Svoli Show aluetapahtuman säännöt

Transcription

Svoli Show aluetapahtuman säännöt
18.6.2010
Suomen voimisteluliitto Show -aluetapahtumien säännöt
1. Suomen Voimisteluliiton Show -aluetapahtumat järjestetään vuosittain liiton maantieteellisillä
alueilla. Tapahtuma on tarkoitettu Voimisteluliiton jäsenseuroille. Alueelliset lasten ja nuorten
toiminnan työryhmät myöntävät tapahtuman järjestämisoikeuden sitä hakeneelle seuralle tai
seurayhtymälle.
2. Ryhmät osallistuvat aluetapahtumaan ennen valtakunnallista tapahtumaa.
3. Osallistua voi joko näytössarjaan, kilpasarjaan tai molempiin. Suomen Voimisteluliitto Show kilpasarjassa yksi henkilö voi edustaa vain yhtä seuraa. Näytössarjassa osallistumista ei ole
rajoitettu.
4. Ilmoittautuminen on tehtävä kirjallisesti määräaikaan mennessä. Järjestävällä seuralla on
oikeus periä jälki-ilmoittautumisten ilmoittautumismaksu kaksinkertaisena.
5. Aluetapahtumien sarjat:
Kilpasarja
Näytössarja
Tanssillinen voimistelu 12-15v.
Tanssillinen voimistelu
Tanssillinen voimistelu yli 16v.
Vapaasarja
Vapaatanssi 12-15v.
Vapaatanssi yli 16v.
Vapaasarjaan voi osallistua millä tahansa vapaamuotoisella ohjelmalla (myös teline- ja
välineohjelmat). Vapaatanssisarjaan voi osallistua millä tahansa tanssiohjelmalla. Tanssillisen
voimistelun sarjaan voi osallistua ohjelmalla, joka perustuu tanssillisen voimistelun tekniikkaan.
6. Jokaisella osallistujalla tulee olla Suomen Voimisteluliiton harrastelisenssi tai lajilisenssi sekä
vakuutus. Ilman voimassa olevaa lisenssiä tapahtumaan ei voi osallistua.
7. Järjestävälle seuralle ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä
1) Osallistujien nimet ja syntymäajat sekä varalla olijat.
2) Ryhmän ja ohjelman nimi sekä taustatietoja edellä mainituista juontajalle ja
tuomaristolle/raadille
3) Seuran tuomarin/raadin jäsenen nimi (järjestäjän pyynnöstä)
4) Ryhmän ohjaajan ja ohjelman koreografin nimi
5) Tiedot ohjelmassa käytetyistä musiikeista.
8. Suomen Voimisteluliitto Show -tapahtuma on yli 12-vuotiaille. Näytössarjassa enintään 1/3
ryhmän esiintyjistä saa olla alle 12-vuotiaita. Tanssikilpailussa enintään 1/3 joukkueen
jäsenistä voi olla ikäryhmäänsä nuorempia tai vanhempia. Ikäkriteerien tulee täyttyä
aluekilpailuissa, mutta ryhmä voi osallistua myös kevään valtakunnalliseen tapahtumaan
samalla kokoonpanolla ja samaan sarjaan kuin aluetapahtumassa, vaikka osa ryhmän
jäsenistä ylittäisi ikärajan kevätkaudella.
9. Ryhmän koko on vähintään kolme esiintyjää. Poikkeuksena tanssikilpailun vapaatanssisarja,
jossa saa olla vähintään kaksi esiintyjää.
10. Saman ohjelman voi esittää yhdessä tapahtumassa vain kerran. Näytökseen ja tanssikilpailuun
tulee osallistua eri ohjelmilla. Ohjelmilla tulee olla nimet. Jokaisesta ohjelmasta veloitetaan
erikseen osallistumismaksu. Näytössarjassa ryhmä voi esittää niin monta ohjelmaa kuin
haluaa. Tanssikilpailussa ryhmä voi kilpailla yhdellä ohjelmalla/sarja.
11. Ohjelman musiikki on vapaavalintainen. Ohjelman pituus voi olla enintään 3 minuuttia. Musiikin
tulee olla CD-levyllä. CD-levyllä ei saa olla muita kappaleita. CD-kotelon ja CD-levyn kannessa
tulee olla seura, ryhmä, sarja ja ohjelman nimi selvästi merkittynä. Myös tiedot sisääntulosta
tulee merkitä CD-koteloon (sisääntulo musiikilla/ilman musiikkia).
12. Esiintymisasu on vapaavalintainen. Pukeutumisen tulee olla ikätasolle sopivaa. Lavasteina,
välineinä ja telineinä saa käyttää kaikkea, minkä ryhmä voi tuoda tullessaan ohjelman
sisääntulon aikana ja viedä mennessään poistumisen aikana. Rekvisiitasta, hiusväreistä ym. ei
saa jäädä jälkiä esiintymisalueelle.
13. Järjestäjän tulee tarjota esiintyville ryhmille mahdollisuus harjoituksiin. Järjestäjän tulee
ilmoittaa etukäteen kutsussa, mitä telineitä se tarjoaa osallistujien käyttöön. Osallistujat voivat
tuoda myös omia telineitään, jos järjestäjältä ei löydy tarvittavia. Isojen telineiden
rakentamiseen tarvittavista järjestelyistä tulee neuvotella tapahtumajärjestäjän kanssa.
14. Esiintymisalue on kooltaan 12 x 12 m ja tilan vähimmäiskorkeus 8m. Jos esiintymisalue
poikkeaa suositellusta, ilmoittaa järjestäjä siitä kutsussa.
15. Palkitseminen ja kunniamainintojen jako tapahtuu esitysten jälkeen.
16. Suomen Voimisteluliitto Show -näytösohjelmille jaetaan kunniamainintoja. Raati valitsee
ohjelmista ne, joille se haluaa antaa kunniamaininnan, sekä kriteerit, joiden perusteella
kunniamaininta annetaan. Kunniamainintoja voi jakaa erilaisista osaamisista ja vahvuuksista
joko kullekin sarjalle erikseen tai kaikille sarjoille yhteisesti.
17. Suomen Voimisteluliitto Show -kilpasarjassa palkitaan sijoitukset 1.-3. Kolmen henkilön raati tai
tuomaristo arvioi ohjelmat Suomen Voimisteluliiton laatiman arvioinnin mukaisesti. Sijoitusten
mennessä tasan, sijoitus jaetaan. Jos toinen sija on jaettu sija, niin silloin pronssia ei jaeta.
Pronssin ollessa jaettu sija palkintoja jaetaan yhtensä neljä.

Similar documents