ROVER0086_FOLDER EVALYN

Comments

Transcription

ROVER0086_FOLDER EVALYN
REUMATOLOGISKE SYGDOMME
DEGENERATIVE LIDELSER I PERIFERE LED
Sygdom
Osteoartrose !!
!!
(Slidgigt, artrose)
Definition
Forekomst
MONO/POLYARTIKULÆR
SYMMETRISK
Ledlidelse med symptomer i form af
smerter eller funktionsnedsættelse.
Degenerative forandringer af bl.a.
ledbrusk, knogle og bløddele !
LED:
DIP
PIP
Tommelfingerens rodled Skulder Hofte
Knæ (ofte mediale ledkammer->
varus)
Columna !
OPDELING
PRIMÆR Idiopatisk. Arvelig.
POLYARTIKULÆR
!
SEKUNDÆR 1. Tidl. beskadiget led
2. Ledsygdom 3. DM
4. Knogleudviklingsdefekt
MONOARTIKULÆR
!
DEBUT
>40 år
Necrosis
capitis
femoris /
humeris
PATOFYSIOLOGI Manglende blodforsyning af caput (a. acetabularis/a. circumflexa
humeri) ➝ Nekrose
Osteochondriti
s dissecans
DEFINITION Lokal nekrose i et område af
ledfladen
➝ Løsning af et subkondralt
knoglefragment
Patologi
Patofysiologi
Symptomer
Fund
Paraklinisk Diagnose
Diff. diagnoser
Behandling Forløb
DISPONERENDE FAKTORER
1. Multifaktoriel
2. Kvinde
3. Genetisk
4. Alder 5. ↑BMI START
LANGSOMT indsættende RTG MED BELASTNING 1. Ledspalteforsnævring
2. Subkondral
sklerosering
3. Osteofytter 4. Knoglecyster (Mørke på
rgt pga.
knoglenekrose)
1.
2.
3.
4.
FORLØB
Gradvis progredierende
Let overdødelighed
!
SYMPTOMER
1. Ledsmerter 2. BELASTNINGSTRIADEN
3. Ledstivhed
NB! Osteoporose og rygning
Kun KORTVARIG
NEDSÆTTER risikoen for
morgenstivhed
osteoartrose
4. Bevægeindskrænkning 5. Skuren MULIG PATOLOGI
6. Hævelse
↑ Produktion af proteolytiske
7. Fejlstilling
enzymer og proinflammatoriske
8. Muskelatrofi cytokiner
9. Heberdens noduli over
DIP Tab af kondrocytter og i.c.
10. Bouchards noduli over
substans PIP
➝ Brusk mindre modstandsdygtig Begge er ossøse noduli
over for tryk Begge er specifikke for
artrose
MULIG ÆTIOLOGI
1. Svagere muskelstyrke ➝ ↑Belastning af led
2. ↓Karforsyning 3. ↑Tendens til
kalkkrystaldannelse med
alderen
!
!
!
!
BLODPR Normale
Udelukning af RA
!
!
DIFF DIAGNOSE TIL
SMERTER I KNÆ
1. Knæartrose 2. Artrose i hofte 3. Ryglidelse 4. Claudicatio
intermittens 5. DVT
!
!
!
!
!
!!
!!
BEHANDLING
TRÆNING EVT. VÆGTTAB PARACETAMOL/NSAID I.A. STEROID Ved synovitis ALLOPLASTIK Sidste mulighed !!
!!
!
SYMPTOMER 1. Smerter
!
Psoriasisartrit
RA
Krystalartrit
Periart.
bløddelsgener
!
!
RTG BEHANDLING ALLOPLASTIK
EVT MR !
EVT
KNOGLESKINTIGRAFI RISIKOGRUPPE
1. Fraktur
2. Luksation
3. Alkoholisme
4. DM
5. SLE
6. Steroidbehandling
SYMPTOMER Asymptomatisk
1. Ledmus
2. Aflåsningssymptomer
!
RTG EVT MR
Opdateret d. 09.05.2014, Stine Skipper Madsen, 6. semester!1
!
!
DEGENERATIVE RYGLIDELSER
Sygdom
Definition
Forekomst
Patologi
Patofysiologi
Symptomer
Fund
Parakliniske
undersøgelser
Diff. diagnoser
Behandling Forløb
Discusprolaps
DEFINITION Udposning på discus der
medfører rodtryk og
symptomer deraf ➝ Degenerative
forandringer i disci ➝ Læsion af anulus
fibrosus
➝ Penetration af nucelus
pulposus
➝ Rodtryk
SYMPTOMER OG FUND 1. Rygsmerter 2. ↓ Bevægelighed 3. Bensmerter 4. ↓ Sensibilitet
5. ↓ Kraft
6. ↓ Reflekser MR LUMBALIS DIFF DIAGNOSER 1. Lumbago med/uden
ischias
2. Spinal stenose 3. Spondylolistese 4. Spondylitis
5. Fraktur 6. Malignitet
BEHANDLING
ANALGETIKA !
!
!!
CERVIKAL LOKALISATION 1. C5/C6
2. C6/C7
!
CERVIKAL DISCUS PROLAPS
Foramen-kompression-test: Ekstension + lat. fleksion: POS ved radikukulære smerter til
flekterede side !
!!
!
UL AF BLÆRE Urinretension FYSIOTERAPI McKinzie øvelser KIRURGI INDIKATION FOR OP
1. Cauda equina 2. Kraftnedsættelse < grad 3
3. Behandlingsrefraktære
smerter
!
!
!
!
LUMBAL LOKALISATION
1. L4/L5
2. L5/S1
!
!
!
C6: Biceps
C7: Bracioradialis C8: Triceps
LUMBAL DISCUS PROLAPS 1. Laseque 2. Krydset Laseque L4: Knæekstension: Patella L5: Hæl: Med. hase refleks S1: Tæer: Achilles
CAUDA EQUINA
1. ↓Sensivilitet i ridebukseområde 2. Urinretension/
Overløbsinkontinens 3. Fækal inkontinens
Facetledssyndrom DEFINTION Akut smertetilstand i ryggen
forårsaget af dysfunktion i
facetled
Morbus
Scheuermann
(Kyfose)
DEFINITION Segmentært øget kyfosering
pga. 3 på hinanden
kileformede (>5 grader)
vertebrae !
DEBUT
Udvikles i puberteten
!
➝ Skævt led ifm leddets
akser
SYMPTOMER 1. Rygsmerter
➝ Forværres over natten ➝ Lindres ved forsigtig
bevægelse
SYMPTOMER
1. Muskelspændinger og smerter over og under det
stive afficerede område 2. Stivhed ved fjedringstest
RGT
DIFF DIAGNOSER
1. Discusprolaps
2. Lumbago med/uden
ischias 3. Spinalstenose
4. Spondylolistese
5. Spondylitis 6. Fraktur 7. Malignitet
DIFF. DIAGNOSE
Mb. Bechterew
FORLØB
Ofte spontan remission
!
BEHANDLING
FYSIOTERAPI BEHANDLING
FYSIOTERAPI !
!
ERHVERVSVEJLEDNING EVT. KORSET UNDER
OPVÆKST
Opdateret d. 09.05.2014, Stine Skipper Madsen, 6. semester!2
.
SENE- OG BURSITLIDELSER
Sygdom
Definition
Forekomst
Tendinit
DEFINITION PATOFYSIOLOGI Inflammatorisk reaktion omkring Mekanisk irritation af området
sener efter belastning
(Senebetændelse)
Patologi
Patofysiologi
!
EKSEMPLER 1. Skuldertendinitis
2. Tennisalbue
3. Golfalbue
4. Achillesenetendinitis Tenosynovit
(Seneskedehinde
betændelse)
!
DEFINITION Inflammatorisk reaktion i
seneskeden omkring en eller
flere sener
!
!
Symptomer
Fund
Parakliniske
undersøgelser
SYMPTOMER 1. Lokale smerter
2. Stivhed af sene og
tilhørende muskel ved
igangsætning
3. Peritendinøst ødem
UL
1. Fortykkelse af sene
2. ↑Blodflow ved
Doppler
Diff. diagnoser
DIFF DIAGNOSE BEHANDLING 1. Ruptur
ANALGETIKA 2. Bursitis
3. Inflammatorisk sygdom AFLASTNING OG GRADUERET
TRÆNING !
!
!
EVT. UL-VEJLEDT STEROID INJ
FORLØB
Både akut og kronisk PATOLOGI Synovialis i seneskeden, præget
af inflammation
SYMPTOMER 1. Smerter i hvile
2. Trykømhed
3. Hævelse
LOKALISATION Hånd og ankelleddets fleksoreller ekstensorsener UL
DIFF DIAGNOSE
1. Fortykkelse af sene 1. Artrit
2. ↑Væske omkring
2. Synovit i led
sene 3. ↑Blodflow ved
Doppler
!
DEFINITION PATOFYSIOLOGI “Bursa”: Slimsæk mellem sene og ➝ Aseptisk inflammation i
knogle
slimsækkens synovialismembran
Inflammation i bursa ifm
➝ Eksudation i slimsækkens
belastning eller hos pt. med
hulrum inflammatorisk leddesygdom
➝ Udspiling
!
TYPISKE LOKALISATION
1. Subakromialbursit
2. Subdeltoideusbursit
3. Olecranonbursit
4. Trochanterbursit
BEHANDLING AFLASTNING OG GRADUERET
TRÆNING !
!
!
!
ANALGETIKA EVT. INJ STEROID
EVT. KIRURGI SYGDOMME
1. Mb De Quervain
2. Karpaltunnelsyndrom 3. Springfinger Bursit
Behandling Forløb
PROGNOSE God
Evt. recidiv
SYMPTOMER 1. Øm, varm og hævet
bursa
UL
DIFF DIAGNOSE Visualisering af bursa 1. Tendinit
!
BLODPR Hgb, L+D, CRP
(Udelukkelse af
infektion)
!
BEHANDLING AFLASTNING OG GRADUERET
TRÆNING !
!
ANALGETIKA EVT. ASPIRATION OG INJ.
STEROID
BURSIT PUNKTUR MIkroskopi for
krystaller RTG Forkalkning af sener
!
!
!
Opdateret d. 09.05.2014, Stine Skipper Madsen, 6. semester!3
.
NON-INFLAMMATORISKE REUMATOLOGISKE SYGDOMME
Sygdom
Definition
Forekomst
Fibromyalgi
DEFINTION PATOFYSIOLOGI Muskel/sene/ledsmerter i min. ↓Smertetærskel pga. 3 mdr. med min. 11/18
↓ descenderende
tenderpoints uden anden
inhibition
medicinsk årsag !
!
!
DEBUT
30-50 år
DISPONERENDE FAKTORER
1. Kvinde
2. Vis arvelig komponent
Hypermobilitets
syndrom
DEFINITION ↑ Ledbevægelighed ledsaget af
↑ risiko for skader og
luksation
Patologi
Patofysiologi
Symptomer
Fund
Parakliniske
undersøgelser
Diff. diagnoser
Behandling Forløb
SYMPTOMER 1. Træthed
2. Hovedpine 3. Dårlig søvn
4. Ømhed af muskulatur,
sener og led
5. Forværring ved aktivitet 6. Morgenstivhed 7. Kuldeoverfølsomhed
8. Tørhed i øjne og mund
9. Uregelmæssig afføring
SPG SKEMA Diagnosen stilles vha et
spørgeskema
DIFF DIAGNOSER 1. Polymyalgia reumatica
2. Hypo/hyperthyreose
3. Hypo/hypercalcæmi 4. Sjögrens syndrom
5. Psykisk
BEHANDLING
TCA (TRICYKLISKE
ANTIDEPRESSIVA)
SYMPTOMER Ofte ingen egentlige
symptomer KLINISK
!
!
!
ANALGETIKA TRÆNING I GODE PERIODER AFKLARING AF PSYKOSOCIALE
FORHOLD
!!
BEHANDLING
STYRKETRÆNING !
ERHVERVSVEJLEDNING
!
Opdateret d. 09.05.2014, Stine Skipper Madsen, 6. semester!4
INFLAMMATORISKE LEDDELIDELSER
Sygdom
Definition
Forekomst
Patologi
Patofysiologi
Symptomer
Fund
Parakliniske
undersøgelser
Diff. diagnoser
Reumatoid
artrit
(RA)
POLYARTIKULÆR SYMMETRISK
Kronisk autoimmun perifer
artrit
PATOLOGI 1. Villøs fortykkelse af
synovialmembranen 2. Pannus (Invasiv front)
3. Infiltrat af kroniske
inflammationsceller
(Makrofager,
lymfocytter,
plasmaceller)
4. ↑Ledvæske (hævelse)
START
1. Langsom debut over mdr
2. Akut debut
3. Intermitterende debut
(Perioder)
BLODPR
↑CRP
IgM-RF-POS Anti-CCP-POS
ANA-POS
GENERELLE SYMPTOMER
1. Morgenstivhed i led ↓ Finmotorik 2. Hævelse og ømhed 3. Subluksationer og
ledinstabilitet 4. Træhed, feber, vægttab RA POS HØJ IgM-RF: Aggresiv form for RA med
destruktion af led RA NEG./
POS. LAV IgM-RF: Mildere
form af RA
DIFF DIAGNOSER 1. Artrose 2. Psoriasisartrit 3. Mb Bechterew
4. Septisk artritis 5. Reaktiv artrit
6. Krystalartrit
7. SLE
8. Mixed connective tissue
disease 9. Polymyalgia reumatika 10. Kæmpecellearterit 11. Infektion
12. Cancer Kronisk leddegigt
!
LED
MCP
PIP
Håndled
Albue
Skulder KÆBELED
Knæ
Ankel MTP
CERVIKALE columna NB! IKKE DIP imt artrose
!
!
DEBUT
Hele livet - Særligt 30-60 år
DISPONERENDE FAKTORER
1. Kvinde
2. Rygning
3. Genetisk HLA-DR4 og 1
1. generation har 16 gange ↑ risiko
!
!
PATOFYSIOLOGI Ukendt MULIG PATOFYSIOLOGI
➝ Dannelse af
autoantistoffer mod Fc
delen af IgG =
Reumafaktor ➝ Immunkompleksaflejring ➝ Komplementaktivering
!
➝ Synovit med
proliferation af
synoviocytter ➝ Frigivelse af proteinase
➝ Destruktion af brusk
!!
!!
!!
!
!
SPECIFIKKE
HÅNDSYMPTOMER
1. Ulnar deviation
2. Z-deformitet af 1. finger
3. Svanehalsdeformitet: PIP: Ekstension DIP: Fleksion
4. Knaphulsdeformitet:
PIP: Fleksion DIP: Ekstension
5. Karpaltunnelsyndrom
Pga. bursit i bursa manus
!
EKSTRAARTIKULÆRE
MANIFESTATIONER
1. Reumatiske noduli
(Gigtknuder = BV-knude)
Specifik for RA
A. Ekstensorside ved hånd og
albue
B. Achillesenen
C. Sclera D. Hjertet E. Lungevæv og pleura !
!
2. Muskelatrofi (pga ømhed
ved brug af led)
SEKUNDÆRE SYGDOMME 1. Pleuritis/pericarditis
2. Interstitiel lungefibrose
3. Amyloidose (Sjælden)
4. Sjögrens syndrom
5. Vaskulit
!
!
ØVRIGE BLODPR Diff. diagnostisk
1. ANCA 2. HLA-B27 2. Urat !
KLASSIFIKATIONSKRITERIER:
(ACR)
(Min 4/7 i 6 uger)
1. Morgenstivhed > 1 time
2. Artrit i min 3 ledområder
LEDPUNKTUR 3. Artrit i MCP-, PIP- eller
For at udelukke septisk artrit
håndled
og krystalartrit
4. Symmetrisk artrit
5. Reumatiske noduli RTG 6. IgM-RF
Først forandringer efter 1/2- 7. Karakterisktiske rtg.
1 år:
forandringer 1. Ledspalteforsnævring 2. Juxtaartikulær halisterese NYERE KLASSIFIKATION
3. Erosioner (Billetklip)
➝ Hurtigere påbegyndelse af
4. Subluksationer
behandlingen.
Point-score opbygget ud fra:
NB! Subluksationer ses
1. Ledinvolvering
sjældent i dag pga. hurtigt
2. Serologi
aggresiv behandling
3. Akut fase protein
4. Varighed UL
Ved synovit og erosive
forandringer
!
!
!
!
!
!
MR
Ved synovit og erosive
forandringer
Bone bruise (Knogeødem)
!
Behandling Forløb
BEHANDLING
MEDICINSK BEHANDLING PARACETAMOL OG NSAID !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
I.A. STEROID Direkte i led for at mindske dosis
DMARD (METOTREXAT)
10 mg x 1/uge
Monitorering ved DMARD: 1. Hgb, L+D, trombocytter 2. ALAT, albumin 3. CK
TNF-ALFA-HÆMMER ERGOTERAPI FYSIOTERAPI REHABILITERING EVT. KIRURGI Se noter
BEHANDLINGSMÅL
INGEN symptomer
PROGNOSTISKE FAKTORER
1. Lav social status 2. IgM-RF-POS
3. Anti-CCP POS
4. ↑CRP
5. HLA-DR4 og 1
6. Høj sygdomsaktivitet ved debut
7. Tidlig forekomst af erosioner
8. Ekstraartikulær sygdom !
KOMPLIKATIONER
1. Tenosynovit ➝ Seneruptur ➝ Dropfinger/fod
2. Baker-cyste (Herniering af
knæledskapsel)
3. Erosion af dens axis 4. Osteoporose (Pga. ↓fysisk aktivitet + steroidbehandling)
!
!
↑MORTALITET GRUNDET
1. Kardiovaskulære sygdomme
2. Infektion
3. GI-blødning Lever 8-10 år mindre end
normalbefolkning KNOGLESKINTIGRAFI
Oplysninger om ikkeerkendelig inflammatorisk
aktivitet
Opdateret d. 09.05.2014, Stine Skipper Madsen, 6. semester!5
Juvenil
kronisk artrit
Børneleddegigt
OLIGO/POLYARTIKULÆR
Kronisk autoimmun perifer
artrit hos børn
!
!
!
DEBUT
Debut inden 16 års alderen
DISPONERENDE FAKTORER
1. Pige
OPDELING
1. Systemisk 2. Oligoartikulær 3. Polyartikulær
Se “RA”
SYSTEMISK 1. Feber
2. Laksefarvet udslæt på
truncus og lår
3. Lymfeknudesvulst 4. Hepato- splenomegali
5. Evt. perikarditis 6. Evt. pleuritis
!
OLIGOARTIKULÆR
Ses hos små børn 1. Store led (Knæ, fodled,
albue)
BLODPR 1. ↑CRP
2. ANA-POS
3. IgM-RF-POS/NEG
!
!
!
DIFF DIAGNOSE 1. Coxit
2. Calvé-Legg-Perthes’
sygdom
3. Epifysiolyse
RTG KOMPLIKATIONER
1. Iridocyklit (Akut inflammation
iøjet)
2. Vækstforstyrrelser
!
BEHANDLING
Se “RA”
UL !
POLYARTIKULÆR IgM-RF-POS/NEG
1. Entesopati
2. Psoriasis
Psoriasisartrit
Mono/OLIGO/
PolyARTIKULÆR
ASYMMETRISK !
LED
HELE columna (Imt RA)
Sakroiliakaleddet (Ofte ASYMMETRISK imt SA)
DIP (Imt RA)
PIP
MCP (Imt artrose)
!
!
!
DEBUT
30-45 år
LED- OG HUDAFFEKTION 2/3 har hudaffektion FØR led 1/6 har ledaffektion FØR hud DISPONERENDE FAKTORER
1. Lige hyppig hos begge køn
2. Hud-psoriasis
3. HLA-B27
4. HIV
SYMPTOMER
ARTIKULÆRE SYMPTOMER 1. Lændesmerter 2. Hvilesmerter/
Morgenstivhed/
Natlig forværring
3. Daktylitis: Pølsefingre/tæer
En fingerstråle MCP + PIP +
DIP.
BLODPR
↑ Urat (↑Celleturnover) Normal CRP IgM-RF-NEG
Anti-CCP-NEG
!
RTG
1. Erosion (Billetklip)
Også i DIP
2. Juxtaartikulær PSORIASIS-SYMPTOMER knoglenydannelse 1. Hud- og negleforandringer Imt juxtaartikulær halisterese
ved RA
EKSTRARTIKULÆRE
3. ASYMMETRISK sakroilit
MANIFESTATIONER
Imt SA
1. Entesitis 4. Entesitis af paravertebrale ➝ Hælspore
ligamenter ➝ Hælsmerter
➝ Knoglenydannelse yderst
2. Conjunctivit
af anulus fibrosus
3. Iridocyklit
➝ Syndesmofytter ➝ Bamboo spine
5. Hælspore
!
!
DIFF DIAGNOSE
1. SA
2. RA
3. Krystalartrit 4. Septisk artrit
5. Reaktiv artrit !
BEHANDLING
Se “RA”
!
FORLØB
Ofte godartet forløb
DIAGNOSEKRITERIER
Skal opfylde 3/5
1. Aktuel eller familiær
psoriasis
2. IgM-RF-NEG
3. Juxtaartikulær
knoglenydannelse
4. Daktylitis 5. Psoriasis negleforandringer !
!
Kan IKKE skelnes fra RA ud
fra rgt
LEDPUNKTUR Udelukkelse af krystalartrit
Opdateret d. 09.05.2014, Stine Skipper Madsen, 6. semester!6
Morbus
Bechterews
sygdom
Spondylitis
ankylopoietica
SA
OLIGOARTIKULÆR
Ofte ASYMMESTRISK
Kronisk autoimmun artrit
præget af synovit og entesit
!
LED
HELE columna
Sakroiliakaleddet (Ofte SYMMETRISK imt
psoriasis)
Costae
Skulder
Hofte Knæ !
!
DEBUT
Debut: 20-30 år
DISPONERENDE FAKTORER
1. Mand
2. HLA-B27
PATOFYSIOLOGI Ukendt
SYMPTOMER
BLODPR
DIFF. DIAGNOSE 1. Lændesmerter ↑ CRP ved aktiv inflammation 1. Psoriasisartrit 2. Hvilesmerter/
IgM-RF-NEG
2. Reaktiv artrit Morgenstivhed/
Anti-CCP-NEG
3. Enteropatisk artrit Natlig forværring
4. Degenerativ ryglidelse
3. Involverer leddene foran på RGT
Smerte AFTAGER i hvile, dvs.
thorax 1. Entesitis af paravertebrale BELASTNINGSSMERTE
➝ ↓Lungefunktion
ligamenter 3. Infektiøs spondylit (TB) ➝ Knoglenydannelse yderst
FUND
af anulus fibrosus
DIAGNOSEKRITERIER FOR SA
1. Direkte/indirekte
➝ Syndesmofytter Bi/unilateral sakroilit
provokationstest af
➝ Bamboo spine
+ 1 af følgende symptomer
sakroiliacaled
2. SYMMETRISK sakroilit 1. Lænderygsmerter i hvile i 2. Positiv Schobers test
Imt. psoriasis artrit > 3 mdr
3. ↓Lat. fleksion
3. Hælspore
2. ↓Bevægelighed i columna
lumbalis EKSTRASKELETALE
FORDEL 3. ↓Thorax-udvidelse
MANIFESTATIONER
1. Let tilgængelig 1. Entesitis ULEMPE ➝ Hælspore
1. Viser IKKE pågående
➝ Hælsmerter
sygdomsaktivitet men kun
2. Conjunctivit
følger efter inflammation 3. Iridocyklit
4. Kardielle symptomer KNOGLESKINTIGRAFI FORDEL
1. Viser pågående
sygdomsaktivitet ULEMPE
1. Svær tilgængelig !
!
!
!
!
BEHANDLING
PARACETAMOL OG NSAID !
!
!!
TNF-ALFA HÆMMER FYSIOTERAPI KOMPLIKATIONER 1. Osteoporose (Pga. ↓fysisk
aktivitet + steroidbehandling)
!
FORLØB
Ofte godartet forløb !
!
MR
Enteropatisk
atritis
OLIGOARTIKULÆR
ASYMMESTRISK
Kronisk inflammatoriske
tarmsygdomme, som kan
give anledning til
ekstraintestinale
manifestationer
!
FUND 1. Spondylartrit
2. Perifer artrit (Sygdomsass)
!
+ Øvrige ekstraintestinale
fund som ses ved MC Se “Gastroenterologi”
TARMSYGDOMME Særligt MC
!
Opdateret d. 09.05.2014, Stine Skipper Madsen, 6. semester!7
.
INFEKTIONSRELATEREDE ARTRITIS
Sygdom
Definition
Forekomst
Patologi
Patofysiologi
Symptomer
Fund
Parakliniske
undersøgelser
Diff. diagnoser
Behandling Forløb
Reaktiv artrit
OLIGO/poly/ARTIKULÆR
ASYMMETRISK
DE HLA-B27
ASSOCIEREDE SPREDES
FRA
MTK Gastroenteritis: 1. Campylobacther 2. Shigella 3. Yersenia 4. Salmonella SYMPTOMER 1. Smerte, rødme, hævelse,
varme omkring led 2. Bevægelsesindskrænkning
Blodpr:
↑CRP
IgM-RF-NEG
Anti-CCP-NEG
BEHANDLING LEDASPIRATION DE HLA-B27 ASSOCIEREDE
EKSTRAARTIKULÆRE
MANIFESTATIONER 1. Entesitis
2. Conjunctivit
3. Iridocyklit 3. Circinat balanit Udslæt på glans penis
4. Keratoderma blenorrhagicum
Huslæsioner på håndflader og
fodsåler
5. Erythema nodosum Ledvæske steril
DIFF DIAGNOSE 1. Septisk artrit 2. IgM-RF-NEG RA 3. Psoriasisartrit
4. Mb Bechterew
5. Krystalartrit 6. Artrose
7. Systemisk BV-sygdom !
!
INGEN KLAR INTERNATIONAL
DEFINITION
Akut synovit som udvikles i
efterforløbet af infektion andet
steds i kroppen Levende mikroorganisme kan
IKKE påvises i leddet
UROGENITAL
1. Chlamydia
OPDELING
trachomatis
1. HLA-B27-associerede
(60-80%)
DE HLA-B27-IKKE2. HLA-27-ikke-associerede
ASSOCIEREDE 1. Borrelia LED
2. TB Knæ 3. Virus
Ankler
Columna
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
IgM pos for pågældende
mikroorganisme RTG AF THORAX Udelukkelse af sarkoidose
(hilusadenit: sommerfugl)
!
ANDRE ÅRSAGER TIL
ERYTHEMA NODOSUM 1. Sarkoidose (Evt. del af
Löfgrens syndrom)
2. IBD (Særligt MC)
3. Streptokok-infektion 4. P-piller og andre
lægemidler
!
!
I.A. STEROID PROGNOSE God prognose Kronisk forløb i sjældne
tilfælde
!!
!
MORBUS REITER 1. Synovit 2. Conjunctivit
3. Uretrit
DISPONERENDE FAKTORER
1. Yngre mand
2. HLA-B27 Opdateret d. 09.05.2014, Stine Skipper Madsen, 6. semester!8
Septisk artrit
MONOARTIKULÆR
Reaktion i leddet som følge af
ekstraartikulær bakteriel
infektion
Levende mikroarganisme
KAN påvises i leddet
!
LED
Store led:
Ankel Knæ
Hofte Skulder Håndled !
DISPONERENDE FAKTORER
1. Alkohol
2. DM
3. I.v. stofmisbruger
4. Ledoperation
SPREDNING TIL LED
1. Hæmatogent 2. Invasivt (injektion,
alloplastik)
3. Direkte fra lednære
strukturer !
PATOFYSIOLOGI
Begynder i synovialis og
giver derpå purulent
ansamling i leddet
!
MIKROBE
1. S. areus 2. Gram-neg. stave SYMPTOMER
1. Smerter, rødme, hævelse,
varme omkring led 2. Bevægelsesindskrænkning
3. Påvirket AT med feber
LEDPUNKTUR D+M
!
LEDVÆSKENS INDHOLD 1. ↑Leukocytter > 50
2. ↓Glucose
(Ledvæske/plasma < 0,5) 3. ↑Laktat >2,5 mM 4. Bakteriefund ved mikroskopi med Gramfarvning Findes hos 50%
DIFF DIAGNOSE 1. Reaktiv artit 2. IgM-RF-NEG RA 3. Psoriasisartrit
4. Mb Bechterew
5. Krystalartrit 6. Artrose
7. Systemisk BV-sygdom !
Diff. diagnoserne er
naturligvis oligo/
polyartikulære men kan
fremgår monoartikulære ved
LEDVÆSKENS UDSEENDE akut opblussen
1. Gulliggrøn
2. Uklar
3. TYNDflydende !
BEHANDLING
EMPERISK AB I.v. Dicloxacillin 1 g x 3
(S. aureus)
!
!
!
Allergi:
Ceftriazon KOMPLIKATIONER
Øget mortalitet
Varig ledskade !
BLODPR
1. Venyler 2. ↑CRP
3. ↑Leukocytter !
GENNEMGANG FOR
PRIMÆR FOCI 1. Rgt af thorax 2. Urinstix
!
EVT RTG AF LED 1. Bruskdegenerationer 2. Erosioner
!
Opdateret d. 09.05.2014, Stine Skipper Madsen, 6. semester!9
SYGDOMME MED AFLEJRING AF KRYSTALLER
Sygdom
Definition
Forekomst
Patologi
Patofysiologi
Artritis urica Akut: MONOARTIKULÆR Urinsur gigt
Symptomer
Fund
Parakliniske
undersøgelser
ÆTIOLOGI
Kronisk: POLYARTIKULÆR 1. ↑Produktion af urinsyre ASYMMESTRISK
2. ↓Udskillelse af urinsyre
(Hyppigst)
Artrit pga. uratkrystaller
PATOFYSIOLOGI LED
➝ Udfældning/frigivelse af
HYPPIGSTE LED uratkrystaller i/fra led MTP (Podagra)
➝ Inflammation SYMPTOMER BLODPR
Akut rødme, varme,
↑ S-urat (>0,65 mM)
ømhed og hævelse af led ↑ CRP
ØVRIGE LED Knæ (Gonagra)
Ankel Fingre
Håndled
!
!
!
!
!
DEBUT
40-60 år
Ofte mænd !
!
DISPONERENDE FAKTORER
1. Alkoholindtag
2. Psoriasis 3. Diuretisk behandling
4. ↑Celleturnover !
SYGDOMME SAMMEN MED
ARITIS URICA
1. Type 2 DM
2. Hypertension
3. Højt BMI
4. Nyreinsuff.
!
EKSTRAARTIKULÆRE
SYMPTOMER
TOFI Aflejring af urinsyre i
forskellige væv (Led,
brusk, knogle) Specifik for AU
LOKALISATION AF
KUTANE TOFI Mere gullige ift.
reumatiske noduli 1. Albueregionen
2. Håndryg 3. Øreflip !!
!
!
Urat er ofte men ikke altid
forhøjet LEDPUNKTUR Uklar og purulent pga ↑
indhold af neutrofile
granulocytter !
POLARISATIONSMIKROSKOPI
Dobbeltbrydende nåleformede
krystaller
!!
!
!
D+R
Ledvæske dyrkes ALTID for at
udelukke septisk artrit
RTG
Akut: Blot bløddelshævelse
Kronisk: Erosioner (Billetklip)
Diff. diagnoser Behandling Forløb
BEHANDLING
DIFF DIAGNOSE 1. Pyrofosfatartrit AKUT ANFALD
NSAID 2. Septisk artrit
CAVE acetylsalisylsyre: Hæmmer udskillelse af urat
3. Reaktiv artrit 4. IgM-RF-NEG RA Evt. i.a. steroid hvis kontraindikationer for NSAID
5. Psoriasisartrit
6. Mb Bechterew
AKUT SVÆRT ANFALD 7. Artrose
+ Kolkicin 0,5 mg x 2 hver 2. time indtil klinisk
effekt/bivirkninger 8. Systemisk BVsygdom
!!
!
!
!
!
RECIDIV/TOFI/S-URAT > 0,65 mM
Allopurinol (EFTER anfald)
(Hæmmer omdannelsen af hypoxanthin til xanthin ➝ ↓Urat)
Mål for behandling: S-urat < 0,35
!
BIVIRKNINGER/KONTRAINDIKATIONER SAMT
INFO TIL PT
NSAID
1. Tidl. ulcus 2. Nyreinsuff.
3. HI
4. Leversygdom (Paracetamol)
Kontakt læge ved mavesmerter, sure opstød og
halsbrand !
Kontrolblodpr.:
1. Kreatinin, karbamid, Na, K
2. ALAT, albumin, billirubin, BF, INR
3. Hgb, jern, trombocytter (Blødning)
!
KOLKICIN
1. GI-gener 2. Dosisreduktion ved simvastatin, erythromycin og
cyclosporin !
!
STEROID Forværring af eksisterende eller udløsning af latent
DM ALLOPURINOL 1. Hududslæt (➝ Seponering)
2. Bør ikke kombineres med captopril eller
ampicillin !
!
Kontrol blodpr. hver 6. uge:
1. Kreatinin, karbamid, Na, K 2. ALAT, albumin, billirubin, BF, INR
FORLØB
1. Akutte anfald svinder ofte ubehandlet efter en
uge
2. Evt recidiv
!
KOMPLIKATIONER
1. Nyresten (Uratsten)
Opdateret d. 09.05.2014, Stine Skipper Madsen, 6. semester!10
Pyrofosfat
artrit
Akut: MONOARTRKULÆR PATOFYSIOLOGI SYMPTOMER Kronisk: POLYARTIKULÆR Pyrofosfat er
Akut rødme, varme,
ASYMMESTRISK
nedbrydningsprodukt fra bl.a. ømhed og hævelse af led
ekstracellulært ATP
Artrit pga.
calciumpyrofosfatkrystaller KONDROKALCINOSE Calciumpyrofosfat aflejres LED:
i brusk
Knæ (Hyppigst)
Særligt i knæenes menisker
Ankel
og discus triangulare i
Håndled håndleddet !
!
!
!
!
!!
DEBUT
Efter 60 år
DISPONERENDE
FAKTORER
1. Lige hyppigt hos mænd
og kvinder 2. Hyperparatyroidisme
3. Hæmokromatose
4. Hypofosfatasi
5. Hypomagnesiæmi
BLODPR
↑ CRP
!
UDREDNING FOR
DISPONERENDE FAKTORER
1. PTH, Ca Hyperparathyreoidisme
2. Ferritin, jernmætning af
transferrin Hæmokromatose 3. PO34
Hypofosfatæmi 4. Mg
Hypomagnesiæmi !
!
DIFF DIAGNOSE BEHANDLING
1. Artritis urica
NSAID 2. Septisk artrit
3. Reaktiv artrit EVT. I.A. STEROID
4. IgM-RF-NEG RA Hvis kontraindikation for NSAID
5. Psoriasisartrit
6. Mb Bechterew
FORLØB
7. Artrose
Ofte recidiv
8. Systemisk BVsygdom
!
!
!!
!!
LEDPUNKTUR POLARISATIONSMIKROSKOPI Dobbelbrydende
rombeformede krystaller
!!
!
!
D+R
Ledvæske dyrkes ALTID for at
udelukke septisk artrit
RTG
Kalkaflejringer i brusken
(Kondrokalcinose)
Opdateret d. 09.05.2014, Stine Skipper Madsen, 6. semester!11
!
INFLAMMATORISKE BINDEVÆVSSYGDOMME
Sygdom
Definition
Forekomst
Sjögrens
syndrom DEFINITION Autoimmun bindvævssygdom med
involvering af exokrine kirtler ➝ Udtørring af slimhinder (SS)
Patologi
Patofysiologi
Symptomer
Fund
Parakliniske undersøgelser Diff. diagnoser
Behandling Forløb
SYMPTOMER 1. Tørhed i øjne 2. Tørhed i mund
BLODPR
IgM-RF-POS
ANA-POS
Anti-SSA
Anti-SSB
BEHANDLING
Ingen helbredende
behandling
!
!
EKSTRAGLANDULÆRE
MANIFESTATIONER
1. Lungeinvolvering
2. Artralgier
3. Myalgier
4. Raynaud-fænomener 5. Vaskulit
OPDELING
PRIMÆR SEKUNDÆR Sammen med RA og SLE
!
!
!
!!
!
Klinikken er ens ved primær og
sekundær
DEBUT
40-50 ÅR
DISPONERENDE FAKTORER
1. Kvinde POLYARTIKULÆR PATOFYSIOLOGI Systemisk
SYMMETRISK UKENDT lupus
Autoimmun systemisk multiorgan
erythematosus sygdom med mange autoantistoffer MULIG PATOFYSIOLOGI (SLE)
!
LED
PIP (Som ved RA)
MCP (Som ved RA)
Håndled
Knæ
!
!
DEBUT
20-40 år
DISPONERENDE FAKTORER
1. Kvinde
INVOLVEREDE ORGANER
1. Led
2. Hud
3. CNS
➝ Cirkulerende
4. Serøse hinder immunkomplekser aflejres i 5. Blodets formede
forskellige organer elementer
➝ Komplementaktivering
6. Nyrer
(Glomerulonefritis)
!
!
!
SYMPTOMER
1. Polyartrit
2. Sommerfugle-exanthem
3. Lysoverfølsomhed (Lys
medfører hududslæt)
4. Træthed, vægttab !
MANGE DIFF
DIAGNOER 1. Mundtørhed uden
sygdom 2. DM 3. Farmaka
SCHIRMERS TEST 4. Infektioner Vurdering af øjenvæskeproduktion ...
!
!
!
!!
BLODETS FORMEDE ELEMENTER 1. L+D
2. Trombocytter
HÆMOLYTISK ANÆMI 1. ↓ Hgb
2. ↑ LDH 3. ↓ Haptoglobin 4. ↑ Bilirubin (Ukonjugeret)
5. ↑ Reticulocytter (Kompensatorisk)
!
!
NYRER SEKUNDÆRE SYGDOMME Kreatinin, karbamid, Na, K, eGFR
1. Sjögrens syndron
DØGNURINOPSAMLING 2. Vaskulit
1. Protein
2. Erythrocytter
3. Kornede cylindre Pga mulighed for glomerulonefrit GOD MUNDHYGIEJNE KOMPLIKATION
Malignt B-celle lymfom
SPYTKIRTHELBIOPSI Diagnostisk kriterie !
!
KUNSTIG TÅREVÆSKE HYPPIGE TANDLÆGEBESØG Forebyggelse mod caries SALIOMETRI Spyttest BLODPR ↑SR (Hypergammaglobulinæmi)
IgM-RF-POS
ANA-POS Anti-DNA-ANTISTOFFER
!
!
!
!
MANGE DIFF
DIAGNOSER
!
!!
BEHANDLING
ANALGETIKA Mod ledsmerter !
!
ADSKILLELSE FRA RA
Artritten er non-erosiv DMARD: KLOROKIN Anti-DNA-antistoffer
Mod hud- og ledsymptomer
MONITORERING AF
SYGDOM Anti-DNA
➝ Titer-stigning associeret
med sygdomsaktivitet !
!!
!!
!!
PROGNOSE
↑Mortalitet
!
!
RTG THORAX
EKG
Opdateret d. 09.05.2014, Stine Skipper Madsen, 6. semester!12
Sklerodermi
Systemisk BV-sygdom der påvirker
bindevæv og mikrovaskulatur !
!
DEBUT
30-60 år
PATOFYSIOLOGI UKENDT !
DISPONERENDE FAKTORER Kvinder
SYMPTOMER 1. Fortykkelse af hud
2. Ødem af fingre (Tidlig
fase)
3. Subkutan calcinose
4. Raynaud
Vasokonstriktion af
fingrenes kar
!
BLODPR
↑ CRP
Anæmi ↑ CK (Ved myosit)
ANA-POS IgM-RF-POS
!
!
MANGE DIFF
DIAGNOSER
!
ADSKILLELSE FRA
MCTD Ikke skleroderme
hudforandringer
RTG AF THORAX Kan afsløre lungefibrose
BEHANDLING NSAID Ledsmerter !
!
!
!
!
!
STEROID Immunsupression
AMLODIPIN
Kardilatation
PPI-HÆMMER Refluksgener
KONTRAST-US Kan afsløre ↓peristaltik i
oesofagus
CYCLOFOSFAMID
Lungefibrose
ACE-HÆMMERE
Renal krise FØLGER EFTER VÆVSFIBROSE 1. Lungeinsufficiens pga
lungefibrose
2. Cor pulmonale 3. Lungecancer
4. Refluksgener
5. Renal krise pga.
karinvolvering
!
PROGNOSE
↑Mortalitet
Polymyosit /
dermatomyosi
t
!
!
Kronisk myosit i skeletmuskulatur
DERMATOMYOSIT
1/3 har karrakteristiske
hudforandringer = DERMATOmyosit
OPDELING
PRIMÆR SEKUNDÆR 1. Sjøgrens syndrom
2. SLE
3. Sklerodermi
PATOFYSIOLOGI UKENDT !!
!
!
!
(MCTD)
Syndrom med samtidig
tilstedeværelse af kliniske træk fra
SLE, sklerodermi og polymyosit
samt forekomst af RNP-antistof
!
!
BLODPR
↑CK
IgM-RF-POS
ANA-POS Anti-DNA-ANTISTOFFER
!
!
EMG
Forandringer
MUSKELBIOPSI Myosit
DIFF DIAGNOSE 1. Polymyalgia
reumatica 2. Parasitinfektioner
3. Progressiv
muskeldystofi 4. Medikamentinducere
t
BEHANDLING
STEROID EVT. CYTOSTATIKA DIFF. DIAGNOSER
1. Sklerodermi
2. SLE
3. Polymyosit
BEHANDLING
Se ovenstående !
!
FORLØB
Progredierende forløb ↑ Mortalitet
↑ Forekomst af cancer
DERMAMYOSIT
Blåviolet erytem i ansigt og
over PIP og MCP led
DISPONERENDE FAKTORER
Polymyosit: Mand Dermatomyosit: Kvinde
Mixed
connective
tissue disease
SYMPTOMER 1. Svækkelse af
muskulatur prox. på
ekstremiteter, i svælg
og på hals
2. Dysfagi
Synkevanskeligheder
3. Dysartri Talevanskeligheder
4. Vaskulit
PATOFYSIOLOGI UKENDT !
Blanding af symptomer fra
SLE, sklerodermi og
polymyosit
BLODPR
↑CK (Ved myosit)
IgM-RF-POS
ANA-POS
Anti-RNP-antistof
!
PROGNOSE Ofte GOD
DEBUT
Alle aldre Gennemsnit 35 år DISPONERNDE FAKTORER
Kvinde Opdateret d. 09.05.2014, Stine Skipper Madsen, 6. semester!13
.
PRIMÆRE VASKULITTER
Sygdom
Definition
Patologi
Patofysiologi
Symptomer
Fund
Parakliniske
undersøgelser
Diff. diagnoser
Behandling Forløb
Arteriitis
temporalis Non-infektiøs GRANULOMATØS
nekrotiserende inflammation i
aorta og dennes grene (STORE
ARTERIER)
A. temporalis er ofte involveret
PATOFYSIOLOGI UKENDT SYMPTOMER 1. Træthed, feber, vægttab
2. Unilateral hovedpine
DIFF DIAGNOSE
1. Malignitet
2. Arteriosklerotiske
forandringer
BEHANDLING
Prednisolon 1 mg/kg/d
FOREKOMST HYPPIGSTE vaskulit
!
BLODPR
↑SR
↑CRP ↓ Hgb (Anæmi)
Normal CK (Ifm polymyalifa rheumatica)
ANCA-NEG
Kæmpecelle-arterit
!
!
!
DEBUT
> 50 år Gennemsnitsalder: 73 år
DISPONERENDE FAKTORER
1. Koblet til polymyalgia
rheumatica
2. Kvinde
!
!
PATOLOGI Inflammation i alle 3 lag Øvrige symptomer afhænger
af karvæggen af dominerende sygdom: Dog primært media 1. Polymyalgia rheumatica 2. Kæmpecelleartrit
GRANULOM:
1. Kæmpeceller
ISKÆMISYMPTOMER
2. Epitheloide
1. Tyggeclaudicatio makrofager
Smerter ved tygning
3. Plasmaceller
2. Synsnedsættelse 4. Lymfocytter
A. ophtalmica
!
!
!
!
!
!
KOMPLIKATIONER Blindhed ved aflukning af a.
ophtalmica PROGNOSE GOD hvis blindhed ikke er
opstået BIOPSI FRA A. TEMPORALIS Arteriebiopsi og histologisk
verifikation af biopsimatriale fra
a. temporalis !
!
NB! Segementært udbredt, dvs.
udtag 1 cm OFTALMOSKOPI
GENERELT
+ VASKULIT
- GLOMERULONEFRIT
+ GRANULOMATØS INFLAM
- HUDUDSLÆT
Polyarteritis
nodosa
Non-infektiøs nekrotiserende
inflammation i MIDDELSTORE
OG SMÅ ARTERIER (IKKE i arterioler, kapillærer og
venoler)
!
!
!
!
FOREKOMST
Sjælden DEBUT
20-60 år DISPONERENDE FAKTORER
Mand GENERELT
+ VASKULIT
- GLOMERULONEFRIT
- GRANULOMATØS INFLAM
+ HUDUSLÆT
PATOFYSIOLOGI UKENDT !
SYMPTOMER 1. Træthed, feber, vægttab
2. Hovedpine
3. Artralgier
4. Myalgier
5. Abd.smerter GI-vaskulit
6. Perifer neuropati
7. Nyreinfakt (Nefrologisk
vaskulit)
8. PURPURA i huden
BLODPR ↑CRP
ANCA-NEG
!
!
NYRER Kreatinin, karbamid, Na, K DØGNURINOPSAMLING 1. Protein
2. Erythrocytter
3. Kornede cylindre Pga mulighed for nyreinfarkt
DIFF DIAGNOSE Andre former for
vaskulit
BEHANDLING
Prednisolon 1 mg/kg/d i
aktufasen Evt. cyclofosfamid
!
PROGNOSE
Dårlig ubehandlet prognose
!
!
BIOPSI
ANGIOGRAFI Renal eller mesenterial med
aneurisme
Opdateret d. 09.05.2014, Stine Skipper Madsen, 6. semester!14
Mikroskopisk
polyangiitis
Non-infektiøs nekrotiserende
inflammation i ARTERIOLER,
VENOLER OG KAPILLÆRER !
!
PATOFYSIOLOGI UKENDT !
Mange ligheder med polyarteritis
nodosa
GENERELT
+ VASKULIT
+ GLOMERULONEFRIT
- GRANULOMATØS INFLAM
+ HUDUDSLÆT
SYMPTOMER 1. Træthed, feber, vægttab
2. Artralgier 3. Myalgier 4. GLOMERULONEFRITIS 5. Hoste, dyspnø og
hæmoptyse
6. Perifer neuropati 7. PURPURA i huden
BLODPR ↑CRP
!
MPO-ANCA-POS
DIFF DIAGNOSE Andre former for
vaskulit
MIKROSKOPISK HÆMOLYTISK
ANÆMI 1. ↓ Hgb
2. ↑ LDH 3. ↓ Haptoglobin 4. ↑ Bilirubin (Ukonjugeret)
5. ↑ Reticulocytter (Kompensatorisk)
BEHANDLING
Prednisolon 1 mg/kg/d i
aktufasen Evt. cyclofoasfamid !
PROGNOSE Afhængig af nyreinvolvering
!
!
NYRER Kreatinin, karbamid, Na, K !
DØGNURINOPSAMLING 1. Protein
2. Erythrocytter
3. Kornede cylindre Pga mulighed for glomerulonefritis !
BIOPSI Luftveje, nyre- eller hudbiopsi
Wegeners
granulomatose
Non-infektiøs nekrotiserende
GRANULOMATØS inflammation i
MIDDELSTORE OG SMÅ
ARTERIER !
!
!
!
PATOFYSIOLOGI UKENDT !
Granulomatøs inflammation i
ØVRE OG NEDRE LUFTVEJE Alle organer kan påvirkes
SYMPTOMER 1. Træthed, feber, vægttab
2. Atralgier 3. Myalgier 4. GLOMERULONEFRITIS 5. Hoste, dyspnø og
hæmoptyse
6. Sinusit, otitis media og
rinitis 7. PURPURA i huden
DEBUT
Alle aldre Gennemsnit: 40 år
BLODPR ↑CRP !
PR3-ANCA-POS
DIFF DIAGNOSE Andre former for
vaskulit
MIKROSKOPISK HÆMOLYTISK
ANÆMI 1. ↓ Hgb
2. ↑ LDH 3. ↓ Haptoglobin 4. ↑ Bilirubin (Ukonjugeret)
5. ↑ Reticulocytter (Kompensatorisk)
BEHANDLING
Prednisolon 1 mg/kg/døgn i
akutfase
Evt. cyklofosfamid
!
PROGNOSE HØJ ubehandlet mortalitet
!
!
NYRER Kreatinin, karbamid, Na, K DØGNURINOPSAMLING 1. Protein
2. Erythrocytter
3. Kornede cylindre Pga mulighed for glomerulonefritis
GENERELT
+ VASKULIT
+ GLOMERULONEFRIT
+ GRANULOMATØS INFLAM
+ HUDUDSLÆT
!
!
!
BIOPSI Luftveje, nyre- eller hudbiopsi
RTG AF THORAX CT AF BIHULER
Kutan
leukocytoklastisk
vaskulit
!
!
Kutan vaskulit
FOREKOMST Hyppig
PATOFYSIOLOGI UKENDT !
FUND Palpabel PURPURA på UE (2-10 mm i diameter)
HUDBIOPSI DIFF DIAGNOSE Andre former for
vaskulit
BEHANDLING
Ingen specifik behandling !
PROGNOSE
Ofte selvlimiterende GENERELT
- SYSTEMISK VASKULIT
- GLOMERULONEFRIT
- GRANULOMATØS INFLAM
+ PURPURA
!
Opdateret d. 09.05.2014, Stine Skipper Madsen, 6. semester!15
SEKUNDÆR VASKULITIS
Sygdom
Definition
Forekomst
Patologi
Patofysiologi
Symptomer
Fund
Parakliniske
undersøgelser
Non-infektiøs vaskulit i subcutis
Ledsagefænomen til infektioner
eller allergi
PATOFYSIOLOGI UKENDT FUND Akut udviklede subkutane
knuder omgivet af kraftig
rødme og ødem
RTG THORAX Undersøgelse for hilus adenit
Diff. diagnoser
Behandling Forløb
SYGDOMME
1. RA
2. Sjögrens syndrom 3. SLE
4. Sklerodermi 5. Dermato/polymyositis
Panniculitis
!
!
HYPPIGSTE UNDERTYPE Erythema nodosum
!
!
!
BEHANDLING
Ingen specifik behandling
!
PROGNOSE GOD
LOKALISATION Ofte på forsiden af crus
ÅRSAGER TIL ERYTHREMA
NODOSUM 1. Reaktiv artrit 2. Sarkoidose (Evt. del af Löfgrens
syndrom)
3. IBD (Særligt MC)
4. Steptokok-infektion 5. P-piller og andre LM Opdateret d. 09.05.2014, Stine Skipper Madsen, 6. semester!16
REUMATOLOGI
Definition Bevægeapparatets sygdomme Gr “rheuma”: Det, der flyder, dvs. det flydende sygdomsstof der breder sig i organismen og trænger ind i leddene og fremkalder sygdom Ofte kun delvist kendt ætiologi og patologi !
BINDEVÆVETS SAMMENSÆTNING
1. Kollagen Type I: Knogle
Type II: Hyalin brusk
Type III; Hud, kar, ligamenter Type IV: Basallamina 2. Elastin 3. Glykosaminoglykaner og proteoglykaner Vandbindende Ledbrusk: Nøje afstemt mængdeforhold mellem aggrecan (proteoglykan) og kollgen II
Osteoartrose: ➝ Depletering af proteoglykan ➝ Nedbrydning af kollagennetværket ➝ ↑Belastning på subkondral knogle og ledkapsel LED - STRUKTUR OG FUNKTION Synovialled
Omgivet af synovial ledkapsel. Fri bevægellig Ledbrusk: Ingen blodkar eller nerver
Ernæreres via diffusion fra synovialvæske og delvist fra synkondrale kapillærer Enteser: Tilhæftning af sener og ligamenter
Sæde for entesitis ved f.eks. Bechterews sygdom og psoriasis arttritis
Synovialis: Væv der afgrænser den fibrøse ledkapsel fra selve ledhulen
Udgøres af tyndt lag synoviocytter der profucerer synovialvæsken (Fibroblast og makrofagkarakter) Ledkapsel og ligamenter: Muskler og sener: Synovialvæske: Bestående af plasma med hyaluronan. Sikre friktionsfri bevægelighed mellem bruskfladerne
samt ernæring til brusken. Dræneres fra leddet via lymfen
Innervation:
Afferente, proprioceptive og autonome (Regulering af blodforsyning)
Sikre leddets stabilitet Udvikling af kraft til bevægelse af leddet
Opdateret d. 09.05.2014, Stine Skipper Madsen, 6. semester!17
Synartroser
1. Symfyser
2. Synkondroser
Knogleender forenes via ledbrusk UDEN synovialis (Manubriumsternaleddet)
3. Syndesmoser Fibrøse sammenføjninger af tilstødende knogler UDEN brusk og ledhule (Distale tibiofibulærleddet)
4. Synostoser
Opstår ved ankylose, dvs. patologisk fusion af beskadiget led Smerter ved discus prolaps 1. Lokalisation
2. Debut
3. Varighed
4. Døgnvariation
5. Udstråling
6. Karakter
7. VAS (Belastning vs. hvile/ Ryg vs. ben)
8. Tidligere samme smerte
9. Traume, 10. Lindrende/forværrende
11. Kraftnedsættelse 12. Føleforstyrrelser
13. Forsøgt behandlet (Hvad, hvornår, hvor meget, effekt)
!
Knogleender forenes via fibrøs brusk og ligamenter ANAMNESE
-
Cauda equina 1. Føleforstyrrelser i ridebuskeområdet 2. Vandladningsgener (Initialt urinretention. Senere overløbsinkontinens)
3. Fækal inkontinenes
!
Opdateret d. 09.05.2014, Stine Skipper Madsen, 6. semester!18
Ledsmerter/Hævede led 1. Lokalisation 2. Debut 3. Varighed 4. Døgnvariation 5. VAS (Belastning vs. hvile)
6. Tidligere samme smerte/hævelse
7. Traume 8. Lindrende/forværrende
9. Infektion 10. Rødme, varme
11. Forsøgt behandlet (Hvad, hvornår, hvor meget, effekt)
Muskelsmerter 1. Lokalisation 2. Debut 3. Varighed 4. Døgnvariation 5. Karakter
6. VAS (Belastning vs. hvile)
7. Tidligere samme smerte/hævelse
8. Traume 9. Lindrende/forværrende
10. Rejse sig/trappe gang (Polymyalgi)
11. Gangdistance (Iskæmi)
12. Hovedpine, tyggesmerter, synsforstyrrelser (Artriitis temporalis)
13. Forsøgt behandlet (Hvad, hvornår, hvor meget, effekt)
14. Effekt af prenisolon
!
B-symptomer (Spørg ALTID)
1. Træthed 2. Feber 3. Utilsigtet vægttab 4. Nattesved !
Afgørende opdeling inden for ledsygdomme Opdateret d. 09.05.2014, Stine Skipper Madsen, 6. semester!19
1. ARTRITIS Morgenstivhed, hvilesmerter
Ledhævelse, rødme, varme, ømhed
!
Akut fase reaktanter 2. DEGENERATIV LEDSYGDOM
Belastningstriaden INGEN morgenstivhed
!
3 akutte tilstande inden for reumatologi 1. Cauda equina 2. Atriitis temporalis
3. Septisk artrit
PARAKLINIK - LEDSMERTER/HÆVET LED 1. Blodpr
1. Hgb, L+D, CRP, trombocytter (AT)
2. Kreatinin, karbamid, Na, K 3. ALAT, BF, bilirubin, albumin, INR
4. TYPE ARTRIT: 1. IgM-RF (RA, Sjögrens syndrom, SLE, sklerodermi, poly/dermatomyositis, MCTD)
2. Anti-CCP (RA) 3. ANA (RA, Sjögrens syndrom, SLE, sklerodermi, poly/dermatomyositis, MCTD)
4. Anti-DNA (SLE, poly/dermatomyositis)
5. Anti-SSA/SSB (Sjögren) 6. ANCA (Mikroskopisk polyangitis, Wegeners granulomatose, Churg-Strauss syndrom)
7. Urat (Artritis urica)
8. HLA-B27 6. Venyler (Septisk artrit)
7. Jern, ferritin, transferrin (Anæmi ved kronisk sygdom)
8. D-vitamin, Ca (Længerevarende steroid-behandling)
Gigtsygdom med organinvolvering 2. Rtg af led 3. UL af led 4. Ledpunktur 5. Rtg thorax Opdateret d. 09.05.2014, Stine Skipper Madsen, 6. semester!20
SPECIFIKKE BLODPR
IgM rheumafaktor (RF)
Autoantistoffer mod Fc-del af IgG/M/A
1. RA
2. Sjögrens syndrom 3. SLE RF afspejler IKKE sygdomsaktiviteten (Bør derfor kun tages 1 gang)
5% af raske har sero-pos
!
Anti-CCP (Anticyklisk citrullineret peptid)
Autoantistoffer mod cyklisk citrullinerert peptider Specifik for RA
Anvendes i højere grad end RF ifm RA
!
ANA (Antinukleære antistoffer)
Kerne og cytoplasma autoantistoffer Først foretages en generel screening for alle ANA. Er denne pos. laves en specifik udredning antistoftypen Bruges i vurdering af samlet sygdomsbillede 1. RA
2. Sjögrens syndrom 3. SLE
4. Sklerodermi
5. Poly/dermamyositis
6. MCTD
ANCA (Antineutrofilt-cytoplasmatisk antistoffer)
1. Mikroskopisk polyangitis (MPO-ANCA)
2. Wegeners granulomatose (PR3-ANCA)
3. Churg-Strauss syndrom (MPO/PR3-ANCA)
!
Autoantistoffer mod neutrofile SR (Sænkningsreaktionen)
Ved inflammation ændres erytrocytternes ladningsforhold, hvorved de aggregerer og dermed sænker sig hurtigere 1. Aritiis temporalis
2. SLE
3. Renalcellecarcinom 4. Myolomatose
Opdateret d. 09.05.2014, Stine Skipper Madsen, 6. semester!21
!
SMERTEBEHANDLING LÆGEMIDDEL
Paracetamol (Pinex, Pamol, Panodil)
DOSIS
Tabl. 1 g x 4 dagl
BIRVIRKNINGER
1. Leverpåvirkning ved > 4 g dagl. 2. Hovedpine Ibuprofen (Ipren, Burana)
Tabl. 600 mg x 3 dagl
PPI-hæmmer (Omeprazol, Pantoprazol) Alder > 70 år
Tabl. 40 mg x 1 dagl
Svagt opioid: Tramadol (Dolol)
Tabl. 50 mg, maks x 4 dagl
1. Ulcus 1. Kvalme, opkast, hudkløe 2. Træthed/sløvhed Stærkt opioid: Morfin/Coltalgin/Malfin
3. Synsproblemer 4. Mundtørhed 5. Resp. insuff
6. Urinretention 7. Obstipation
Muskelsmerter: Klorzoxazon
Tabl. 250 mg x 3 dagl
Neuropatiske smerter: Gapapentin
!
!
!
Opdateret d. 09.05.2014, Stine Skipper Madsen, 6. semester!22
HLA-B27-ASSOCIEREDE SYGDOMME 1. Spondylartritis (Mb. Becterew, reaktiv artritis, psoriasis artritis, enteropatisk artrit) 2. Akut anterior uveitis !
LEDINVOLVERING
OLIGO: 2-4 led POLY: >4 led MONOARTRIT
1. Osteoartrose 2. Septisk artrit 3. Krystalartrit (Akut) !
SYMMETRISK POLYARTRIT
1. RA 2. SLE !
ASYMMETRISK OLIGOARTRIT
Spondylartritter
1. Mb Bechterew 2. Psoriasis artrit 3. Reaktiv artrit 4. Enteropatisk artrit (Kronisk inflammatorisk tarmsygdom = CU og MC)
!
!
!
!
!
!
!
Opdateret d. 09.05.2014, Stine Skipper Madsen, 6. semester!23
ORDLISTE !
Ømhed Smerte ved palpation Smerte Artralgi (Leddesmerter)
Ankylose Ledstivhed Artrocentese Ledpunktur
Artroplastik
Rekonstruktion af led Alloplastik
!
Rekonstruktion af led med indsættelse af FREMMEDLEGEME
Belastningstriaden
Igangsætningsbesvær, lindring ved bevægelse og senere smerte ved nogen tids belastning
Osteofytose
Knoglenydannelse i kanten af leddet (Randudbygning)
Syndesmofytter Knoglenydannelse mellem vertebrae, dvs. yderste lag af anulus fibrosus Sklerose Synlig fortætning af væv til en fastere og hårdere struktur Pannus Aktive inflammatoriske celler ➝ Angiogenese og frigivelse af proteinaser der medfører erosioner Entesopati
Betændelse af sene/fascie/ligamenttilhæftninger til knogler Non-infektioøs tilstand 1. Achilles tenosynovitis
2. Plantar faciitis !
3. Costoschondritis Hælspore
Plantar faciitis (entesitis) ➝ Knogleerosion og halisterese !
➝ Knoglenydannelse svarende til tuber calcanei (hækspore) Daktyli
Pølefingre/tæer
!
Kombination af artrit i led og tenosynovit Arkolyse
Fraktur af arcus vertebrae Recesstenose Smerte pga. dårlig plads til nerverod pga. slidgigtforandrigner Onykylose
Løsning af neglepladen fra neglelejet !
!
DANBIO
1. CRP
2. Global VAS (Egen vurdering)
3. Ledinvolvering
!
Opdateret d. 09.05.2014, Stine Skipper Madsen, 6. semester!24

Similar documents