lue tästä! - Alppisalvos Oy

Transcription

lue tästä! - Alppisalvos Oy
Työvaiheet
Piirtäminen vatupassiharpilla
1. Hirsi asetetaan paikalleen seinään ja
sen oikeaan, lopulliseen asentoon.
2. Harppiväli on määriteltävä ja merkittävä.
3. Harppi kalibroidaan luotisuoraan.
4. Piirtäminen tapahtuu 45 asteen
kulmassa.
Ilmakuplien on pysyttävä aina viivojen
välissä.
Piirtämisen jälkeen on tarkastettava,
että kaikkialle on jäänyt tarpeeksi
selvä linja.
Nykyaikainen hirsirakentaminen, Meinrad Rohner, Alppisalvos Oy KIRJALLISUUSESIMERKKI
2
Salvokset
yleistä
Salvos on hirsirakennuksen oleellinen tunnusmerkki. Tyypillistä on, että hirret menevät
nurkassa ristiin ja ylittävät toisensa noin puolen hirrenmitan leveydeltä. Salvoksessa
hirrestä poistetaan puuta, joko ylähirrestä tai ylä- ja alahirrestä. Erilaisten salvosten kirjo
on laaja.
Salvoksen merkitys hirsitalolle on kiistaton. Salvos sitoo yksittäiset hirret ja seinät yhteen
ja pitää talon ryhdissä ilman ainuttakaan metalliosaa. Salvoksen on oltava tiivis ja
tuulenpitävä ja pysyttävä sellaisena myös myöhemmin puun kuivuessa. Salvosta voidaan
pitää veistäjän käyntikorttina.
Pääryhmät:
Lyhytnurkkaiset salvokset
Lyhytnurkkaisen salvoksen hirrenpäät sahataan
seinähirren mukaan samanmittaiseksi. Tätä
nurkkatyyppiä käytetään usein silloin, kun julkisivu
laudoitetaan tai kun tilan ahtauden takia pitempää
nurkkaa ei voida käyttää. Tunnetuimat lyhytnurkkaiset salvokset ovat lohenpyrstönurkka ja
lukkonurkka.
Näissä salvoksissa hirren paino tulee tasaiselle ja
suurelle pinnalle. Lyhytnurkkainen salvos vaatii
seinähirsien työstämisen vähintään nurkissa
pelkkahirreksi. Salvoksen lovi tehdään sekä alaettä ylähirteen.
Pitkänurkkaiset salvokset
Tässä ryhmässä löytyy monia vaihtoehtoja:
Salvokset pyöreälle hirrelle
koirankaulanurkka, satulanurkka, sulkanurkka ja
neliönurkka
Salvokset pelkkahirrelle
sulkanurkka, pitkänurkka ja satulanurkka
Erikoissalvokset
Erikoistilanteet vaativat perussalvosten muunnelmia.
Kuvassa oleva piilotettu lohenpyrstö pitää hirren
tiukasti paikallaan sekä sivu- että pituussuunnassa.
Tolppa- ja kannattajaliitoksen sisälle on taas
piilotettu neliömäinen tasapinta.
Useasti käytetty erikoissalvos on myös neliönurkka,
ja siitä tehdyt muunnokset.
Nykyaikainen hirsirakentaminen, Meinrad Rohner, Alppisalvos Oy
3
Salvokset
satulanurkka: satulan mitoitus
Satulan sahaus ja veistäminen ei ole vaikeaa. Tässäkin asiassa harjoitus tekee mestarin!
Satulanurkkaa veistettäessä on tärkeää hallita satulan mitoitus ja piirtäminen. Yhteen
satulaan kuluu kaksi satulapintaa. Satulapinta rajoittuu ylhäällä satulan selkään, alhaalla
satulan horisonttiin ja sivuilla kaariin. Satulan selänleveys riippuu puun läpimitasta ja on
5-12 cm. Tämä leveys määrää suurelta osin myös varauksen minimileveyden.
Satulan selänpituus on yhtä pitkä kuin ?………
…… tästä lisää koulutuksessa; ilmoittautumisen jälkeen, osamaksu suoritettu, saat
kurssin liittyvä kirjallisuus etukäteen sähköisessä muodossa.
satulan selänleveys
Satulan selänpituus
horisontti
alareuna
Kaaret
tasaiset pinnat
Nykyaikainen hirsirakentaminen, Meinrad Rohner, Alppisalvos Oy
5

Similar documents