Artiklen bragt af JyskeMedier kan læses her.

Transcription

Artiklen bragt af JyskeMedier kan læses her.
Vejle Amts Folkeblad Torsdag 8. januar 2015 21
Hedensted
Eltronic med i nyt
vindprojekt til 30 mio. kr.
Næste generation
af vinger til
vindmøller
udvikles bl.a.
fra Hedensted
Borgerne i Bjerre har set lyset
og vil nu forsøge at restaurere
Bjerre Arrest. Det kan blive en
sej kamp.
Foto: Søren E. Alwan
Af Lennart Poulsen
Skal
spørge
Kulturarvstyrelsen
[email protected]
Hedensted - De kommen-
de tre år skal virksomheden
Eltronic i Hedensted være
med til at optimere produktionen af vinger til offshore
vindmøller og dermed skære mange millioner euro af
prisen, når der fremover
etableres vindmølleparker
på havet.
Det sker i et nyt projekt i
samarbejde med blandt andre LM Wind Power og Aalborg Universitet til i alt 30
mio. kr., hvor konsortiet vil
gøre op med de gængse produktionsmetoder og således
gøre det mere attraktivt at
satse på den alternative
energiform.
- Vi skal udvikle næste generation af vinger til offshore vindmøller. Hos Eltronic
har vi kernekompetencer
inden for automatisering af
processer, så det er med vores viden, vi skal bidrage.
Særligt glæder vi os over, at
vi er med helt fra begyndelsen, så det er muligt at tænke tænke automation ind i
produktionsprocessen, siger projektmanager Jakob
Pedersen fra Eltronic.
Danmark tager
vind-teten
I gennemsnit udgør vingerne til en offshore vindmølle
cirka 10 procent af de samlede omkostninger - herunder primært til materiale og
produktion.
Ingen andre lande kan matche Danmarks andel af vindenergi, som i 2014 udgjorde
i alt 39 procent af danskernes samlede elforbrug, viser
nye tal fra Energinet. I Europa står vinden blot for 7,8
procent af elforbruget, og
på verdensplan er det 2,5
procent.
Derfor vil konsortiet forsøge at gøre op med de nuværende processer i vingeproduktionen og udvikle
nye metoder, som skal resultere i en hurtigere produktion og således også flere
vindmøller på verdensplan.
- Der er interessante perspektiver i projektet, som vil
blive mere konkrete i takt
med at arbejdet skrider
frem. Vi har en anden indgangsvinkel, hvor vi først og
fremmest håber på at indsamle en masse ny viden og
knowhow, som vi kan arbejde videre med og skabe for-
Af Morten S. Sørensen
Sidste år byggede Eltronicet nyt testcenter for vindmøller. Nu er vidensvirksomheden med kernekompetencer inden for automatisering af processer med i et nyt stort projekt, som skal skabe billigere vindenergi på verdensplan.
Foto: Angelina Owino
”Vi har en anden
indgangsvinkel,
hvor vi først og
fremmest håber på
at indsamle en
masse ny viden og
knowhow, som vi
kan arbejde videre
med og skabe
forretning på.”
Jakob Pedersen,
projektmanager
i Electronic
retning på den baggrund,
siger Jakob Pedersen, der af
samme grund ikke gør sig
tanker om, hvor meget billigere en vinge skal kunne
produceres.
Vingerne til havvindmøller s tår for cirka 10 procent af de samlede omkostninger. Det skal det nye
projekt OptiMadeBlade med deltagelse af Eltronic nu ændre på.
FOTO: Dong Energy
Testcenter i spil
Millionoverskud og magt til medarbejdere
Projektet - der går under
navnet OptiMadeBlade - er
netop sat i gang og foregår
således endnu i den indledende fase. Hvorvidt projektet betyder flere arbejdspladser i Hedensted Kommune er derfor stadig for
tidligt at sige.
Til gengæld er der stor
mulighed for, at Eltronics 15
mio. kr. dyre nybyggede
testcenter for vindmøller
kommer til at spille en vigtig
del af det tre år lange projekt.
- Vi glæder os til at komme
i gang og håber på, at pro-
Ansvaret i det nye vindmølleprojekt OptiMadeBlade er ikke den eneste positive historie hos Eltronic.
Også regnskabsåret 2013/2014 viste sig at
blive det bedste år længe for Eltronic. Det
fremgår af virksomhedens nyligt aflagte
regnskab.
Året, der strækker sig fra 1. november til
31. oktober, endte med et overskud på 10,8
mio. kr. mod et underskud på 1,4 mio. kr.
året før. Overskuddet er primært et resultat
af, at omsætningen er vokset godt 25 procent til 211,5 mio. kr. En vækst, der særlig er
sket på baggrund af en række opgaver inden
for grøn energi.
Egenkapitalen lød pr. 31. oktober på 27,3
mio. kr., og regnskabet betegnes i ledelsespåtengningen som tilfredsstillende af direktør Lars Jensen. Forventningerne til det
kommende år er fortsat vækst.
I begyndelsen af regnskabsåret valgte
Lars Jensen at indgå parnerskab med kapitalfonden SE Blue Equity, så de nu ejer 50
procent.
Desuden lægges der op til, at medarbejderne de kommende år kan købe 20 procent af virksomheden og på den måde blive
medejere.
Eltronic beskæftiger i dag 161 medarbejdere.
[email protected]
Bjerre - Bjerre Arrest er på
Kulturarvsstyrelsens liste
over fredede bygninger, og
det kan godt give problemer,
når man gerne vil restaurere.
Jens Ole Laursen, arkitekt
hos Birch og Svenning i Horsens, er med i arbejdsgruppen, som skal være med til
at lave de gamle celler til
brugbare rum til overnatning.
En opgave, han ikke er
uerfaren med. Han har nemlig været med til at restaurere det indvendige af den
gamle arrest på Rådhusgade
i Horsens - en opgave, som i
oktober 2014 fik hæder ved
Arkitekturens Dag i Horsens.
- Det er en proces, hvor
det gælder om at beskrive
bevaringsværdierne,
og
hvordan man har tænkt sig
at forvalte dem i den nye
form, fortæller han, som i
øvrigt bor i Klejs og hver dag
kører forbi Bjerre Arrest.
Saglig dialog
Inden man går i gang med
en restaurering af en fredet
bygning skal Kulturarvsstyrelsen give grønt lys - og det
kræver ifølge Jens Ole Laursen en saglig dialog.
- Det er på sådan et grundlag, man skal vise, hvordan
man bevarer husets ånd og
udtryk. Det skal man gøre
uden at komme brasende
som en elefant i en glasbutik. Det gælder om at finde
den rette balance, så alle bliver tilfredse, siger han.
Konkret kan det f.eks. betyde, at når de smadrede
vinduer skal skiftes, så kommer de til at se ud, som de
gjorde tidligere, og at der
bliver brugt samme materiale til f.eks. karme.

Similar documents