Lær at tage handsker af uden at der kommer epoxy på huden

Transcription

Lær at tage handsker af uden at der kommer epoxy på huden
EPOXYARBEJDE
KORREKT BRUG AF KEMIKALIEHANDSKER VED EPOXYARBEJDE
1
2
RENE OG TØRRE HÆNDER
Det er vigtigt, at hænderne er rene og tørre, inden
der tages beskyttelses-handsker på.
BOMULDSHANDSKE DIREKTE
PÅ HUDEN
1
3
3
Bomuldshandsken beskytter mod kemikaliedragtens
elastik.
4
5
OMBUK PÅ NITRIL HANDSKE
Ombuk ca. 2 – 3 cm af handskens skaft.
SKÅNEÆRMER
Anvend gerne kemikaliebeskyttende skåneærmer.
Tag skåneærmerne af.
Grib om handskens fingerender med den ene hånd.
HANDSKER TAGES AF
2
Beskyt huden med en bommuldshandske.
BOMULDSHANDSKE OG
KEMIKALIEDRAGT
HANDSKER TAGES AF
4
Krøl handsken sammen til en kugle og anbring den
brugte handske i affaldsbeholder mærket med ”Epoxyaffald – Eksemfare”
HANDSKER TAGES AF
Grib i handskens ombuk som ikke er forurenet på
grund af skåneærmerne.
HANDSKER TAGES AF
Træk handsken af hånden med indersiden ud.
Den brugte handske anbringes i affaldsbeholder mærket
med ”Epoxyaffald – Eksemfare”
HANDSKER SKAL VÆRE HELE OG RENE
VEND siden og find din handskestørrelse.
FIND DIN HANDSKESTØRRELSE
XS
6
xs
S
7
xs
M
8
xs
L
9
XL
10