Oplæg ved Jesper C. Sort, Aalborg Universitet

Transcription

Oplæg ved Jesper C. Sort, Aalborg Universitet
Agenda
» Hvad er forretningsmodeller?
» Korte eksempler på forretningsmodeller
» Business model canvas som værktøj
» Value proposition canvas som værktøj
» Konkrete eksempler
» Opsummering
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 1
Jesper C. Sort
• Titel: PhD studerende på AAU
• CREBS / BMDC
• Arbejder med:
• Forretningsmodeller omkring nye virksomheder og investorer
• Forretningsmodeller som fælles forståelse mellem investor og
iværksætter
• Workshops med virksomheder som vil arbejde med deres
forretningsmodel
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 2
Begrebet
”forretningsmodeller”
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 3
”A very used word but we don’t
speak about the same thing –
people have different mental
models”
- Alexander Osterwalder
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 4
ΔV? $?
Forretningsmodel definitioner
• "En forretningsmodel beskriver den måde, hvorpå en organisation skaber,
leverer og fastholder værdi", Osterwalder & Pigneur, 2009.
• En forretningsmodel er den logik, som forener virksomhedens overskudsmodel
med, hvorledes man organiserer og sammenstykker sine aktiviteter. Med andre
ord kan man sige at forretningsmodellen er den platform, der muliggør at en
virksomhed kan føre sin strategi ud i livet (Nielsen 2006)
Mere herom:
• Download ”Business Models: Networking, Innovating and Globalizing” gratis på
www.bookboon.com
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 5
Succesfulde
forretningsmodeller
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 6
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 7
HVIS DU IKKE BETALER, SÅ ER DET FORDI DU
ER BACON!
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 8
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 9
Er der muligheder
andre steder?
Kan vi lære af
eksisterende
forretningsmodeller
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 10
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 11
Kan man sælge et spil gratis?
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 12
Business Model
Canvas som
værktøj
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 13
Forretningsmodel som værktøj
•
Der findes mange forskellige måder at skabe et overblik over en virksomheds
forretningsmodel. Et af de værktøjer, som man kan bruge i relation til især
SMV’ere er Osterwalders Business Model Canvas.
•
Styrken ved dette værktøj er visualiseringen af de forskellige elementer i en
virksomheds forretningsplan, og en forståelse heraf kan sikre en optimering
samt en løbende justering i forhold til nye forretningsmuligheder, hvorved
værktøjet kan medfører en fremdrift i virksomheders tankemønstre.
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 14
områder
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 15
HVORDAN
?
HVAD
?
€?
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 16
profit formel
HVEM
?
$?
Forretningsmodel kanvas – The Business Model Canvas
4 områder 9 byggeblokke
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 17
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 18
Super Toast
Nøgle aktiviteter
Kunderelationer
Kundesegmenter
Nøgle partnere
Nøgle ressourcer
© Business Model Design Center
Omkostnings
12-01-2015
Side 19
struktur
Kanaler
Indtjenings kanaler
Business Model Generation (2010)
(www.businessmodelgeneration.com  72 siders preview af bogen)
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 20
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 21
Value
proposition
canvas
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 22
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 23
Forstå Jobs-To-Be-Done - og skab værdi!
» Design af et innovativt værditilbud til vores kunder starter ved, at man virkelig forstår
kundens "job-to-be-done" Udgangspunktet er simpelt: kunder køber ikke produkter
eller services. De "hyre" dem til at udrette et job, udføre en opgave eller nå et mål.
Vi kalder disse opgaver eller mål "job-til-være-done”:
”Folk køber ikke en boremaskine, fordi de ønsker en boremaskine –
de køber en boremaskine, fordi de har brug for at lave et hul”
- Theodore Levitt
» Produkter eksisterer altså for at hjælpe nogen med at udføre deres job(s).
» Når man ser gennem en job-to-be-done linse, er det nemt at se, at målet for
innovation er at skabe produkter og services, der hjælper kunderne med at udføre
deres opgaver eller nå deres mål signifikant bedre (end de gør med andres
produkter og services). Folk køber ikke eller skifter til et produkt, som kun får deres
job gjort 1 eller 2 procent bedre. Signifikant forbedring - 20 procent eller mere kræves normalt for at opnå en førende markedsposition
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 24
Forstå Jobs-To-Be-Done - og skab værdi!
» Et specifikt kundesegment har forskellige Jobs-To-Be-Done samt har forskellige
oplevede gevinster og smerter i forbindelsen med udførelsen af disse
» Derfor er det essentielt, at forstå hvilke job(s) der regelmæssigt opstår i
kundernes liv, som de muligvis vil ”hyre” produkter og services til at udføre for
dem. Men dette kan være problematisk, specielt fordi:
1) Man skal tænke på jobbet fra kundernes perspektiv – ikke
virksomhedens
2) Man skal tænke stort – favne om hele jobbet, ikke bare dele af det
3) Man skal fokusere på det funktionelle job – ikke de følelsesmæssige
mål, der er følgevirkning heraf
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 25
Eksempel
En virksomhed der leverer sprøjtemidler til
landmænd – hvilket job forsøger kunderne at ”hyre”
produktet til?
Dræbe ukrudt?
Dyrke
afgrøder?
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 26
FIT
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 27
1
5
Skitsér den specifikke
række af produkter &
services der er rettet mod
det udvalgte
kundesegment
6
Angiv hvorledes denne række
af produkter & services skal
skabe gevinster før, under
eller efter jobbet
- øge/skabe kundegevinster
3
Angiv alle de ting, som
repræsentere en gevinst
for kunden, for det enkelte
job
- noget kunden ønsker
Udvælg et specifikt
kundesegment
2
Skitsér de specifikke jobs
det udvalgte
kundesegment forsøger
at udføre
Husk at prioritere
kundeopgaverne ud fra et
hyppighedsgrad
7
Angiv hvorledes denne række af
produkter & services skal lindre
kundernes smerter får, under eller
efter kundejobbet
- reducere/eliminere smerter
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 28
4
Angiv alle de ting, som
repræsentere en smerte
for kunden, for det enkelte
job
- noget kunden vil undgå
VPC eksempel
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 29
VPC eksempel
» Produkt: digital musikafspiller
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 30
Massemarkede
t
Tilbyde
tusindvis af
sange i din
lomme
Selve enheden/
afspilleren
Convenience
Adgang til en
online butik med
indhold fra alle
større
pladeselskaber
Muligheden for
at købe ny
musik
Have alt ens
musik
tilgængeligt
altid
At finde
ønskede sange
hurtigt
Automatisk
afspilning af
musik som
passer til ens
humør
Software
Online butik
Reduktion af
indlærings-kurven
ved problemfri
integration af hardog software
Vægten af
afspilleren
Indlæringskurven
Eliminering af, at
man konstant skal
kopiere sange frem
og tilbage pga. lille
lagerkapacitet
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 31
Batteritiden
For en digital musikafspiller,
er jobbene:
Købe,
downloade,
overføre og lytte
til musik ”on the
go”
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 32
Hvornår kan VPC benyttes?
Hvis man som virksomhed har glemt mantraet:
”Your customers do not exist to buy. You exist for them!”
» Ny forretningsmodel – nyt værditilbud (?)
» Eksisterende forretningsmodel– ændre/justere værditilbuddet?
 ny forretningsmodel konfiguration
» Bedre forståelse af de jobs man løser kan medføre nye forretningsmodeller
» Nye kundesegmenter – tilpasse værditilbuddet til dem ved nye produkter
og/eller services som hjælper dem med at løse deres jobs, skabe gevinster
samt lindre deres oplevede smerter før, under eller efter jobbet er udført?
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 33
Vores egne antagelser om kundesegmentet…
og dertilhørende design af værditilbuddet
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 34
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 35
Live test på
markedet – snak
med kunderne for
at validere
antagelserne…
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 36
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 37
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 38
FIT
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 39
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 40
Eksempel
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 41
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 42
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 43
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 44
Hvilke elementer kan inspirere til en
”mobilerevolution”?
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 45
Mobilbetaling
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 46
Mobilløsning til ”markedsplads”
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 47
Nye forretningsmodeller og mobilemuligheder
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 48
Mobilløsning for ”motionsfolket”
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 49
Forretningsmodel
innovation
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 50
Kaffemaskiner  Pods via
egen distribution
”Not invented here”  Open Business Model
Engangssalg  Brugerbetaling
Computere  Software og
platform
(system)
© Business Model
Design Center
12-01-2015
Side 51
Søgemaskine  Præcis annoncering
Læringer
Fokus på svagheder kan styrke kreativiteten
Netværk letter vejen
til målet
Prøv mange
modeller af
Hav modet til at tænke radikalt
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 52
© Business Model Design Center
12-01-2015
Side 53