Jeesus paransi – koko elämäni on ihme sivu 6

Transcription

Jeesus paransi – koko elämäni on ihme sivu 6
U usi E lämä
Kansamme arvopohjaa ravistellaan
sivu 4
Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net
Nro 5/2011
Åke Samuelsson:
Jeesus paransi
– koko elämäni
on ihme sivu 6
World Visionin ja Pelastakaa
Lapset ry:n seminaarissa
Lapsiköyhyyden tematiikka puhutti
poliitikkoja Kansallissalissa sivu 9
Unna Lehtipuu
Itu-työ Tampereella
auttaa yksinäisiä naisia
raskauden aikana ja
abortin läpikäyneitä sivu 8
2
Uusi Elämä
Rakkauden ja toivon sanomaa Nro 5/2011
Uusia sankareita on tulossa! Ship to Gaza
Suomi on maailmanmestari
Nuorissa on tulevaisuus ja he
tulevat muuttamaan maailmaa
ja siksi on tärkeää, että panostamme lapsiin ja nuoriin.
Raamattu sanoo: ”Altis on
sinun kansasi sinun sotaanlähtösi päivänä: pyhässä asussa
sinun nuoriväkesi nousee eteesi, niinkuin kaste aamuruskon
helmasta. (Ps. 110:3. Vuoden
1933 käännös).
Joel profetoi viimeisestä
herätyksestä: ”Tämän jälkeen
on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin.
Ja teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaiset
näkevät näkyjä, vanhuksenne
ennusunia” (Joel 3:1). Profeetta
Malaki viittaa nuorisoherätykseen sanomalla, että Elia tulee
ja kääntää isien sydämet lasten
puoleen ja lasten sydämet isien
puoleen (Mal. 3:23-24).
Raamattu osoittaa, että
nuorilla on keskeinen osuus
lopunajan herätyksessä. Tämä
on hyvin luonnollista, koska nuorten osuus on suuri
maapallon väestöstä. Nuoret
tulevat evankelioimaan koko
maailman, kun heillä on Sanan
Pauli Kemi
Uusi Elämä -lehden toimittaja
ja Pyhän Hengen inspiroiva
kasvualusta.
Lapset ja nuoret tarvitsevat
ohjausta, rohkaisua ja terveitä
esikuvia eli vanhemmilla on
suuri vastuu. Emme voi jättää
kasvatusvastuuta päiväkodille,
koululle, urheiluseuralle emmekä myöskään seurakunnalle,
vaikka ne kaikki ovat myös
tärkeitä.
Sanotaan, ettei omena
tipahda kauas puusta pitää
paikkansa siinä, mitä lapsi
oppii pienenä. ”Totuta poikanen tiensä suuntaan, niin hän
ei vanhanakaan siitä poikkea”
(San. 22:6). Tuohon Raamatunlauseeseen sisältyy valtava
totuus ja lupaus. Kun annat
kodissasi lapsellesi perustan,
niin hän tulee seuraamaan sitä
tietä myös vanhana. Tämä on
Jumalan lupaus jokaisen lapsen
vanhemmalle.
Jumala haluaa, että lapsesi
palvelevat Elävää Jumalaa ja
siksi Hän on antanut lukuisasti
lupauksia koko perhekunnan
pelastumisesta. Jos lapsesi
ei ole vielä uskossa, niin älä
tuomitse häntä, vaan rohkaise ja näe hänet Jumalan
lapsena.”Sinun lapsesi ovat
kaikki Herran opetuslapsia, ja
suuri rauha on sinun lapsillasi
oleva.” (Jes.54:13).
Ole itse esimerkkinä lapsillesi aivan niin kuin Jeesus
oli esimerkkinä opetuslapsilleen (Joh. 1:15). Myös Paavali
halusi olla esimerkkinä muille
ja hän kirjoittaa: ”Olkaa minun
seuraajiani, veljet, ja katselkaa
niitä, jotka näin vaeltavat, niin
kuin me olemme teille esikuvana” (Fil. 3:17). ”Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet
Kivinen kivi
Jerusalemin temppeli on poissa.
Valtavasta kokonaisuudesta on
jäljellä vain Länsimuurina tunnettu tukimuuri. Länsimuurin
tunnelissa on nähtävissä muurin
massiiviset kivet. Kookkaimman kiven pituus on 13,6 metriä,
leveys 3,5- 4,5 metriä ja paino
yli 700 tonnia. Se on yksi raskaimmista ilman konevoimaa
siirretyistä kivistä. Miten tuo
valtava, muurille ryhtiä ja vakautta antava kivi on saatu paikoilleen? Ehkäpä Pyhässä Kaupungissa kaikki on mahdollista!
” Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan
te olette pyhien kansalaisia ja
Jumalan perhettä, apostolien
ja profeettain perustukselle
rakennettuja, kulmakivenä itse
Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa
pyhäksi temppeliksi Herrassa;
ja hänessä tekin yhdessä muit-
ten kanssa rakennutte Jumalan
asumukseksi Hengessä” (Ef
2:19- 22).
Meillä on tarve olla osa suurempaa kokonaisuutta. Monella
on kokemuksia ulkopuolelle
jäämisestä, hylätyksi tulemisesta. Sisäisiä haavoja ei ole
hoidettu. Kokemukset kulkevat
mukana. Ehkä niiden kautta
myös Jumalan edessä on tuo
pelko ja epäluottamus. Olenko
minä ulkopuolinen, osaton Jumalan armosta ja rakkaudesta,
nyt ja ikuisesti?
Jeesus avasi ristillä tien
Isän sydämelle. Samalla yhteys avautui muihin Jumalan
lapsiin. Jumalan perheväki on
verkosto, pyhien yhteys. Osallisuus siihen on omistettavissa
uskon kautta Kristukseen.
Jumalan lapseus on kuin
kuuluminen länsimuuriin. Jokaisella on siinä oma, ainutlaa-
teille Jumalan Sanaa; katsokaa
kuinka heidän vaelluksensa on
päättynyt, ja seuratkaa heidän
uskoansa” (Hebr. 13:7).
Älä syytä lastasi, vaan ole
hänelle elävä esimerkki Kristuksen seuraamisesta ja opeta
lapsellesi Herran tien kulkeminen. Tämä on toiminut kautta
historian ja se toimii myös
tänään.
Paavali kehottaa nuorta
Timoteusta olemaan hyvänä
esimerkkinä muille: puheessa,
elämäntavoissa, uskossa, puhtaudessa, Raamatun lukemisessa, rukouksessa, todistamisessa
ja seurakunnan työhön osallistumisessa niin, että muutkin
näkevät sinun hengellisen kasvusi (1 Tim. 4:11-16). Esimerkki rohkaisee toisia tekemään
samoin.
Jeesuksella oli kova sana
niille, jotka johtavat lapsia
ja nuoria harhaan: ”Jos joku
johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka
uskovat minuun, hänelle olisi
parempi, että hänen kaulaansa
pantaisiin myllynkivi ja hänet
upotettaisiin meren syvyyteen”
(Matt.18:6).
Viime vuosina on tullut ilmi
lasten ja nuorten seksuaalista
hyväksikäyttöä lähes kaikkien
kirkkojen, seurakuntien ja herätysliikkeiden parissa, mutta vielä
enemmän muualla. Kieroutunut
seksuaalisuus kuten katolisten
pappien selibaatti, kasvava homoseksualismi ja pornografia
ovat avanneet tietä pedofiliseen
käyttäytymiseen.
Meidän tulee sanoa suoraan,
että lasten ja nuorten seksuaalinen hyväksikäyttö on vakava
tuinen, tärkeä ja arvostettava
paikkansa. Olemme kiinni toinen toisessamme. Tarvitsemme
toisiamme. Muurin tärkein
kivi on kuitenkin sen koossapitäjä, Kristus. Hän antaa ryhdin
ja vakauden kokonaisuudelle. Hänessä on koko muurin
kestävyys.
Tehtävämme ei ole kilpailla
ja vertailla toinen toisiamme.
Kristushan kantaa ja pitää meidät koossa! Oikea tie löytyy
kunnioituksessa. Tukemalla ja
rohkaisemalla autamme toinen
toistamme eteenpäin. Pidämme
osaltamme huolta, ettei kukaan
jäisi matkalle. Se on Kristuksen lain täyttämistä ja Jumalan
perheväen yhteyden rakentamista.
Pertti Kymäläinen
Kappalainen, Pori
Jeesus sanoo: ”Minä olen tullut, että heillä olisi
elämä ja yltäkylläisyys.” Joh. 10:10
synti ja rikos. Toki Jumala antaa
katuvalle anteeksi, mutta asiat
on selvitettävä.
Rohkaisun sana seksuaalisesti hyväksikäytetyille: Ota
vastaan täydellinen vapaus
väärästä syyllisyydestä. Anna
myös teon tekijälle anteeksi,
mutta on aivan oikein, että teet
poliisi-ilmoituksen rikoksesta,
vaikka kyseessä olisi oma isäsi
tai seurakunnan työntekijä. Rikosta ei tule koskaan puolustaa
ja peittää. Asioiden valoontuominen auttaa myös loukattua
vapautumaan väärästä syyllisyydestä.
Jumala nostaa nyt esiin
uusia, nuoria sankareita. Lähes
kaikki Raamatun henkilöt,
jotka Jumala kutsui tehtävään,
olivat nuoria: Joosef, Daavid,
Jesaja, opetuslapset jne. Jumala
kutsuu tänään esiin nuoria sankareita, vielä väkevämpiä kuin
kiekkopojat. Jumala kutsui
Gideonin, joka koki olevansa
Jumalan hylkäämä, kaikessa
epäonnistunut ja koko sukunsa
ja perheensä huonoin henkilö, mutta Jumala valitsi juuri
hänet, koska Jumala näki hänet
uskollisena sotasankarina.
Jumala näkee jokaisen
ihmisen paljon myönteisemmin
kuin ehkä kuvitteletkaan. Ehkä
olet epäonnistunut koulussa,
opinnoissa tai työssäsi. Olet
kuullut sen myös opettajaltasi
ja ehkä myös vanhemmiltasi,
mutta minulla on sinulle hyvä
uutinen. Jumala näkee sinut
paljon myönteisemmin kuin
sinä itse. Hän sanoo sinulle:
”Ole rohkea, sinä sotaurho!
Nyt lähdemme yhdessä valloittamaan Suomea Jumalalle.”
Pauli Kemi
Pertti Kymäläinen on pastorina
Teljän kirkossa Porissa. Usein
hän on myös vetämässä matkoja
Israeliin.
Freedom Flotilla suunnittelee
uutta laivakoloniaa Gazaan
juhannuksena. Näennäisesti
Ship to Gaza laivakolonnan
tarkoituksena on Gazan saarron
purkaminen ja ns. humanitaarisen avun vieminen Gazaan.
Freedom Flotillassa mukana on
eri organisaatioita, mm. turkkilainen IHH terroristijärjestö.
Monet lähteet ovat paljastaneet, että Gazassa ei ole
humanitaarisen avun tarvetta
ainakaan juuri nyt eli laivakolonnalla on täysin poliittiset
tavoitteet. Avustuslaivat voisivat
nyt suunnata kulkunsa Libyan ja
Syyrian satamiin, missä todella
on avun tarvetta.
Israel on konfliktissa terroristijärjestö Hamasin kanssa ja
siksi Israelilla on oikeus ylläpitää Gazan saartoa.
Gazan saarron poistaminen
merkitsee yhä tehokkaampien
aseiden ja rakettien kuljetusta
Gazaan, josta lähes päivittäin
ammutaan raketteja Israeliin.
Sotaisat aktivistit
Viime vuoden kesäkuussa Ship
to Gaza epäonnistui yrityksessään mennä Gazaan Israelin
pysäytettyä sotaisat terroristit.
Mavi Marmara -aluksella olleet
”aktivistit” lauloivat juutalaisvastaisia taistelulauluja ennen
Israelin armeijan tuloa alukselle. He olivat aseistautuneet
ja valmistautuneet ottamaan
vastaan Israelin sotilaat väkivaltaisesti. Nämä ”rauhanaktivistit”
hakkasivat kannelle tulleita
Israelin armeijan sotilaita lähes
kuoliaiksi rautaputkilla ja yrittivät ottaa heitä panttivangeiksi.
Radiokeskusteluissa Israelin
armeijan kanssa ”rauhanlaivueen” jäsenet toivottivat Israelin
laivastolle tervemenoa Auschwitziin ja kehottivat heitä muistamaan 9/11-terrori-iskut.
Israel on myös nyt ilmoittanyt pysäyttävänsä laivueen,
joka pyrkii Gazaan, mikä voi
aiheuttaa melkoisen selkkauksen
Välimerellä, koska Turkki on
uhannut lähettää omia sotalaivoja mukaan. Myös Iran on aikaisemmin ilmoittanut lähettävänsä
sukellusveneitä.
Israel ei myöskään tänä vuonna päästä laivuetta Gazaan.
Israel ei hallitse Gazan
kaistaletta, mutta pitää yllä
saartoa, koska Gazaa hallitseva
Hamas-järjestö ja Israel ovat
sodassa keskenään. Tämä saarto
on kansainvälisen oikeuden mukaan täysin laillinen eikä Israel
syyllisty merirosvoukseen, jos
se pitää yllä saartoa.
29.4.2011 Egypti ilmoitti,
että he avaavat Gazan rajan pysyvästi. Heidän ulkoministerinsä
mukaan raja-asema avataan lähipäivinä. Egypti haluaa lievittää
Gazan saartoa avaamalla Gazan
vastaisen rajansa. Hankkeesta
kertoi Egyptin ulkoministeri
Nabil al-Arabi uutiskanava AlJazeeralle. / PK
Uusi Elämä
Nro 5/2011 Rakkauden ja toivon sanomaa
Kohti helluntaita
Olemme hiljakkoin viettäneet pääsiäistä. Pitkäperjantain, Vapahtajamme
ristinkuoleman jälkeen
olemme saaneet iloita siitä,
että Jeesus on ylösnoussut,
mutta saamme iloita myös
helluntaista.
– Opetuslapset olivat peloissaan ja epätoivoisia, vaikka
Jeesus oli heille kertonut etukäteen, mitä tapahtuman piti
(Matt. 16:21). Ilo oli luonnollisesti valtava ja hämmästys
suuri, kun Jeesus ei jäänytkään
sinne kalliohautaan, vaan nousi
ylös ja ilmestyi opetuslapsilleen 40 päivän aikana useaan
kertaan. Hän selitti heille
kirjoituksia ja kertoi heille,
että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava
Hänen nimessänsä kaikille
kansoille alkaen Jerusalemista
ja että opetuslapset ovat tämän
todistajat. Mutta heidän ei tarvitsisi tehdä tätä omassa voimassaan. Jeesus lupasi heille
puolustajan Pyhän Hengen: ”Ja
katso minä lähetän teille sen
jonka minun Isäni on luvannut;
mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne
puetaan voima korkeudesta.”
Luuk. 24:49.
Sen jälkeen Jeesus vei heidät pois lähes Betaniaan asti ja
nosti kätensä ja siunasi heidät.
Ja siunatessaa heitä hänet
otettiin ylös taivaaseen. Tämän
tapahtuman jälkeen opetuslapset palasivat Jerusalemiin
ja menivät sisälle Yläsaliin.
Siellä he pysyivät yksimielisesti rukouksessa. Mukana
olivat myös Jeesuksen äiti
Maria ja Jeesuksen veljet sekä
naiset, jotka olivat seuranneet
Jeesusta.
He olivat tällä tavoin rukouksessa ja ylistyksessä, kun
helluntaipäivä tuli. Silloin tuli
Saamme julistaa evankeliumia Pyhän Hengen voimassa, koska Jeesus
lupasi Puolustajan, Pyhän Hengen, sanoo Sirpa Ahti.
yht´äkkiä humaus taivaasta
niin kuin väkevä tuulispää ja
he tulivat kaikki täytetyiksi
Pyhällä Hengellä ja alkoivat
puhua muilla kielillä sen mukaan mitä Henki heille antoi
puhuttavaksi.
Tämmöisen valtavan ihmeen
läsnäolevat saivat kokea. Ja
kun tämä ääni kuului, kokoontui paljon kansaa ja olivat ymmällä, sillä kukin kuuli heidän
puhuvan hänen omaa kieltään.
Kaikki olivat hämmästyksissään. Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat, että he
ovat täynnä makeaa viiniä.
Silloin Pietari, joka oli kolmesti kieltänyt Mestarinsa, sai
rohkeuden astua esiin niiden
yhdentoista muun opetuslap-
sen kanssa ja puhui selkeästi
evankeliumia ja selitti, mistä
on kysymys. Niin Pietari sanoi
heille: ”Tehkää parannus ja
ottakoon kukin teistä kasteen
Jeesuksen Kristuksen nimeen
syntienne anteeksisaamiseksi,
niin te saatte Pyhän Hengen
lahjan. Sillä teille ja teidän
lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana
ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme kutsuu.” Apt.
2:38-39. - Noin 3000 sielua
sai kohdata tämän saarnan vaikutuksesta Vapahtajansa ja sai
syntinsä anteeksi ja kastettiin.
Minulle itselleni tämä Sanan
kohta tuli tärkeäksi. Uudestisyntymiseni jälkeen seurakuntani paimen Helsingissä tuli
luokseni ja osoitti minulle y.m.
Pietarin sanoja. Hän totesi,
että en ole vielä saanut Pyhän
Hengen lahjaa, kun en ole
vielä mennyt kasteelle Jeesuksen Kristuksen nimeeen. - Aika
pian tämän tapauksen jälkeen
minut sitten kastettiin ja sain
ottaa tämän tärkeän uskon
askeleen. Kului kuitenkin n.
puoli vuotta, enkä ollut vielä
saanut Herralta kaipaamaani
Pyhän Hengen kastetta. Seurakunnassani vietettiin pääsiäisjuhlia. Minulle tuli voimakas
halu täyttyä Pyhällä Hengellä.
Olin seurakuntani kuorossa laulamassa. Pyhä Henki
laskeutui voimakkaasti yllemme ja itsekin sain siitä osani.
Ikään kuin öljyä olisi valeltu
päähäni. Kului pari viikkoa,
kun eräs uskonsisar seurakunnastani rukoili puolestani, laski
kädet päälleni. Sain kokea
ihmeen, aloin puhua uusin
kielin. Aluksi tuli vain muutamia sanoja, mutta myöhemmin
on tullut enemmän ja myös eri
kieliä. Rukoilin hartaasti, että
saisin myös selittää kieliä. Tähänkin rukoukseen vastattiin.
Herra on uskollinen ja Hänen sanansa on niin ja aamen.
Pyhän Hengen vaikutukset
ovat tänäkin päivänä samat.
Nyt kun jälleen olemme menossa kohti helluntaita, odottakaamme Jumalan ilmestymistä
elämässämme Pyhän Hengen
kautta. Tarvitsemme Pyhää
Henkeä ja armolahjoja nyt jos
koskaan kun pimeys lisääntyy
ja myös Jeesuksen tulemus
noutamaan omiaan lähestyy.
Pyhän Hengen kautta ihmisiä
tulee uskoon ja sairaat saavat
terveyden. Odotetaan Herran
ihmetekoja!
Sirpa Ahti
Sinä voit pelastua!
On hyvä pysähtyä miettimään elämän tarkoitusta.
Voit asettaa itsellesi muutamia
kysymyksiä: Miksi elän? Mikä
on elämäni tarkoitus? Onko elämää ajallisen elämän jälkeen?
Onko Jumala todella kaiken
Luoja?
Usko Jeesukseen antaa todellisen identiteetin. Löydät yhteyden Luojaasi. Usko Jumalaan
luotaa pitkälle - elämään kuoleman jälkeen.
On olemassa vain yksi
pelastuksen perusta ja vain
yksi tie taivaaseen, ja se on
Jeesus. “Eikä ole pelastusta
yhdessäkään toisessa; sillä ei
ole taivaan alla muuta nimeä
ihmisille annettu, jossa meidän
pitäisi pelastuman” (Apt. 4:12).
Tuo nimi on Jeesus.
Jumalan puolelta kaikki on
valmista. Sinun tulee vain ottaa
vastaan taivaan lahja. “Sillä
niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen
Poikansa, ettei yksikään, joka
häneen uskoo, hukkuisi, vaan
hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Joh. 3:16).
Pelastuminen on yksinkertaista ja helppoa jokaiselle.
Raamatussa sanotaan: “Sillä jos
sinä tunnustat suullasi Jeesuk-
sen Herraksesi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on Hänet
kuolleista herättänyt, niin sinä
pelastut, sillä sydämen uskolla
tullaan vanhurskaaksi ja suun
tunnustuksella pelastutaan”
(Room. 10:9-10).
Voit rukoilla kanssani
syntisen rukouksen, jos haluat
tulla uskoon: “Jeesus, tunnen kurjuuteni ja syntisyyteni
Sinun edessäsi. Uskon, että olet
kuollut minun syntieni tähden
ja että sinä olet ylösnoussut
kuolleista, jotta minulla olisi
iankaikkinen elämä. Kiitos, että
annat anteeksi kaikki syntini ja
tulet elämääni. Kiitos siitä, että
veresi puhdistaa kaikki syntini
ja että saan uudestisyntyä Pyhän
Hengen kautta Jumalan lapseksi. Amen.”
Ota yhteyttä paikkakunnallasi toimivaan elävään seurakuntaan. Se on tärkeää, jotta voit
kasvaa uskossa yhdessä toisten
uskovien kanssa. Voit ottaa yhteyttä myös lehtemme toimitukseen. Autamme sinua löytämään
asuinalueeltasi sinulle sopivan
uskovien yhteyden.
Pauli Kemi,
Uusi Elämä -lehti
www.uusielama.net
[email protected]
3
Slummikoulu
katkaisee köyhyyden kierteen
Fidan Slummikoulu-kampanja
tukee koulujen kansainvälisyyskasvatusta
Slummikoulu, lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö Fidan uusi
kehityskasvatuskampanja, starttaa huhtikuun puolivälissä. Se
kertoo suomalaisyleisölle siitä,
mikä merkitys koulunkäynnillä
on köyhyyden kierteen katkaisemisessa kehitysmaissa. Samalla
se herättelee ajattelemaan, mikä
merkitys ilmaisella koulunkäynnillä Suomessa on.
Slummikoulu-kampanjan
päähenkilö on bangladeshilainen 10-vuotias Mahmuda-tyttö,
joka haaveilee koulunkäynnistä ja paremmasta elämästä.
Monilapsisen perheen köyhyys
kuitenkin pakottaa Mahmudan
hankkimaan lisätienestejä ja
tekemään raskaita ja vaarallisia
töitä koulunkäynnin sijasta.
Fida ja sen bangladeshilainen
kumppani, AG-helluntaikirkko,
tekevät Dhakassa työtä slummiyhteisöjen parissa. Slummissa
toimii koulu, jota käy tällä hetkellä noin 200 lasta lähialueiden
köyhimmistä perheistä. Koulussa lapset oppivat lukemisen
ja kirjoittamisen lisäksi monia
elämänhallintataitoja sekä
kulttuuriasioita. Koulu tarjoaa
lapsille koulutarvikkeet, lounaan ja koulupuvun. Lisäksi heidän perheidensä parissa tehdään
ennaltaehkäisevää terveystyötä.
– Lasten pitäisi käydä
koulussa eikä töissä. Jos lapset
työskentelevät nyt, he eivät
voi muuttaa elämäänsä. Slummikoulussa tahdomme opettaa
heille, kuinka arvokkaita he
ovat. Jonain päivänä he pystyvät
itse muuttamaan yhteiskuntaa,
toteaa koulun hankepäällikkö
Tapoti Mondal.
Slummikoulu-kampanjan
myötä Fida aloittaa uuden yhteistyön Helluntaiseurakuntien
koulupalvelun kanssa. Koulutyöntekijät järjestävät kouluvierailuja ja tapahtumia yläkouluissa, lukioissa ja ammattikouluissa eri puolilla Suomea.
– Koulupalvelu on toiminut 35
vuotta. Yhteistyö Fidan kanssa
merkitsee uutta, laadukasta ohjelmasisältöä, joka vahvistaa ja
laajentaa toimintaamme koulujen
ja oppilaitosten kanssa. Kansainvälisyyskasvatus on osa koulun
kasvatuksellisia tavoitteita, siksi
tämä on hieno työkalu, kommentoi Leevi Ahopelto Koulupalvelusta.
Slummikoulu-kehityskasvatuskampanja lyhyesti:
• televisiomainonta MTV3:lla viikoilla 16–17
• kampanjasivusto internetissä: www.
slummikoulu.fi
• Koulupalvelun järjestämät kouluvierailut
ja -tapahtumat keväällä ja syksyllä 2011
• kouluille tarkoitetut taustamateriaalit:
oppituntirungot, Epäreilu peli -lautapeli
• tiedottaminen Fidan julkaisuissa,
viestintäkanavissa ja tapahtumissa
Lisätietoja: www.slummikoulu.fi
Lassi Mäkinen, Fidan viestintäpäällikkö,
040 534 0685, [email protected]
4
Rauno Helppi
Pakkosyöttöyhteiskunta
Y hteiskunta rummuttaa vapautta, tasa-arvoisuutta ja suvaitsevaisuutta, mutta todellisuudessa
kehitys kulkee aivan päinvastaiseen suuntaan. Yhden ryhmän ihmisoikeuksien liiallinen
korottaminen on muodostunut
oikeuksien riistoksi monille
muille. Suvaitsevaisuus joissakin asioissa on muodostunut
mitä törkeimmäksi suvaitsemattomuudeksi kristillisperinteellisiä elämän arvoja kohtaan. Jos
tämä kehitys jatkuu tällaisena
niin seuraava vaihe on aivan
ilmeisesti lakisääteiset pakotteet
toisin ajattelevien kurittamiseksi. Tuollainen keski-aikainen
mentaliteetti ilmeni jo hyvin
räikeällä tavalla kun media ja
kirkon johto tukahdutti Älä
Alistu kamppanjan. Yhteiskunta harjoittaa laajamittaisesti
‘pakkosyöttöistä Alistu tai....’
kamppanjaa. Vain harvoilla on
kanttia nousta sitä vastustamaan
– siitähän seuraa ‘kivitys’ kuten
kävi Päivi Räsäselle.
Rauno Helppi
Lappajärvi
Kolmas Indifada
Israelissa
Sunnuntaina 15 toukokuuta tuhannet palestiinalaiset aloittivat
ns. kolmannen indifadan, jonka
yhteydessä tuhansia palestiinalaisia yritti tunkeutua laittomasti
rajan yli Israeliin. He pyrkivät
jatkamaan matkaa niille alueille,
mistä he tai heidän vanhempansa lähtivät noin 60 vuotta sitten.
Heitä ei ollut karkoitettu, vaan
he vapaaehtoisesti valitsivat
poistua maasta. Tässä laittomassa maahantunkeutumisessa kuoli
muutamia palestiinalaisia. PK
Rakkauden ja toivon sanomaa
Uusi Elämä
Nro 5/2011
Suomi arvojen
Kulttuurisota saavutti Suomen
Kirkkohistorioitsija
Markku Ruotsila näkee
nuorten Älä alistu-kampanjan julkisessa teilaamisessa uskontovastaisen kampanjan aineksia.
Kristillisten järjestöjen lanseeraama, nuorten itsensä ideoima
Älä alistu-kampanja on herättänyt Suomessa ennennäkemätöntä mediahuomiota. Nuoren
naisen tarina seksuaalisen identiteetin suunnanmuutoksesta on
henkilökohtainen todistus uskosta ja elämän uudesta suunnasta, mutta kampanjaa on luonnehdittu sekulaarissa mediassa
hyvin negatiivisilla termeillä.
Kirkkohistorian dosentti
Markku Ruotsila näkee koko
keskusteluilmapiirin muuttuneen
lyhyessä ajassa.
– Keskusteluilmapiiri on selvästi muuttunut. Pari vuotta
sitten tuskin kukaan puhui ”vihapuheesta” mutta nyt tällä leimalla isketään oikein olan takaa
kaikkia, joiden mielipiteet ja
vakaumukset eivät sovi maallistuneen eliitin katsantokantoihin.
Maallistunut ja ateistinen eliitti
on käynyt hyvin aggressiiviseen
uskonvastaiseen kampanjaan ei
vain Suomessa vaan myös muissa
länsimaissa. Näen tähän syynä
ennen muuta sen, että toisin kuin
tämän eliitin jäsenet vuosikymmeniä uskoivat kaikella uskonnottoman uskonvarmuudellaan
varmasti ja pian tapahtuvan, tunnustuksellinen uskonnollisuus ja
arvokonservatismi eivät olekaan
kadonneet länsimaista. Tämä
tosiasia saa sekularisaation ja
sosialismin vääjäämättömyyteen
uskoneet hämilleen - mutta sen
sijaan että alkaisivat kyseenalaistaa omia ennakko-oletuksiaan, he
iskevät uskovaisia vastaan.
Raamattuun pitäytyvä
kirkko menestyy
Ruotsila toteaa, että historia
on osoittanut sellaisten kirkkokuntien menestyvän, jotka
ovat pitäytyneet Raamatun il-
moitukseen, päinvastoin sitä
oletusta joka tuntuu Ruotsilan
mukaan osin tulleen kirkon sisällekin, että mukautuminen yhteiskunnallisen eliitin vaatimuk
siin toisi kirkolle lisää jäseniä.
– Historialliset ja yhteiskuntatieteelliset tutkimukset osoittavat, että näin ei ole - vaan ne
kirkot kasvavat, jotka pitäytyvät
Raamatun kirjaimellisessa tulkinnassa ja tarjoavat arvokonser-
Suomen Lähetysseuran kehitysyhteistyö tuloksellista ja läpinäkyvää
Suomen Lähetysseuran vuosien 2007 – 2010 kehitysyhteistyöohjelma on arvioitu kokonaisuudessaan vaikuttavaksi ja tulokselliseksi. Ulkopuolisen Alexander
Koulutus -konsulttiyrityksen
maaliskuussa 2011 toteuttama
loppuarviointi selvitti ohjelman
tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta
suhteessa sen päätavoitteisiin.
Kehitysyhteistyöohjelman
päätavoitteina oli saada aikaan
pysyviä parannuksia köyhien
maiden heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elämässä,
hyvinvoinnissa ja ihmisarvon
toteutumisessa sekä vahvistaa
Lähetysseuran ja sen kehitysyhteistyökumppaneiden kykyä
kehityksen edistämisessä.
Arvioinnin mukaan Lähetysseura on onnistunut saamaan
aikaan pysyviä parannuksia ohjelmakauden 18 köyhän maan
heikoimmassa asemassa olevien
ihmisten elämässä, hyvinvoinnissa ja ihmisarvon toteutumisessa.
Arviossa todetaan Lähetysseuran
täyttävän kaikki ne kriteerit, joita
tulokselliselle, rehelliselle ja läpinäkyvälle kehitysyhteistyölle
voidaan asettaa. Arvion mukaan
Lähetysseura on myös onnistunut
vahvistamaan omaa ja kumppa-
niensa kykyä toimia kehityksen
moottorina.
Kiitosta sai myös Lähetysseuran näkemys köyhyyden syistä ja
sen vähentämiseksi vaadittavista
toimenpiteistä. Lähetysseuran
mukaan köyhyys on ihmisoikeusloukkaus ja rakenteellinen
ongelma, ja köyhyyden vähentämisen tähtäävässä työssä tulee
toimeentulon kehittämisen lisäksi
huomioida ihmisoikeuksien edistäminen. Ihmisten ja sukupuolten
välinen yhdenvertaisuus on edellytys köyhyyden poistamiselle.
Lähetysseuran kehitysyhteistyö kasvoi ohjelmakaudella huo-
mattavasti. Kehitysyhteistyötä
aloitettiin uusien kumppanien
kanssa ja uusissa maissa. Järjestön kehitysyhteistyön henkilöresurssit ovat kasvaneet.
Lähetysseura kasvatti järjestelmällisesti myös katastrofityön
kapasiteettiaan.
Lähetysseura on Suomen vanhin kehitysyhteistyöjärjestö vuonna 1859 perustettu Suomen
Lähetysseura on tehnyt kehitysyhteistyötä 150 vuoden ajan.
Ulkoasiainministeriö on tukenut
Lähetysseuran kehitysyhteistyötä
1970-luvulta alkaen. Erityinen
kumppanuussopimus ulkoasi-
ainministeriön kanssa solmittiin
vuonna 2003. Lähetysseuran
kehitysyhteistyön vahvuuksia
ovat pitkäaikaiset kumppanuudet
ja paikalliskulttuurien tuntemus.
Lähetysseura pyrkii parantamaan
kaikkein heikoimmassa asemassa
olevien ihmisten elämää kestävin
ratkaisuin heidän erityistarpeensa
huomioiden.
Lisätietoja:
Kehitysyhteistyöpäällikkö Maria
Immonen, 09-1297-280,
[email protected]
Salla Matilainen / Suomen Lähetysseura
[email protected]
0438243274, (09) 1297 258
Uusi Elämä
Nro 6/2011 murroksessa
ollut ev-lut -kirkossa, mutta
nyt heille näyttää tulleen valta
päättävillä ja keskustelua ohjaavilla paikoilla. Sanon suoraan,
kuten J. Gresham Machen sanoi
1920-luvulla vastaavista amerikkalaisista: he voivat olla hyvinkin
syvästi uskovaisia, mutta heidän
uskontonsa on jokin muu kuin
historiallinen kristinusko.
Herätysliikkeistä
vapaa kirkko?
Nuotan
mediakampanjan
tarkoitus oli
“rohkaista
nuoria pohtimaan
itsenäisesti
asioita, yleisestä
mielipiteestä
huolimatta”,
kampanjasivujen
tiedotteessa
todetaan. Kuvassa
tarinansa kertonut
“Anni”.
Kuva: Älä alistukampanja /Nuotta
vatiivista moraalielämän mallia.
Todennäköisesti suuri osa Älä
alistu -kampanjan kirkollisia
vastustajia myös oikeasti uskoo,
että koko Raamattu ei ole Jumalan sanaa ja että Raamatun ”oi-
kea” sisältö paljastuu vähitellen,
aina kulloisenkin aikakautena
vallalla olevilta arvoilta vaikuttaviin peilaamisen kautta. Näitä
liberaaliteologisia sosiaaliseen
evankeliumiin uskovia on aina
5
Rakkauden ja toivon sanomaa
Suomen evankelisluterilaisessa
kirkossa herätysliikkeet on perinteisesti nähty kirkon rikkautena.
S ep p o S i mol a, K i r kko j a
Kaupunki-lehden päätoimittaja,
sohaisi pääkirjoituksellaan tätä
ajatusta, ja kyseenalaisti kirkon
herätysliikkeissä luterilainenetuliitetteen käytön, kun ajatukset menevät eri laduille kuin
Simolan mukaisella mallilla.
Ruotsila näkee käydyssä keskustelussa samankaltaisia piirteitä
kuin viime vuosina Yhdysvaltojen kirkollisessa elämässä.
-Tämä on suvaitsemattomuutta
suvaitsevaisuuden kaavun alla
ja on käynyt jo aika räikeäksi.
Tavoitteena on herätyskristityistä
puhdistetun kirkon luominen.
Sanon näin yhdysvaltalaisen
kirkkohistorian asiantuntijana,
sillä siellä tämä sama taistelu
käytiin useimmissa kirkkokunnissa jo aikaa sitten ja siellä
liberaalikristityt voittivat. Herätykseen ja koko Raamatun
totuuteen uskovat erosivat omiksi
kirkkokunnikseen. Aivan viime
vuosina liberaalikristittyjen hallussa olevissa kirkkokunnissa on
toisaalta alkanut tapahtua sisäistä
muutosta, kun niidenkin jäsenten
enemmistö on alkanut kapinoita
piispojaan ja muita johtajiaan
vastaan mm. juuri homseksuaalisuuteen otettavan kannan osalta.
Amerikkalainen
kulttuurisota
Ruotsila joka on tutkinut Yhdysvaltojen kristillistä oikeistoa,
näkee suomalaisessa tilanteessa
yhtäläisyyksiä siellä koettuun.
Amerikkalaiset kirkot ovat jo
aiemmin käyneet läpi eriytymisen, ja sikäläisessä poliittisessa
elämässä otetaan myös reippaasti kantaa ns. arvokysymyksiin.
– Yhdysvalloissa on jo pitkään
ollut käynnissä ns. kulttuurisotia
uskovaisen enemmistön ja maallistuneen eliitin välillä. Nähdäkseni nämä kulttuurisodat ovat
nyt saapuneet myös Suomeen.
Eroa on siinä, että Suomessa
molemmat osapuolet pääosin
toimivat vielä yhden ja saman
kirkon sisällä, kun Yhdysvalloissa herätyskristityt ja muiden uskontokuntien konservatiivit ovat
jo aikaa sitten eronneet omiksi
kirkkokunnikseen. Samoin Yhdysvaltain puoluekentällä on yksi
suuri puolue, joka on uskontomyönteinen ja herätyskristittyjen
hallitsema, toinen perinteisesti
sekularistinen - mutta Suomessa
mikään suuri puolue ei uskalla
ottaa suoraa ja selkeää kantaa
aikamme suuriin moraalikysymyksiin. Historiallisista syistä en
näe todennäköisenä, että vastaava
kirkollinen ja/tai puolueiden
rakennemuutos voisi tapahtua
Suomessa; sen sijaan arvokeskustelussa jako on jo jokapäiväinen
ja tullee säilymään ja selkiytymään entuudestaan. Ongelma
herätyskristittyjen osalta on siinä,
että toisin kuin Yhdysvalloissa,
meillä ei ole mitään valtakunnallista mediaa, jonka myös toista
mieltä olevat ottaisivat vakavasti
ja joka siten pystyisi tehokkaasti
haastamaan maallisen valtalehdistön uskonnonvastaista linjaa.
Tuulta päin
Keskusteluilmapiiri, jossa toisaalta puhutaan Raamatun puolustamisesta ja sielunhoidollisuudesta ja toisaalta ’vihakampanjasta’, osoittaa kuinka kauas
yhteiskunnallisessa
keskustelussa on tultu yhteisesti ymmärretyistä arvomerkityksistä.
Ruotsila näkeekin ns. vihapuhemäärittelyissä ja kieltämispyr-
kimyksissä selkeitä uskontojen
vastaisia merkkejä.
– Vihapuheen kieltämisellä
pyritään kristillisen puheen kieltämiseen. Samoin sillä pyritään
ennakoivasti islamilaisen puheen
kieltämiseen.
Ruotsila muistuttaa kuitenkin, että kristityt eivät suinkaan
vihaa, vaan osoittavat syvällistä
rakkautta homosuhteissa eläviä
kohtaan auttaessaan heitä vapautumaan homoseksuaalisesta
elämäntavasta, vaikkakaan tätä
näkemystä ei haluta useinkaan
ottaa vastaan.
– Tämä tosiasia - rakastamme
syntistä, vastustamme syntiä - ei
mene sekularistien ja ateistien
päähän, koska heidän ajattelussaan Raamattu ei ole auktoriteetti
eikä mikään siitä seuraava perustelusarja legitiimi.
Evankeliumin julistamisen
tehtävä on voimassa silloinkin,
kun sekulaaristi ajattelevat sitä
vastustavat.
– Mitä maailma sitten sanookin, koko Raamatun totuuteen ja
herätykseen uskovien kristittyjen
on julistettava koko Raamatun
sanomaa, sillä sen tehtävän on
Jeesus Kristus antanut.
Evankelioiva palvelujohtajuus
voisi Ruotsilan mukaan tuoda
uusia sävyjä kristittyjen perustehtävän eteenpäinviemiseen.
– Joka toimii esim. akateemisessa maailmassa ja yrittää
siellä puhua herätyskristillisestä
uskostaan tieteellisen-rationaalisesti ja älyllisesti, jotta tulisi
yleensäkin ymmärretyksi, tulee
heti torjutuksi, koska yleensäkin
on ”uskovainen”. Siihen lakkaa
itse sanoman kuuntelu. Yksi ainakin Yhdysvalloissa lupaavaksi
osoittautunut keino voisi olla ns.
inkarnationalistisen evankelioinnin eli evankelisen palvelujohtajuuden malli - eli Jumalan Sanan
julistaminen oman jokapäiväisen
elämän palvelutyön konkreettisen
esimerkin kautta.
Heljä Ahjovaara-Steck
Uusi Elämä -lehti jokaiseen kotiin Suomessa!
Meillä on näkynä viedä evankelioiva Uusi Elämä -lehti Suomen jokaiseen kotiin. Olemme toteuttaneet
tätä näkyä jo useiden vuosien ajan
tekemällä suurjakeluja jo monessa
maamme kaupungissa. Tänä vuonna
olemme tehneet jo kolme alueellista
evankelioivaa numeroa. Uusia jakeluja on myös tulossa.
Uusi Elämä -lehti on ainutlaatuinen
lehti. Se välittää yksinkertaisesti sen,
miten ihminen voi pelastua. Kerromme siitä, että Jeesus pelastaa ja että
Hän myös parantaa ihmisiä tänään.
Juuri nyt tarvitaan lehteä, joka tuo
Uusi Elämä nro 11/2010
toivoa aikamme ihmiselle.
Lehdessä on sanomaa myös uskoville, joita rohkaisemme Pyhän
Hengen herätykseen. Olemme todella
iloisia siitä, että Uusi Elämä -lehti
koetaan myönteisenä ja että se on
saanut paljon rohkaisevaa palautetta,
mutta se ei riitä. Nyt tarvitsemme
lukijoittemme tukea.
Uusi Elämä -lehti tarvitsee tukijoita, jotka tukevat lehtemme
evankeliointia, jotta voisimme viedä Uusi Elämä -lehden mahdollisimman monelle Suomessa. Juuri
sinun lahjasi on tärkeä. Se voi merkitä jonkun ihmisen pelastumista.
Nyt on Suomen aika ja nyt meidän on
yhdessä vietävä pelastuksen sanoma
Suomen koteihin.
Voit liittyä myös Gideonin armeijaan, johon kuuluvat tukevat lehtityötä
kuukausittain. Ilmoittaudut Gideonin
armeijaan antamalla lahjan lehtityöhön
ilman viitenumeroa, jos olet uusi tukija,
muuten viite on 1096.
Suuri kiitos jokaiselle työmme
tukijalle! Tilitiedot ohessa oikealla
Pauli Kemi, Uusi Elämä -lehden
päätoimittaja, puh. 0400 959 765
E-mail: [email protected]
Uusi Elämä -lehden
Tilitiedot:
800016–70845842
800013–1961083 *)
* keräystili
Uusi Elämä ry:llä on rahankeräyslupa nro: POHADno/2010/2315
Viitenumerot:
Lehtityö 1025, Israel-työ 1041
TV-työ 1070, Gideonin armeija 1096
UUSI ELÄMÄ
PL 755, 20101 Turku
www.uusielama.net
6
Rakkauden ja toivon sanomaa
Uusi Elämä
Nro 5/2011
Åkelle koko elämä o
Huumeriippuvuuden
ja
kurjuuden täyttämä elämä
muuttui elämään johon
kuuluu perhe, talo, työ – ja
ihmeitä.
– Kohdattuani Jeesuksen
on koko elämäni ollut yhtä
ihmettä, kiteyttää Åke Samuelsson.
Kun Åke oli neljä vuotta vanhana, kuoli hänen isänsä. Hänellä
oli sekalainen lapsuus ja joutui
aikaisin harhateille. 15 vuotiaana hän alkoi käyttämään huumeita ja rahoittamaan niitä varkauksilla.
– Äiti joi hyvin paljon, ja
myös minä aloin juoda. Aluksi
oli kyse enimmäkseen kaljasta ja
polttoviinasta, mutta aloin myös
kokeilla hasista ja kokaiinia.
Åke vajosi entistä syvemmälle
riippuvuuteen ja 22 vuotiaana
lääkärit sanoivat hänelle, että
hänelle ei ollut tiedossa parantumista, joten hänelle myönnettiin
sairastukea (varhaiseläke).
– Huumeet täyttivät koko
elämän sisällön. Kerran asuin
kaverieni kanssa purettavassa
asunnossa.
Muutos Åken elämässä tapahtui kun hän oli 31 vuotta vanha.
– Käytin huumeita eräässä
puistossa toisten huumeriippuvaisten kanssa, kun joukko nuoria
tuli seurakunnasta laulamaan
ja todistamaan. Olin vahvasti
huumeen vaikutuksen alaisena
ja olin tosi kova heitä kohtaan.
En muista kovin paljoa, olin niin
pihalla, mutta jälkikäteen olen
kuullut, että jopa uhkailin nuoria
veitsellä.
Nuoret tulivat takaisin puistoon kerta toisensa jälkeen ja he
kutsuivat narkomaanit mukaan
kokoukseen ja kahville.
– Aloin miettimään minkä
takia he oikeastaan tekivät tämän
meille, miksi he välittivät.
Vatsahaava katosi
Erään kahvituokion aikana eräs
mies kysyi, jos hän saisi rukoilla
Åken puolesta.
– Ajattelin, että eihän siitä mitään harmia ole, lääkärithän olivat sanoneet, että he eivät kykene
auttamaan minua. Minulla tuskin
oli mitään uskoa, mutta sanoin
rehellisesti: Jos olet olemassa,
haluan uskoa. Silloin sain nähdä
valon leimahduksen seinässä ja
sain kokea kuinka koko elämäni
muuttui.
Åkella oli pitkän aikaa ollut
ongelmia vatsahaavan kanssa, ja
hänelle oli aika varattu leikkausta
varten. Mutta sinä hetkenä, kun
hän otti vastaan Jeesuksen elämäänsä, hän tunsi, kuinka jotain
tapahtui vatsassa ja kipu hävisi.
– Tullessani sairaalaan kiel-
Olin aivan riemusta
sekaisin, kun tulin uskoon
sanoo Åke. Ennen olin kiroillut hyvin paljon, mutta
nyt kirosanat jäivät. Lopetin saman tien alkoholin
ja huumeiden käytön ja en
tuntenut yhtään vieroitusoireita. Sen teki Jeesu,
kertoo Åke iloissaan.
täydyin leikkauttamasta itseäni,
koska olin terve. Sain tehdä uuden gastroskopian ja sen jälkeen
röntgen-kuvauksen. Lääkärit olivat ihmeissään. He sanoivat, että
minun suuresta vatsahaavastani
oli vain vähäinen varjo jäljellä, ja
ihmettelivät mitä oli tapahtunut.
Sain silloin kertoa, että olin kohdannut Jeesuksen ja kuinka jotain
oli tapahtunut vatsassa.
Täysi käänne
Åken elämässä
– Olin aivan riemusta sekaisin.
Olin kiroillut hyvin paljon, lähes joka lauseessa. Nyt kaikki
kirosanat katosivat. Lopetin saman tien alkoholin ja huumeiden
käytön ja en tuntenut yhtään vieroitusoireita.
Mutta vanha elämä saavutti
taas Åken, ja hän lankesi vielä
pari kertaa.
– Silloin tuli ryhmä kristittyjä
nuoria, jotka näkivät minut. He
huusivat minun perään, mutta en
ollut tuntevinani heitä ja juoksin
kauas pois sieltä ja piilottauduin
kaverini asuntoon. Ajattelin, että
täältä he eivät koskaan löydä
minua, mutta 15 minuutin kuluttua ovelle kolkutettiiin ja oven
takana seisoivat nuoret. Jumala
oli johdattanut heidät asunnolle
ja minä antauduin täysin.
Vaimo ja talo
Sen jälkeen Jeesus ainoastaan
merkitsi jotain Åkelle. Hän ilmoittautui
raamattukouluun,
jossa hän sai tavata tulevan vaimonsa.
– Olin rukoillut vaimoa, ja
minulla oli kaksi toivomusta. Hän
sai mielellään olla pastorin tytär
ja hyvä laulamaan. Ja sen lisäksi
halusin, että hänellä olisi pieni
auto. Tavatessani vaimoni sain
tähän ruokoukseen täsmällisen
vastauksen.
Toinen arjen ihme on kertomus
siitä, miten Åke sai nykyisen
talonsa.
– Raamatussa lukee kuinka
meidän pitää esittää toivomuksemme Jumalalle. Minä ja vaimoni asuimme eräässä yhteisössä,
mutta rukoilimme Jumalalta
taloa. Kohta sen jälkeen tuli mies
joka ei tiennyt mitään meidän
asuintilanteesta. Hän sanoi, että
hän oli kuullut Jumalan sanovan,
että hänellä oli meille talo.
Åke katseli vaimonsa kanssa asuntoilmoituksia, ja niistä
näimme yhden ison talon Särö:llä
Göteborgin ulkopuolella.
– Se oli meille aivan liian
kallista aluetta, mutta menimme
sinne katselemaan, ja kun pysähdyimme talon ulkopuolelle
kuulin äänen sisälläni, joka sanoi:
Tämän minä olen varannut teille.
Lopulta saimme talon mahtavaan
hintaan, juuri yli virallisen hintaarvion. Kiinteistövälittäjä väitti,
että meidän oli mahdotonta saada
se siihen hintaan. Minulla ei ollut
rahaa eikä työpaikkaa ja vaimoni teki vain puolipäivätyötä, ja
kuitenkaan ei ollut ongelmaa
saada asuntolainaa. Sen jälkeen
olemme saaneet kokea kuinka
Jumala on pitänyt kaikesta huolen; saimme rahat maan rekisteröintiin, huonekalut ja vielä
ruohonleikkurin.
Vuosien myötä talo on saanut
toimia kotina, jossa monet ihmiset saavat apua.
Monien vuosien rukouksien
jälkeen Jumala antoi pariskunnalla myös pojan, joka on ollut
suureksi siunaukseksi.
Jeesuksen kanssa
kouluihin
Muutaman kuukauden raamattukoulun jälkeen Åke jatkoi
pienryhmän johtajana. Hän sai
käyttöönsä tilat, jossa pidettiin
kokouksia. Kokoukset vetivät
puoleensa paljon väkeä ja niissä
tapahtui paljon ihmeitä.
Åke alkoi myös matkustaa
ympäri eri kouluihin ja kertoa
yläasteen oppilaille kuinka hän
oli kohdannut Jeesuksen. Usein
hän myös esitti kristillisen filmin
Risti ja linkkuveitsi.
Eräällä koululla oli suuria
ongelmia huumeiden kanssa.
He pyysivät Åken kertomaan
elämästään.
– Ennen kuin menin sinne
rukoilin ja paastosin ja mentyäni sinne rehtori sanoi, että saat
vapaat kädet, saat tehdä mitä
haluat. Yhden oppitunnin aikana
oli kaksi oppilasta jotka olivat
vihamielisiä ja haukkuivat minua
kesken luennon. Mutta oppitunnin jälkeen he tulivat juttelemaan
ja olivat hyvin kiinnostuneita. He
liittyivät etsijä-ryhmään ja saivat
itse kohdata Jeesuksen.
Uusi Elämä
Nro 5/2011
on ihme
7
Rakkauden ja toivon sanomaa
Raportti kevään
Israelin matkalta
Huhtikuun ja toukokuun vaihteessa, 26.4.-3.5.2011 Pertti Kymäläinen ja Pauli Kemi olivat
vetämässä Israelin matkaa, joka
oli erittäin antoisa. Useat ilmoittivat, että he haluavat lähteä uudelle matkalle ensi keväänä.
Tämä matka oli jo kuudes Pertin
ja Paulin vetämä matka ja myös
nyt oppaana oli Dave Hasenson.
Ryhmäläisiä oli eri puolita Suomea ja myös Ruotsista. Yleensä
rymäläiset ovat yli keski-iän,
mutta tällä kertaa mukana oli
kaiken ikäisiä, lähes 1/3 nuoria.
Me olemme pyrkineet aina tarjoamaan laadukkaan matkan, joka
samalla on edullinen. Matkoillaame retkipaketti sisältyy aina
matkan hintaan ja se on aina ollut
hyvin kattava kuten nyt: Tiberias,
Kapernaum, laivaristeily, Golaan,
Nasaret, Karmel, Jerusalem, Masada ja Kuolut meri. Jerusalmissa
monet tärkeät kohteet sekä Hurva
synagooga ja Davidson Center.
Lisäksi vierailimme myös messiaanisessa seurakunnassa, joka
oli monille positiivinen kokemus.
Olemme myös pitäneet huolta
matkan hengellisestä annista,
joka myös on koettu rakentavana.
Matkalla olleet
kirjoittavat:
Åke on myös kokenut, kuinka
Jumala parantaa sairauksia.
– Minulla oli ongelmia verenpaineen kanssa, ja jouduin
syömään verenpainetta kasvattavaa lääkettä. Mutta eräässä
yhteydessä sain esirukousta ja
minut voideltiin öljyllä.
– Illalla minun oli tarkoitus
kuten tavallista ottaa verenpainetabletti, mutta silloin kuulin Jumalan sanovan: ”Mitä sinä teet?”
Joten lopetin tablettien syönnin,
ja kun tulin takaisin lääkärin luo
hän pystyi vain toteamaan että
arvot olivat nyt täydelliset. Hän
ihmetteli, mitä olin tehnyt saadakseni näin hyvät arvot.
Kuluneet selkänikamat
Toissa vuonna Åke kärsi vaikeasta päänsärystä, jonka aiheuttivat
kuluneet selkänikamat. Lääkärit
sanoivat, että hän saa elää kivun
kanssa loppu elämänsä, mutta
fysioterapian avulla hän pystyisi
pitämään sen kurissa.
– Minullahan oli kokemusta
välittömästä parantumisesta, ja
odotin paranevani myös tällä
kertaa. Mutta tällä kertaa parantuminen viipyi. Sain todella kes-
tävästi seisoa Jumalan Sanassa
ja rukoilla – kuukausi toisensa
jälkeen. Lopulta eräänä päivänä
Jumalan voima tuli ylleni ja siinä
hetkessä kaikki kipu hävisi.
Muutama vuosi sitten Åke oli
vaikeassa liikenneonnettomuudessa.
– Olin yksin autossa, kun
aurinko häikäisi minut ja ajoin
ulos tieltä. Auto romuttui täysin,
ja kun ambulanssihenkilökunta
tuli paikalle sanoivat he, että
on ihme, että minä ylipäätään
elän. Monet todistajat kertoivat
poliisille, että he olivat nähneet
autossa toisen henkilön, ja poliisi
kysyi minulta tästä. Itse olen vakuuttunut, että se oli enkeli joka
suojeli minua.
Åken elämän muuttanut Jumalan kohtaaminen vaikutti
myös koko hänen perheeseensä.
Tänään myös äiti ja sisar on löytänyt uskon.
– Ajatella, että minulle oli
tarjolla aivan toinen elämä. Joskus vain itken ilosta, olen niin
kiitollinen Jumalalle
Teksti ja kuvat:
Eva Ruderstam
Käännös: Markus Kemi
Kiitos järjestäjille, että matka
luvattuun maahan mahdollistui. Matka ylitti odotukseni.
Olin haaveillut ja rukoillut tätä
jo varmaan 30 vuotta. Galilean
merellä käynti heti alussa tuntui
menolta Jeesuksen aikaan. Tiberiaan rannat ja muut maisemat
koskettivat sisintäni. Kun saavuimme Jerusalemiin kyyneleet
tulvahtivat silmiini, vaikka en
mielestäni varsinen itkijänainen
olekaan.
Ihana, valoisa, ystävällinen,
sanalla sanoen Jumalan kaupunki. Lukuisat mielenkiintoiset
kohteet, oli kuin olisi sukeltanut
historiaan. Jordanilla kaste, Masadan linnoituksen rauniot, Kuolleella merellä uinti - sanat eivät
riitä kertomaan. Messiaanisessa
seurakunnassa ja synagoogassa
vierailut jne.
Hyvä, huumorintajuinen, elämänmakuinen opas, Dave ja
suolana hyvä sana, jota jakoi
matkan vetäjämme Pauli ja Pertti.
Todella monipuolinen, onnistunut
matka. Meidän Herramme oli
itse mukana meitä siunaamassa.
Kiitos kaikille esirukoilijoille.
Teitä kaikkia siunaten ja toivottaen ennen kaikkea hyvää elämän
matkaa Vapahtajamme läheisessä
yhteydessä, sisar Kirsi Koivula,
Pori
Kiitoksia onnistuneesta matkasta. Odotan innolla seuraava mahdollisuutta matkustaa Israliin.
Siunauksin Eila Perkiöniemi,
Pori.
Pauli Kemi ja Pertti Kymäläinen jakamassa ehtoollista Puutarhahaudalla, mikä oli yksi matkan kohokohdista. Hauta oli tyhjä –
Jeesus on ylösnussut!
Kuvassa osa ryhmäläisistä vierailulla messiaanisessa seurakunnassa, Tents of Mercyssä.
Vas. Mirja Tyrväinen ja Eija Kärkkäinen nauttimassa Israelin kaudeudesta ja lämmöstä. Kuvassa oikealla matkamme loistava opas Dave
Hasenson.
Kaksi muuta siskoa, Anja ja
Pirkko Ruotsista ilmoittautuvat jo
nyt ensi kevään matkalle.
Olimme Eijan kanssa hyvin
tyytyväisiä matkaan. Paulin ja
Pertin raamattutunnit olivat hyvä
lisä ja hengellistä rakennusainetta.
Minua kosketti syvästi Israelin
jylhät maisemat. Israel on todella
luontonsa puolesta vaihteleva ja
kaunis maa. Myös messiaaninen
seurakunta Haifassa jäi syvästi
sydämelleni. Shoppailupäivä Jerusalemissa oli antoisa ja näimme
vähän eri näkökulmasta Jerusalemin kaupungin arkipäivää.
Terveisin Mirja Tyrväinen ja
Eija Kärkkäinen, Mikkeli
Ryhmän vetäjinä olemme todella iloisia siitä, että Israelin matka on ollut siunaukseksi ja että se
on jättänyt lähtemättömiä muistoja. Hieno palaute rohkaisee meitä
tekemään uusia matkoja Israeliin.
Pauli Kemi
PS. Seuraava Paulin ja Pertin vetämä matka Israeliin 27.3.- 3.4.2012.
Ensi syksynä teemme matkan
Lehtimajanjuhlaan Israeliin
12.-19/10.2011. Tätä matkaa vetävät
Timo Hakkarainen ja Pauli Kemi.
Molemmilla matkoilla oppaana on
Dave Hasenson. Katso ilmoitus
sivulla 11 tai netistä:
www.uusielama.n et
8
Rakkauden ja toivon sanomaa
U usi Elämä
Nro 5/2011
Itu-työ Tampereella
Auttaa yksinäisiä naisia raskauden aikana ja abortin läpikäyneitä
Ituprojekti on toiminut Tampereen NNKY:n suojissa syksystä
2004. Työ alkoi Jumalan aloitteesta 2003 ja toimintamme on
yhteiskristillistä. Aluksi toimimme vapaaehtoisperiaatteella ja
vuosina 2006 – 2009 meillä oli
Ray:n tuki. Nykyisin toimimme
pääasiassa lahjoitusten varassa.
Käytännössä työ on yllätysraskaustilanteessa olevien, vaikeassa tilanteessa raskautta jatkavien
ja abortin läpikäyneiden naisten
kohtaamista ja tukemista. Puhelinpäivystys toimii joka päivä ja
neuvontapiste on auki kolmena
päivänä viikossa. Neuvontapisteeseen voi tulla ilmaiseen raskaustestiin ja sieltä saa tietoa eri
vaihtoehdoista. Keskustelemaan
voi tulla myös, jos aiemmin
tehty abortti mietityttää. Itun
toiminta sisältää myös vertaistukiryhmiä odottaville äideille, äideille pienten vauvojen kanssa,
yksinhuoltajaäideille sekä abortin läpikäyneille. Itutoiminta
on alkanut Helsingissä syksyllä
2009 ja vapaaehtoisperiaatteella toimitaan myös Kuopiossa ja
Mikkelissä.
Mallia Englannista
Koulutusta ja mallia on haettu
Englannista, jossa tällaista seurakuntien tarjoamaa palvelua on
yhteiskunnassa ollut jo 1980- luvun puolivälistä.
Toiminnan kautta on tavoitettu
paljon eri-ikäisiä naisia, nuorin
raskaustestiin tullut asiakas on ollut 13 -vuotias tyttö ja abortin läpikäyneiden vertaistukiryhmissä
vanhimmat osallistujat ovat olleet
yli 70-vuotiaita. Lisäksi teemme
paljon työtä pienten vauvojen ja
heidän äitiensä kanssa.
Ensimmäisiä lähtökohtia Itutyön alkamiselle oli ajatus abortin jälkihoidon tarpeesta, koska
sitä ei ollut oikeastaan mistään
saatavilla. Suomessa tehdään
vuosittain yli 10 500 raskaudenkeskeytystä ja aborttilain voimaantulon 1970 jälkeen niitä on
tehty yli puoli miljoonaa. Abortin
läpikäyneitä naisia arvioidaan
olevan n.200 000 eli osalla naisista on useampi kuin yksi keskeytys
elämänhistoriassaan. Yllätysras-
Itun toiminta
sisältää myös
vertaistukiryhmiä odottaville
äideille, äideille
pienten vauvojen
kanssa, yksinhuoltajaäideille sekä
abortin läpikäyneille.
kaustilanteessa nainen on usein
paniikissa ja ajautuu hätiköityyn
päätökseen, joka siinä tilanteessa
voi tuntua helpolta ulospääsyltä.
Keskeytyksistä yli 90 % tehdäänkin sosiaalisin perustein syinä
esim. että opiskelut ovat kesken,
yksinhuoltajuus pelottaa jne.
Useimmat heräävät abortin lopullisuuteen valitettavasti vasta sen
jälkeen ja silloin keskeytykseen
ajaneet syyt tuntuvat kevyiltä ja
merkityksettömiltä. Moni meidänkin asiakkaistamme on ollut
tietämätön siitä ahdistuksesta ja
surusta, mikä on seurannut aborttia. Vertaistukiryhmissä olemme
Teemme paljon työtä pienten vauvojen ja heidän äitiensä kanssa.
kuulleet tarinoita vuosikymmenienkin takaisista aborteista, jotka
ovat varjostaneet elämää ja vieneet voimavaroja ja iloa elämästä.
Vertaisryhmästä tukea
Vertaistukiryhmä on 9 viikon
prosessi, jossa käsitellään keskeytykseen liittyviä eri tunteita
kuten vihaa, syyllisyyttä, häpeää, anteeksiantoa ja irtipäästämistä. Ryhmiä on Tampereella
tähän mennessä ollut 15 ja sen
on läpikäynyt 65 naista. Palaute
on ollut erittäin hyvää esim. ”ensimmäiseksi tuli helpotus, että
on paikka jossa tiedetään ja ymmärretään, mistä puhun”, ”ryhmässä syyllisyys ja häpeä väistyivät, sain surra asiaa, jota ei
aiemmin ollut lupa surra”, ”löysin syyn ahdistukselleni”. Ryhmissä meillä on mahdollisuus
myös kertoa Jumalan armosta
ja anteeksiantamuksesta sekä
kuolemankysymyksiin liittyvästä iankaikkisen elämän toivosta.
Vertaistukiryhmän viimeisellä
kerralla pidämme kirkkohetken
läheisessä kirkossa, jossa mukana on sairaalateologi. Silloin sytytämme kynttilät näiden abortin
kautta menetettyjen lasten muistolle ja jätämme heidät Taivaan
Isän käsiin.
Luottamuksellinen
keskustelu avaa uusia
mahdollisuuksia
Toinen Itu-työn tehtävä on yllätysraskaustilanteissa tarjota
tytöille ja naisille paikka, jossa
voi luottamuksellisesti keskustella omasta tilanteesta ja eri
vaihtoehdoista. Toivomme, että
keskustelun avulla mahdollistamme naista kohtaamaan myös
oman sydämensä tunteet suhteessa alkaneeseen raskauteen,
koska usein järkisyyt ovat päällimmäisenä ohjaamassa päätöksentekoa. Haluamme auttaa häntä ajattelemaan tilannetta myös
syntymättömän lapsen kannalta.
Raskauden jatkaminenkaan ei
ole helppo päätös, varsinkin jos
oma elämä on vielä hakemassa suuntaa. Silloin ulkopuolelta tuleva kannustus ja tuki ovat
merkityksellistä ja sitä olemme
halunneet tarjota Itu-toiminnan
kautta.
Masukahvilaa pidämme yhdessä Tampereen seurakuntayhtymän
diakoniatyöntekijän kanssa ja
siellä äidit voivat jakaa odotusajan tuntemuksia ja ajatuksia.
Yhdessä mietitään myös esim.
millaiseksi äidiksi haluaisin tulla. Masukahvilan jatkoksi ovat
syntyneet äiti-vauva aamukahvit
maanantaiaamuisin ja silloin
voi tulla vauvan kanssa tapaamaan toisia äitejä ja vauvoja.
Yksinhuoltajakahvila kokoontuu
torstaisin ja olemme saaneet toimintaamme mukaan vapaaehtoisia, jotka ovat mukana erityisesti
tässä torstaikahvilassa. Vapaaehtoiset tekevät ruuan ja järjestävät
myös toimintaa äideille eri viikkoina kuten rentoutusta, käsihoitoja, askartelua. Toivomme, että
voisimme palvella äitejä, jotta he
jaksaisivat hoitaa vauvojaan ja
lapsiaan. Ryhmät ovat äideille
mukava säännöllinen meno viikossa ja mahdollisuus tavata tosia
äitejä samassa elämäntilanteessa.
Uskoisin, että ryhmätoiminnalla
on ollut merkitystä, koska vieläkin yhteydessämme on äitejä toimintamme alkuvaiheesta. Lasten
kasvua on ollut mukava seurata;
ensimmäiset toimintamme piirissä olleet vauvat ovat nyt menossa esikouluun. Viikoittaisten
ryhmien kautta äidit ja vauvat
tulevat työntekijöille ja vapaaehtoisille rakkaiksi ja haluamme
olla osaltamme rohkaisemassa
heitä elämässä eteenpäin. Yksinhuoltajatoiminta on alkanut
myös Helsingissä yhteistyössä
mantelipuu ry:n kanssa.
Uusi Elämä
Nro 5/2011
9
Rakkauden ja toivon sanomaa
Lapsiköyhyys puhuttaa
– Kehitysyhteistyön määrärahat jäämässä jälkeen YK-tavoitteista
World Visionin ja Pelastakaa
Lapset ry:n yhdessä Eduskunnan Lapsen puolesta-ryhmän
kanssa järjestämä Lapsiköyhyysseminaari
maaliskuussa
Helsingissä kokosi eri eduskuntaryhmien poliitikkoja keskustelemaan lasten köyhyydestä Suomessa ja maailmalla.
Sari Palm eduskunnan Lapsen
puolesta -ryhmästä kertoi karuja faktoja suomalaisten perheiden arjesta. Suhteellinen
lapsiköyhyys on lähes kolminkertaistunut laman aikaisesta
tasosta, ja lapsiköyhyys on yhä
pysyvämpi ilmiö, joka usein
liittyy myös perherakenteeseen.
Yksinhuoltajaperheiden
köyhyys on noin viidessätoista vuodessa lähes nelinkertaistunut.
Sari Palm varoittikin Suomea
luokkayhteiskuntakehityksestä,
jollei lapsiköyhyysongelmaan
puututa.
Lapsiköyhyyden
monet muodot
Ihmeellisiä
selviytymistarinoita
Toimintamme aikana olemme
nähneet monia hienoja nuorten
äitien selviytymistarinoita. On
ollut rohkaisevaa nähdä, miten
moni nuorikin tyttö on päättänyt tehdä vastuullisen valinnan äitiyden puolesta, vaikka
käytännössä se on saattanut
tarkoittaa
yksinhuoltajuutta.
Kristittyinä ymmärrämme, että
lapsi on aina Jumalan lahja ja
äitinä olemiseen kätkeytyy siunaus, olivat olosuhteet sitten
millaiset tahansa.
Toiminta-aikana on syntynyt
myös unelma siitä, että adoptio voisi tulla tasavertaiseksi
vaihtoehdoksi keskeytykselle.
Meillä on alle 40 kotimaista
vauva-adoptiota vuosittain ja
luku on pieni verrattuna 10 500
keskeytykseen. On myös lapsettomia pariskuntia, jotka odottavat vuosikausia adoptiojonoissa
omaa lasta. Raamatussa on
esimerkki Mooseksesta, jonka
kohdalla adoptio oli Jumalan
hyvä suunnitelma hänelle ja
koko Israelin kansalle.
Outi Papunen
projektivastaava
www.ituprojekti.net
Suomi on monilla mittareilla
tarkasteltuna maa, jossa asiat
ovat mallillaan. Esimerkiksi käy
vaikkapa suomalainen koulutusjärjestelmä. Pisa-tutkimusten
priimusmaassa on kuitenkin
piileviä köyhyysongelmia, jotka ovat laman jälkeisenä aikana
päässeet syvenemään.
– Vuonna 2008 köyhiä lapsiperheitä oli Suomessa yhteensä
70 000, tutkija Minna Salmi
totesi.
Koulutuksen vähäisyys tai
työttömyys eivät sellaisenaan selitä lapsiköyhyyttä. Usein köyhät
perheet ovat perheitä, joissa on
pieniä lapsia, ja monesti kyse on
yksinhuoltajaperheistä. Minna
Salmi toi esille myös vuonna
1994 tehdyn lapsiperheiden verovähennyksen poistamisen,
jota lapsilisän korotus ei ole
korvannut.
Demareiden Maria Guzenina
korosti seminaarikeskustelussa
vahvaa valtion roolia kautta
linjan, kun taas Kokoomuksen
Sari Sarkomaa halusi keskittää
huomion perheiden valinnanmahdollisuuksien kasvattamiseen,
koulutukseen ja työelämän parantamiseen.
Arja Paloniemi Keskustapuolueesta huomautti, että lasten
kotihoidon tukea tulisi nostaa
nykyisestä ja ehdotti myös rakenteiden tarkastelua perusturvan
parantamiseksi.
Työn ja perheen
yhteensovittamisesta
Perheen ja työn yhteensovittaminen ei aina ole helpoimpia
tehtäviä, ei varsinkaan silloin
jos työehdot eivät ole joustavia tai perheellisiä työntekijöitä
kohdellaan ymmärtämättömästi.
– Fiksu työnantaja tekee perheystävällisyydestä kilpailuvaltin, Sari Sarkomaa totesi.
“Kolmen lapsen äitinä voin
sanoa että olen iloinen siitä että
ainakin tavoitteena on työn ja
perhe-elämän yhteensovittaminen”, Kokoomuksen edustaja
huomautti.
– Tärkein konkreettinen tavoite mielestäni on vanhempien
kustannusten jakaminen tasaisesti, Sarkomaa lisäsi.
Maria Guzenina halusi kiinnittää huomiota pienyrittäjien
asemaan ja huomautti yksin- tai
kaksinyrittäjien tekevän pitkiä
päiviä yrittäjien sosiaaliturvan
ollessa heikko.
Kari Uotila Vasemmistoliitosta näki laman vaikutusten ulottuvan pitkälle ja nosti esille nuoret
työkyvyttömyyseläkeläiset. Sekä
Sari Sarkomaa että Aila Paloniemi korostivat vanhemmuuden
World Visionin kristillisyys on Lehtipuun mukaan konkreettista,
käytännönläheistä lähimmäisyyttä. – Kyse on lähimmäisten auttamisesta
ja äänen antamisesta niille joilla ei ole ääntä.
kustannusten jakamisen tärkeydestä puolisoiden työnantajien
kesken, kun taas demareiden Maria Guzenina korosti verotuksen
merkitystä.
Globaali köyhyys
Ulkoministeriön
ihmisoikeusasiantuntija Rauno Merisaari
painotti köyhyyden sosiaalista
ja henkistä puolta aineellisen lisäksi.
– Lasten köyhyydessä on kyse
paljon muustakin kuin perheiden
tulotasosta. Mitkä ovat lasten
kehittymisen mahdollisuudet?
Merisaari kysyi korostaen myös
ihmisyksilönä kehittymisen mahdollisuuksia ja köyhyyden monimuotoisuutta.
– Erityisesti lasten kohdalla
on tarpeen tarkastella köyhyyttä
laajemmin kuin vain perheen
tulotasoon liittyen.
Merisaari muistutti, että tilas-
Seminaariin osallistuivat myös kansanedustajat Maria Guzenina (vas.) ja Sari Sarkomaa (oik.).“Fiksu työnantaja
tekee perheystävällisyydestä kilpailuvaltin”, totesi Sari Sarkomaa.
tovääristymä syntyy jo siitä, ettei
tokikaan kaikkia lapsia saada
mukaan tilastoihin.
Yk:n tavoite saada kaikki
maailman lapset kouluun vuoteen
2015 mennessä on yksi niistä
mittareista, joilla globaalia köyhyyttä ja hyvinvoinnin kehittymistä kehittyvissä maissa voidaan
seurata. On hyvin todennäköistä,
että tavoite ei toteudu toivotussa
aikataulussa.
Kehitysyhteistyön
määrärahoista
Unna Lehtipuu, World Visionin
viestintäjohtaja, painotti kysyessäni kehitysyhteistyöjärjestön
toiveista tulevalle hallitukselle, että kehitysyhteistyön määrärahoja tulisi määrätietoisesti
korottaa kohti YK:n vuosituhattavoitetta, eli 0,7 prosenttia
Suomen bruttokansantuotteesta.
Suomen valtion kehitysapuosuus
vuonna 2010 oli 0,55 % bkt:sta.
Lehtipuu korostaa myös kehitysyhteistyössä toimivien järjestöjen työn merkitystä.
– Tuore World Visionin ja Planin toteuttama tutkimus osoitti,
että suomalaiset olisivat hyvin
valmiita antamaan lisää omastaan
kehitysyhteistyöhön, mikäli se
olisi verovähennysoikeutettua.
World Vision saa kehitysyhteistyöhönsä ulkoministeriön
tukea, jonka suuruus Lehtipuun
mukaan on vajaa puolet kehitysyhteistyön rahoituksesta. Suomen
World Visionin hankkeet rahoitetaan kokonaan Suomen valtion ja
yksityisten lahjoittajien osoittamilla varoilla.
Lehtipuun mukaan kristillishumanitaarisen World Visionjärjestön kristillisyys on hyvin
käytännönläheistä, köyhimmistä
köyhimpien auttamista ja heidän
rinnallaan kulkemista.
Teksti ja kuvat:
Heljä Ahjovaara-Steck
10
Rakkauden ja toivon sanomaa
U usi Elämä
Nro 5/2011
Palvelukampanjan viestinä
ilo ja välittäminen
Katukappelin Noste-kampanjassa ilmaista kotipalvelua, makkaraa ja rukousapua.
Hervannan Katukappeli järjestää
29.6.-2.7. jo neljännen peräkkäisen kesäkampanjansa. Tänä vuonna tempaus
alkaa keskiviikkona kotipalvelulla,
jota hervantalaiset voivat tilata etukäteen seurakunnan palvelunumerosta.
Torstaista lauantaihin Cinolan viereisellä toriaukiolla tarjoillaan ilmaisia
lettuja ja makkaraa sekä lapsille ilmapalloja. Luvassa on myös draamaesityksiä. Henkilökohtaisia huoliaan voi
keventää alueella sijaitsevassa Taakkanarikka-rukouspalvelupisteessä.
Iltatilaisuuksissa järjestetään edellisvuoden tapaan myös arvontaa.
Palvelupisteistä saa arpalipukkeita,
jotka voi palauttaa tullessaan Cinolan
iltatilaisuuteen.
Ilta-Noste järjestetään torstaista
lauantaihin klo 19 elokuvateatteri
Cinolassa ja Nostejuhla sunnuntaina
Katukappelissa klo 18. Lauantaina Cinolassa järjestettävän lastentapahtuman
vieraana on hassunhauska Riku -Pelle.
Jumalan rakkaus
nostaa ihmisen
Kesän 2010 Elävä Toivo –tapahtuma
sai positiivista huomiota Hervannas-
Hervannan
kesäkampanjat
ovat jo odotettu
perinne. Kuva
kesän 2010
Elävä Toivo –
tapahtumasta.
Kuva: Olavi
Rajahalme
sa ja paikallislehdessä. Kampanjapääl
likkö Kari Salon apuna on tänäkin
vuonna kymmeniä tiimiläisiä.
– Epävarmuuden ja katastrofiuutisten keskellä haluamme välittää
Jumalan rakkautta, joka nostaa ihmistä
kokonaisvaltaisesti. Yhteinen tempaus
auttaa myös monia seurakuntalaisia
löytämään oman palvelupaikkansa.
Kesäkampanjan uutisia voi seurata
osoitteessa: noste-kampanja.com
Teksti: Tarja Jääskeläinen
www.katukappeli.com
KATUKAPPELI, VIIKKO-OHJELMA:
Su klo 16 Sunnuntaijuhla (heinäkuussa klo 18)
Ma klo 18 Avoimet ovet (kk kolmas ma)
Ma klo 18 Let´s talk/puhutaan suomea maahanmuuttajien kanssa (joka toinen ma)
Ke klo 18 Israel –rukous
Ke klo 19 Rukousvoimaa-ilta
Pe klo 18.30 Nuorten Flow-illta (parilliset viik ot)
La klo 18 Uusi Elämä –ilta (parilliset viikot)
Uusi Elämä
Nro 5/2011
Tilaa
Uusi Elämä ohjelma
TV7:ssä www.tv7.fi Uusi Elämä -lehti
Torstai 26/5 klo 00.25
Perjantai 10/6 klo 21.10
Torstai 23/6 klo 00.30
Lisää infoa TV-työstämme:
www.uusielama.net
11
Rakkauden ja toivon sanomaa / Ilmoitukset
35 € vuosi
Puh. 02-2317 800
[email protected]
www.uusielama.net
Markku Ylipään
ja Vesa Kemin
Messiaan
Jerusalem
Kristityt yhdessä 12 pv
Missio Kiteellä 1.- 12.6.2011
Teema: Tosi elämä Jeesuksessa ja Taivaasta tuulee
Tervetuloa tilaisuuksiin!
Järj. Laupeudentyön Lähetysjärjestö ry, eri seurakunnat
yhdessä ja Kit.kaupunki, Rat.kukka – www.sikkiseula.fi
Vahvistu Jumalan puheen luovassa ilmaisussa, ymmärtämisessä ja uskossa. Opett. A-M.
PROFEETALLINEN SANA, MUSIIKKI JA ELEKIELI Poméll, Catch the Fire -ryhmä NORJA, tanssin
Ilmoitt. viim. to 7.7. [email protected], ammattilaiset J. Gohet RANSKA ja S.Taina SUOp. 050 441 6161. Majoitus, osall.maksut ym. MI/USA ym. Lepoa ja latautumista yhteydessä
netissä. Yleisökokous to-la klo 19, su klo 15. www.i sansydan.f i
Isän Sydän -srk
P E O
Perheniemen
opisto
Paikka: Kiteen huvikeskus, Välttimäentie 4
Arkisin klo 18.30. La–Su klo 15.00 ja 18.30
TV7:stä tutut Tauno Rantala, Raija Ahvenainen-Rantala,
Ester Aili Heinonen, Veijo Piipponen, Aulikki Hartikainen
21.-24.7.11 MIKKELI Jääkärink. 9
Messiaan Jerusalem CD nyt
tarjoiushintaan 15 € + pk
Tilaukset:
Puh. 0400 960 85 35
[email protected]
Puh. 02-2317 800, 0400 422 777
[email protected]
Lehtimajanjuhlaan lento Helsingistä ja Tukholmasta
Israeliin 12.-19.10.2011
Karmel, Tiberias, Golan, Kuollut meri, Masada, Jerusalem,
ICEJ:n Erämaajuhla Ein Gedissä ja Jerusalemin Marssi ym.
Matkan vetäjät: Timo Hakkarainen, Finska Filadelfian,
Suomalaisen helluntaiseurakunnan seurakunnan johtaja ja
Pauli Kemi, toimittaja ja pastori
Perheniemen evankelinen opisto
Lisätietoa osoitteesta
www.perheniemi.com
LähellÄ Ihmistä
Lähelle Jumalaa
Tervetuloa Perheniemen
hyvän olon linjoille!
Kaikkien kansojen Israelia siunaava
RUKOUSKONFERENSSI
Jerusalemissa 28.9.-12.10.2011
Näe ja koe Israel-ystävyys ja Raamatun maan nähtävyydet erilaisella
matkalla kansainvälisesti uskovien yhteydessä, Suomen ryhmässä.
Jatkuva ylistys-, rukous- ja sananjulistusohjelma. Nimekkäät puhujat
ja ylistäjät. Simultaanitulkkaus, edullinen hinta, puolihoito ja ilmaiset
retket. Lisätiedot: TV7 ’Sanan ja runon tuoksua’ -aviopari Auli ja
Jaakob, 044 5131 798 ja 050 537 5065, www.sananjarunontuoksua.fi
klikkaamalla ”matkat” tai email: [email protected]
Kysy myös Aulin pian ilmestyvää runokirjaa ”Ainutkertainen matka”!
Kristillinen
Timo Hakkarainen
Lisätietoja matkan vetäjiltä:
Pauli Kemi, puh. 0400 959 765 tai + 46 (0)8 779 35 10
tti
e
S-posti: [email protected]
ak €:n
p
i
Timo Hakkarainen, puh. + 46 (0)70 754 24 26
tk 400 n!
e
S-posti: [email protected] R in
ne
i
o
o
Dave Hasenson
Matkan tekninen järjestäjä on Israel Tours AB n r v
a
Opas
Matkaesite on netissä: www.uusielama.net
Varaa jo nyt paikkasi ensi kevään Israelin matkalle 27.3.- 3.4.2012.
Lento sekä Helsingistä että Tukholmasta. Matkan vetäjinä ovat
Pauli Kemi ja Pertti Kymäläinen sekä oppaana Dave Hasenson.
Puh. 0400 959 765 Pauli Kemi ja 044 571 39 28 Pertti Kymäläinen
M IRAAKKELIFESTIVAALI
7.
Tukholmassa! 15.-24.
l
Yhdeksän päivän Jeesus-festivaa
TOIVO
Itäinen Pitkäkatu 42, Turku
Su klo 16.00 Viikkojuhla
i!
HMarkku Koivisto H Linda Bergling
H Gunnar Bergling H Roger Larsson
H Peter Ljunggren
Edulliseen Suomi-pakettiin sisältyy:
Majoitus, aamiainen, lounas, tulkkaus ja
opastus retkillä Tukholmaan
Arken-seurakunta, Kungsängen, Tukholma, Sweden Puh + 46 8 588 840 00, www.arken.fi
- Korut
- Raamattukotelot
- T-paidat
- Liput
- ja paljon muuta...
Pauli Kemi
Hotellit: Prima Galilee, Tiberias 2 yötä ja
Rimonim, Jerusalem 5 yötä, (ent. Shalom Hotelli)
Ke klo 18.00 Rukouskokous
Ke-Pe klo 12.00 Rukouskokous
Kalle Vihonen, Juha Lehtiö, Sirpa
Ahti, Marianne Junttila ym.
Ke 8/6 klo 18.00 Rory Kaye
Mari Licciardo
Toivossa 10.-11/6
Pe 10/6 klo 16 ja 18
La 11/6 klo 15 ja 17
nettiKauppa
SODZO . fi
Hinta vain 13550 kr, noin 1498 €. Hintatakuu!
Sama hinta sekä Helsingistä että Tukholmasta! Hyvät lentoajat!
Hintaan sisältyy: Lennot, hyvät hotellit, puolihoito, mahtava
retkipaketti ja hyvä suomenkielinen opas Dave Hasenson!
puh.05 7574100
fax. 05 7574101
Jeesus rakastaa sinua.
- Sinua
varten -
Sanan, rukouksen ja ylistyksen illat Turussa
Martin kirkossa joka tiistai klo 19.00
Puhuu: Tuula Ekbom ja vieraina julistajia kautta
Suomen. Henkilökohtainen rukouspalvelu sairaiden ja muiden asioiden puolesta. Lisää infoa
tilaisuuksista: www.ilpoistenpiiri.net
Tuula
Ekbom
Olet sydämellisesti tervetullut!
SATEET LÄHETÄ
Rukouspalvelun ja ylistyksen ilta Seinäjoella joka keskiviikko klo 19.00
MUKANA:
Martti Kallionpää, Timo
Närhi, Ville Pitkänen,
Jaakko Huttunen
MUSIIKKI:
Ylistysryhmät
Martti Kallionpää
www.seinajoenhelluntaiseurakunta.fi Helluntaiseurakunta, Vellamonrinne 1 Tervetuloa!
Uusi Elämä
Nro 5/2011
Uusi Elämä on yhteiskristillinen,
riippumaton herätyslehti, joka
ilmestyy kerran kuukaudessa,
vähintään 10 kertaa vuonna
2011. Tilausmaksu on 35 euroa/
vuosi, mutta nyt hinta vuoden
loppuun asti vain 19 euroa.
Postiosoite:
Uusi Elämä
PL 755
20101 Turku
Puh. 02-2317 800 Vastaava toimittaja:
Pauli Kemi, puh. 0400 959 765
E-mail: [email protected]
Toimitus:
Heljä Ahjovaara-Steck
Ahjovaara-Steck(at)kolumbus.fi
Tämän lehden tekemisessä
mukana myös: Anja Örtlund
Tilitiedot:
Sampo 800016-70845842
Tilaukset ja osoitemuutokset:
Sirpa Ahti, puh. 02-2317 800
Puh. 0400 422 777
E-mail: [email protected]
Ilmoitukset:
Netissä mediatiedot
www.uusielama.net
Pauli Kemi, puh. 0400 959 765
Postiosoite Ruotsissa:
Box 135
S-125 23 Älvsjö, Sverige
Puh. 08-779 35 10
Tili Ruotsissa: PG 496 39 26-3
Etusivun kuva: Pauli Kemi
Painopaikka: Tidnings Tryckeriet
Ab, Mariehamn 2011
UUSI ELÄMÄ -lehti on myös
elektronisessa muodossa (pdf)
taltioitu lehden kotisivulle:
www.uusielama.net
Uusi Elämä -lehti ei vastaa
pyytämättä lähetetystä
materiaalista.
Jos sinulla on ehdotuksia julkaistavista uutisista ja muista kirjoituksista, niin ota yhteyttä lehden
toimitukseen sähköpostitse:
[email protected]
Elämänläheinen
evankeliointi innostaa
Ystävyysevankeliointikurssi XEE on uuden sukupolven versio kansainvälisesti tunnetusta Evankeliointi Elämäntapana, EE
-kurssista. 12 kertaa kokoontuvalla kurssillaopetellaan aloittamaan luontevasti keskustelu hengellisistä asioista, kertomaan evankeliumin sanoman pääkohdat, johdattamaan ihminen uskoon ja ohjaamaan uusi
uskova kasvun alkuun.
XEE rantautui Suomeen
keväällä 2010, ja kursseista on jo monia myönteisiä kokemuksia .
Toni Linjama piti viime
kesänä Suomen ensimmäisen XEE-kurssin Hollolan helluntaiseurakunnan nuorten soluryhmälle.
Hän kertoo, että koulutus
vahvisti suuresti kurssilaisten uskonelämää.
Kaksi kurssilaisista ei
aiemmin rohjennut kertoa
evankeliumia ollenkaan,
mutta nyt he ovat tehneet
sitä. Eräs sanoi nyt tietävänsä paremmin, mitä
sanoa ja mitä ei. Todistaminen on jäänyt heille
elämäntavaksi.
Kurssin parhaana puolena Linjama pitää jokaiseen
kokoontumiseen kuuluvaa
käytännön harjoittelua,
jossa kurssilaiset pääsevät
ohjaajan johdolla kertomaan evankeliumia ”tositilanteissa”. Hollolan nuoret
saivat harjoittelujen aikana
johtaa monia tuttaviaan
Jeesuksen luo. Linjama
mainitsee esimerkkinä naa-
XEE-kurssi rohkaisi Hollolan nuoria evankeliumin kertomiseen arjessa.
purinsa, jonka luona ryhmä
kävi useita kertoja johdattaen tämän uskoon, opastaen uskossa kasvamiseen
ja ohjaten seurakunnan
yhteyteen.
XEE-kurssilla harjoitellaan myös ihmissuhdetaitoja ja painotetaan suhteiden
merkitystä evankelioinnissa. Helsingin Elämän Sana
City -seurakunnan pastori
Seppo Pehkonen näkee
tämän oleellisen tärkeänä.
Ihmissuhteet ovat perusasia, ettei lähdetä vain
ylhäältä päin jakamaan
tietoa, vaan muodostetaan
suhde ja osoitetaan rakkautta. Kun pääsemme lähelle ihmisiä, syntyy luonnostaan kysymyksiä, joihin
voimme sitten vastata.
Loppuvuodesta seurakunnassaan kurssin vetänyt
Pehkonen pitää hyvänä
myös XEE:n opetusmetodia. Luentojen sijasta
opiskelu perustuu dvd:n
johdattamalle keskustelulle, johon kaikilla on mahdollisuus osallistua.
Eräs kurssin apuvälineistä ihmisten lähestymiseen on kysely, jossa
selvitetään ihmisen tyytyväisyyttä elämäänsä. Tästä
voidaan edetä kertomaan,
miten usko Jeesukseen
antaa elämälle todellisen,
ikuisen sisällön.
Tykkään lähestymistavasta, että lähdetään liikkeelle ihmisen tämän päi-
vän elämästä. Monet eivät
mieti iankaikkisuutta, joten
se voi tuntua etäiseltä, toteaa Jyväskylän helluntaiseurakunnan pastori Armi
Hintikka.
Hintikan vetämälle
XEE-kurssille osallistui
Jyväskylässä alkusyksyllä 2010 sekä nuoria että
aikuisia. Kurssilaiset suorittivat käytännön harjoittelun kaduilla ja saivat
rukoilla monien kanssa,
jotka halusivat turvautua
Jeesukseen. Osa nuorista
on kurssin jälkeen jatkanut katuevankeliointia
perjantaisin oppimaansa
hyödyntäen.
Sari Nuutinen
Älä menetä
toivoasi!
Jokainen ihminen tarvitsee toivoa. Se on myös
kristillisen julistuksen
ydintä yhdessä uskon ja
rakkauden kanssa.
Jumala on toivon Jumala
ja siksi Hän haluaa antaa
sinulle todellisen toivon ja
tulevaisuuden. Jumalalla
on hyvä suunnitelma juuri sinua varten. Hän näkee
sinut hyvin myönteisesti –
Hän näkee sinut sankarina.
Näin Jumala näki Gideonin, joka itse koki olevansa
kaikkein huonoin ja että
Jumala oli hyljännyt hänet.
Ehkä sinäkin olet kokenut joskus, että toivo on
mennyt, mutta juuri sinulle
Jumala haluaa sanoa, että
Minä rakastan sinua ja
haluan siunata sinua. Ei
Jumala lähettänyt Jeesusta
tuomitsemaan ihmisiä, vaan
pelastamaan, koska Jumala
haluaa osoittaa rakkauttaan
luomalleen ihmiselle.
Usko Jumalaan auttaa
sinua näkemään Jumalan
mahdollisuuksia elämäsi
tilanteisiin. Jeesus sanoo:
“Minä olen tullut antamaan
elämän, yltäkylläisen elämän” (Joh. 10:10).
Ehkä sanot, että tuo sopii
niille, joilla kaikki on jo
hyvin, mutta ei minulle.
Olet ehkä työtön, taloudellissa vaikeuksissa, sairas tai
jokin muu elämäsi vaikea
asia painaa sinua, mutta
juuri sinulle kuuluu toivon
sanoma. Se avautuu pelastuksen vastaanottamisesta.
Usko Jumalaan merkitsee myös uusia mahdollisuuksia tässä ja nyt. Miljoonat ihmiset ovat löytäneet
todellisen Toivon. Myös
sinä voit sen löytää. Jumala
lupaa: ”Minä annan teille
tulevaisuuden ja toivon”.
Pauli Kemi
Uusi Elämä -lehti vuodelle 2011!
Uusi Elämä -lehden tilausmaksu
vuodelle 2011 on 35 €, mutta nyt
tarjoushintaan vuoden loppuun asti
vain 19 €. Tilaa maksamalla 19 €
tilille: Sampo 800016–70845842
Huom! Älä unohda osoitetietojasi!
Uusi Elämä -lehdessä on sanomaa niin etsijälle kuin
uskovalle eri piireissä. Lehti kertoo yksinkertaisesti
uskosta Jumalaan ja seuraa aikamme tapahtumia.
Uusi Elämä -lehti on yhteiskristillinen, evankelioiva,
Israelia siunaava, profeetallinen ja seurakuntia tukeva.
Lisäksi voit tilata lehden myös:
Soittamalla: puh. 02-2317 800, 0400 422 777
Sähköpostitse: [email protected]
Postitse: Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku
Halutessasi voit tukea ainutlaatuista Uusi Elämä -lehteä antamalla lahjan
työhömme. Tili: Sampo 800013–1961083. Lehtityön viitenumero on 1025
Uusi Elämä ry:llä on rahankeräyslupa: POHADno/2010/2315

Similar documents