Afgørelse

Transcription

Afgørelse
Forbilledligt eksempel på en åben forretningsmodel
medWorks er first mover
herhjemme! Med en åben forretningsmodel innoverer netværksgruppen for danske og
internationale kunder inden
for healthcare
Anders Jørgensen, journalist for Next Practice
Innovationslitteraturen er i disse år spækket
med artikler og begreber omkring åben innovation og åbne forretningsmodeller. Den fortæller
om strategier som bebudes at være virksomheders redningsplanke i en tid med krise og stærkt
globaliserede konkurrencevilkår.
Virksomheder har til stadighed brug for udvikling af produkter og services for at gøre sig i konkurrencen og skabe vækst og arbejdspladser, så
de ikke havner i, commodity traps og ender med
at konkurrere på pris alene pga. for uinteressante
varer og ydelser på hylderne.
Åben innovation og åbne forretningsmodeller
anviser veje til at skabe det nye. Det handler alt
sammen om at åbne mere op for omverdenen og
samarbejdsmulighederne.
I åben innovation bliver eksterne
kilder som eksempelvis fageksperter og almindelige brugere og
andre inddraget i udviklingen af
produkter eller services. Forskning har vist, at den åbne tilgang
mindsker udviklingsomkostninger og giver højere kvalitet på
innovationsarbejdet.
Åbne forretningsmodeller
handler om, at virksomheders
innovation er åben eller inddrager eksterne i virksomhedens
forretning - det kan eksempelvis
være i markedsførings- og salgsaktiviteter.
medWorks viser vejen
Et forbilledligt eksempel i
Danmark, som omsætter ordene omkring åbne
forretningsmodeller til skinbarlig handling er
netværket medWorks, der bevæger sig indenfor
healthcare. De indtil videre 12 specialiserede
virksomheder, der indgår i netværksgruppen
laver forretning og markedsføring sammen og
udvikler produkter og services for deres danske
og internationale kunder.
De står stærkere sammen og har lettere ved at
tjene penge end hver for sig. Dels fordi de sammen kan tilbyde kunden en unik ydelse, som de
ikke er i konkurrence med lavprisleverandører
fra fx Asien om at tilbyde, og dels fordi virksomhederne med hvert deres speciale giver hinanden
adgang til kunder, der ikke før var inden for rækkevidde.
Den åbne forretningsmodel var nøglen ud af
krisen for Knudsen Plast A/S
Knudsen Plast A/S, der er specialister i plaststøbeteknik, stod for fire år siden som underleverandør til en branche i hastig forandring. Deres
tidligere faste medico-kunder flyttede produktionen til Østeuropa, Mellemamerika og især
Fjernøsten.
Det fjernede grundlaget for, at Frederiksværkvirksomheden kunne fortsætte sit liv som underleverandør. Det var nødvendigt at redefinere sig.
”Vores marked skrumpede. Vi var
nødt til at finde noget, der kunne
skabe værdi og vækst for at komme videre.”
- Vores marked skrumpede. Vi var nødt til at
Jacob Schlundt, business development manager i medWorks.
finde noget, der kunne skabe værdi og vækst for
at komme videre. Alternativet var at lukke butikken herhjemme og sige det var så det og drive
virksomheden videre fra vores fabrik i Slovakiet,
fortæller direktør Jens Thor Hansen.
Forvandlingen til kompetencehus
Med den horisont valgte Knudsen Plast A/S at
ryste godt og grundigt op i posen med kompetencer, muligheder og marked. Det førte til visionen
og forvandlingen til et kompetencehus bygget
på et unikt netværk af virksomheder indenfor
healthcare, der tilsammen kan materialisere
kundernes ideer, og udvikle nye produkter hurtigt, billigt og i høj kvalitet samt være strategisk
samarbejdspartner.
medWorks har været i gang i to år. Tilsammen
dækker kompetencefeltet idéudvikling, design,
markedsforståelse, materialer, teknologi, produktion og dokumentation indenfor medicinsk
udstyr. De specialistkompetencer en B2B-kunde
traditionelt køber af flere leverandører, kan han
få hos medWorks. På medWorks hjemmeside
præsenterer de sig:
“As a network of European companies, our expertice covers the entire development cycle, from
initial concept design to full-scale manufacturing
and pretty much everything in between.”
Virksomhederne i netværket er blandt andre
Designit, Teknologisk Institut, Bosch Moeller og
Devicon, CC Plast og Technolution.
Sådan ser den åbne forretningsmodel ud
Den åbne forretningsmodel er baseret på overskuelighed og klare aftaler. Kundevirksomheden
har en og samme indgang til medWorks. De
møder én projektmanager, der bliver lavet én
hemmeligholdelsesaftale (Red: Non Disclosure
Agreement kaldet NDA) og det er som udgangspunkt altid kunden, der ejer rettighederne til de
nye produkter eller services, som udvikles.
Efterspørgslen, hvordan er det med den?
- Der er en trend, at virksomhedernes produktion er spredt ude i verden og deres udviklingsafdelinger bor herhjemme. Derfor er det svært
at lave integreret produktudvikling, fordi du skal
have kontakt til produktionsstederne. Med vores
nære adgang til faciliteter i Danmark, Sverige og
Nordtyskland kan medWorks tilbyde hurtigere
og mere effektiv adgang til plastteknologi og produktionsviden og dermed spare vores kunder for
mange rejser til produktionssteder i eksempelvis
Mexico eller Kina, siger Jens Thor Hansen, der er
direktør i Knudsen Plast A/S.
Aldrig før har hastighed været så vigtigt et konkurrenceparameter som i dag, hvor produktlivscyklusser bliver kortere og kortere. Studier har
vist, at produkter, som er seks måneder forsinket til markedet, kan miste op til en tredjedel
af den potentielle profit. Det er beskrevet i den
forskningsbaserede artikel fra 2011, ”Effektiv
time-to-market: Et spørgsmål om kontrol med
rodfæstede eller udnyttelse af rodløse forsyningskæder?”, som blev skrevet af forskere fra
Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
på Syddansk Universitet.
Jo tidligere indsats jo bedre produkter på
markedet hurtigere
- Jo tidligere i processen, vi får lov at sætte ind,
desto bedre og billigere for kunden. For så kan
vi bedst udnytte ”windows of opportunity” og
tage de rigtige beslutninger fra starten og derved
minimere totalomkostningerne for projektet.
Vores holistiske og tværfaglig tilgang sikrer, at
de mange gode idéer bliver optimeret til masseproduktion, siger Jacob Schlundt, der er business
development manager i medWorks.
Ønskeopgaven for netværket er at indgå i et
strategisk partnerskab med kunden fra den
allerførste idéfase. Det giver de bedste muligheder for innovationen og produktudviklingen og
medWorks kan sætte det rigtige hold fra start og
arbejde ud fra nøje afstemte forventninger for
forløbet. Tætte leverandørrelationer kan reducere lead-time og dermed time-to-market.
Forventningsafstemningen er vigtig og sammensætningen af medWorks-holdet varieres fra projekt til projekt. Er det en justering af et produkt
med ny funktionalitet, en variant af et eksisterende, en kombination af flere eksisterende eller
et helt nyt produkt?
Men det går vel ikke bare af sig selv at sælge
hjælp til innovation?
Virksomheders traditionelle tilgang til at søge
løsninger på udfordringer sker ikke gennem
afsøgning i omverdenen efter svar. Virksomheder
derimod, der bekender sig til åben innovation,
har forstået, at lige meget, hvor mange ansatte,
man som virksomhed har, vil der altid være
endnu flere kompetente mennesker udenfor
virksomheden - hvorfor det kan betale sig at
åbne op.
medWorks betoner vigtigheden af at være aktive
netværkere både i forhold til at blive klogere og
til at genere salg for netværket. For eksempel
Jens Thor Hansen, direktør i Knudsen Plast A/S.
deltager alle medarbejdere i Knudsen Plast A/S
i mindst et fagligt netværk hver. Lysten og evnen
til at skabe og vedligeholde relationer er forretningskritiske, når man arbejder med en åben
forretningsmodel. Salget og dialog sker på alle
niveauer fra bestyrelsen til direktøren, designeren og manden i produktionen.
- Det her er ikke noget, du bare gør over natten.
Forretningsmodellen er hele tiden under udvikling, siger Jens Thor Hansen.
Med igangsættelsen af medWorks kan han med
rette kalde sig first mover herhjemme indenfor
healthcare med den åbne forretningsmodel.
- Du kan sige, at jeg er first mover, men jeg var
også first customer forstået på den måde, at jeg
har siddet som udviklingsdirektør i en virksomhed, før jeg kom til Knudsen Plast A/S. Der ville
jeg ønske, at vi havde haft sådan en mulighed,
fordi vi stod i en vækstsituation og have brug
for ressourcer, men skulle først igennem et langt
rekrutteringsforløb. Vi kunne have nået meget
hurtigere frem til nogle af løsningerne, hvis vi
havde kunnet ligge noget mere af opgaven ud i
byen, siger Jens Thor Hansen.
Det skal med, at det har været en vigtig del af
skiftet, at få medarbejderne i de virksomheder,
der indgår i medWorks, med på idéen. Medarbejderenes opbakning har selvfølgelig været helt
afgørende for, at det er lykkedes.
- I en virksomhed som Knudsen Plast er virksomhedsværdierne langt hen ad vejen de samme,
som de har været siden 70’erne. Det har ikke
været en kulturrevolution. Man skal stadig holde
ord, levere til tiden og være samarbejdsvillig. Det
nye, er, at du lærer noget nyt hver dag og at du
skal bryde vaner, siger Jens Thor Hansen.
Vil du vide mere om åbne forretningsmodeller,
kontakt:
Kristina Nielsen, projektleder af Next Practice:
www.next-practice.dk
E-mail. [email protected] - Tlf. 7220 2916
Erhvervsudviklingsdivisionen, Teknologisk
Institut