver det samme nummer
igen; pigen står med bananskrællerne i hånden og munden fuld af banan. Pædagogen
kommer, skælder pigen ud og giver drengen en banan. Pædagog går. Pige og dreng
sætter sig tæt sammen.
D:
P:
Her, den deler vi. Fordi man skal dele.
Ja man skal jo dele ellers går det ud over velfærdssamfundet.
Sang
Landet
af Marie Key
Jeg er begyndt at kunne se noget
Begyndt at kunne fornemme
Hvor her flik-flak ride ender henne
Du ser i mit blik hvad der kører i mit hoved
Du siger ingen her er som vi troede
Jeg kan mærke der er ting der ikke er som før
Jeg kan høre de klik, de klikker på vores dør
Mit land det ligger ned, mit land ligger ned
Og ingen vender sig rundt, ingen vil noget
Andet end at pushe sig selv og pushe showet
Og de få der skubber stenene, de få der rykker frem
Er de eneste dyr vi gider ramme
Jeg kan mærke at noget ikke er som før
Jeg kan høre de klik, de klikker på vores dør
Mit land det ligger ned, mit land ligger ned
Men hvis vi rykker tæt tæt sammen
Dykker ned og henter lidt af varmen
Kan vi flip den mønt i tide
To skridt til den anden side
[x2]
Jeg gider ikke længere tale om skel
Hvorfor skal vi tale om det shit når vi ikke kan se os selv?
Vi kan fylde den kop helt op til randen
Vi kan kaste med gnister til vi har en brand
Vi kan starte det hele op igen
Ja vi kan bare blive ved min ven
Men hvor ender vi så henne?
Hvor ender vi så henne?
Omkvæd
Ingen vender sig rundt, ingen vil noget
Andet end at pushe sig selv og pushe showet
Og de få der skubber stenene, de få der rykker frem
Er de eneste dyr vi gider ramme
Jeg kan mærke at noget ikke er som før
Jeg kan høre de klik, de klikker på vores dør
44
Mit land det ligger ned, mit land ligger ned
Hvis vi rykker tæt tæt sammen
Dykker ned og henter lidt af varmen
Kan vi flip den mønt i tide
To skridt til den anden side
[x2]
Mit land ligger ned...
Mit land ligger ned...
Mit land ligger ned...
Scene 10:
Skabelsesdigt II
Du er mere end du nogensinde drømmer om at blive.
Når du ser dig selv, ser du et glimt af Gud
Værdig
Engageret, forbundet med andre mennesker
Relational
45
Scene 11:
I have a dream… of a better world
Tematik:
Personalisme: Værdighed, engageret, relationel
Drømme kan forandre
At turde tro på en bedre verden
At turde handle
Multimedie:
Lyd, bomber, eksplosioner, krig
Billede af Desmond Tutu
Billede af Martin Luther King
Billede af pige
Billedcollage opbygges af alle vores elever på midterskærme i ”pigebilledet”
Verden er så lille
Verden er er kun et klik væk
Logoer: Facebook, twitter osv.
Scene/rekvisitter
Kostumer
Klædt på lige som i monologerne – eget tøj
Skuespillere
Pige:
8 i ”højregruppe”
Pige (Emma Lou) står på scene under jordkloden, og siger ud til publikum:
Emma Lou: Jeg har altid drømt om at være sådan en som kunne redde verden.... ja ja
jeg ved da godt jeg ikke er så stor- (MULTIMEDIE: billede af King og Tutu på
sideskærmene)
En gang i skolen skulle vi skrive noget om hvilke drømme vi har...og jeg
skrev (Billede på midterskærm af Emma Lou): ”Jeg drømmer om at gøre en
forskel”. (som om hun læser op af sin stil)
Ja jeg drømmer om at gøre en forskel, så kunne jeg tage ned til en
krig og
sige: ” hey mand hvad laver I? (med smil, stadig ovenpå)
Hun træder et skridt tilbage som om hun drager i krig.
Multimedie: Overraskes af bombelyd: Og billeder af krig.
46
Lyd af bombe i højre side – Hun råber
Lyd af (samme) bombe i venstre side- hun råber
Bombe fly- Hun råber: ”nej ikke en hel landsby”
Bombe – hun råber ”nej der er jo børn der..”
Bombe – Hun råber : ”STOP!!!!” (holder begge arme ud og lyd ophører og
multimediekrigsbilleder fjernes)
Emma Lou
Går frem på scenekassen (som tilbage til virkeligheden):
Hey – hvad er der sker, hvordan er det kommet så vidt? Hvad tænker vi
dog på” ”Stop!” ”Se på hinanden” mm. (får dem talt ned i ro – bruger de to
publikums sektioner.)
Sidsel:
(kommer ind på hovedscenen og hører på Emma Lou):
Ja det er da en mega god idé, Vi skal da gøre noget. Jeg er med!
Jeg tænker tit på at jeg har det alt for nemt mens andre har det svært. Bare
vi kunne lave verden om, selv om min far altid siger: ”Sådan er det bare”
(Far-stemme)
Emma Lou, Sidsel og Nadia: Sekvenser hvor de tegner landkort på gulvet og rejser til
lande og hjælper og redder.
Emma Lou: Ja så kunne jeg tage til Engeland og få dem i undergrunden op til
overfladen, og give dem et arbejder så de kan blive en del af fællesskabet!
Sidsel:
Og jeg kunne tage til Korea og gøre Nord Korea og Syd Korea til ét Korea!
Emma Lou: Ja god ide – et Korea! Så tager jeg til…. Så tager jeg til Sydafrika ….og
stopper racisme ….(de kikker på hende) - Igen!
En gruppe kommer til højre for de tre piger, og vader henover deres ”landkort/ala
sandslotte der smadres, men de alle kikker ned på imaginær telefon.
Pige:
Hey se jer dog lige for! - I vader bare lige hen over vores verden!
Alle tre piger brokker sig– se jer dog for!
Gruppen stopper og laver pegefinder-ned-af-skærm- bevægelser..
Pige:
Kik op!
Alle kikker op men nu på deres imaginære computerskærme, og vi ser deres reaktioner
(puha ja det ser slemt ud, godt det ikke er mig ol. Evt. blikke til hinanden osv. uh dét
er slemt!
47
Multimedie: Verden er kun et klik væk”, ” vi lever i en lille verden”, Facebook,
Twitter logoer mm:
Pige:
Niklas M:
Caroline:
Nej kik ud!
Ja det er jo rigtigt - jamen altså vi bor jo på den samme jord! –
Det er jo ikke sådan at man bare kan lade være med at regne den del med
hvor det ikke går så godt .
Altså det ville jo også se mærkeligt ud. Som hvis jorden var et æble om man
tog en bid af det (gør det og kikker på æblet i sin hånd) der var taget en bid
af jorden, så ville den sikkert også rådne helt op eller … og hvis det var
jorden ville den da tippe.
Smiler over sit påfund og ser på de andre og viser med hænderne at jorden
tipper til den ene siden.
Det hele hænger jo sammen – Vi hænger sammen!
Alle løber hen i halvcirkel klar til en ”ny” leg og de siger på skift:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Det her er fx min penneven fra Sydamerika, vi ses jo ikke for du bor på den anden
side af jorden, men vi skriver sammen... (alle leger med og løber frem på skift)
Det her er min Fitness træner fra Valby, han hjalp mig med at tabe 20 kg. Og det er
jeg ham evigt taknemmelig for!
Det her er mine forældre, de er skilt og kan ikke sammen mere. (Jeppe går væk og
de to ”forældre” har kort øjenkontakt inden de går hver sin vej)
Det her er min skiguide som reddet mig ned fra et fjeld i Norge.
Skiguiden (siger på norsk): Ja, det gjorde jeg...langt svar på syngende norsk hvor vi
får malet situationen, så jeg tenkte jeg måtte gjøre noget, så jeg reddede livet
hans. Ja, nemlig svarer Niclas M.
Og det her er den tyv, som brød ind i mit hus og stjal min røde hue (peger på pige
som har en rød hue på)
Og det her er min matematiklærer som har lært mig alt hvad jeg ved, så nu er jeg en
super matematikker! Jeppe: Ja 1,2,3,4. Emma lou : 5. Jeppe sådan!
Det her var to som mobbede mig i folkeskolen...men jeg har det ok med det i
dag.(går tilbage – de to får øjenkontakt og bliver flove...)
Det her er mine tre veninder fra skolen (to piger går frem) og det her (tre drenge går
med frem) er vores første kys (alle kysser pigerne på kinden)
Og det her er tre piger jeg rejste sammen med i Indien i tre måneder (lille flash back
til en der er dårlig)
Pige: hvad har du dog spist?! Her er vores wc rulle, åh nej!! - Ja det var en mega fed
tur!” :-)
Det her er min morfar...han er her ikke mere. (står med armen som om han holder
om usynlig person)
48
•
Det er er mit Crockett team og vi er ubesejret! Alle løber med frem og råber: ”
JAAA!!!”
Over i fælles billede med... lærte mig at..
Min skolelærer lærte mig klokken.
Min søster lærte mig at skrive mor.
Min nabo lærte mig at tælle til 10 tysk – både forlæns og baglæns!
Min fætter lærte mig at cykle.
Min fætter lærte mig at kravle op på skolens tag...men jeg kunne ikke komme ned igen.
Og min storebror lærte mig hvordan man er swag!
(alle kikker og gør som ham)
Det her er mine venner fra mit band (nogle fra musik kommer frem på scenen).
Og dem her (hele sportsporet) er mit matematikhold og ham der er vildt dårlig til
matematik (griner men så med i fællesskabet igen)
Scenen fyldes op af alle vores 105 elever via relationer - jævnfør Personalisme, ved at
Sidsel krydser scenen og siger :
Sidsel:
Det er min søsters vens nabos, kollegas datters chaufførs lærers onkel
….osv.
Over i fælles afslutningssang
Sang
Elation
af Isbells
Oh there was once a man who had lost his own smile
And he wandered the country mile after mile
Never quite knowing what he wanted to find
For his heart it lay heavy with the weight of his mind
And he looked at the land through the tears in his eyes
For he knew that there were those who would will her to die
And he wept for his mother as he lay at her feet
And he heard a voice singing him softly to sleep
CHORUS
I'll be your queen, I'll be your mother - I'll be your mystical child
Be your best friend, your lover - Your wife for all time
Will there ever be another, in this life of mine
Will there ever be another, like my mystical child
So he climbed a high hill and he looked out to sea
49
And he heard a voice calling out softly to him
Open your heart boy for it needs to be free
And the next time you're crying come running to me
CHORUS
So he walked through the valleys the trees and the fields
And he came to a river where she waited for him
And they looked at the water of life flowing by
And he heard a voice saying 'you're not alone in the fight'
CHORUS
THE END
50
Oversigt over arbejdsgrupper
Teater
Anja O
Clara Petersen
Sune
Sabine
Extern
Extern
Musik
Mads
Kim
Trine H
Kristian R
Kristian
Lyd og lys
Markus
Mathias O
Praktikant
Extern
Kulisser, kostumer, rekvisitter
Kate
Britt
Helle
Anja S
Karsten Auberbach Extern
Multimedie og PR
Claus
Allan
Kamilla P
(Markus)
Scenebygning
Niels
Ivan
Jan H
Ole
”Nursere”
Sonja
Bente
Mikael
Koordination
Jan D
51
Sceneopbygning
52