HIMOSRANTA - HimosLomat

Comments

Transcription

HIMOSRANTA - HimosLomat
HIMOSRANTA
RANTAHIMOS
HIMOSNIITTY
1. VILLA ONNI
2. VILLA AURINKO 1-2
3. AURINKORINNE 1-2
4. AURINKORANTA 1
5. AURINKORANTA 2
6. VILLA MAGIA
7. HUILIMAJA 1-2
8. MÄNTYRINNE
9. EERON VILLA
10. AHONLAITA
OSOITENUMERO
Address number
JÄTEPISTE, lajittelu
Waste collection point, recycling
JÄTEPISTE,
kaatopaikkajäte
Waste collection point, dump refuse
HIIHTOLATU
TALVIHIMOS
Skiing track
UIMARANTA
Beach
200
m
HIMOSTAIPALE
20
0m
1 km
Jy
v
ä
1 km
Aron
tie
a
m
2k
tie
Him
os
lae
nti
e
Yijälänsaari
16573
1,4
Muurajaisjärvi
0,4
Terv
ajä
rve
ntie
ppulanrinne
Nu
Nu
ppu
l
änh onka
Lä
Loilo
n
tie
Vahveron
1,3
lku
Pyntänpo
Peurankello
Ho
llila
nti
e
tie
nt
ie
Pajulammi
Kivijärvi
Himos
Nakkerpohja
tie
© 2014 Mediamaps
Kivijärventie
Viher
iör
lavantie
Sa
Huipankulma
Kivijärve
nti
e
ar
hei
kko
uh
an
tie
Golf
Nurmir
olli
nti
e
u ntie
L
nkj.
Yrjölä
LÄNSIHUIPPU
e
Ho
llilan
ti
j.
Aurinkok
1,0
tä
pyn
tsä
Me
6,2
rpohjanti e
kke
Hirvenkello
Jämsä 4 km
Ateljee Veli Ähtävä
Taidegalleria
intoraitti
Sov
erotie
Hap
Na
oil
on
tie
Lä
ns
ihui p
.
nkj
nsihui pu
e
nti
ipu
ihu
ns
Lä
Salavantie
Golfarinkunna s
la
tsä
Me
Himoshui
punt
ie
j.
ajaisk
Muur
ti
ait
K
p.
jais
ura
Mu
HIMOSLÄHDE
en
Golf
Him
osh
uipu
ntie
HIMOSLEHTO
Him
os huip
untie
Golf
tie
Sala
vanta k u n
Pii
lik
j.
Patalahti
Nä
tke
lm
Me
äp
Sal
.
ava sikkä
n
p.
Laavu
tie
do nHim
os
p.
i
ing
Sv
Länsirinteet
t
Hii h
kk ä
lmi
He
4,0
Himoshuipuntie
uja
nk
Himosh
uipu
ntie
j.
nk
do
leh
ylä
Vä
HIMOSLAAKSO II
.
op
ok
Ru
Hiih
täjä
nkj
.
lku
Himospo
Länsirinteet
Himosleh
Kuikkajärvi
la
so
ak
La
ntie
r s a nt
ie
ni
so
e
äjä
kos
k
elo
HIMOSLAAKSO I
0,5
VUORIMAJAT
HONKAMAJAT
tie
en
mä
rhu
Ka
Sä
yr
ylä
nt
ie
Iso
Kuikantie
Si
BLUE LAKE
VILLAS
nt
ie
Jämsä 4 km
so
nra
itti
La
ak
so
lan
tie
Hiihtäjänp.
kant
ie
Kui
tie
ts e nen
Ha
apa
nan
tie
J
ou
Himo
sraitti
Him
osla k
a
HIMOS EASY
u
HIMOSHUIPPU
Himos huipuntie
Rynöläntie
LänsiHimok
sentie
Tiirantie
Läns
ikesk
uks
ent
i
Pe
iko
nti
e
Kaiholahti
Keski-Himosprojekti
1,9
Kylpylä
kuja
ylä
nt
ie
Jy
vä
sk
Virh
iäntie
Vuorikahvio /
Himosmajoitus
Tou
vila
ntie
SÄYRYLÄ
ie
ut
KOIVULA
1,8
ALPPIHIMOS
Himos Center
Himos
Center
HimosLomat
Ha
ik
Luoteisrinteet
Vierasp
olk
Us kolankuja
ie
länt
nö
SÄYRYLÄN
MAJAT
Pohjoisrinteet
Puss ilanp.
Golf
ntie
oe
taj
Pa
16573
Lautailijanpo
lku
Kivistönkj.
mos
Alppihi
16574
KESKI-HIMOS
Lautailija
ntie
Lautailijankj.
lankj.
ssi
Pu
e
lanti
Touvi
tu
nka
Kivistö
m mentie
800Säyrylänsal
Golf
Säyrylänsalmi
Luoteis- Himoksentie
w w w. m e d i a m a p s . fi
Luote
is- Hi
mok
senti
e
Yijälä
Himosrantahovi
ie
silant
.
enkj Pus
niem
Lehto
an
Pussil tie
tie
äen
öm
Kyt
Patalahti
tie
joen
Pata
Touvilantie
tie
an
16573
E63
E63
J äms
tie
Patajoen
9
9
NUPPULANRANTA
LUOTEIS-HIMOS
[email protected]
Ry
nranta
a Kaunisto
anrant
Patajoki 500 m
Sammallahti 4 km
Patalahti
Yijälänsalmi
ka
pak
kka
Hie
Haapa
oj
JA ILMOITUSMYYNTI
Honkarannantie
HONKARANTA
16574
Haapa
antie I L A U K S E T
K A R TojTAT
ak
uja
Pat
aho
nka
tie
Ylä
hon
ka
Pe
täj
äk
uja
Taipaleenkaar
Himo
sra
nna
ntie
Ranta
raitti
J yv
äsk
ylä
nti
e
e
Py
ryo
jan
tie
nk
Ho
HIMOSRANTA
Uusi-Yijälän tila
Patapirtti
Honkarannantie
Ho
nk
ara
nn
an
tie
e
nti
ise
tila
ort
Su
Alahonka
Äijä
La
t vaho
nka
o s ta le e n
ipa
Mäntyrinne
Himos ranna
ntie
1,0
0,6
e
inn
ar
nk
Ho
ois
M
Ar
on
tie
Hi m
puh. 020 711 9200
[email protected]
www.himoslomat.fi
ti
lan
ka
re
on
tie
onka
nh
HIMOS
KESKUSVARAAMO
49 km
4 km
Talv lli
ik a
Jyväskylä
Juokslahti
Lehtelä
nk
uj
Käännä kartta! Turn map!