Hent datablad

Transcription

Hent datablad
Tip en 13’er
KAD-PAKKEN
Spørgsmål
Svarmuligheder
A Kateter á demeure
1
Hvad står KAD for?
B Kateter á drænage
C Kateter á diurese
2
Hvor kan du finde de infektionshygiejniske
retningslinjer I forhold til kateteranlæggelse?
A www.sikkerpatient.dk
B Pri.rn.dk
C Webmail.rn.dk
A www.sikkerpatient.dk
3
Hvor finder du information om KAD-pakken?
B Pri.rn.dk
C www.kadpakken.dk
A At skabe information om kateteranlæggelse
4
Hvad er formålet med KAD-pakken?
B At få anlagt så mange KAD som muligt
C At reducere antallet af sygehuserhvervede,
kateterrelaterede urinvejsinfektoner
5
6
7
8
9
Hvilke af følgende redskaber skal blandt andet
medbringes ved KAD anlæggelse hos mænd?
Skal der anvendes sterile handsker ved KAD
seponering?
Skal der efter manuelt skyl tilkobles ny
kateterpose?
Hvad skal anvendes ved aftørring af
kateterstuds?
Hvor ofte skal KAD posen skiftes ved
langtidskateter?
A Sterile handsker
B Janet sprøjte (50-60 ml sprøjte)
C Spritswaps
A Ja
B Nej
C Ved ikke
A Ja
B Nej
C Ved ikke
A Vaskeklude
B Spritswaps
C Cellestofpapir/sugende papir
A Minimum 1 gang ugentlig
B Minimum 2 gange ugentlig
C én gang om måneden
A Kun i forbindelse med manuelt skyl eller skift af
10
Hvor ofte skal KAD posen skiftes ved
kateter
korttidskateter?
B Dagligt
C En gang om ugen
11
Skal der anvendes sterile handsker ved
kateterskylning?
A Ja
B Nej
C Ved ikke
Svar
A Daglig poseskift og seponering af KAD når
indikationen ikke længere er til stede
12
KAD-pakken består af to elementer. Hvilke?
B Relevant indikation ved anlæggelse samt
daglig vurdering af fortsat relevant indikation
C Relevant indikation ved anlæggelse samt
daglig poseskift
A Når posen er fyldt
13
Hvor ofte skal KAD posen tømmes?
B Når posen er ¾ fyldt
C Én gang i hver vagt