Mazak Integrex 200 IV opas

Transcription

Mazak Integrex 200 IV opas
Koneistusyritysten kehittäminen
MAZAK INTEGREX200-IV
Ohjeistus
Rahoittajaviranomainen:
Satakunnan ELY-keskus
Satakunnan koulutuskuntayhtymä, PL 87, Suoratie 1, 32801 KOKEMÄKI • P. 040 199 4100 • www.sataedu.fi
MAZAK INTEGREX200-IV
Turvallisuus
Tutustu aina huolellisesti koneen turvamääräyksiin sekä ohjekirjoihin ja muista myös noudattaa niitä
välttyäksesi tapaturmilta.
Koneesta löytyy useita varoituskilpiä.
Koneen aamutoimet
Laita päävirta koneen takaa päälle
Laita koneen näyttö päälle
Referenssiin ajo:
aja x, y, z referensiin nuolta painamalla, jos painat nuolta väärään suuntaan näytölle tulee teksti väärä
nollaussuunta. B-akselin voit ajaa referenssiin joko käsipyörien avulla, tai painamalla nappulasta siten, että
B-akseli kääntyy alaspäin. Jos sinulla on työkalu paikalla aja aina B-akseli käsipyörien avulla referenssiin. Bakselia ei ole pakko ajaa referenssiin.
Kun akselit ovat referensssissä, syttyy niiden eteen punainen valo.
Sorvin leuat
Kuvassa kolmileukaistukka. Sorvattavat kappaleet kiinnitetään kolmileukaistukkaan. Leukoja on kovia ja
pehmeitä. Kovia leukoja ei voi sorvata, mutta pehmeät leuat sorvataan eri halkaisijoille sen mukaan minkä
kokoista kappaletta koneessa ajetaan. Leuat vaihdetaan aukaisemalla kuusiokolopultit. Muista aina
tarkistaa, että leuat asettuvat vaihdettaessa samaan kohtaan. Esimerkiksi syvyystyöntömitalla pystyt
leukojen päätypinnasta mittaamaan, että leuat ovat samalla etäisyydellä. Kappaleet pyritään laittamaan
aina mahdollisimman tukevasti kiinni leukoihin, kuitenkin huomioiden, että työstettäessä terä ei törmää
leukoihin. Hyvä tapa leukojen kiristämiseen olisi käyttää momenttiavainta ja katsoa taulukosta arvo millä
voimalla leuoissa olevat kuusiokolopultit pitää kiristää, tällöin kaikki leuat tulevat yhtä piukkaan kiinni.
Leukojen painetta pystyy koneissa säätelemään. Leukojen paine puristaa kappaletta kiinni eri voimalla ja
painetta säädettäessä on hyvä huomioida kappaleen koko ja se onko kyseessä umpiaihio vai sellainen
kappale jossa on jo reikä valmiina. Muista, että jos ohutseinämäisessä kappaleessa on liikaa painetta
leuoissa, niin leuat puristavat kappaleen soikeaksi. Liian pienet paineet saattavat aiheuttaa vaaratilanteen,
jos kappale lähtee ajon aikana irti. Leukojen paineen säädin ja painemittari kuvassa.
Työkalun vaihto makasiiniin
Jos haluat päivän loputtua työkalun makasiiniin, niin paina mdi päälle ja työkalun vaihto 0 ja input.
Älä koskaan vaihda työkalua siten, että kutsut sellaisen työkalupaikan, jossa ei ole mitään työkalua. Jos näin
kuitenkin käy, tulee hälytys Nro: 1208 (työkalun sovitusvirhe s.lukit.) Hälytyksen saat poistettua kun vaihdat
MDI:llä sellaisen työkalun paikalle, mikä on makasiinissa.
Jos samassa paikassa on käytössä useampi työkalu, niin saat työkalun vaihdettua näin.. Teräpaikalla 38 on
kolme terää erotettu kirjaimilla A, B ja C. vaihtaessasi B terän paina 38.2, numero kaksi tulee siitä kun se on
aakkosten toinen kirjain.
Uuden työkalun laitto
Laita uudet työkalut makasiinin kautta. Tee ensin työkalusta tiedot koneelle. Esim. mene kursorilla 9
työkalun kohdalle paina editointi, työkalun määritys, valitse työkaluksi pora, laita sen halkaisija esim. 10,2,
törmäys kohtaan normaali, TU-koodiksi laita A, pituus lukema tulee kun mittaat terän. K-kulma 120 astetta.
Loppuihin kohtiin ei ole pakko laittaa mitään. Kun tiedot ovat valmiina voit mennä laittamaan työkalun
paikalleen makasiiniin. Mene koneen taakse, laita manuaalinen puoli päälle, käännä avain ykkös asentoon,
paina MG ja haluamasi teränumero ja sitten paina enter. kun makasiini pyörittää oikean kohdan aukaise ovi
ja laita työkalu paikalleen kuvan osoittamassa asennossa.
Työkalun vaihto
Mene koneen taakse, laita manuaalinen puoli päälle, käännä avain ykkös asentoon, paina MG ja haluamasi
teränumero ja sitten paina enter. kun makasiini pyörittää oikean teräpaikan aukaise ovi ja laita työkalu
paikalleen
Työkalusirun käyttö

aseta työkaluun siru annettujen ohjeiden mukaan ja kiinnitä se loctitellä paikalleen

tee työkalusta normaalit työkalutiedot ensin ja laita se sitten makasiiniin ja mittaa terä

vaihtaessasi sirullista terää paina out ja ota terä pois

kun laitat terän takaisin makasiiniin paina in ja laita terä paikalleen

kone laittaa automaattisesti tiedot koneelle

paina ID kone lukee sirun tiedot

tarkista näytöstä, että siellä on ID:n kohdalla lukema
Makasiinia saat pyöritettyä kun laitat makasiinin manuaalikäytölle ja avain oikeaan asentoon, sen jälkeen
paina MG ja haluamasi teräpaikka ja paina enter nappia. Avaa ovi muista painaa oven aukaisu painiketta ja
laita terä paikalle tai ota pois.
Työkalun mittaus

valitse mitattava työkalu

paina työkalutiedot

työkalun mittaus

mittayksikkö ulos

vie terä lähelle mittauspäätä

paina tk. as. mittaus aktiiviseksi

paina nuolella mittaussuunta

paina nuolta niin kauan kunnes kuuluu piippaus

siirrä käsipyörillä terä kauemmas mittapäästä ja vie mittayksikkö sisään kun olet mitannut kaikki
työkalut
Lastukontti
Koneen lastunkuljetin kuljettaa lastut lastukonttiin. Kontti tyhjennetään lastujenkeräyspaikkaan.
Lastukonttiin ei pidä heittää mitään ylimääräistä, roskille on ihan omat paikkansa. Huomioi, että joissakin
paikoissa saatetaan eri raaka-ainelastut kerätä erikseen. Jos esim. alumiini ja kuparilastut kerätään erikseen
niin älä laita lastukonttiin silloin mitään muuta lastua. Ole varovainen lastuja käsiteltäessä ettet saa haavoja
käsiisi. Lastukoukut on tarkoitettu pitkien lastujen käsittelyyn.
Sorvin kytkimiä
1.
Pikaliikkeen muutoskytkin. Kuvassa ylärivi vasemmalla puolella ensimmäinen nappula. Erittäin
tärkeä ohjelman sisäänajossa. Tämän kytkimen avulla pystyt muuttamaan nopeutta millä vauhdilla
terä lähestyy työstettävää kappaletta. Pitäessäsi sisäänajon aikana kytkintä pienemmällä prosentilla
ehdit reagoimaan jos terällä on vaara törmätä kappaleeseen.
2.
Työstösyötön muutoskytkin. Kuvassa vasemmalla ylärivissä toinen näppäin. Säätää työstön
syöttönopeuden. Voit ajon aikana säätää syöttöä tarpeen mukaan.
3.
Työkalun kiinnitys/irroituskytkin. Kuvassa vasemmalla ylärivillä kolmas näppäin. Toimii ainoastaan
käsikäyttötilassa.
4.
Karan/jyrsinkaran muutosnäppäin pienentää nopeutta. Kuvassa ylärivillä nuoli ylöspäin näppäin.
5.
Karan/jyrsinkaran muutosnäppäin suurentaa nopeutta. Kuvassa ylärivillä nuoli alaspäin näppäin.
6.
Karan/jyrsinkaran pysäytysnäppäin. Kuvassa ylärivillä punainen näppäin. Pysäyttää karan/
jyrsinkaran kun kone on käsikäyttötilassa
7.
Karan/jyrsinkaran käynnistysnäppäin. Kuvassa ylärivillä kolmas oikealta näppäin. Käynnistää karan/
jyrsinkaran kun kone on käsikäyttötilassa
8.
Karan/jyrsinkaran kiertosuunnan vaihtonäppäin. Kuvassa ylärivillä toinen oikealta näppäin. Valitsee
kiertosuunnan kun kone on käsikäyttötilassa. Kun näppäimen taustavalaistus on päällä,
kara/jyrsinkara pyörii taaksepäin. Kun taustavalaistus on pois päältä kara/jyrsinkara pyörii eteenpäin.
9.
Käsikäyttöinen pulssipyörä. Kuvassa vasemmalla alhaalla. Määrittää akselin liikkeen suunnan ja
etäisyyden kun kone on käsikäyttötilassa.
10. Akselin valintakytkin. Kuvassa vasemmalla kytkin, jossa on merkittynä eri akselit. Valitsee
siirrettävän akselin kun kone on käsikäyttötilassa. Jos kytkin on OFF asennossa, syöttötoimintoa ei
tapahdu vaikka pyörää käännettäisiin.
11. Syötön keskeytysnäppäin. Kuvassa vasemmalla alhaalla punainen näppäin. Keskeyttää akselin syötön,
kun kone on automaattitilassa.
12. Työkierron käynnistysnäppäin. Kuvassa vasemmalla alhaalla vihreä näppäin. Käynnistää koneen
automaattitilassa.
13. +(plus) X-akseli on ylärevolverin pystysuora liikerata. Kuvassa kirjain X ylhäällä. Liike suuntautuu
ylöspäin, poispäin karan keskustasta
14. –(miinus) Z-akseli on ylärevolverin pituussuuntainen liikerata. Kuvassa kirjain Z vasemmalla. Liike
suuntautuu kohti istukkaa
15. +(plus) Z-akselin liike suuntautuu poispäin istukasta. Kuvassa kirjain Z oikealla.
16. – (miinus) X-akselin liike suuntautuu alaspäin kohti karan keskustaa. Kuvassa kirjain X alhaalla.
17. +(plus) Y-akseli on ylärevolverin poikittaissuuntainen liikerata. Kuvassa kirjain Y ylhäällä. Merkitsee
eteenpäin suuntautuvaa liikettä, kohti etuosaa
18. –(miinus) Y-akselin liike taaksepäin kohti takaosaa. Kuvassa kirjain Y alhaalla.
19. Lastunkuljettimen käynnistysnäppäin. Kuvassa oikealla keskimmäinen valkoinen näppäin. Käynnistää
kuljettimen kun painat näppäintä ja uudelleen painettaessa kuljetin pysähtyy
20. Työkalun valintanäppäin. Valitsee ylärevolveriin kytketyn työkalun suunnan vaaka tai pystyasentoon,
kun kone on käsikäyttötilassa. Kuvassa oikealla alhaalla alin näppäin.
Reset palauttaa NC-yksikön alkutilaan. Jos näyttöön tulee hälytys, poista hälytyksen aiheuttaja ja paina sen
jälkeen tätä näppäintä hälytyksen peruttamiseksi.
VFC muuttaa ohjelmaan asetetut työstöolosuhteiden arvot (kehänopeus, syöttönopeus) muutosnäppäimillä
asetettuja arvoja vastaaviksi. Jos näppäintä painetaan sen jälkeen kun, kara/jyrsinkaran pyörimisnopeus tai
työstön syöttönopeus on säädetty automaattisen toimintatilan aikana, ohjelmaan asetetut arvot
muutetaan automaattisesti muutosarvoja vastaaviksi
MF1 ja MF2 ovat lisätoiminta näppäimiä joiden avulla voidaan käyttää koneen lisätoimintoja
Nuolinäppäimien avulla voit siirtää kohdistimen eri kohtiin (yläpuolella olevalle riville, alapuolella olevalle
riville, oikealle ja vasemmalle)
Sivunäppäimet Page näyttää sivun ylöspäin ja alaspäin. Mazatrol ohjelmassa page nappula nuolet ylöspäin
siirtää kohdistimen edellisen yksikön alkuun ja nuolet alaspäin siirtää seuraavan yksikön alkuun
CANCEL Tietojen peruutusnäppäin. Näppäintä painettaessa kohdistimen kohdalla olevat tiedot poistetaan
INPUT syöttönäppäin syöttää annetut tiedot muistiin. Paina näppäintä sen jälkeen kun olet syöttänyt
haluamasi tiedot
EOB asettaa vaiheen päättymiskomennon ohjelmatietoihin
OSOITE/NUMERONÄPPÄIMET näppäimillä syötetään kirjaintiedot ja numerotiedot
CLEAR Tyhjentää tietoja. Jos olet näppäillyt vääriä tietoja poista ne tällä nappulalla
ALT W näyttää ikkunan LCD näytössä
1. Kytkee lastuamisnesteen päälle ja pois päältä. Hanankuva STOP
2. Lastuamisnestejärjestelmän valikkonäppäin. Hanankuva
3. Lisätoimintonäppäin, käytetään yhdessä MF 2 kanssa samanaikaisesti. MF1
4. Koneen valikkonäppäin, näppäintä painettaessa näytölle tulee valikko, josta voidaan ohjata koneen
toimintoja. Jakoavain 1
5. Lause kerralla ajonäppäin, paina tästä kun haluat suorittaa ajon vaihe kerralla. SINGLE
6. Koneen valikkonäppäin, näppäintä painettaessa näytölle tulee valikko, josta voidaan ohjata koneen
toimintoja. Jakoavain 2
7. Lisätoimintanäppäin, käytetään yhdessä MF 1 kanssa samanaikaisesti. MF 2
8. Pikaliikenäppäin, paina näppäintä ja sen jälkeen haluamaasi akselia. Liike tapahtuu valitulla akselilla
haluamaasi suuntaan. RAPID
9. Kone siirtyy kotiaseman toimintatilaan. Home Paina näppäintä ja paina sen jälkeen halutun akselin
siirtonäppäintä. Valittu akseli palaa sille asetettuun kotiasemaan
10. Tätä näppäintä käytetään vain EIA-/ISO ohjelmilla. Tape Paina näppäintä kun haluat suorittaa
ohjelman, joka on talletettu mikrolevylle tai muille ulkoisille laitteille
11. Automaattinen toimintanäppäin, joka valitsee automaattisen toimintatilan. Memory Paina näppäintä
kun haluat suorittaa NC-yksikössä olevia ohjelmia
12. Näppäintä painettaessa jokaisen käsikäyttöisen pulssisyöttökahvan yksittäinen liike vastaa 0,1mm
muutosta valitulla akselilla. Kädenkuva x 1000
13. Näppäintä painettaessa jokaisen käsikäyttöisen pulssisyöttökahvan yksittäinen liike vastaa 0,01mm
muutosta valitulla akselilla. Kädenkuva x 100
14. Näppäintä painettaessa jokaisen käsikäyttöisen pulssisyöttökahvan yksittäinen liike vastaa 0,001mm
muutosta valitulla akselilla. Kädenkuva x 10
15. Näppäintä painettaessa jokaisen käsikäyttöisen pulssisyöttökahvan yksittäinen liike vastaa
0,0001mm muutosta valitulla akselilla. Kädenkuva x 1
16. Tämän näppäimen ollessa aktiivinen voit suorittaa erilaisia toimintoja mitä näppäilet koneelle esim.
teränvaihdon, B-akselin käännön ym. MDI
Kärjen käyttö
Kärkipylkkä on Nc-ohjattu
Jos sinulla on keskiö kappaleessa, voit ajaa kärjen manuaalisesti suoraan kiinni kappaleeseen, koneesta
kuuluu piippaus kun se on paikallaan. Sen jälkeen mene asennus sivulle, sitten kärkipylkän opetus ja paina
input.
Jos teet ohjelmalla kärjen ajon M741, ohjelmoi kärki ensimmäiseen paikkaan, teksti asennussivulla ajaa
kärkip. AS 1
M32 kärki menee taakse
M742 kärki menee toiseen paikkaan
Kun ohjelma on valmis ota nollapiste kappaleeseen








muista muuttaa näytölle tekemäsi ohjelmanumero
vie pääliajoterä lähelle kappaleen päätyä käsipyörien avulla, laita kappale pyörimään, ota kosketus
Z-akselia liikuttamalla vie terä x-akselilla irti kappaleesta ja pysäytä kone
mene asennussivulle
mene nuolilla Z-korj. kohdalle
paina sivun alalaidasta kohtaa opetus (muuttuu punaiseksi)ja laita 2 ja paina input(jos otat tasosta
kaksi milliä pois) nyt koneessa on nollapiste
mene nuolilla leuat kohdalle ja laita 1 (sivun alalaidassa on leukatietoja kohta jota painamalla
pääset muokkaamaan erilaisille leuoille tietoja, tässä tapauksessa kovat leuat ovat numerolla 1
leukatiedoissa)
mene kiinnitys halkaisija kohtaan ja laita siihen raaka-aineen isoin halkaisija,
kun nollapiste, leukatiedot ja kiinnityshalkaisija on laitettu, niin näet virtuaalikoneistuksesta hyvin
miten ajo menee
Kappaleen ajo





memory päälle
laita pikaliikkeet pienelle
paina näytön vihreästä nappulasta ajo päälle, pidä silti toinen sormi viereisen punaisen nappulan
lähellä, että pystyt pysäyttämään siitä ajon jos ajo ei suju oikealla tavalla
aja varovasti pikaliikkeet pienellä ja katso, että terä menee oikein
kun kaikki vaiheet testattu ja mitattu voit seuraaviin kappaleisiin laittaa pikaliikkeen sataan
Poraus kappaleen päätyyn
Porausvaihe, 4 kappaletta 8,5mm 20mm syviä reikiä kappaleen päätyyn 70mm halkaisijalle
•
valitse poraus
•
XC-työkierto tekee reiät kappaleen päähän
•
halkaisija 8,5
•
syvyys 20
•
viiste laita 1mm
•
kone antaa ehdotukset terille keskiöpora ja pora
•
X-Y suorakaiteen muotoinen ohjelmointikuvio
•
ilman valintaa normaali kaari
•
ensin reikäpiirin säde 35
•
alkupiste C 0
•
kysyy montako reikää 4 kpl
•
seuraavan kulman asteluku 90
•
Q laita 0 R laita 0
•
M 153 läpijäähdytys
Poraus vinoreikä 60 astetta 8kpl 15mm syviä 8,5mm reikiä 92 mm halkaisijalle 67mm päähän kappaleen
päädystä
•
/C-työkierto tekee reiät vinoon
•
slant degree astekulma eli 90-30=60 astetta
•
halkaisija 8,5
•
syvyys 15
•
viiste 1
•
kaari
•
alkupiste R 46
•
alkupiste C 0
•
alkupiste Z 67
•
alkupiste Y 0
•
reikien määrä 8
•
seuraavan pisteen kulma 45
•
Q ja R 0
Kierrereikien teko kappaleen kylkeen
Kierrereiät M6 x 12mm syviä 8 kappaletta halkaisijalle 110mm kappaleen kylkeen 35mm päähän kappaleen
päädystä
•
valitse poraus
•
ZC-työkierto tekee reiät kappaleen kylkeen
•
Kierteen nim. M6
•
Ulko halkaisija 6
•
syvyys 12
•
viiste laita 1,5mm
•
kone antaa ehdotukset terille pora, keskiöpora ja kierretappi
•
valitse kaari
•
ensin reikäpiirin säde 55
•
alkupiste 0
•
laita Z mittaan 35
•
laita Y 0
•
kysyy montako reikää 8 kpl
•
seuraavan kulman asteluku 45
•
Q laita 0 R laita 0
•
M 153 läpijäähdytys
Kiilauran teko
•
Kiilauran pituus 51mm kiilaura alkaa 3mm päästä kappaleen päädystä
•
Kiilauran koko 8D10 (+0,04-+0,098)
•
aloita kiilauran ohjelmointi
•
paina taso koneistus
•
paina ura
•
ZY-valitaan
•
asema C vastaa 0 ja paina input
•
työvara Z-akselilla eli kysyy uran kokonaissyvyyttä laita 4.1 ja paina input (kappaleen
halkaisija 25mm ja kiilauran halkaisija mitta 21 -0,2)
•
kysyy uran leveyttä laita toleranssin puoliväli 8,06 ja paina input
•
ollenkaan)
pinnanlaatu pohjassa vähintään 4, (jos laitat huonomman, ohjelma ei viimeistele uraa
•
pinnanlaatu reunassa vähintään 4
•
viimeistelyvara Z 0,06 ja paina input (tehdään 8mm terällä, ei voi laittaa enempää
viimeistelyvaraa)
•
viimeistelyvara R 0,02 ja paina input
•
kuvion muoto 0 (suora muoto)
•
1. työkalun tyyppi tulee ehdotus varsijyrsin paina input (rouhinta ja viimeistely tehdään
samalla terällä R rouhinta F viimeistely terätiedon edestä löytyvät kirjaimet)
•
2. nimellishalkaisija 8 ja paina input
•
3. työkaluluettelokoodi A
•
4. työstönjärjestysnumero tähän ei tarvitse laittaa mitään ohita painamalla input
•
lastun syvyys paina automaattinen asetus
•
5. leikkuunopeus 100 ja paina input
•
6. syöttö 0,15 ja paina input
•
7. M koodi jos terässä on läpijäähdytys laita M153 muuten M8 eli nyt laita M8
•
8. ohita kaksi seuraavaa M-koodi kohtaa painamalla input
•
sama terä viimeistelee nyt uran eli toista kohdat 1-8
•
suora
•
tason siirto R laita 8,5 (halkaisija 25-2xsyvyys 4mm=17:2=8,5)
•
alkupiste Z laita 7 (terä 8mm sen säde 4+3=7 kiilaura alkaa 3mm päästä)
•
alkupiste y 0 ja paina input
•
kulma Z-akselin suhteen ohita tämä kohta esim. painamalla input
•
Z-akselin suuntavertori ohita tämä kohta esim. painamalla input
•
Y-akselin suuntavertori ohita tämä kohta esim. painamalla input
•
leikkauspiste ohita tämä kohta esim. painamalla input
•
kulman pyöristys ohita tämä kohta esim. painamalla input
•
pinnanlaatu laita 5 ja paina input
•
suora
•
loppupiste Z 50 ja paina input (kiilauran pituus 51mm alkaa 3mm kappaleen päädystä eli
54mm-puolet terän säteestä=50)
•
ohita muut kysymykset painamalla input ja vasta pinnanlaadun kohdalle laita 5 ja paina input