august 2013 - Østjysk Husflid

Comments

Transcription

august 2013 - Østjysk Husflid
Konstruktionsprojektdata
Indholdsfortegnelse




Lagdeling
Illustration af lag, principlængdesnit
Illustration af lag, principtværsnit
Illustration af lag, principplan
Lagdeling
Levering af Konstruktionsprojektdata, skal helst ske i CAD-filer med DDA koder i overensstemmelse med
nedenstående. Dog er det muligt at levere DSFL-filer med brug af DSFL koder fra det nedenstående.
Filnavngivning for aflevering af linjefiler i CAD filer (Microstation = *.dgn, Autocad = *.dwg) DSFL format
(*.dsf) er afhængig af fase og er som følger filnavngivningen.
Datastandarder
For hver konstruktionsdel er der angivet tre generelle lag. Disse lag er viser de tre typer hvert lag kan have.
Det normale, det skjulte som er lagnavnet efterfulgt af "_H" og opstalt, som er lagnavnet efterfulgt af
"_Op".
Titel
Beskrivelse
DDA
Belægning
Leje
Fritrumsprofil
Konstruktions Centerlinje
Centerlinje for tracé
Terræn
Terræn Skjult
Skråningssignatur
Asfaltbelægning på vejen/broen
Leje
Fritrumsprofil for underført vej/bane
Centerlinje for konstruktionen
Centerlinje for vej/bane
Terræn der snittes i
Terræn i baggrunden, F.eks. eksisterende
Skråningssignatur
TB_K_---_Belag
TB_K_---_LejeTB_K_INF_FrPrf
TB_K_---_CL--TX_L_HOR_CL--TX_P_---_Teran
TX_P_---_Teran_H
TX_G_INF_SkrSg
Bjælke
Bjælke Skjult
Bjælke Opstalt
Bjælke (Beton)
Bjælke (Stål)
Bjælke (Element)
Bjælke Armering
Bjælke Ekstra Armering
Bjælke Belægning
Bjælke Fuge
Bjælke Støbeskel
Bjælke uspecificeret
Skjult bjælke (Er gemt bag en anden del)
Opstalt af Bjælke
Beton Bjælke
Stål Bjælke
Element Bjælke
Armering i bjælke
Ekstra armering i bjælke
Belægning på bjælke
Fuger i bjælke
Støbeskel i bjælke
TB_K_BJL_----TB_K_BJL_-----_H
TB_K_BJL_-----_Op
TB_K_BJL_Beton
TB_K_BJL_Staal
TB_K_BJL_ElemTB_K_BJL_Arm-TB_K_BJL_Arm--Ekstra
TB_K_BJL_Belag
TB_K_BJL_FugeTB_K_BJL_Sskel
Fundament
Fundament Skjult
Fundament Opstalt
Fundament (Beton)
Fundament (Element)
Fundament Armering
Fundament Ekstra Armering
Fundament uspecificeret
Skjult fundament (Er gemt bag en anden del)
Opstalt af Fundament
Beton Fundament
Element Bjælke
Armering i fundament
Ekstra armering i fundament
TB_K_FUN_----TB_K_FUN_-----_H
TB_K_FUN_-----_Op
TB_K_FUN_Beton
TB_K_FUN_ElemTB_K_FUN_Arm-TB_K_FUN_Arm--Ekstra
Fundament Belægning
Fundament Fuge
Fundament Støbeskel
Fundament Renselag
Belægning på fundament
Fuger i fundament
Støbeskel i fundament
Renselag
TB_K_FUN_Belag
TB_K_FUN_FugeTB_K_FUN_Sskel
TB_K_FUN_RensL
Pæl
Pæl Skjult
Pæl Opstalt
Pæl (Beton)
Pæl (Stål)
Pæl (Element)
Pæl Armering
Pæl Ekstra Armering
Pæl Belægning
Pæl Fuge
Pæl Støbeskel
Pæl uspecificeret
Skjult pæl (Er gemt bag en anden del)
Opstalt af Pæl
Beton Pæl
Stål Pæl
Element Pæl
Armering i pæl
Ekstra armering i pæl
Belægning på pæl
Fuger i pæl
Støbeskel i pæl
TB_K_PAL_----TB_K_PAL_-----_H
TB_K_PAL_-----_Op
TB_K_PAL_Beton
TB_K_PAL_Staal
TB_K_PAL_ElemTB_K_PAL_Arm-TB_K_PAL_Arm--Ekstra
TB_K_PAL_Belag
TB_K_PAL_FugeTB_K_PAL_Sskel
Plade
Plade Skjult
Plade Opstalt
Plade (Beton)
Plade (Stål)
Plade (Element)
Plade Sætningsplade
Plade Sætningsplade Skjult
Plade Armering
Plade Ekstra Armering
Plade Belægning
Plade Fuge
Plade Støbeskel
Plade uspecificeret
Skjult plade (Er gemt bag en anden del)
Opstalt af Plade
Beton Plade
Stål Plade
Element Plade
Sætningsplade
Skjult Sætningsplade
Armering i plade
Ekstra armering i plade
Belægning på plade
Fuger i plade
Støbeskel i plade
TB_K_PLA_----TB_K_PLA_-----_H
TB_K_PLA_-----_Op
TB_K_PLA_Beton
TB_K_PLA_Staal
TB_K_PLA_ElemTB_K_PLA_SatPl
TB_K_PLA_SatPl_H
TB_K_PLA_Arm-TB_K_PLA_Arm--Ekstra
TB_K_PLA_Belag
TB_K_PLA_FugeTB_K_PLA_Sskel
Søjle
Søjle Skjult
Søjle Opstalt
Søjle (Beton)
Søjle (Stål)
Søjle (Element)
Søjle Armering
Søjle Ekstra Armering
Søjle Belægning
Søjle Fuge
Søjle Støbeskel
Søjle uspecificeret
Skjult søjle (Er gemt bag en anden del)
Opstalt af Søjle
Beton Søjle
Stål Søjle
Element Søjle
Armering i søjle
Ekstra armering i søjle
Belægning på søjle
Fuger i søjle
Støbeskel i søjle
TB_K_SJL_----TB_K_SJL_-----_H
TB_K_SJL_-----_Op
TB_K_SJL_Beton
TB_K_SJL_Staal
TB_K_SJL_ElemTB_K_SJL_Arm-TB_K_SJL_Arm--Ekstra
TB_K_SJL_Belag
TB_K_SJL_FugeTB_K_SJL_Sskel
Væg
Væg Skjult
Væg Opstalt
Væg (Beton)
Væg (Stål)
Væg (Element)
Væg Armering
Væg Ekstra Armering
Væg Belægning
Væg uspecificeret
Skjult væg (Er gemt bag en anden del)
Opstalt af Væg
Beton Væg
Stål Væg
Element Væg
Armering i væg
Ekstra armering i væg
Belægning på væg
TB_K_VAG_----TB_K_VAG_-----_H
TB_K_VAG_-----_Op
TB_K_VAG_Beton
TB_K_VAG_Staal
TB_K_VAG_ElemTB_K_VAG_Arm-TB_K_VAG_Arm--Ekstra
TB_K_VAG_Belag
Væg Fuge
Væg Støbeskel
Fuger i væg
Støbeskel i væg
TB_K_VAG_FugeTB_K_VAG_Sskel
Vederlag
Vederlag Skjult
Vederlag Opstalt
Vederlag (Beton)
Vederlag (Stål)
Vederlag (Element)
Vederlag Armering
Vederlag Ekstra Armering
Vederlag Belægning
Vederlag Fuge
Vederlag Støbeskel
Vederlag uspecificeret
Skjult vederlag (Er gemt bag en anden del)
Opstalt af Vederlag
Beton Vederlag
Stål Vederlag
Element Vederlag
Armering i vederlag
Ekstra armering i vederlag
Belægning på vederlag
Fuger i vederlag
Støbeskel i vederlag
TB_K_VED_----TB_K_VED_-----_H
TB_K_VED_-----_Op
TB_K_VED_Beton
TB_K_VED_Staal
TB_K_VED_ElemTB_K_VED_Arm-TB_K_VED_Arm--Ekstra
TB_K_VED_Belag
TB_K_VED_FugeTB_K_VED_Sskel
Afvanding
Afvanding Dybdelinje
Afvanding Brønd
Afvanding Nedløbsbrønd
Afvanding uspecificeret
Dybdelinje i brodæk
Indstøbt brønd i bro
Nedløbsbrønd ved broender
TB_K_VND_----TB_K_VND_DBL-TB_K_VND_BronTB_K_VND_NBrnd
Aptering Autoværn
Aptering Broautoværn
Aptering Hegn
Aptering Rækværk
Aptering Mast
Aptering Støjskærm
Aptering Flise
Vejautoværn
Broautoværn
Hegn
Rækværk
Mast
Støjskærm
Flise
TB_U_APT_AutoV
TB_U_APT_BAutV
TB_U_APT_HgnGr
TB_U_APT_RakVk
TB_U_APT_MastTB_U_APT_SSkrm
TB_U_APT_Flise
Materiale Renselag
Materiale Beton
Skravering af areal til renselag
Skravering af areal til beton
TB_A_MAT_Rensl
TB_A_MAT_Beton
Listen herover er de mest anvendte lag, for yderligere lag henvises til lagstrukturen for Det Digitale Anlæg (>Indsæt link<)
Illustration af lag, principlængdesnit (IKT_Principlængdesnit.pdf)
Illustration af lag, principtværsnit (IKT_Principtværsnit.pdf)
Illustration af lag, principplan (IKT-Principplan.pdf)