tervetuloa Ortoniin

Transcription

tervetuloa Ortoniin
lääkäriasema • sairaala • kuntoutus
tervetuloa Ortoniin
• erikoislääkärin vastaanotot • tutkimukset •
• kirurgia • kuntoutus •
elämäsi kuntoon
Lisää elämänlaatua ja toimintakykyä
Tuki- ja liikuntaelimistön terveys on toimintakyvyn ja hyvän elämänlaadun perusta.
Hyvinvointia edistävistä elämäntavoista, riittävästä liikunnasta ja oikeasta ravinnosta
huolimatta ikääntyminen, sairaudet ja loukkaantumiset vaikeuttavat liikkumista ja
aiheuttavat kiputiloja.
Ongelmien kanssa ei pidä jäädä yksin. Ortonin ortopedian erikoislääkärit ovat perehtyneet tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimukseen ja hoitoon. He keskittyvät oman
alansa erityiskysymyksiin ja tunnistavat parhaat ratkaisut potilaan terveysongelmiin.
Suoraan erikoislääkärin vastaanotolle
Tutkimuksiin on hyvä hakeutua, jos liikkuminen on vaikeaa, kipu pitkittyy, heikentää
toimintakykyä tai haittaa lepoa. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon perehtyneet
asiantuntijat ohjaavat Teidät suoraan erikoislääkärin vastaanotolle.
Yksityisvastaanottojen lisäksi Ortonissa palvelee lähete- ja konsultaatiopoliklinikka
julkisen terveydenhuollon potilaille sekä vakuutusyhtiön asiakkaille. Hoidamme vapaaehtoisen tapaturma- ja sairauskuluvakuutuksen omaavien potilaiden lisäksi mm.
liikenne- ja työtapaturmavakuutusten sekä työterveyshuollon sopimusasiakkaita.
Ajanvaraus ja palveluneuvonta
Ma–to 8–18, pe 8–16
Puh. (09) 4748 2705
Lisätietoa vastaanotoistamme
www.orton.fi
2
Erikoisalamme ovat:
• selkäortopedia
• tekonivelkirurgia
• käsi- ja olkakirurgia
• polvikirurgia, urheiluvammat
ja niveltähystykset
• jalkaterän ja nilkan kirurgia
• lasten ja nuorten ortopedia
• skolioosin hoito
• reuma- ja yleisortopedia
Hoidon
ja tutkimusten
kustannukset
Voimassa oleva myönteinen maksusitoumus
on edellytyksenä toimenpiteelle.
Kuntamaksaja
Potilaalta peritään terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen mukainen hoitopäivämaksu. Osalta potilaista maksun perii oma sairaanhoitopiiri.
Itse maksava potilas
Hoitonsa itse maksavan potilaan maksut ovat kustannusarviossa, joka pyydetään
palauttamaan allekirjoitettuna. Kustannusarvio lähetetään erillisessä kirjeessä.
Vakuutusyhtiö maksajana
Vakuutussopimukseen perustuvassa maksusitoumuksessa on määritelty summa,
jonka vakuutusyhtiö korvaa hoitopäivämaksuista. Huomioittehan, että sairaalan
hoitovuorikausimaksun ja vakuutusyhtiön korvaaman summan erotus jää potilaan
maksettavaksi.
Tietoa lääkäripalvelujen ja toimenpiteiden kustannuksista ja maksukäytännöistä saatte poliklinikaltamme. Ennen leikkausta annamme hinta-arvion hoidon kustannuksista.
Palveluneuvojamme opastavat maksusitoumuksiin ja vakuutuksiin liittyvissä asioissa.
Poliklinikan vastaanottomaksuista haemme Kela-korvauksen puolestanne.
Meillä voitte maksaa pankkikortilla, yleisimmillä luottokorteilla ja käteisellä. Halutessanne saatte laskun postitse kotiin. Isompien toimenpiteiden rahotukseen voitte
tiedustella kauttamme Santanderin rahoitusta.
3
Poliklinikka ja lääkärien vastaanotot
Ortopedisilla hoitotoimenpiteillä voidaan helpottaa useimpia luun, nivelen, rustopinnan tai nivelsiteiden vaivoja ja sairauksia. Tarjoamme Ortonissa luotettavaa, tieteelliseen näyttöön perustuvaa hoitoa, jonka päämääränä on edistää kokonaisvaltaisesti
potilaan hyvinvointia ja kivutonta arkea.
Vastaanotolla lääkäri tutkii Teidät ja perehtyy huolellisesti terveydentilaanne ennen
hoitosuunnitelman tekemistä. Tarvittaessa konsultoidaan myös muita asiantuntijoita.
Usein tutkimuksiin liittyy röntgen- ja laboratoriotutkimuksia. Näitä varten ei tarvitse
valmistautua erikseen.
Vaativissa tapauksissa sairaalamme tarjoaa mahdollisuuden asiantuntijalääkärin
konsultaatioon tai moniammattilliseen konsultaatioon, jossa tarkoin valittu asiantuntijaryhmä hakee ratkaisua ongelmaanne.
Ilmoittautukaa
Esteen sattuessa
vastaanotolle
poliklinikan aulassa,
heti pääsisäänkäynnistä
oikealla.
peruuttakaa vastaanottoaika
viimeistään edeltävänä päivänä
klo 12 mennessä,
puh. (09) 4748 2705.
Ottakaa vastaanotolle mukaan:
• Kela-kortti
• hallussanne olevat röntgenkuvat lausuntoineen
• viimeisimmät laboratoriotutkimusten tulokset
• muut käyntiin liittyvät hoitoselosteet, lausunnot ja tutkimustulokset, reseptit
• käyttämänne apuvälineet (tukiliivit, polvituet jne.)
4
Leikkauksesta sopiminen
ja valmistautuminen
Mahdollisesta leikkauksesta voidaan päättää
jo samalla kertaa lääkärin vastaanotolla. Toimenpiteen ajankohta on sovitettavissa joustavasti toiveidenne mukaan. Ortonissa tehdään päivä- ja lyhytjälkihoitoista kirurgiaa
sekä vaativan tason ortopedisia toimenpiteitä.
On hyvä miettiä jo ennakkoon, kuinka
selviytyy kotona leikkauksen jälkeen.
Keskustelkaa lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa toipumiseen ja kuntoutumiseen, liikkumisen rajoitteisiin, apuvälineisiin ja kotiavun tarpeeseen liittyvistä asioista.
Tutkimukset
ja muut palvelut
Useimmat lääkärin määräämät tutkimukset voidaan tehdä vaivattomasti
Ortonissa, usein jo samalla käyntikerralla.
Laboratorio- ja kuvantamistutkimusten
lisäksi voitte hakeutua muiden asiantuntijoidemme vastaanotolle tutkimuksiin ja
ohjaukseen.
Tämän oppaan lopusta löydätte tutkimusja palveluyksiköidemme luettelon ja yhteystiedot. Opastus tutkimustiloihin poliklinikalta.
5
Tervetuloa sairaalaan
Lähetämme Teille hyvissä ajoin kotiin vahvistuksen sopimastamme leikkausajasta sekä
tarkat ohjeet leikkaukseen valmistautumisesta. Toivomme, että tutustutte aineistoihin
ja noudatatte huolellisesti muun muassa yleiseen terveydentilaanne liittyviä neuvoja.
Esimerkiksi hoitamaton infektio tai haavaumat voivat siirtää leikkausta.
Sovimme kanssanne ennakkoon saavutteko vuodeosastolle leikkausta edeltävänä
päivänä vai leikkauspäivänä. Päiväkirurgiseen toimenpiteeseen tulette saman päivän
aamuna sovittuun aikaan.
Vuodeosastolla Teidät ottaa vastaan sairaanhoitaja. Osaston henkilökunnan kanssa
voitte keskustella kaikista hoitoon, sairaalan käytäntöihin, kotiutukseen ja jatkohoitoon liittyvistä asioista.
Ottakaa SAIRAALAAN mukaan:
• kutsukirje ja sen mukana saamanne esitietolomakkeet täydennettyinä
• Kela-kortti
• kaikki hoitoon ja tutkimuksiin liittyvät lausunnot ja selosteet, tutkimustulokset,
röntgenkuvat ja cd:t
• käyttämänne lääkkeet resepteineen
• henkilökohtaiset apuvälineet (esim. kyynärsauvat, jotka saat oman kunnan
apuvälinelainaamosta)
Lisäksi tarvitsette sairaalassa henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tarvikkeet, leikkauksen jälkeen helposti puettavat vaatteet sekä rahaa kahvilaostoksia ja kotimatkaa
varten.
Peruutukset
ja esteet
Ilmoittakaa
esteestä
mahdollisimman
pian
suoraan osastolle:
osasto 4 / kanslia,
p. (09) 4748 2245
Voitte ottaa mukaan myös oman aamutakkinne ja
sisäjalkineet. Huoneessanne on lukittava kaappi,
mutta emme vastaa arvoesineistä emmekä muusta
omaisuudesta sairaalassa ollessanne.
MUUTA HUOMIOITAVAA
• Välttäkää hajusteiden käyttöä.
• Huomioittehan, että kukkien tuominen osastolle
ei ole sallittua.
• Pystymme toteuttamaan vain terveydellisiin syihin liittyvät ruokavaliot. Esim. dieettiruokavaliota
emme valitettavasti pysty toteuttamaan.
6
Leikkaus- ja anestesiaosasto
Ortonissa tehdään sekä päiväkirurgisia toimenpiteitä että vaativan tason ortopedisia leikkauksia, jotka edellyttävät henkilökunnaltamme
erityisosaamista. Kehitämme määrätietoisesti toimintatapojamme tarjotaksemme
potilaillemme mahdollisimman turvallista
hoitoa.
Leikkaussaleja on kuusi, ja käytössämme
olevat laitteet ja välineet on suunniteltu
erikoisalojemme tarpeisiin. Ortonissa
on tavanomaista laajempi valikoima
esimerkiksi erilaisissa tekonivelleikkauksissa tarvittavia implantteja ja välineitä.
Ortopedimme hyödyntävät selkäleikkauksissa tietokoneavusteista kirurgiaa, mikä lisää merkittävästi vaativien
selkäleikkausten tarkkuutta ja potilasturvallisuutta.
Menetelmää hyödynnetään myös tekonivelkirurgiassa.
Ennen leikkausta
Tapaatte anestesialääkärin ennen leikkausta ja voitte esittää hänelle anestesiaan ja kivunhoitoon liittyviä kysymyksiä.
Päiväkirurgiset potilaat ehtivät keskustella
anestesialääkärin kanssa saavuttuaan
aamulla sairaalaan.
Huomattava osa leikkauksista tehdään erilaisissa puudutuksissa. Muita vaihtoehtoja ovat
kevyt nukutus tai isoissa leikkauksissa puudutuksen ja nukutuksen yhdistäminen. Nykyaikaisten puudutustekniikoiden avulla hoidamme
tehokkaasti myös leikkauksen jälkeistä kipua.
Ennen toimenpidettä tapaatte myös leikkaavan lääkärin sekä tarvittaessa sisätautilääkärin.
7
Leikkaukseen valmistautuminen
Lääkitys leikkauksen yhteydessä
Ottakaa ystävällisesti mukaan kaikki käytössänne olevat
lääkepakkaukset.
Verenohennuslääkkeet
Lähes kaikkien verenohennuslääkkeiden käytössä pidetään tauko ennen leikkausta. Osalle lääkkeistä (mm.
varfariini, klopidogreeli, dabigatraani, rivoroksabaani,
apiksabaani) tulee korvaava hoito tauotuksen ajaksi.
Asetyylisalisyylihappo 50-100mg (mm. Aspirin, Primaspan, ASA) jatkuu tauotta.
Saatte yksilölliset ohjeet verenohennuslääkkeiden
tauottamisesta. Ottakaa yhteyttä hyvissä ajoin
ennen leikkausta osastoon, jolle olette tulossa,
sillä tauko saattaa alkaa jopa viikkoa ennen
leikkausta.
Reumalääkitys
Olkaa ystävällisiä ja ottakaa yhteyttä hoitavaan
reumalääkäriin lääkityksestänne. Mikäli käytätte reumaan nk. biologisia lääkkeitä (esim.
Embrel, Humira, Remicade, Kineret, Mabthera, Orancia), ottakaa riittävän varhaisessa
vaiheessa yhteys reumatologiinne, sillä nämä
lääkkeet tulee tauottaa ennen suuria ortopedisia toimenpiteitä.
Hormonikorvaushoito ja ehkäisypillerit
Suositellaan lopetettavaksi viikkoa ennen leikkausta suurentuneen laskimotukosriskin vuoksi.
Taukoa jatketaan kuukausi leikkauksen jälkeen.
Diabeteslääkitys
Tablettihoitoisen diabeteksen lääkkeet tauotetaan
2 päivää ennen leikkausta. Ottakaa insuliiniannostuksesta ennen leikkausta yhteyttä osastoon, jolle
olette tulossa.
8
Luontaistuotteet (Omega-rasvahappovalmisteet mukaan lukien)
Tauko aloitetaan 2 viikkoa ennen leikkausta ja käytössä pidetään tauko leikkauksen
ajan.
Alkoholi
Alkoholin nauttiminen on kielletty 24 tuntia ennen ja jälkeen toimenpiteen, sillä yhteisvaikutus annettujen lääkkeiden kanssa voi olla vaarallinen.
Hygienia
Peseytykää huolellisesti leikkausta edeltävänä päivänä, peskää myös hiukset. Leikkausaamuna riittää pikkupesut. Poistakaa kynsilakka/rakennekynnet ja napakorut ennen
leikkausta.
Leikkausta edeltävä paasto
Anestesian aikana vatsalaukun on oltava tyhjä. Siellä oleva ruoka voi joutua hengitysteihin ja aiheuttaa henkeä uhkaavan keuhkokuumeen.
Leikkausta edeltävänä päivänä voitte syödä normaalisti.
Leikkauspäivänä tulee olla syömättä ja juomatta kuusi tuntia ennen sairaalaan tuloa.
Poikkeuksena:
Aamulääkkeen voi ottaa pienen (< 1 dl) vesimäärän kanssa klo 6 mennessä.
Kirkasta nestettä voi juoda 2-6 tuntia ennen sairaalaan tuloa enintään 2 dl (juomalasillinen).
Tällaisia nesteitä ovat:
• Vesi
• Mehu, joka ei sisällä hedelmälihaa
• Tee
• Musta kahvi
Kirkas neste ei sisällä alkoholia tai maitotuotteita!
Yllä olevan paasto-ohjeen noudattamatta jättäminen
on este leikkaukselle ja siirtää toimenpidettä toiseen
ajankohtaan tai aiheuttaa henkeä uhkaavan vaaran.
Leikkauksen jälkeen
Heräämössä tarkkaillaan toipumistanne siihen saakka,
kunnes anestesialääkäri antaa luvan siirtää Teidät
vuodeosastolle. Ison leikkauksen jälkeen saatatte viettää ensimmäisen yön tarkkailuosastolla. Päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen tarkkailu kestää yleensä
muutaman tunnin.
9
Leikkauspäivänä
lähiomaiset
voivat
tiedustella
potilaan
vointia:
osasto 4 / kanslia,
p. (09) 4748 2245
Leikkauksesta toipuminen
Jo ennen leikkausta lääkärit arvioivat kanssanne odotettavissa olevan vuodeosastohoidon ja kuntoutuksen tarpeen. Sairaalassaoloaika vaihtelee päivästä viikkoihin
toimenpiteen ja potilaan voinnin mukaan.
Vuodeosastolla Teistä huolehtivat ja vointianne tarkkailevat ammattitaitoiset hoitajamme. Myös leikannut lääkäri käy tapaamassa Teitä osastolla.
Kivunhoito
Olennainen osa leikkauksen onnistumista on tehokas kivunhoito, joka edistää toipumista ja kuntoutumista sekä vähentää komplikaatioiden riskiä. Kertokaa hoitohenkilökunnalle ajoissa kivun lisääntymisestä ja voimakkuudesta, jotta he voivat arvioida
riittävän kivunhoidon tarpeen.
Jalkeille
Sairaanhoitaja tai fysioterapeutti avustaa Teidät jalkeille lääkärin ohjeen mukaan,
tavallisesti jo toimenpidepäivän iltana. Jalkeilla olo vilkastuttaa verenkiertoa ja edistää
toipumista. Tarvittaessa liikkumista ja apuvälineiden käyttöä harjoitellaan
avustettuna.
Henkilökuntamme neuvoo Teille tehtyyn leikkaukseen liittyvät liike- ja asentohoitoohjeet, esimerkiksi alaraajan kohoasennon ja kylmäpakkauksen käytön.
Ravinto
Tavanomaiseen ruokavalioon palataan mahdollisimman pian.
Haavanhoito
Leikkauksen jälkeen leikkaushaava suojataan ja vuotoa seurataan. Haavanhoitoohjeet ovat yksilöllisiä haavasta riippuen. Haavalla voi olla joko ompeleet, hakaset tai
haavateipit, joiden poistosta saatte erilliset ohjeet.
Infektioiden torjunta
Työskentelemme jatkuvasti ylläpitääksemme sairaalan korkeaa hygieniatasoa. Potilaan ja sairaalassa vierailevien kannalta on tärkeä noudattaa käsihygieniaohjeita.
Käyttäkää poliklinikalla ja osastoilla tarjolla olevia käsihuuhteita.
Potilaan MRSA-kantajuus tai muu bakteeri-kantajuus ei estä hoitoa Ortonissa. Tarvitsemme tästä kuitenkin tiedon ennakkoon varmistaaksemme sairaalamme säilymisen
MRSA-vapaana.
10
Kotiutuminen
Osastolla valmistaudutaan kotiinlähtöönne hyvissä ajoin. Henkilökuntamme käy kanssanne
läpi hoito-ohjeet sekä toipumiseen ja jälkitarkastukseen liittyviä aikatauluja. Mikäli epäröitte selviytymistänne kotioloissa, keskustelkaa siitä sairaanhoitajan tai lääkärin
kanssa. Autamme Teitä selvittämään
erilaisia tukitoimia, joilla varmistetaan
turvallinen toipuminen.
Lähtiessänne sairaalasta saatte lääkärintodistuksen työnantajaa varten. Muut
todistukset lähetetään postitse kotiin.
Lisäksi saatte tarvittavat reseptit sähköisinä sekä tarpeen mukaan erilaiset lähetteet ja seuranta-ajat.
Jos Teillä on kotiuduttuanne kysyttävää hoitoon liittyvistä asioista, ottakaa yhteys osastolle. Sairaanhoitaja
neuvoo mielellään ja välittää tarvittaessa kysymyksenne lääkärille. Kiireellisissä tilanteissa ottakaa suoraan
yhteys kotikuntanne sairaanhoidon
päivystykseen.
Huolehtikaa kotona esteettömästä
liikkumisesta toipilasaikananne. Siirtäkää tarvittaessa sähköjohdot ja matot syrjään kulkureiteiltä sekä käyttäkää
tukevapohjaisia ja liukumattomia jalkineita. Kahvat, istuinkorokkeet ja tartuntapihdit helpottavat alussa. Käyttäkää
kyynärsauvojen piikkejä, jos liikutte ulkona liukkaalla kelillä.
11
Potilaan ja vierailijan ABC
Toivomme, että hoito- ja toipilasaikanne Ortonissa sujuu vaivattomasti ja mahdollisimman miellyttävästi. Osaston päiväsalissa on pieni kirjasto sekä valikoima sanomaja aikakauslehtiä. Vointinne kohentuessa voitte liikkua sairaalan yhteisissä tiloissa.
Henkilökuntamme on paikalla Teitä varten, joten voitte aina luottamuksellisesti
keskustella hoitoonne liittyvistä asioista heidän kanssaan.
Aloitteet
Otamme mielellämme vastaan Ortonin toimintaan liittyviä ehdotuksia sekä palautetta. Kirjallisia aloitteita voitte jättää osastolle tai eri yksiköissä oleviin aloitelaatikoihin.
Apuvälineet
Leikkauksen jälkeen tarvittavat apuvälineet lainataan ensisijaisesti oman terveyskeskuksen kautta. Tiedustelkaa muista vuokraus- tai ostomahdollisuuksista osastonne
henkilökunnalta.
Elektroniset laitteet
Voitte käyttää vapaasti omaa kannettavaa tietokonetta, matkapuhelinta ja muita laitteita, jos ne eivät häiritse muita potilaita. Tunnukset langattomaan vierailijaverkkoon
saatte osaston henkilökunnalta. Potilaskäyttöön tarkoitetut tietokoneet ovat poliklinikalla, osasto 4:n päiväsalissa sekä auditorion aulassa.
Hiljentymishuone
sijaitsee D-siiven, 4. kerroksessa.
Kahvila
sijaitsee C-siiven, 1. kerroksessa. Se on avoinna ma–to 7.30–17 ja pe 7.30–16. Kahvilassa toimii myös Galleria Orton, jossa on kuukausittain vaihtuva näyttely. Säätiön
veistospuisto sisäpihalla on osa Galleria Ortonia.
Kanttiinikärry
kiertää osastolla arkisin klo 13.
12
Kuntoutuspalvelut ja kuntouttava jatkohoito
Orton tarjoaa nykyaikaista moniammatillista kuntoutusta. Lisätietoja saatte osastoltanne tai kuntoutusosastolta.
Posti
jaetaan vuodeosastoille arkipäivisin. Lähtevän postin voitte jättää osaston toimiston
laatikkoon tai sairaalan ulko-oven lähellä olevaan postilaatikkoon. Postimerkkejä
myydään kahviossa.
Potilasasiamies
neuvoo potilasvahinkoasioissa sekä potilaan oikeuksiin ja kohteluun liittyvissä asioissa. Yhteyden potilasasiamieheen saatte henkilökunnan välityksellä.
Puhelimet
Huoneenne potilaspuhelimen suoran numeron saatte hoitajalta. Soittamanne puhelut
veloitetaan potilaslaskun yhteydessä. Matkapuhelimen käyttö on sallittu osastoilla
hyvin tapojen puitteissa.
Radio ja TV
Potilasvuoteissa on tyynyradio, potilashuoneissa ja aulatiloissa on televisio.
Ruokailu, erityisruokavaliot
Ruoka tarjoillaan osastolle (vointinne mukaan päiväsaliin tai vuoteeseen). Pystymme
toteuttamaan vain terveydellisiin syihin liittyvät ruokavaliot. Esim. dieettiruokavaliota
emme valitettavasti pysty toteuttamaan. Te ja vieraanne voitte halutessanne ruokailla
omalla kustannuksella myös Ortonin ruokasalissa A-siivessä, 6. kerroksessa (lounas
klo 10.30–13.00) ja arkisin kahvilassa C-siivessä, 1. kerroksessa.
Sairaalapastori
Yhteyden sairaapastoriin saatte henkillökunnan välityksellä.
Tiedustelut potilaan voinnista
Hoitava lääkäri tai sairaanhoitaja antaa tietoja lähiomaisille potilaan suostumuksella.
Tupakointi
on sallittu vain sitä varten tarkoitetulla alueella.
13
Vierailut
Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita vierailemaan vuodeosastolla klo 13–19 välisenä
aikana. Pääoven ollessa suljettu ilta-aikaan, sisäänkäynti A-talon kulmaovesta
(B-rappu oikealla).
Paikoitus sairaalan edessä on maksullista. Ortoniin on hyvät julkiset liikenneyhteydet.
Hygieniasyistä osastolle ei saa tuoda kukkia. Mikäli haluatte tuoda tuliaisiksi syötävää,
tarkistakaa ystävällisesti ennakkoon mahdolliset ruoka-ainerajoitukset. Toivomme,
että otatte vierailunne aikana huomioon myös osaston muut potilaat ja heidän levontarpeensa.
Mikäli sairastatte yskää, nuhaa tai muuta
tarttuvaa tautia, pyydämme Teitä siirtämään vierailua, kunnes olette terve.
Muistattehan huolehtia käsihygieniasta – osaston
käytävillä ja potilashuoneissa on käsihuuhdetelineet.
12
Tärkeitä puhelinnumeroita
Ajanvaraus ja palveluneuvonta
ma–to 8–18, pe 8–16, puh. (09) 4748 2705
Sähköinen ajanvaraus
internetissä www.orton.fi
VuodeoSasto 4
puh. (09) 4748 2245
Sairaala JONONHOITAJA
vaihde puh. (09) 47481 puh. (09) 4748 6218
Laboratorio
avoinna arkisin 7.30–16.30. Ei ajanvarausta. Puh. (09) 4748 2604.
Kuvantamispalvelut
avoinna:
ma 8–17, ti 8–18, ke–to 8–16, pe 8–15.
Tiedustelut ja ajanvaraukset:
Osteoporoosiklinikka
Tutkimukset ja hoitosuunnitelmat
Ajanvaraus ja tiedustelut,
puh. (09) 4748 2705.
Röntgen, ultraääni,
tietokonetomografia
ja luuntiheysmittaus
tiedustelut puh. (09) 4748 2307.
Osteoporoosihoitaja, puh. (09) 4748 6236.
Magneettikuvaukset
tiedustelut puh. (09) 4748 6286.
Hermoratatutkimus,
ENMG
on neurofysiologian erikoislääkärin
tutkimus.
Ajanvaraus puh. (09) 4748 2705.
TEKONIVELhoitajan
vastaanotto
Tarkastus- ja ohjauskäynti tekonivelpotilaan hoitoon perehtyneensairaanhoitajan vastaanotolla ennen leikkausta.
Tiedustelut arkisin 8–15,
puh. (09) 4748 6799.
Apuvälineet
leikkauksen jälkeen
esimerkiksi kyynärsauvat tai tuet,
saatte lainaan oman kunnan terveyskeskuksen kautta. Voitte vuokrata
apuvälineitä myös Ortonista.
Tiedustelut osastolla sairaanhoitajalta
tai fysioterapeutilta.
Apuvälineitä voitte hankkia myös
Respecta Oy:n myynti- ja vuokrauspalvelusta, puh. 0207 649 748.
Kuntouttava jatkohoito
vuodeosastonhoidon jälkeen voi olla
tarpeen, mikäli tarvitsette lisätukea
toipumiseen.
Yhteystiedot saatte henkilökunnalta.
15
Muistiinpanoja
16
17
18
A
Vaivattomasti Orton – meille on helppo tulla
Orton sijaitsee Helsingin Ruskeasuolla vain viiden kilometrin päässä ydinkeskustasta,
hyvien liikenneyhteyksien varrella.
• Bussi 23 Rautatientorilta Pasilan aseman kautta. Päätepysäkki Ortonilla.
• Raitiovaunu 10 keskustasta. Ruskeasuon pysäkiltä kävelymatka noin 400 m.
• HSL:n Mannerheimintietä kulkevat bussit pysähtyvät Ruskeasuolla.
Kävelymatka noin 400 m.
Vihdine
Hakamäene
10
Korppaanmäene TEBOIL
ORTON
Koroistene
eimin
nerh
Man
PIKKU
HUOPALAHTI
23
Tenholane
RUSKEASUO
e
Kiskone
Keskustaan
n. 5 km
Tervetuloa
Ortoniin
Orton Oy
19
Tenholantie
10
00280 Helsinki
Tervetuloa Ortoniin.
Tarjoamme potilaillemme tehokasta apua
tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuviin
liikkumisen ongelmiin ja kipuihin.
Erikoislääkärin vastaanotolle pääsee yksityisesti,
vakuutusyhtiön, julkisen terveydenhuollon
ja työterveyshuollon sopimusasiakkaana.
elämäsi kuntoon
Tenholantie 10, 00280 Helsinki
Puh. (09) 47481
WWW.OrtOn.fI
www.facebook.com/laakariasemaorton

Similar documents