stavetrin 1+2

Transcription

stavetrin 1+2
Læsehandleplan 1
- Stav 1 + 2
NAVN________________________________
Aktiviteter
Mål/Indhold
Stavetrin 1: Sproglig opmærksomhed
Omsætte sproglyde til bogstaver
Hent staveskema til trin 1
Grundlæggende sprogforståelse:
Træne fonologisk opmærksomhed:
genkende lyde/bogstaver og stavelser
Øve bogstavets fonem, grafem og navn
Stavetrin 2: Lydret stavning
Hent staveskema til trin 2
Gengive antal lyde i ord
Danne sammensatte ord
Gengive antal stavelser i ord
Skelne mellem lydrette konsonanter i forlyd
Træne vokaler og lydrette konsonanter i
forlyd, indlyd og udlyd
Gengive relevante vokaler
Arbejde med 64 af de 120 almindelige ord
(ikke alle er lydrette)
Skelne mellem lydrette konsonanter i udlyd
Sætte ord sammen til sætninger
Arbejde videre med stavelsesdeling.
Gengive relevante bogstaver i korrekt
rækkefølge
Skrive én vokal i hver stavelse
Andre kommunikative færdigheder
Tale/fortælle og lytte
Deltage i samtale og kunne veksle mellem
at lytte og ytre sig
Genfortælle historier
Have opmærksomhed på sprogets
forskellige funktioner og tilpasse sit sprog til
modtageren
Fortælle egne oplevelser, løgnehistorier,
hvad lavede du i…
Mundtlige boganmeldelser
Film/billede:
Tage video af klassens teaterstykker og
små filmsekvenser
Skelne mellem virkelighed og fantasi
Tage fotos af ting og skrive egne tekster
hertil.
Drama - Teater
at styrke energi og koncentration
bordteater
at udvikle glæde og lyst til drama
handskedukker
musik- og sangoptræden
at udvikle evnen til at bruge og forstå
kroppen og stemmen som fortæller
cirkus
at træne sanser og fantasi
hverdagsstykker
at turde stille sig op foran et publikum
at styrke selvtilliden
Lyd
Optage lyde, hjemme og i skolen
Genkende og skelne forskellige lyde
Gætte lyde + Se film med tydelig og
”gammeldags”udtale
Hent et stavediagram her: stavediagram 1-4
Evaluering:
USIKKER/NÆSTEN SIKKER/SIKKER
DATO