Tampereen Ursan 14” Meade LX200 –kaukoputken käyttöohjeet

Transcription

Tampereen Ursan 14” Meade LX200 –kaukoputken käyttöohjeet
Tähtitieteellinen yhdistys Tampereen Ursa
Meade LX200GPS -kaukoputken käyttöohjeet
Sisältö
Tekniset tiedot: ............................................................................................................. 2
Varoitukset .................................................................................................................... 2
Putken käyttökuntoon laitto – ensimmäiset toimenpiteet .............................................. 3
Tarkennuksen säätö manuaalisesti .............................................................................. 6
Käsiohjain ..................................................................................................................... 7
Putken käynnistys ......................................................................................................... 9
Tähtitaivaan kohteiden havainnointi............................................................................ 11
Putken suuntauksen synkronointi havaintosession keskellä ....................................... 12
Valmiit ”kiertoajelut” .................................................................................................... 13
Kuun havainnointi ....................................................................................................... 14
Maakohteiden katselu ................................................................................................. 15
Kohteen tunnistus ....................................................................................................... 16
Putken sammuttaminen .............................................................................................. 17
Pl. 18, 33501 Tampere
1
Tähtitieteellinen yhdistys Tampereen Ursa
Tekniset tiedot:
Pääpeilin halkaisija
Polttoväli
Aukkosuhde
Teoreettinen erotuskyky
356 mm
3556 mm
f/10
0,321 kaarisekuntia
(käytännössä ilmakehän rauhattomuus rajoittaa erotuskyvyn
parhaimmillaankin noin kahteen kaarisekuntiin)
Goto-tarkkuus
Tietokannan koko:
2 kaariminuuttia
noin 145 000 kohdetta
(osa useampaan kertaan eri listoissa)
Haarukan ja putken paino
Hinta noin
55 kiloa ilman kiilaa
10 000 euroa lisävarusteineen
(kysytään usein)
Varoitukset







Älä katso putkella Aurinkoa ilman asianmukaista suodinta
Ole varovainen kulmaprisman kiinnityksen kanssa – kiristä ruuvit huolellisesti. Jos
joudut käyttämään raskaita okulaareja ja kääntämään prisman sivuttain, on vaarana
että prisma ja okulaari putoavat.
Varmistu aina, että käytön jälkeen putken kaikki suojat ovat paikallaan ja pressu on
putken päällä
Kiinnitä ja irrota käsiohjain vain kaukoputken virran ollessa pois päältä
Varmistu että putken käsiohjain, Dewbuster-kontrolleri ja sen virtalähde on viety
varustesalkussa sisälle käytön jälkeen
Putkea voi liikuttaa myös käsin ilman sähköä, mutta tällöin putken tietokone
menettää tiedon asennostaan. Käsin kääntämistä ei suositella; putkea kannattaa
aina liikuttaa moottoreilla käsiohjaimen avulla. Putki saa sähköä verkkovirrasta,
joten ei ole huolta paristojen tai akun loppumisesta.
Älä koskaan käännä putkea väkisin käsin!
JOS OLET EPÄVARMA MITEN MENETELLÄ TAI ESIINTYY ONGELMIA, soita ja kysy
neuvoa:
Pekka Rautajoki 040-5744750, Kari A. Kuure 0400-771645
Pl. 18, 33501 Tampere
2
Tähtitieteellinen yhdistys Tampereen Ursa
Putken käyttökuntoon laitto – ensimmäiset toimenpiteet










Avaa kuvun luukut
Poista pressu varovasti putken päältä
Poista etsinputkesta kummatkin suojat
Poista kulmaprismasta suojatulppa
Laita putkeen sopiva okulaari
Yleisönäytöksissä käytetään 1 ¼ -tuuman okulaareja, jotka löytyvät perinteisestä
okulaarisalkusta.
Omissa havainnoissa voi käyttää okulaareja, joiden halkaisija on 2 tuumaa. Poista
tällöin kulmaprismasta myös soviterengas.
Huomaa että isossa alumiinisalkussa ovat yleisönäytösokulaarit, ja pienen,
tummanharmaan salkun Televue-okulaareja käytetään ainoastaan jäsenten omiin
havaintoihin.
Irrota putken etulinssin suojus
Kiinnitä huurreputki kaukoputken etupään ympärille siten, että huurreputken
sähköjohto on alaspäin ja lähempänä kaukoputken etulinssiä (ei siis huurreputken
suulla)
Ei näin päin, sähköjohto putken suulla…
…vaan näin!
Jos haluat käyttää huurreputken lämmitintä (ei välttämätöntä lyhyissä havaintosessioissa):



Ota Dewbuster-kontrolleri ja sen virtalähde esiin varustesalkusta
Virtalähde ei varsinaisesti sovellu ulkokäyttöön; pidä sitä pylvään sivussa olevan
laatikon sisällä
Dewbuster-kontrolleria voi pitää kiilan päällä
Pl. 18, 33501 Tampere
3
Tähtitieteellinen yhdistys Tampereen Ursa
Dewbuster kiilan päällä



Virtalähde (ja putken muuntaja) laatikossa
Ota lämpötila-anturi varustesalkusta ja suorista sen anturipää
Työnnä anturi varovasti huurreputken ja putken välistä huurreputken sisälle. Musta
muoviosa tulee vasten Meaden optista putkea, ja valkoinen klipsi pitää anturia
huurreputken reunassa.
Varmista että anturi on suorassa huurreputken sisällä, katso kuvat
Anturi huurreputken sisällä





Anturin kiinnitys huurreputkeen
Kytke anturin liitin Dewbuster-kontrollerin yläreunassa olevaan liittimeen
Avaa huurreputken johtokäärö ja kytke huurreputken johto Dewbusterkontrollerin oikean reunan ylimpään liittimeen
Kytke Dewbuster-kontrollerin sähköjohdon tupakansytytinliitin virtalähteen
pistokkeeseen
Kytke virtalähteen sähköjohto pylväässä olevaan jatkojohtoon
Käännä Dewbuster-kontrollerin säädin lukemaan ”10”. Punaiset LED-valot
palavat aluksi yhtäjaksoisesti. Kun huurreputki on saavuttanut oikean lämpötilan,
valot alkavat vilkkua.
Pl. 18, 33501 Tampere
4
Tähtitieteellinen yhdistys Tampereen Ursa

Kun lopetat havaintosession, pura lämmitinjärjestelmä – irrota virtalähteen
sähköjohto, Dewbusterin sähköjohto, huurreputken johto ja lämpötila-anturi.
Laita virtalähde, Dewbuster ja lämpötila-anturi varustelaukkuun.
Pl. 18, 33501 Tampere
5
Tähtitieteellinen yhdistys Tampereen Ursa
Tarkennuksen säätö manuaalisesti
Oheisessa kuvassa näkyy putken takaosa;
suurempi alumiininuppi (alempana) on
tarkennuksen manuaalinen säätö, ylempi ja
pienempi nuppi on peilin lukitus.
Tarkista, että lukitusruuvi on aukioasennossa.
Käännä lukitusta myötäpäivään noin
puolikierrosta (ei tarvitse enempää vaikka
nuppi kääntyykin enemmän). Lukitus tapahtuu
kääntämällä nuppia vastapäivään niin pitkään
kuin se menee, voimaa ei saa käyttää.
Tarkenna kaukoputki kohteeseen.
Tarkassa kuvassa tähdet ovat täysin
pistemäisiä. Tarvittaessa käytä kaukoputken
Bathinov-maskia tarkentamiseen.
Käännä lukitus kiinni-asentoon.
Etenkin valokuvatessa lukituksen käyttäminen on välttämätöntä, sillä kaukoputken suunnan
muuttuessa pääpeilin asento voi muuttua ja tarkennus ei enää ole tarkka.
Tarkennuksen voi säätää manuaalisäädöllä mahdollisimman lähelle, ja tarkennusta voi
hienosäätää moottoritarkennuksella – katso lisäohjeita alempaa.
Pl. 18, 33501 Tampere
6
Tähtitieteellinen yhdistys Tampereen Ursa
Käsiohjain
Käsiohjainta säilytetään sisätiloissa alumiinisessa lisävarustesalkussa, jossa on myös
huurrelämmittimen säätölaite, polttovälin lyhentäjä ja työkaluja.


Kytke käsiohjaimen johto kaukoputken ohjauspaneelin HBX-porttiin, käsiohjaimen
johdon liittimen pieni lukituskynsi alaspäin
Irrota johto painamalla lukituskynttä ylöspäin.
Käsiohjaimen napit on numeroitu oheisessa kuvassa. Perusidea on, että ohjaimessa on
useita valikoita. Valikko tai toiminto valitaan ENTER-napilla, valikoissa peruutetaan
ylöspäin MODE-napilla, ja valikoita selataan käsiohjaimen alareunan
selausnuolinäppäimiä (kuvassa merkitty numerolla 7)
1. (kuvassa) Näyttö
2. (kuvassa) ENTER – tällä napilla valitaan
toiminto tai mennään valikossa syvemmälle.
Painamalla ENTER-nappia pitkään gototoiminnon ja kohteen keskittämisen jälkeen,
voidaan kaukoputken osoitustarkkuutta parantaa
synkronoimalla putki kohteeseen.
3. (kuvassa) MODE – tällä napilla peruutetaan
menussa takaisinpäin. Painamalla MODE-nappia
kaksi sekuntia, saadaan putken statustietoa:
koordinaatit (RA/DEC, ALT/AZ), paikallinen aika
ja sidereaalinen aika, hälyttimien status,
päivämäärä, paikkakoordinaatit,
4. (kuvassa) GOTO-nappia painamalla putki kääntyy valittuun kohteeseen. Kääntymisen
voi peruuttaa painamalla sen aikana mitä tahansa muuta näppäintä. Kääntyminen jatkuu
jos GOTO-nappia painetaan uudelleen. Kääntymisen jälkeen uudelleenpainaminen
käynnistää spiraalinmuotoisen etsinnän kohteen ympärillä.
5. (kuvassa) Suuntapainikkeet – liikuttavat putkea deklinaatiossa (ylös / alas) ja
rektaskensiossa (vasemmalle / oikealle). Painikkeita voi käyttää myös tietoa syöttäessä.
6. (kuvassa) Numeronäppäimet – syötetään esimerkiksi haettavan kohteen
luettelonumero. Jokaisella numeronapilla on myös erityistoiminto:
SPEED (numeronäppäin 1): muuttaa kaukoputken kääntönopeutta, kun sitä liikutellaan
suuntapainikkeilla – paina ensin nappia SPEED, ja sen jälkeen numeronappeja 1 … 9;
ykkönen on hitain nopeus ja ysi maksiminopeus
CALD (numeronäppäin 2): pikavalinta Caldwell-luettelon kohteisiin. Paina CALD, syötä
numero, paina ENTER ja paina GOTO, niin putki kääntyy valittuun Caldwell-kohteeseen
(edellyttäen että se on horisontin yläpuolella)
Pl. 18, 33501 Tampere
7
Tähtitieteellinen yhdistys Tampereen Ursa
M (numeronäppäin 3): pikavalinta Messier-luettelon kohteisiin. Paina M, syötä numero,
paina ENTER ja paina GOTO, niin putki kääntyy valittuun Messier-kohteeseen (edellyttäen
että se on horisontin yläpuolella)
FOCUS (numeronäppäin 4): moottoritarkennuksen ohjaus. Paina FOCUS, niin pääset
tarkennuksen ohjausvalikkoon. Voit vaihtaa tarkennuksen nopeutta käyttämällä
käsiohjaimen alareunassa olevia selausnuolinäppäimiä (ylös/alas, kuvassa numerolla 7),
vaihtoehtoja on neljä (fine = hitain, slow, medium, fast = nopein). Valittuasi nopeuden
käytä ylös/alas suuntapainikkeita (kuvassa numerolla 5) tarkennuksen säätöön. Poistu
FOCUS-valikosta painamalla MODE-näppäintä.
SS (numeronäppäin 5): Solar system, pikavalinta aurinkokunnan kohteisiin. Paina SS, ja
selaa kohteita käsiohjaimen alareunan selausnuolinäppäimillä. Valitse haluttu kohde
ENTER-napilla saadaksesi siitä tietoa, ja paina GOTO-nappia jos haluat putken kääntyvän
kohteeseen.
STAR (numeronäppäin 6): pikavalinta tähtiluetteloihin. Selaa luetteloita käsiohjaimen
alareunan selausnuolinäppäimillä, ja valitse sopiva luettelo ENTER-näppäimellä.
RET (numeronäppäin 7): valaistun okulaarin säätövalikko, ei käytössä
IC (numeronäppäin 8): pikavalinta IC (Index Catalog) –luetteloon. Syötä IC-kohteen
numero numeronäppäimillä, paina ENTER, ja paina GOTO, niin putki kääntyy valittuun ICluettelon kohteeseen (edellyttäen että se on horisontin yläpuolella)
NGC (numeronäppäin 9): pikavalinta NGC (New General Catalog) –luetteloon. Syötä
NGC-kohteen numero numeronäppäimillä, paina ENTER ja paina GOTO, niin putki
kääntyy valittuun NGC-luettelon kohteeseen (edellyttäen että se on horisontin yläpuolella)
LIGHT (numeronäppäin 0): paina LIGHT-nappia niin saat päälle käsiohjaimen yläreunassa
olevan punavalon. Valo sammuu painamalla LIGHT-nappia uudelleen.
7. (kuvassa) Selausnuolinäppäimet – selaa näillä menuja. Näppäimillä voi myös muuttaa
näytössä vierivän tekstin vieritysnopeutta; nuoli alaspäin hidastaa vieritysnopeutta, nuoli
ylöspäin lisää sitä.
8. (kuvassa) ?-näppäin avaa kaukoputken englanninkieliset avustustekstit. Poistu
avustusteksteistä MODE-napilla.
Pl. 18, 33501 Tampere
8
Tähtitieteellinen yhdistys Tampereen Ursa
Putken käynnistys




Varmista että kaikki suojat on poistettu ja huurreputki on paikallaan
Varmista että käsiohjain on kytketty HBX-porttiin (merkitty alla olevassa kuvassa)
Varmista että okulaari on paikallaan ja kulmaprisman kiinnitysruuvit ovat tiukalla
Kytke kaukoputkeen virta ohjauspaneelin on/off –napista (alla olevassa kuvassa
numero 7)
Mikäli putki on sammutettu asianmukaisesti ”parkkeeraamalla” edellisellä kerralla,
varsinaista suuntausta ei tarvita. Kaukoputken näytöllä on käynnistyksen jälkeen teksti
”Select item: Object”. Tällöin tehdään tarkistussuuntaus johonkin tunnettuun kirkkaaseen
tähteen.








Paina nappia STAR (6), valitse selausnuolinäppäimillä luettelo NAMED ja paina
ENTER.
Valitse selausnuolinäppäimillä jokin horisontin yläpuolella oleva kirkas tähti, jonka
tunnet, ja paina ENTER, ja sitten paina GOTO.
Putki yrittää nyt saada yhteyden GPS-satelliitteihin –odota jonkin aikaa
Mikäli yhteyttä ei tunnu syntyvän, paina MODE-nappia peruuttaaksesi GPSyhteysyritys.
 Putki kysyy, onko kesäaika käytössä – valitse yes / no
selausnuolinäppäimillä ja paina ENTER
 Putki pyytää kellonaikaa – syötä numeronäppäimillä mahdollisimman
tarkka paikallinen kellonaika ja paina ENTER
 Putki pyytää päivämäärää – syötä numeronäppäimillä päivämäärä ja
paina ENTER
 Putki pyytää vahvistamaan paikan TAMPERE, paina ENTER.
Putki kääntyy kohti valitsemaasi tähteä. Keskitä tähti käyttäen suuntapainikkeita.
Valitse SPEED-napilla ja numeronapeilla sopiva kääntymisnopeus. Tarkan
keskittämisen onnistumiseksi käytä aluksi etsinputkea ja pientä suurennusta
kaukoputkessa, ja lopuksi suurta suurennusta kaukoputkessa.
Mikäli etsinputki ei osoita oikein, sen suuntausta voi korjata etsinputken
kiinnityspantojen säätöruuveilla.
Kun kohdetähti on kuvakentän keskellä suurella suurennuksella, pidä ENTERnappia painettuna yli sekunnin ja vapauta se. Näytölle tulee teksti ”press ENTER to
synchronize” – paina vielä kerran ENTER-nappia, ja putki synkronoituu valitsemaasi
tähteen.
Putki on nyt tarkasti suunnattu ja goto-toiminnot ovat nyt käytettävissä
Pl. 18, 33501 Tampere
9
Tähtitieteellinen yhdistys Tampereen Ursa
Mikäli putkea ei ole ”parkkeerattu” edellisellä kerralla, kaukoputken näytölle tulee
käynnistyksen jälkeen teksti ”Align: Easy”. Putki täytyy suunnata align-toiminnolla. Putki
todennäköisesti yrittää GPS-yhteyttä jossakin välissä suuntausta; mikäli yhteyttä ei tunnu
syntyvän menettele kuten yllä – keskeytä GPS-yritys ja anna aika- ja paikkatiedot
manuaalisesti.









Valitse käsiohjaimen alareunan selausnuolinäppäimiä käyttäen
suuntausvaihtoehdoksi ”Align: two-star” ja paina ENTER
Käännä putki perusasentoon: aja putki ylöspainikkeella asentoon, jossa putki on
haarukoiden suuntaisesti kohti taivaannapaa. Varmista suunta vasemman haarukan
keskellä olevasta deklinaatioasteikosta (deklinaatio = 90 astetta)
Käännä putkea rektaskensiossa siten, että putken ohjauspaneelin yläpuolella olevat
merkit tulevat kohdakkain. Merkkien välissä on käsin kierrettävä tuntikehä; käännä
se osoittamaan tuntikulmaa 0.0.
Paina ENTER-nappia; näytölle ilmestyy ”Select star”.
Valitse käsiohjaimen alareunan selausnuolinäppäimiä käyttäen haluamasi
suuntaustähti ja paina ENTER. Putki kääntyy kohti tähteä.
Keskitä tähti käyttäen suuntapainikkeita. Valitse SPEED-napilla ja numeronapeilla
sopiva kääntymisnopeus. Tarkan keskittämisen onnistumiseksi käytä aluksi
etsinputkea ja pientä suurennusta kaukoputkessa, ja lopuksi suurta suurennusta
kaukoputkessa.
Paina ENTER. Putki palaa tähtiluetteloon; valitse toinen suuntaustähti käsiohjaimen
alareunan selausnuolinäppäimillä ja paina ENTER. Putki kääntyy kohti tähteä.
Keskitä tähti käyttäen suuntapainikkeita. Valitse SPEED-napilla ja numeronapeilla
sopiva kääntymisnopeus. Tarkan keskittämisen onnistumiseksi käytä aluksi
etsinputkea ja pientä suurennusta kaukoputkessa, ja lopuksi suurta suurennusta
kaukoputkessa.
Paina ENTER. Putki on nyt suunnattu ja goto-toiminnat ovat käytettävissä.
Pl. 18, 33501 Tampere
10
Tähtitieteellinen yhdistys Tampereen Ursa
Tähtitaivaan kohteiden havainnointi
Tähtitaivaan kohteita voidaan valita joko ”Select item: object” –valikon kautta, tai suoraan
pikavalintojen kautta. Esimerkiksi putken kääntö kohti Orionin sumua:






Peruuta MODE-näppäimellä päävalikkotasolle; paina MODE-nappia riittävästi, jotta
näytöllä lukee ”Select item: Object”
Paina numeronäppäintä 3 (M-näppäintä)
Syötä numeronäppäimillä numerot 4 ja 2
Paina ENTER
Näytöllä on nyt M42, ja putki antaa siitä tietoa
Paina GOTO, ja putki kääntyy Orionin sumua kohti
…tai kohti Saturnusta:




Peruuta MODE-näppäimellä päävalikkotasolle; paina MODE-nappia riittävästi, jotta
näytöllä lukee ”Select item: Object”
Paina numeronäppäintä 5 (SS-näppäintä)
Selaa aurinkokuntavalikkoa käsiohjaimen alareunan selausnuolinäppäimillä, kunnes
näytöllä on ”Saturn”. Paina ENTER, saat Saturnuksen koordinaatit.
Paina GOTO, ja putki kääntyy Saturnusta kohti
Pl. 18, 33501 Tampere
11
Tähtitieteellinen yhdistys Tampereen Ursa
Putken suuntauksen synkronointi havaintosession keskellä
Mikäli goto-tarkkuudessa on toivomisen varaa tai epäilet, että kohteet eivät osu
kuvakentän keskelle:





Paina nappia STAR (6), valitse selausnuolinäppäimillä luettelo NAMED ja paina
ENTER.
Valitse selausnuolinäppäimillä jokin horisontin yläpuolella oleva kirkas tähti, jonka
tunnet, ja paina ENTER, ja sitten GOTO.
Putki kääntyy kohti valitsemaasi tähteä. Keskitä tähti käyttäen suuntapainikkeita.
Valitse SPEED-napilla ja numeronapeilla sopiva kääntymisnopeus. Tarkan
keskittämisen onnistumiseksi käytä aluksi etsinputkea ja pientä suurennusta
kaukoputkessa, ja lopuksi suurta suurennusta kaukoputkessa.
Kun kohdetähti on näkökentän keskellä suurella suurennuksella, pidä ENTERnappia painettuna yli sekunnin ja vapauta se. Näytölle tulee teksti ”press ENTER to
synchronize” – paina vielä kerran ENTER-nappia, ja putki synkronoituu valitsemaasi
tähteen.
Putki on nyt uudelleen tarkasti suunnattu ja goto-toiminnon pitäisi tuoda kohteet
näkökentän keskelle.
Goto-tarkkuuden parantamiseksi on myös mahdollista kytkeä päälle ns. high precision
-toiminto. Tällöin putki siirtyy ensin himmeän syvän taivaan kohteen lähellä olevaan
tähteen, ja pyytää havaitsijaa synkronoimaan putken. Putki siirtyy vasta sitten varsinaiseen
kohteeseen.








Peruuta MODE-näppäintä riittävän monta kertaa painamalla päävalikkoon
(näytössä ”Select item: Object”).
Valitse käsiohjaimen alareunan selausnuolinäppäimillä valikko ”Select item: Setup”,
ja paina ENTER
Selaa setup-valikkoa selausnuolinäppäimillä, kunnes näytöllä on ”Setup: telescope”.
Paina ENTER.
Selaa telescope-valikkoa selausnuolinäppäimellä ylöspäin, kunnes näytöllä tulee
teksti ”high precision”. Paina ENTER.
Muuta selausnuolinäppäimiä käyttäen vaihtoehdon ”Off” tilalle ”On”. Paina ENTER.
High precision -toiminto on nyt käytössä.
Tähteen synkronointi tehdään suuntaamalla putki tarkasti tähteen suuntapainikkeilla
ja painamalla ENTER-näppäintä kun tähti on keskitetty.
Toiminto otetaan pois käytöstä vastaavalla tavalla ”setup: telescope” -valikosta
Pl. 18, 33501 Tampere
12
Tähtitieteellinen yhdistys Tampereen Ursa
Valmiit ”kiertoajelut”
Putkeen on valmiiksi ohjelmoitu kolme kohdelistaa, joita voi käyttää näytöksissä. ”Tonight’s
best” käy läpi kulloinkin horisontin yläpuolella olevat näyttävimmät kohteet. ”How far is far”
käy läpi taivaan kohteita etäisyysjärjestyksessä lähellä olevista kaukaisempiin, ja ”A star’s
life” käy läpi tähden elinkaaren eri vaiheita sumusta supernovajäänteisiin.







Peruuta päävalikkoon painamalla MODE-näppäintä, kunnes näytöllä lukee ”Select
item: object”
Valitse selausnuolinäppäimillä ”Select item: guided tour” ja paina ENTER
Valitse haluamasi kiertoajelu, ja paina ENTER – voit ohittaa kiertoajelun alkutekstit
painamalla MODE-näppäintä.
Voit selata kiertoajelun kohteita selausnuolinäppäimillä
Painamalla ENTER, saat tietoa kulloisestakin kohteesta, ja painamalla GOTO putki
siirtyy kyseiseen kohteeseen
Painamalla MODE-nappia, pääset takaisin kiertoajelun kohdeluetteloon
Painamalla MODE-nappia useita kertoja tai pitämällä MODE-nappia painettuna yli
kaksi sekuntia, pääset takaisin päävalikkoon
Pl. 18, 33501 Tampere
13
Tähtitieteellinen yhdistys Tampereen Ursa
Kuun havainnointi
LX200:n tietokannassa on satoja Kuun kraattereita, vuoria ja muita kohteita erikseen.













Peruuta päävalikkoon painamalla MODE-näppäintä, kunnes näytöllä lukee ”Select
item: object”
Valitse selausnuolinäppäimillä ”Select item: setup” ja paina ENTER
Selaa setup-valikkoa selausnuolinäppäimillä, kunnes näytöllä on ”Setup: telescope”.
Paina ENTER.
Selaa telescope-valikkoa selausnuolinäppäimillä, kunnes näytöllä lukee ”telescope:
tracking rate”. Paina ENTER.
Valitse selausnuolinäppäimillä seurantanopeudeksi ”Lunar” ja paina ENTER
Peruuta päävalikkoon painamalla MODE-näppäintä, kunnes näytöllä lukee ”Select
item: object”
Paina ENTER; näytölle tulee ”Solar system”. Paina ENTER, ja valitse listalta
selausnuolinäppäimillä ”Moon”. Paina ENTER
Näytöllä näkyy ”Moon: Overview”. Paina GOTO, ja putki kääntyy Kuuta kohti
Selaa kuuvalikkoa selausnuolinäppäimillä ja valitse ”Craters”. Paina ENTER.
Valitse jokin tuntemasi selkeä kraatteri ja paina ENTER
Paina GOTO – putki yrittää löytää kyseisen kraatterin. Keskitä kraatteri
näkökenttään ja paina ENTER-nappia kaksi sekuntia. Paina ENTER-nappia vielä
toisen kerran ja putki on synkronoitu oikeisiin Kuun koordinaatteihin.
Voit nyt valita kuuvalikosta haluamiasi Kuun kohteita: kraattereita, vuoristoja, meriä,
Apollo-lentojen laskeutumisalueita yms.
Kun siirryt takaisin muihin tähtitaivaan kohteisiin, vaihda seurantanopeus takaisin
sidereaaliseksi: peruuta päävalikkoon MODE-näppäimellä, mene setup-valikkoon,
valitse ”Setup:telescope” -> ”telescope: tracking rate” -> sidereal -> ENTER
Pl. 18, 33501 Tampere
14
Tähtitieteellinen yhdistys Tampereen Ursa
Maakohteiden katselu
Kaukoputkella voi katsella pilvisellä säällä maakohteita, esim. Hervannan vesitornia tai
Lahdesjärven ABC:n valotaulua. Pelkkien maakohteiden katselua varten putken
suuntaaminen ei ole tarpeen.








Peruuta päävalikkoon painamalla MODE-näppäintä, kunnes näytöllä lukee ”Select
item: object”.
Selaa päävalikkoa käsiohjaimen alareunan selausnuolinäppäimillä ja valitse ”Select
item: setup”. Paina ENTER.
Selaa setup-valikkoa selausnuolinäppäimillä, kunnes näytöllä on ”Setup: targets”.
Paina ENTER.
Valitse selausnuolinäppäimillä näyttöön ”terrestrial” ja paina ENTER.
Putkea voi nyt käyttää maakohteiden katseluun ja seuranta on pois päältä.
Käännä putki suuntapainikkeita ja nopeuden säätöä käyttäen sopivaan
maakohteeseen
Mikäli maakohteita on tallennettu putken muistiin, ne voi hakea kuvakenttään myös
goto-toiminnolla:
o Peruuta takaisin päävalikkoon MODE-näppäimellä, kunnes näytössä lukee
”Select item: Object”. Paina ENTER.
o Selaa kohdevalikkoa selausnuolinäppäimillä, kunnes näytöllä on
”Landmarks” ja paina ENTER.
o Selaa Landmarks-valikkoa selausnuolinäppäimillä, kunnes näytössä on
”Landmarks: select”. Paina ENTER.
o Valitse haluamasi maakohde selausnuolinäppäimillä ja paina ENTER, ja sen
jälkeen GOTO. Putki kääntyy kohti maakohdetta.
Havaintosession lopuksi kytke seurantanopeus päälle takaisin päälle; palaa
päävalikkoon, mene setup-valikkoon, valitse ”Setup: targets”, ja sieltä ”Deep sky” –
paina ENTER.
Pl. 18, 33501 Tampere
15
Tähtitieteellinen yhdistys Tampereen Ursa
Kohteen tunnistus
Jos liikutat putkea suuntapainikkeilla, ja näet okulaarissa kohteen, jota et tunnista, voit
pyytää putkea etsimään tietokannastaan, mikä se todennäköisesti on.



Peruuta päävalikkoon painamalla MODE-näppäintä, kunnes näytöllä lukee ”Select
item: object”. Paina ENTER.
Valitse selausnuolinäppäimillä ”Object: identify” ja paina ENTER
Putki hakee tietokannasta lähimmän kohteen tiedot ja näyttää ne näytöllä
Pl. 18, 33501 Tampere
16
Tähtitieteellinen yhdistys Tampereen Ursa
Putken sammuttaminen
On tärkeää, että havaintojen jälkeen putki sammutetaan siten, että se säilyttää
suuntauksensa. Kun havaintosessio on loppunut:
















Peruuta päävalikkoon painamalla MODE-näppäintä, kunnes näytöllä lukee ”Select
item: object”
Valitse selausnuolinäppäimillä ”Select item: utilities” ja paina ENTER
Valitse selausnuolinäppäimillä ”Utilities: park scope” ja paina ENTER
Kaukoputki kääntyy nyt perusasentoonsa; putki suorassa kulmassa haarukkaan
nähden kohti etelää.
Kun putki on perusasennossaan, näytölle tulee kehotus kytkeä virta pois päältä
Sammuta putki ohjauspaneelin on/off-nappulasta
Poista okulaari, ja laita kulmaprisman suojatulppa paikalleen.
Irrota käsiohjain ohjauspaneelin HBX-portista ja laita se takaisin
lisävarustesalkkuun
Laita etsinputken suojatulpat paikoilleen
Jos käytit Dewbuster-huurrekontrolleria, irrota sen virtalähteen sähköjohto. Irrota
Dewbusterin sähköjohto virtalähteestä, ja irrota huurreputkesta tuleva sähköjohto
Dewbusterista. Irrota varovasti myös lämpötila-anturi huurreputkesta ja
Dewbusterista. Kääri anturi löyhästi kokoon ja laita se, Dewbuster ja virtalähde
lisävarustesalkkuun. Kääri huurreputken sähköjohto takaisin nippuun.
Irrota huurreputki ja jätä se kupuun
Laita kaukoputken etulinssin suojus paikoilleen
Peitä putki varovasti pressulla
Sulje kuvun luukut – varmista että luukut todella ovat kiinni eikä niiden väliin jää
rakoa. Toisen luukun ”lippa” tulisi mennä toisen luukun päälle.
Jätä kuvun valot päälle, myös pylvään valkoinen valo. Valot estävät putkea ja kupua
huurtumasta pitämällä kuvun lämpötilaa hieman ulkolämpötilaa korkeampana.
Lukitse kuvun ovi ja vie lisävarustesalkku ja okulaarisalkku alas varastokomeroon
Pl. 18, 33501 Tampere
17