Se her

Transcription

Se her
AURA VITALIS
Linde Healthcares nyhedsmagasin 1/2011
Side 3
Kan udgifterne til
Lungepatienter
sænkes?
Side 5
Skadestue bruger
LIVOPAN®
Side 7
Medicinsk tilbehør
kræver omhyggelig
vedligeholdelse
Linde: Living healthcare
Side 2
AURA VITALIS 1/11
Linde Healthcare
Leder
Forbedret
pleje
for hjemmeilt
patienter
Det er almindeligt kendt, at sundhedssektoren står over for nye tendenser – en aldrende befolkning, mere og mere komplekse sygdomme, der sætter spørgsmålstegn ved behandlingernes omkostningseffektivitet – de tvinger os til at se på, hvordan vi kan tilpasse de eksisterende
sundhedsplejemodeller til behovene i fremtiden, hvor flere og flere patienter vil blive behandlet andre steder end på hospitalet. For mange af disse patienter vil disse steder være deres
egne hjem.
I Nordeuropa er Linde Healthcare aktiv på mange måder inden for plejeområdet i hjemmet.
Vi leverer ilt til patienter med nedsat lungefunktion, og har omfattende erfaring inden for iltkoncentratorer, CPAP’er, hjemmerespiratorer og nebulisatorer og er i stand til at tilbyde patienter en komplet løsning til netop deres lidelse.
På de nordiske markeder benytter mange mennesker vores medicinske ilt i komprimeret eller
flydende form. Vores mål er også at tilbyde letvægtsflasker og -beholdere, således at patienterne har mulighed for at blive mobile og leve et aktivt liv.
I visse af de nordiske lande tilbyder vi også respiratorisk udstyr på lejebasis. Fordelene ved sådanne lejebasis modeller for det offentlige sundhedssystem er, at de får en mindre indviklet
indkøbsproces og mulighed for at frigøre ressourcer til andre formål, hvilket fører til optimeret
kapitalallokering inden for den offentlige sektor. I denne model betaler det offentlige sundhedsvæsen kun for patienter, der er i aktiv behandling.
I dag kan flere forskellige typer medicinsk udstyr gemme og overføre patientdata. På denne
måde er vi i stand til at indsamle og overdrage nøjagtige, tidstro oplysninger til det ansvarlige
sundhedspersonale. Vores lejebasismodel er en totalløsning og den er baseret på daglig leje.
Dette gør det nemt for sundhedsvæsenet at beregne og spore omkostninger, som, sammen med
overensstemmelsesdata, kan gøre en forskel for det offentlige sundhedsvæsen og patienter.
Hvis du gerne vil vide mere om dette, er du meget velkommen til at kontakte din lokale Linde
Healthcare-repræsentant. Du kan også læse mere om forløbsprogrammet for KOL-patienter i
hjemmepleje, som er blevet implementeret på Simrishamn sygehus i Sverige, på side 3.
Jeg håber du vil nyde at læse dette nummer af Aura Vitalis og ønsker dig samtidig en rigtig god
sommer.
Bo Dyrvold
Head of Linde Healthcare
Region Europe
Udgiver AGA Gas AB, Linde Healthcare, S-181 81 Lidingö, Sverige, tlf +46-8-731 10 00, www.linde-healthcare.se
■
■
Chef redaktør Bo Dyrvold ■ Redaktions sekretær Tuula Holmberg
■
Markedskoordinator Tina Fredericia
Redaktionen Truls Anestam, Fredrik Bjärfors, Kjersti Tjugum Eie, Jannik S Jensen, Annika Lundqvist, Karin Rudhe, Perrine Vallet
■
Layout Brandit Advertising Oy ■ Trykkeri SP-Paino Oy
■
Billed Måns Berg
AURA VITALIS 1/11
Side 3
Ukendt fotograf
Linde Healthcare
Kan en øget indsats og
flere ressourcer til
KOL-patienter føre til
lavere samlede
omkostninger?
Ca. 1 % af det svenske sundhedsvæsens budget
går til direkte medicinske omkostninger ved
behandling af KOL-patienter (Kronisk Obstruktiv
Lungelidelse). Den største omkostning, der er
knyttet til akutte KOL-forværringer, stammer fra
indlæggelser og recepter på lægemidler efterfulgt af omkostninger ved ambulant pleje.
Forløbsprogrammet har betydet, at Simrishamns sygehus har reduceret
deres indlæggelser for KOL-patienter med akutte forværringer.
Det, der nu kendes som ”Simrishamn-modellen”, startede i 2001 med implementeringen
af et forløbsprogram (også kaldet Disease
Management Programme) for patienter med
KOL på Simrishamns sygehus i Sverige. For at
dokumentere resultaterne af forløbsprogrammet blev der gennemført en undersøgelse,
der omfattede 784 patienter, fra 2001-20031.
Undersøgelsens mål var at reducere antallet af kliniske episoder, såsom alvorlige
forværringer, og se, hvordan forløbsprogrammet ville påvirke de omkostninger, der var
forbundet med KOL-patienterne. Forløbsprogrammet involverede tidlig intervention, aggressiv lægemiddelbehandling og let adgang
til en specialist med henblik på rådgivning.
Endvidere omfattede forløbsprogrammet
også forbedret støtte i forbindelse med rygestop, flere planlagte opfølgninger og at følge
højrisiko-KOL-patienter nøjere.
1
Yderligere oplysninger vedrørende denne
undersøgelse: Alf Tunsäter et al. Retrospective
incremental cost analysis of a hospital-based COPD
Disease Management Programme in Sweden. Health
Policy 81 (2007) 309–319.
Resultatet var en fordobling af både det
samlede antal ambulante besøg og de samlede omkostninger til KOL-lægemidler, men
samtidig faldt de KOL-tilknyttede omkostninger til sundhedspleje drastisk. Hovedparten
af de lavere samlede omkostninger stammede fra nedgangen i indlæggelser for akutte
KOL-forværringer og KOL med akut infektion i
de nedre luftveje. Resultatet af denne undersøgelse støtter den hypotese, at KOL-forløbsprogrammer kan fungere som drivkraften bag
overordnede direkte omkostningsbesparelser.
Udviklingen siden da kommenteres af en
af forfatterne, Alf Tunsäter, som er overlæge
og docent på afdelingen for lungemedicin på
Lunds universitetssygehus i Sverige: ”Der har
været betydelig interesse omkring denne
måde at drive en KOL-afdeling på. Siden afhandlingen blev fremlagt i 2006, har flere undersøgelser støttet resultaterne af ”Simrishamn-modellen”. Dette er især tilfældet inden for den primære sundhedspleje, hvor flere og flere astma-/KOL-afdelinger arbejder på
samme fokuserede måde med KOL-patienter.
Sundhedsøkonomiske evalueringer viser, at
det ud over at give patienterne bedre pleje
også er økonomisk bæredygtigt.” ■
Det kan tydeligvis også give økonomiske fordele for samfundet som helhed, at identificere nye måder at forbedre patienternes pleje på. Linde
Healthcare er dybt engageret i at blive en komplet serviceleverandør for
KOL-patienter og sundhedsmedarbejdere inden for lunge- og hjemmeplejeområdet med det formål at forbedre livskvaliteten. Linde Healthcare lever op til deres løfte med et stort sortiment af tilgængelige produkter, apparater og tjenester og endvidere
med tanke på økonomien.
Tekst:
Magnus Klang, Business Manager Respiratory
& Care Concept, Linde Healthcare
Andreas Odeborn, Product Manager Homecare
& Oxygen, Linde Healthcare
Dr. Alf Tunsäter, overlæge, docent, afdelingen
for lungemedicin på Lunds universitetssygehus.
Side 4
AURA VITALIS 1/11
Linde Healthcare
Micro DialFlowmeter
Når små doser er
meget vigtige
Tekst og billeder: Jannik S. Jensen, Gas Therapy Specialist, Linde Healthcare
Linde Healthcare har introduceret Micro DialFlowmeter med gode resultater på neonatalafsnit i Skandinavien. For nylig har 2 hospitaler i Danmark opdaget fordelene ved at
benytte Micro Dial-Flowmeter til præcis dosering af ilt til spædbørn med oxygeneringsproblemer.
På ældre typer flowmålere er doseringerne blevet vejledt af en lille kugle, der balancerer via luftflowet, og på denne måde angi-
Klinisk ansvarlig sygeplejerske på neonatalafsnittet, Lone
Muderspach, forklarer, hvorfor det er meget vigtigt, at spædbørn
med iltbehov får nøjagtige og præcise doseringer.
ver doseringen. Dette har altid ført til spørgsmål fra personalet om, hvordan man læser
den præcise dosering – skal den lille kugle
være over, under eller i midten af aflæsningen?
Micro Dial-Flowmeter fungerer som en
klik-flowmåler. Justeringsknappen drejes til
den ønskede dosering med et klik, hvilket
betyder, at personalet ved med sikkerhed
nøjagtigt, hvor meget ilt spædbarnet får.
Til venstre, den gamle løsning, hvor en kugle viser doseringen. Til højre, den nye klik-løsning,
og den meget mere nøjagtige dosering fra 0,01 til 1 liter pr. minut.
Klinisk ansvarlig sygeplejerske Lone
Muderspach på neonatalafsnittet på Næstved
Sygehus forklarer:
”Tidligere, når vi sendte spædbørn hjem
med iltbehov, fik de tilbudt iltflasker fra en
anden leverandør, hvor iltindholdet ikke var
100 %, men reduceret til 60 %. Årsagen til
dette var, at vi ikke kunne give meget små
doser ilt helt nøjagtigt med den gamle flowmåler. Derfor var frygten for overdosis så høj,
at vi var nødt til at benytte denne specifikke
gasblanding. En af de mest frygtede bivirkninger ved iltoverdosis for denne specifikke
patientgruppe er risikoen for, at spædbørnene kan blive forbigående blinde. Derfor er
det ekstremt vigtigt at give præcise iltdoseringer til denne patientgruppe.
Micro Dial-Flowmeter doserer præcist via
klik inden for området 0,01 til 1 liter pr. minut, hvilket i dag betyder, at vi kan give
spædbørn og deres forældre cylindre med
100 % ilt. Doseringen er så sikker og præcis,
at vi ikke længere behøver at bekymre os om
iltindholdet i flasken.
Endvidere er Micro Dial-Flowmeter let at
bruge, så efter en hurtig oplæring på afdelingen kan spædbørn og forældre nu sendes
hjem med ilt og en sikker doseringsmetode.”
Linde Healthcare er et globalt selskab,
hvor lige netop størrelsen også er vigtig.
Når vi hører om problemer eller udfordringer i forbindelse med vores gas på hospitalerne, kan vi meget hurtigt finde løsninger
fra kolleger i andre lande. Netop dette var tilfældet med Micro Dial-Flowmeter fra England. ■
AURA VITALIS 1/11
Linde Healthcare
Side 5
Overlæge Marie-Laure Bouchy Jacobsson og
produktspecialist Jannik Jensen underviser
personalet på skadestuen i, hvordan
lattergas-/iltblandingen LIVOPAN indgives.
lattergas-/iltblandingen
LIVOPAN® til børn
Børn, der kommer ind på skadestuer og skal have
foretaget smertefulde indgreb som for eksempel
syning af sår, blodprøver, undersøgelse af brud,
lumbalpunktur og meget andet, tilbydes nu
lattergas-/iltblandingen LIVOPAN som beroligende og
smertestillende middel på Hillerød Hospitals skadestue.
Lattergassens beroligende og smertestillende
virkning er velkendt fra fødestuer og tandlægebesøg. På disse klinikker benyttes den
især, fordi virkningen indtræder hurtigt og
fortager sig hurtigt igen , fordi den ikke påvirker bevidstheden og stort set ikke har nogen bivirkninger.
Børns første oplevelse er meget vigtig
For nogle børn er skadestuen måske det første sted, de møder en læge eller en sygeplejerske i hvid uniform, og netop derfor er det
vigtigt, at deres oplevelse er så positiv og
smertefri som muligt.
Tidligere var skadestuernes tilbud til
børn, der skulle have udført noget smertefuldt, en lokalbedøvelse givet i form af en
indsprøjtning, tabletter/mixturer eller suppositorier. Iværste fald - barnet fik ingen be-
døvelse og blev holdt fast af forældrene eller
personalet.
Fælles for alle disse metoder er, at de
ikke er specielt børnevenlige. Indsprøjtninger
med nål gør ondt og gør børnene ængstelige,
og de fleste voksne har det på samme måde.
Tabletter og miksturer kan være vanskelige
at afmåle nøjagtigt, og det tager normalt
langt tid, før de begynder at virke, og før
virkningen fortager sig igen.
Dette er ikke længere de eneste metoder,
som skadestuen på Hillerød Hospital tilbyder.
Nu er lattergas-/iltblandingen LIVOPAN
også en mulighed.
God oplevelse på Hillerød Hospitals
skadestue
”I går benyttede vi lattergas-/iltblandingen
med stor succes på en lille 4-årig dreng. Han
Virkningen stopper næsten
øjeblikkeligt
Lattergas-/iltblandingen indgives med en
maske, og børnene kan vælge, hvad den skal
lugte af. Cola, chokolade, banan eller jordbær
er blandt favoritterne. De holder så selv masken, eller også holder sundhedspersonalet
eller måske mor eller far den, mens de indånder den beroligende og smertestillende ilt-/
lattergasblanding. Virkningen når sit maksimum efter kun 3 minutter, hvorefter den
smertestillende procedure kan begynde. Børnene er ved fuld bevidsthed og føler ingen
smerte, når de får gasblandingen. Når proceduren er slut, tager de ganske enkelt masken
af, og i løbet af et par minutter er deres tilstand normal igen.
I Danmark placeres der lattergas-/iltflasker i alle ambulancer for at kunne give børn
hurtig smertelindring, og derfor virker det naturligt, at dette tilbud også skal være tilgængeligt på skadestuer. Det er det nu på Hillerød
Hospital. ■
Tekst: Jannik S. Jensen, Gas Therapy Specialist,
Linde Healthcare
Foto: Jørgen P. Olsen
LIVOPAN® er et registreret varemærke tilhørende The Linde Group.
Den første skadestue
i Danmark benytter nu
havde et ca. 4 cm langt sår på panden ved
det ene øjenbryn. Skadestuelægen valgte
ikke at give en lokalbedøvelse, på grund af risikoen for at efterlade et grimt ar (hvis der
lægges for meget lidocain under huden, kan
det være svært at samle sårets kanter på en
god måde, og der er risiko for at få et meget
synligt ar). De mulige løsninger var derfor enten syning uden bedøvelse, at lave en ansigtsblokade eller at kombinere med lattergas
under konstruktion af ansigtsblokaden efterfulgt af syning).
Vi benyttede lattergas/ilt med hjælp fra
moderen, som holdt masken, og det gik rigtigt godt. Drengen fik 4 sting uden lokalbedøvelse. Den lille fyr syntes, at det var lidt besværligt, men han var meget rolig til trods for
hans bekymring for nålen. Vi holdt ham lidt,
men han samarbejdede godt og var meget
tålmodig (og tapper!).
De nysgerrige tilskuere – 3 sygeplejersker
og 2 læger (ud over mig, som administrerede
proceduren) – og moderen, så alle meget glade ud”, sagde overlæge Marie-Laure Bouchy
Jacobsson.
Side 6
AURA VITALIS 1/11
Jari Tissari er
en ventet
gæst
Tekst og fotos: Juha Partanen, Taitomylly Oy
Jari udskriver en følgeseddel i
varevognens kabine. Papirarbejdet kan
udføres i forbindelse med leverancerne.
Linde Healthcare
Til trods for deres sygdomme
betragter hjemmeiltpatienter Jari
Tissari som en velkommen gæst
– han bringer dem nemlig noget
livsnødvendigt: hjælp til at
trække vejret. Kunderne roser
driften af den transporttjeneste,
der leverer medicinsk ilt.
Derudover synes alle at kunne
lide Jari.
Det er en klar tidlig morgenstund i Finland i
marts, og chauffør Jari Tissari fra transporttjenesten Veikko Hilska læsser de tomme iltflasker af på Linde Healthcares påfyldningsstation i Tuusula, og læsser derefter nye flasker
med medicinsk ilt ind i sin hvide MercedesBenz Sprinter.
”Jeg var nødt til at klæde mig varmt på her
til morgen, selvom det bliver solskinsvejr i dag,
og der bliver rigtigt varmt i bilen”, siger Jari.
Jari har leveret AGA-gasser i næsten 30 år.
Både vognparken og de transporterede produkter har forandret sig gennem årene. Jari
har kørt varevogn med gas og acetylen- og
hydrogenlastbiler, men i de seneste år har
han hovedsageligt leveret medicinsk ilt og
dermed fået mulighed for også at møde dem,
der bruger produkterne.
”Mange hjemmeiltpatienter lider af kronisk obstruktiv lungesygdom, hvilket er den
mest almindelige lidelse, der giver behov for
medicinsk ilt”, siger Jari.
Afhentning af tomme flasker
Leveringsruten, som logistikselskabet Bold
Moves Oy planlagde den foregående dag,
starter med levering af ilt til hjemmeiltpatienter. Jari leverer den første kasse til Vantaa, og
derfra fortsætter han 30 km vest til Siuntio.
Der står normalt en kasse med to tomme letvægtsflasker og venter på ham. Som sædvanlig erstatter han den med en kasse med to
fulde flasker ved at bytte kasser med kunden
ved døren.
I Kirkkonummi leverer Jari normalt først en
kasse til en ældre kunde, der bor i et rækkehus, og dernæst afleverer han en tank flydende oxygen til en kunde, der lider af kronisk
bronkitis. Jari er en meget erfaren chauffør, og
det tager ham ikke lang tid at bakke ind i
kundens indkørsel.
”Kunderne er alle meget flinke på hver
deres måde, selvom vi alle har vores gode og
dårlige dage”, siger Jari.
Den sidste hjemmeiltpatient denne morgen bor i den vestlige del af Helsinki, i Laut-
tasaari. Jari bærer kassen op til tredje sal i
denne etageejendom, eftersom der ikke er
nogen elevator i denne ældre bygning. Han
afhenter de tomme iltflasker og går tilbage
til varevognen. I årenes løb har Jari lært
hjemmeiltpatienterne at kende, selvom han
kun ser dem et kort øjeblik ved hvert besøg.
”Kunderne gør det værd at have dette arbejde. Når du har leveret ilt til de samme patienter et par år, og der kun står afhentning
af en tom flaske på fragtsedlen, får du aldrig
at vide, om patient er død eller har fået det
bedre. Lige før sidste jul tog jeg ud for at afhente en tom flaske. Da jeg ankom til patientens hjem, blev jeg mødt af en meget begejstret og glad mand. Han fortalte mig, at han
nu havde en ny lunge. Tidligere havde det
været en kamp for ham at komme til døren,
men nu havde han det rigtigt godt”, fortæller
Jari om denne hjertevarmende oplevelse.
Omkring 15 leverancer om dagen
I Meilahti, Helsinki, har Jari to leverancer i
samme område, en fem liters flaske med medicinsk ilt til både Triangle Hospital og til Helsinki Universitets Hospital, der også kaldes
Hilton. Ved hospitalsleverancerne er der ingen kundekontakt: Jari placerer de nye flaskerne på lageret, læser stregkoderne på returflaskerna og læsser dem ind i varevognen.
”Man kan foretage leverancerne her når
som helst. Der er ingen strenge tidsplaner”,
siger Jari.
Fra hospitalet fortsætter han til farmaceutisk fakultet på Helsinki universitetshospital i Viikki-området i Helsinki. Fakultetet har
bestilt en 10 liters flaske med medicinsk ilt
med en traditionel ventil. Alle andre kunder
har bestilt sikkerhedsflsker, der er udstyret
med en trykregulator og en lynkobling.
Jaris daglige rute omfatter normalt 15-17
kunder, og kan kører ca. 250-300 km om dagen. I dag er hans rute lidt kortere end normalt, og den ender på Malmi Hospital. Leveringsadressen forårsager imidlertid vanskeligheder. Efter et par telefonopkald bliver det
dog klart, at flakserne skal leveres til bygning 9 som sædvanlig.
Jari leverer ikke kun medicinsk ilt til
hjemmeiltpatienter, men også tit til sundhedsklinikker, redningsstationer, plejehjem
og beskyttede boliger. Ud over Helsinki-området foretager han også leverancer til Porvoo, Mäntsälä og Lohja.
”I sidste uge foretog jeg en levering til en
hjemmeiltpatient i Vironlahti, i nærheden af
Finlands østlige grænse. Det var en rar afveksling at køre en lidt længere rute”, siger
Jari ved slutningen af sin arbejdsdag. ■
Linde Healthcare
AURA VITALIS 1/11
Side 7
Tekniske
installationer
med gas
kræver nøje
vedligeholdelse
De tekniske installationer for
lægemiddelsgasser på vores
hospitaler er usynlige for de
fleste, men af afgørende betydning. Linde Healthcares serviceteknikere fører tilsyn med dette
udstyr. Intet må overlades til
tilfældighederne.”Service handler
først og fremmest om sikkerhed.
En mangel på gas ville være en
katastrofe for hospitalet”, siger
Hans Carlström.
Tekst: David Hulth Wallgren
Fotograf: Bengt Höglund
Hans Carlström er netop ankommet til Uppsala universitetshospital. Han skal til at starte
på flere ugers arbejde med servicering af udtag, stabilisatorer, trykfølere, regulatorer og
alarmsystemer.
”Der er utrolig meget udstyr, der skal
kontrolleres. Udenforstående er slet ikke klar
over, hvor meget der skal til for at sikre, at
gasflowet ikke svigter”, siger Hans Carlström,
servicetekniker hos Linde Healthcare.
Klokken er lige efter 9 om morgenen, og
Hans forlod Stockholm samme morgen. Nu
befinder han sig ved centralgasanlægget og
udveksler et par ord med Uppsalas kontrolog vedligeholdelsestekniker, Mathias Söderqvist. ”Det er altid rart at vende tilbage til
en kunde. Vi har en tæt dialog. Det er nødvendigt for, at arbejdet kan udføres tilfredsstillende. Vi gennemgår alt, der skal foretages, i fællesskab.”
Fortsættes på næste side
”Service handler først og fremmest om
sikkerhed. En mangel på gas ville være
en katastrofe for hospitalet”.
AURA VITALIS 1/11
Linde Healthcare
Mærkater på testet udstyr
garanterer sikker drift.
Dokumentation – Protokoller om alt
Hans Carlström er en af Linde Healthcares
serviceteknikere. Han arbejder med tjenesten QI Maintenance, dvs. teknisk servicering
af centralgasudstyr. Han betjener provinserne
Uppland, Södermanland, Västmanland, Östergötland og Stockholm.
Nu er det Uppsala, der har brug for hans
ekspertise. Hans Carlström regner med, at
det vil tage ca. fem ugers fuldtidsarbejde at
gennemgå hele universitetshospitalet.
Arbejdet kan begynde
Serviceprocedurerne begynder altid med at
teste alarmen. ”Vi tilslutter alle alarmerne til
de relevante indikatorpaneler og det centrale
overvågningssystem for at kontrollere, at de
udløses korrekt.”
Derefter arbejder han sig gennem systemet, afsnit efter afsnit. I dag har han en kollega med, som allerede har travlt med at servicere centralgastanken. Hans begynder arbejdet på et af udtagene.
”Jeg starter altid med at kigge på forrige
års vedligeholdelsesrapport. Den indeholder
notater om, hvad jeg skal kigge ekstra nøje
på, og ting, der skal ændres for at opnå et
højt niveau af driftssikkerhed.”
Protokollen er vigtig, og giver vejledning
om, hvad der skal gøres. Hans Carlström
overlader intet til tilfældighederne.
”Jeg kigger på det hele. Man må ikke
gøre noget halvt. Alt skal udføres 100 procent korrekt. Det passer mig fint, da jeg er
meget pertentlig.”
Det første udtag til medicinsk ilt tager et par
timer. Derefter går Hans Carlström videre til
det næste udtag, som er til medicinsk lattergas. Så går han ned til kældergangen, hvor
stabilisatorerne normalt er placeret, og derefter op til hospitalets afdelinger, hvor trykfølere, trykvagter og alarmer skal inspiceres.
”Hele gassystemet er enormt.” På Uppsala kommer Hans Carlström til at skrive 120130 protokoller. Når alt arbejde er afsluttet,
gennemgår han alle protokollerne med hospitalets driftschef.
”Ledelsen skal underskrive hver eneste
protokol i vedligeholdelsesrapporten. Det er
vigtigt, at de er informerede om, hvordan
gassystemets tilstand er. Protokollen er en
sikkerhed både for dem og for os, og det er
en vigtig del af hospitalets selvevaluering af
centralgassystemet for lægemiddelgasser.”
Nødtiltag
Servicearbejdet involverer også en række
nødudkald af og til. Dette kan skyldes en lækage eller noget andet, der skal afhjælpes
hurtigt. Visse fejl kan korrigeres ved at give
instrukser pr. telefon.
Linde Healthcares QI Maintenance-tjeneste er en metode til at sikre, at hvert eneste
apparat overholder drifts- og sikkerhedskravene.
Der kræves en særlig uddannelse for at
servicere lægemiddelgasudstyr. Dette skyldes, at sådanne apparater klassificeres som
medicinsk udstyr, som er CE-mærket i overensstemmelse med EU’s direktiv om medicinsk udstyr.
Hvis der udføres service af andre end
producentcertificeret servicepersonale, er det
brugeren af udstyret, der bærer ansvaret.
Produktet falder dermed ind under kategorien ”egenproduceret”, og ansvaret er ikke
længere producentens.
”Ingen bør påtage sig selv den mindste
vedligeholdelsesopgave, hvis de ikke har den
nødvendige uddannelse. Man er nødt til at
vide, nøjagtigt hvad man foretager sig.”
Hans Carlström har arbejdet hos selskabet siden midten af 70’erne og nærmer sig
pensionsalderen.
”Nu må vi se, om jeg overhovedet er i
stand til at holde op. Jeg er så glad for arbejdet”, siger han. ■
QI Engineering
Equipment
– nye
innovative
produkter
Linde Healthcares portefølje af centralgasudstyr er blevet udvidet med en række nye innovative produkter. Vi kalder dem QI Engineering Equipment.
Produkterne er kendetegnet ved korte leveringstider, lave driftsomkostninger og innovative løsninger med optimal funktionalitet.
QI Engineering Equipment er et stort sortiment af medicinsk centralgasudstyr, der giver brugerne mange fordele, herunder:
•
•
•
•
•
•
Integrerede alarmsystemer
Let betjening og vedligeholdelse
Måling af forbrug
Hændelseslog
Integration med central overvågning
Fysisk afbrydelse af flow
Kontakt os for at få yderligere oplysninger.
Foto: Miha Horvat
Side 8
QI Engineering Equipment til medicinske
centralgassystemer
QI står for Quality Improvement – dvs. forbedret kvalitet. QI Engineering Equipment er en
meget vigtig del af det medicinske gassystem, som sikrer, at det lever op til bedste
praksis-standarderne for kvalitet såvel som
sikkerhed, pålidelighed og effektivitet.
Tekst: Fredrik Bjärfors, Business Manager
QI Services & Equipment REN, Linde Healthcare
AURA VITALIS 1/11
Linde Healthcare
Side 9
SPØRGSMÅL OG SVAR
Mikrochip med ICC nummer
Vigtig information
I tekst og symboler
på gasflasker
Du vil finde vigtig information på gasflasken,
som guider dig til en let, sikker og korrekt
identifikation af hvilken gas, flasken indeholder og hvordan du håndterer flasken korrekt i
dit daglige arbejde.
Batchetiket med
holdbarhedsdato
Farvekode som
angiver flaskens
indhold
På alle trykflasker er følgende påstemplet:
• Maksimalt fyldningstryk
• Flasketype og størrelse
• Flaskens taravægt
(hvor meget en tom flaske vejer)
• Flaskens trykprøvningsdato
Tekst: Kjersti Tjugum Eie, Business
Unit Manager, Linde Healthcare
Foto: Bengt Höglund
Transportsymbol
Produktetiket
Flaskens farve angiver
om det er medicinsk,
special eller industrigas
Kilde: GyroHSR
Linde Healthcare REALfund
– du ser potentialet, lad os gøre
det til en virkelighed
Som førende leverandør af lægemiddelgasser verden over, har Linde Healthcare længe været
involveret i udviklingen af behandlinger og diagnostiske procedurer, hvor der er behov for
gasser, gasteknologi eller gaskompetence. Eksemplerne omfatter medicinsk lattergas-/iltblandinger til lindring af akut smerte, udviklingen af nitrogenoxid til humanmedicinsk brug
og flere andre former for iltbehandling
Med Linde Healthcare REALfund ønsker vi at støtte og stimulere nye og innovative ideer,
forskning eller projekter, der er knyttet til brugen af gasser inden for sundhedspleje. I tråd
med vores rolle som en førende partner inden for sundhedspleje ønsker vi at bringe lovende
ideer og forskning ud til plejestedet og opfylde praktiserende lægers, sundhedspersonales
og patienters mål verden rundt.
Fokusområderne for 2011 er åndedrætsmedicin, akut smertebehandling og sårpleje med
brug af gas. Er du praktiserende læge, en patientorganisation, opfinder eller akademisk forsker? Alle, der er aktive inden for fokusområderne, kan ansøge, og projekter kan få tildelt op
til 75.000 euro pr. projekt. Ansøgninger modtages løbende og gennemgås to gange om året
af Linde Healthcare med støtte fra eksterne eksperter.
Vi opfordrer dig til at deltage i vores løbende indsats for at skabe reelle fordele inden for
sundhedsplejeudviklingen.
Du kan få yderligere information om REALfund, og hvordan du ansøger, på vores websted
www.linde-healthcare-realfund.com ■
Tekst: Perrine Vallet, Marketing Communication Manager, Region Europe North
En ildflues spontane blink. Inspiration
fra naturen, fra vores liv og daglige rutiner
– potentialet er overalt omkring os.
Side 10
AURA VITALIS 1/11
Linde Healthcare
Her ses Jan Madsen, Kenneth Petersen og Egon Rasmussen
Ny ringledning
på afdeling 103 (højhuset)
på Herlev Hospital
Grundet de mange nye udflytninger fra forskellige Københavnske hospitaler til Herlev,
er der et større ombygningsarbejde igang på
Herlev Hospital.
En relativ simpel ting, som at ønske et
højere loft i afdeling 103 i højhuset, betød at
alle installationer måtte flyttes, deriblandt
også de medicinske gasinstallationer, inklu-
sive ilt forsyningen.
En ikke helt nem opgave, idet der forsynes fra denne afdeling, og op til 10 sal . Ialt 3
forsynings rørføringer skulle etableres samtidigt, mens afdelingerne var i fuld sving,
nemlig : 103 til 110. 110 til 117. 117 til 126.
Som VVS ansvarlig på Herlev Hospital,
Egon Rasmussen sagde: ”Det er ligesom at
reparerer en Jumbo jet mens den flyver.”
Vores serviceafdeling løste denne opgave
sammen med YIT, som også er Herlev’s normale VVS firma.
Dette blev løst uden en eneste klage fra
involverede afdelinger, idet deres produktion
ikke var berørt af ombygningen på noget
tidspunkt.
Grundet ringenes opbygning, lukkede vi
af for en enkelt sektion, til og med 10 sal og
der blev der brugt 5 L LIV flasker, til at forsyne patienterne med i mellemtiden.
Da vi skulle tilkoble den nye ringledning,
blev der sat et 70 m langt forsyningsrør, som
vi forsynede de 3 ringledninger med, via vores mobile nødforsyning, som var blevet
etableret i kælderen.
Samtidigt satte vi også en ny nødcentral
op i kælderen under K2, med en ekstra nødforsyning, således at hele højhuset fremover
kan forsynes fra denne, hvis der skulle komme et nedbrud på hovedforsyningen fra tanken.
Ved denne ombygning, blev der ligeledes
fjernet en masse af de ældre Saunders ventiler, i de involverede afdelinger samt udskiftet
et stykke kobberrør på hovedforsyningen,
som var blevet bukket kraftigt, hvilket gjorde
at det var meget svækket, samtidig med at
det sad et kritisk sted, så når / hvis det gik i
stykker ville have medført et svigt i forsyningen til højhuset. ■
Tekst samt foto: Jørgen P. Olsen, Key Account
Manager, Linde Healthcare
Kvalitet og
patientsikkerhed
Kvalitetsafdelingen i Linde Healthcare arbejder på forskellige fronter for at øge kvalitetsniveauet og patientsikkerheden. Et af vores
nye fokusområder er træning, indrapportering og overvågning af Vigilance (bivirkning)
sager, både intern og hos vores kunder. Intern træning i Vigilance området med gennemgang og håndtering af ”real life” sager,
er nu en rutinemæssige træning, som er en
del af alle vores medarbejderes træningsplan og som gentages på fastlagte frekvenser.
Vi har også udarbejdet træningsmateriale, for at informere medarbejdere på sygehusene, om nødvendigheden af indrapportering af disse sager til Linde Healthcare eller
evt. til lægemiddelstyrelsen. Dette indebærer et tæt samarbejde imellem vores Key Account Managers samt sygehuspersonalet
med hensyn til forståelse, indrapporteringsprocessen og eventuel opfølgning på Vigilance sager. Som et eksempel på dette tætte
samarbejde, kan bla. nævnes en sag på
Næstved sygehus, hvor en iltkrævende patient, der grundet pladsmangel var anbragt
på gangen, og flasken med ilt var løbet tør.
Denne sag var rapporteret som en alvorlig
hændelse, med medicinske udstyr til lægemiddelstyrelsen. Patienten blev heldigvis
ikke skadet, og derfor var sagen oprettet
som en ”near miss” for at undersøge årsagen
nærmere, samt finde frem til evt. korrigeren-
de og forbyggende handlinger for at undgå
lignende hændelser i fremtiden.
Ved at tage førertrøjen på indenfor dette
område, håber kvalitetsafdeling at kunne bidrage med endnu større kendskab, til vores
medicinske produkter og udstyr. Vi er overbevist om at med øget fokus på bivirkningsområdet, kan vi være med til at udvikle den
nye generation af produkter, som har en
endnu større ønsket effekt for patienter, men
samtidigt reducere de følgende bivirkninger
der kan forekomme med anvendelse af produkterne. ■
Tekst: Khosro Davani, QA Manager, Linde
Healthcare
AURA VITALIS 1/11
Linde Healthcare
Side 11
Nogle af områderne har vi endnu ikke i Danmark. Dette er det nye
fælles navn, man har valgt til den lange række af services vi har tilbudt og tilbyder vores kunder – bla. ACCURA®, Risk analyser, Teknisk
service , uddannelse etc.
I fobindelse med lanceringen af dette nye koncept, har vi valgt
at tilbyde vores uddannelse, som e-learning til hospitalerne og dets
personale , da denne form for uddannelse vinder mere og mere indpas på hospitalerne.
Det vil blive målrettet til bla. teknisk personale, portører, samt
sygeplejersker. Uddannelsen indeholder nedestående 6 dele – love
& regler, hvad er en medicinsk gas , gassers egenskaber, flaskehåndtering og sikkerhed, håndtering af gasflasker på afdelingen
samt medicinske centralgasanlæg. Vi regner med at kunne tilbyde
vores kunder disse uddannelsesmoduler 4 kvt. 2011. ■
Her ses alle de områder QI Medical Gas Services dækker.
Tekst: Tina Fredericia, Market communikation, Linde Healthcare
QI Training del 1.
Love og regler.
QI Training del 2.
Hvad er medicinsk gas ?
QI Training del 3.
Gassernes egenskaber.
I den her modul vil du få en overordnet
information om love og regler ved anvendelse
og håndtering af medicinske gasser.
I den her modul vil du få grundlæggende
information om medicinske gasser, deras
egenskaber og deres forskellige leveringsformer.
I det her modul kommer du til at lære mere om
gassernes egenskaber. Denne kundskab er vigtig
for at kunne forstå at håndtere gasser på en
sikker måde.
QI Training del 4.
Flaskehåndtering og sikkerhed.
QI Training del 5.
Håndtering af gasflasker på afdelingen.
QI Training del 6.
Medicinske centralgassystemer.
I den her modul lærer du let at kunne
identificere gasflasker.
I det her modul kommer du at lære at håndtere
og transportere flasker på en sikker måde,
hvordan man tilslutter en regulator; Hvad man
gør hvis der er noget galt med gasflasken.
I det her modul kommer du til at lære mere
om hvordan medicinske centralgassystemer er
bygget op, driften af disse samt udstyr.
NY MEDARBEJDER
– Market access &
Development projects
1. april startede Lisbet Gamborg i Linde Healthcare
som: Manager, market access & development projects med følgende regionale ansvarsområder indenfor Healthcare’s områder:
Care concepts & gas therapies, project management, health economic calculations.
Jobbet vil være med både regionale ansvarsområder, men også
med en lokal funktion i Danmark, særligt med henblik på at udvikle
nye forretningskoncepter i Danmark og implementere nye forretningsområder som vi allerede tilbyder i andre lande.
Lisbet kommer med en baggrund fra sundhedsvæsenet, idet hun
er uddannet fysioterapeut, men arbejdede i forsikringbranchen som
sundhedscoach. Her har hun sideløbende uddannet sig med en Master
i Public Health, med speciale indenfor Health Economic Calculation.
Vi byder Lisbet velkommen ! ■
Tekst og foto: Tina Fredericia, Market communication, Linde Healthcare
Udstillinger og konferencer 2011
9.-11.6.2011
XLV Nordic Lung Conference,
Helsinki, Finland
15.-17.6.2011 SSAI Congress, Bergen, Norway
5.-7.10.2011
FSD, Pejsegården, Brædstrup
AGA A/S, Linde Healthcare
Vermlandsgade 55, 2300 Kbh.S.
Tlf. 70 104 103
E-mail: [email protected]
www.linde-healthcare.dk
Adressekilde: AGA-kunderegister.
ACCURA® er et registreret varemærke tillhørende The Linde Group.
QI Medical Gas Services/e-learning
Iltbehandling
i hjemmet
Linde: Living healthcare
Linde Healthcare er Danmarks førende leverandør af medicinske
gasser og udstyr til iltbehandling i hjemmet. Vi tilbyder tjenester
inden for medicinske gasser, såsom udstyr, installation, uddannelse,
service og vedligeholdelse.
For mere information om vores produkter og services, bedes du ringe
til kundeservice på 70 104 103 eller se www.linde-healthcare.dk
Linde Healthcare
AGA A/S, Vermlandsgade 55, 2300 København S. DK
Telefon: 70 104 103, [email protected], www.linde-healthcare.dk