Nefrostomikateter, pleje og forbindingsskift

Transcription

Nefrostomikateter, pleje og forbindingsskift
RETNINGSLINJE
Sygeplejen, Varde Kommune
Dok. nr. 70770/15
Titel
Nefrostomikateter, pleje og forbindskift
Afdeling
Sygeplejen jnf. Delegation og faglige kompetenceprofiler til indsatser efter
Sundhedsloven
Formål
Korrekt pleje og forbindskift
Forebygge infektion
Sikre korrekt fiksering og placering af kateter og urinposer
Indhold/fremgangsmåde Forbindingen skiftes minimum 1 gang ugentligt, eller hvis den er løs, bliver
våd eller forurenet.
Det er vigtigt ikke at trække i kateteret under proceduren.
Remedier






Rene handsker
Steril saks
Sterile handsker
20 ml NaCl
Steril gaze 5x5 samt steril vandtæt transparent bandage
Eller Drain-Fix hvis det medgives fra sygehuset
Forbindskift









Udfør hånddesinfektion og tag rene handsker på
Gammel forbinding fjernes forsigtigt så træk undgås
Udfør hånddesinfektion
Pak sterile remedier og utensilier ud
Tag sterile handsker på
Huden omkring indstikssted observeres og afvaskes med non touch
teknik med sterilt NaCl 0,9 %.
Nefrostomikateteret renses med sterilt NaCl 0,9 % med non touch
teknik fra indstiksted og ud
Huden tørres
Nefrostomikateteret fikseres med steril tætsluttende forbinding steril gaze samt steril vandtæt transparent bandage (se illustration nedenfor) eller Drain-Fix (se instruktion på indpakningen)således at
træk og knæk på slangen undgås.
Side 1 af 4
RETNINGSLINJE
Sygeplejen, Varde Kommune
Dok. nr. 70770/15
Et stk steril gaze med slids lægges omkring
slangen.
Derpå lægges endnu et modsatte vej
Lav en bue på kateterslangen og læg steril
gaze stk under og over slangen
Læg yderligere en steril gaze over det hele og fikser med vandtæt transparent bandage.
Kateteret må kun fjernes /skiftes på sygehuset. Skifteinterval er individuelt,
men ofte hver 3. måned.
Hvis kateteret glider ud kontaktes læge straks.
Patienten kan tage brusebad, men karbad og svømmebad frarådes.
Ved midlertidig nefrostomikateter skal sygehuset medgive diverse sygeplejeartikler til forbindskift .
Ved permanent kateter skal urinposen på bevilling
Ballontjek: Ved BallonNefrostomikateter (= 100% silikone) skiftes væsken i
ballonen til 10% glycerinopløsning. Standart er 3 ml og maksimalt 5 ml.
Ballontjek foretages herefter 1x mdl.
Side 2 af 4
RETNINGSLINJE
Sygeplejen, Varde Kommune
Dok. nr. 70770/15
Fixering
Udover en forbinding over indstiksstedet er det vigtigt, at kateteret er fikseret hen over maven/abdomen for at undgå træk/knæk på kateteret.
(Se illustration nedenfor)
• Det er vigtigt, at nyrekateteret ikke sidder
for stramt fra kanalen/indstikssted på huden og hen over maven. Kateteret skal ligge
i en blød bue, så man kan bevæge sig uden
træk på kateteret.
• Fiksationen skal påsættes, så der ikke
kommer træk eller vrid på kateteret, ved
bevægelse. Når fikseringen er korrekt, vil
fysisk aktivitet være mulig uden gener.
• Kateteret og mellemstykket skal fikseres,
så hoftekammen ikke generes og bukserne
kan lukkes.
• Posen sættes på modsatte lår, således at
slangen løber skråt hen over maven. Dette
sikrer det bedste afløb og hindrer knæk
eller vrid på kateteret
Der anvendes steril tømbar urinpose med antiklik slange, som placeres under
nyreniveau og indstikstedet.
Dagpose skiftes x 1 ugentlig. Natpose som kobles på dagposen skiftes dagligt.
Der anvendes altid kontinuerlig åbentstående drænage.
Kvalitetsovervågning og
kvalitetsforbedring
Udarbejdet af
Godkendelse
Dato for næste revision
Referencer
Dorte Jensen og Lise Egholm
Rigmor Jensen, leder af Sygeplejen. Dato 9.11.2015
Januar 2017
 Sydvestjysk Sygehus 2014; ”Nefrostomikateter, pleje og plasterskift ”
Instruks nr. 48262
 Sydvestjysk Sygehus 25.09.2014; ”Nefrostomikateter- Infektionshygiejne. Instruks nr. 141472
 Sygehus Lillebælt 2014; ”Nefrostomikateter- skift af forbinding”
 Århus universitetshospital 2013; ”Pleje af Nefrostomikateter”
 Central Enhed for Infektionshygiejne 1.1 udgave 2015; ”Forebyggelse
af urinvejsinfektioner i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler”
 Artikel Sygeplejersken 2013;( 4): s.80-85, ”Bandagering og hudpleje
ved Nefrostomikatetre”
Side 3 af 4
RETNINGSLINJE
Sygeplejen, Varde Kommune
Dok. nr. 70770/15
Side 4 af 4