Vigtig info vedr barnevogne o lign

Transcription

Vigtig info vedr barnevogne o lign
Orientering fra bestyrelsen om opbevaring af barnevogne o lign. (Generalforsamling 2009)
Bestyrelsen har modtaget følgende udtalelse fra Beredskabschef Michael Andersen fra Ballerup Kommune:
”Beskyttede trapper må ikke indrettes til andet end trafik. En eventuel overtrædelse vil blive meldt til
politiet”.
Det betyder, at vi ikke må have ting og sager til at stå i opgangene, på trapperne og repos. Ud over at være
til gene for rengøringen udgør henstillede ting og sager en brandfare og spærrer redningsvejen i tilfælde af
brand. Endelig er der ikke plads til, at samtlige 40 lejligheder stiller ting og sager på eller under trapperne
eller andre steder i opgangene.
Bestyrelsen har derfor besluttet at bruge det ekstra rum i kælderen til barnevognsrum. Beboerne med
barnevogne, klapvogne eller lignende kan ved underskrift af erklæring få udleveret nøgle til
barnevognsrummet i kælderen. Rummet må kun benyttes til barnevogne, klapvogne og lignende. Alle
andre ting skal opbevares i egen lejlighed eller kælderrum.
Nøgle udleveres mod et depositum på 100 kr. pr nøgle, som tilbagebetales når disse returneres. Benyttelse
af rummet afregnes over Dan-ejendomme med en årlig betaling på 500 kr. Man binder sig for 1 år ad, når
man vil have nøgle til rummet, bindingsperioden er fra 1. maj til 30. april det følgende år.
Barnevognsrummet vil blive ryddet 1 gang årligt i maj måned. Brugere vil få besked inden og forventes at
deltage i oprydningen.
Nøgler udleveres ved henvendelse til Marianne Langthaler 49 st. th.