Kateter a`demeur, pleje af

Transcription

Kateter a`demeur, pleje af
INSTRUKS
Sygeplejen, Varde Kommune
Dok. nr. 143323/14
Titel
Kateter a`demeur, pleje af
Afdeling
Sygeplejen jvf. Delegation og faglige kompetenceprofiler til indsatser efter
Sundhedsloven
Formål
Velfungerende kateter
Forebygge infektion
Hensigtsmæssig fixering af kateter og pose
Indhold/fremgangsmåde For at sikre frit afløb fra blæren er der anlagt urethralkateter.
Selve kateteret vaskes fra urinrørsåbningen og ud til slangen på urinposen.
Der henvises til instruks i nedre toilette.
Kateterskift.
Kateteret skal skiftes minimum hver 3. måned af sgpl. eller SSA efter
delegering. På grund af kalkdannelse med videre kan hyppigere skift komme
på tale.
Kateteret skal skiftes i forbindelse med opstart af behandling af
blærebetændelse.
Fixering
Mænd: Penis lægges op ad maven. Evt. fikseres kateteret med plaster. Lad
kateteret løbe i en blød bue til hofte og siden til låret/læg, hvis der skal
kobles en urinpose til. En fordel med stramme underbukser eller
fikseringstrusse. (Se tegning nederst på siden.)
Urinposen holdes på plads i et ”bukseben” af enten elastik eller bomuld.
Kvinder: Fiksering af kateter efter ønske. Fiksering af kateteret på maven
giver færrest gener, idet fiksering på låret bevæger kateteret i takt med ben
bevægelser.
Urinposen holdes på plads i et ”bukseben” af enten elastik eller bomuld.
Tømmes, når den er ¾ fuld og skiftes efter behov - dog mindst 1 x ugentlig.
Ved ildelugtende og inficeret urin skiftes posen mindst 1 x daglig.
Ved brug af ventil skiftes denne 1 x ugentligt.
Vær omhyggelig når selve katetret og slangen skilles ad. Kateteret og
slangens studs må ikke røre noget og skal hurtigt på plads. Brug handsker
også selvom du kun skal tømme urinposen.
Man kan godt have ”gang i” to urinposer, en med kort slange til om dagen og
en med lang slange om natten. Natposen kobles direkte i studsen på
dagposen, så borgeren ved sengeleje har 2 poser på – en på låret og en på
sengekanten. På denne måde begrænses skift af urinposer direkte til
kateteret mest muligt.
Husk at åbne ventilen i bunden af dagposen ved tilkobling til natposen.
Natposen skiftes dagligt ved institutionslignende forhold – f.eks på
plejecentre.
Side 1 af 3
INSTRUKS
Sygeplejen, Varde Kommune
Dok. nr. 143323/14
Komplikationer:
Kateteret fungerer ikke
Observer følgende: Er der knæk på slangen?
Sgpl./SSA kontrollerer følgende:
Korrekt placering i blæren kontrolleres ved at tømme ballonen, skubbe
kateteret 2 – 4 cm længere ind i blæren, hvorefter ballonen fyldes igen.
Træk kateteret tilbage til du mærker modstand.
Ved tilstopning. Der skal almindeligvis ikke skylles på kateteret, men ved
tilstopning kan det være påkrævet. I så fald kontaktes sgpl. og der anvendes
isotonisk NaCl som skyllevæske og en jeanet-sprøjte (60 ml) for at kunne
trække væske og evt. kalkdannelse med ud.
Ved gentagne tilstopninger pga. kalkdannelser, kan der evt. i samråd med
egen læge skylles med Urotainer.
Det kan være nødvendigt at skifte kateter før tid. Dog må kateteret højst
ligge i 3 mdr.
Urinlækage
Trods et velfungerende kateter kan der forekomme urinsivning fra urinrøret.
Dette kan skyldes blærekramper. Borgeren kan føle kraftig
vandladningstrang og smerter ved blæreregionen. Dette kan i nogle tilfælde
afhjælpes med medicinsk behandling. Kontaktsygeplejerske/læge.
Blærekramper kan især være et problem hos borgere med visse neurologiske
lidelser, samt hos borgere, der har haft kateter i længere tid.
Uklar urin
Efter 7-10 dage vil borgere med kateter have bakterier i urinen. Det er
dokumenteret og kræver normalt ingen behandling, med mindre borgeren
får temperaturforhøjelse eller bliver alment påvirket. Et minimum
væskeindtag på 2 liter vil ofte afhjælpe problemet.
Hvis borgeren skal i antibiotisk behandling, skal kateteret skiftes i starten af
behandlingen.
Kvalitetsovervågning og
kvalitetsforbedring
Side 2 af 3
INSTRUKS
Sygeplejen, Varde Kommune
Dok. nr. 143323/14
Udarbejdet af
Godkendelse
Dato for næste revision
Referencer
Kontinenssgpl og Lise Egholm
Rigmor Jensen, leder af Sygeplejen. D. 5.1.2015
August 2017
Dansk Standard 2. udgave 1. oktober 2012 ”Styring af infektionshygiejne i
Sundhedssektoren – del 6”
Side 3 af 3