Procedure ved valg af medarbejderrepræsentanter til TV

Comments

Transcription

Procedure ved valg af medarbejderrepræsentanter til TV
Generalforsamling i Sallingsund Sejlklub, lørdag den 15. marts 2014
Referat
1. Valg af dirigent.
Eli Klitgaard blev valgt
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Arne Larsen fremlagde bestyrelsens beretning, som blev vedtaget.
Som afslutning på dette punkt blev Johannes Jensen udnævnt til æresmedlem af klubben.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år og bestyrelsens
budget for det kommende år til godkendelse. Bilag:: regnskab
Regnskab og budget blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag. Bilag: Forslag 1-3
1: Ændring af købsaftale og regulativ for Glyngøre Lystbådehavn: ”Hvis en bådpladsejer sælger
sin båd, er det muligt at sælge bådpladsen med”
Forslaget blev ikke vedtaget
2. Tilladelse til autocampere ”Vi skal søge om tilladelse til af have autocampere på havnen.”
Forslaget blev vedtaget.
3. Om udsendelse af referater: ”Efter bestyrelsesmøder sendes referat af disse til klubbens
medlemmer.” Forslaget blev vedtaget
5. Fastsættelse af kontingent.
Der blev foreslået uændret kontingent. Forslaget blev vedtaget.
6. Valg formand, sekretær, eller kasserer.
Formand
for 1 år
Jørn Nielsen blev valgt
Kasserer
for 2 år
Poul Erik Brøndum blev valgt
Sekretær
for 1 år
Finn Sørensen blev valgt
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Klubhusudvalg - for 2 år
Claus Rasmussen blev valgt
Havneudvalg - for 1 år
Poul Erik Pedersen blev valgt
Aktivitetsudvalg - for 1 år
René Knudsen blev valgt
Ungdomsudvalg - for 2 år
Stine Holmgaard blev valgt
8. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen.
Kurt Jensen blev valgt
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Anne Sieg blev valgt
Peter Graversen blev valgt
John Laugesen blev valgt til suppleant
10. Eventuelt.
Referatet er godkendt af siddende bestyrelse indtil generalforsamlingen:
-----------------------------------Arne Larsen
-----------------------------------Anne Sieg
-------------------------------------Hans Jørgen Pedersen
----------------------------------Poul Erik Brøndum
------------------------------------Poul Erik Pedersen
-------------------------------------Rene Knudsen
----------------------------------John Laugesen(ref)
-----------------------------------Eli Klitgaard (dirigent)